Nettverk av høyreekstremister avslørt i politienheten for spesialoperasjoner i Frankfurt, Tyskland

Nok ei høyreekstrem gruppe er oppdaget innen politirekkene i den tyske delstaten Hessen. Statsadvokaten etterforsker nå 20 politioffiserer fra Frankfurts SEK-enhet for spesialoperasjoner (Spezialeinsatzkommando) fordi de hadde delt nazisymboler i ei chatgruppe, og engasjerte seg i hatytringer.

Kriminalpolitiet i delstaten (LKA: Landeskriminalamt) gjennomsøkte onsdag morgen leilighetene og arbeidsplassene til seks av elitenheten SEKs medlemmer. Peter Beuth, Hessens innenriksminister fra Den kristelig-demokratiske union (CDU), kunngjorde på torsdag spesialenhetens oppløsing. «Vi setter i gang en grunnleggende nystart for SEK,» sa han. Beuth insisterte på at det skal bli en fullstendig organisatorisk restrukturering, og en ny lederkultur.

SEK i Hessen under en 2017-øvelse [Foto: wiesbaden112.de/CC BY-NC-ND 2.0]

«Framtiden er selvfølgelig utenkelig uten våre spesialstyrker,» fortsatte han, «men under et annet sett av retningslinjer».

Ifølge den offisielle versjonen av hendelsene ble politiet gjort oppmerksom på gruppa da de i fjor sommer etterforsket en 38 år gammel politioffiser som var mistenkt for å være i besittelse av barnepornografi. De beslaglagte telefonene og datamaskinene inneholdt ikke bare barnepornografi, men også bilder av Hitler, hakekors og fornærmelser mot asylsøkere, som politioffiseren delte med sine kolleger i ei chatgruppe.

Hessens delstatsavdeling av kriminalpolitiet LKA (Landeskriminalamt) overtok etterforskningen i april i år. LKA opererer i likhet med SEK, under innenriksminister Beuths ledelse.

Regjeringen og opposisjonspartiene responderte med påtatt skrekk og gru over de siste avsløringene. Beuth på hans side beskrev det som «totalt uakseptabelt» for politioffiserer fra en så høyt spesialisert enhet å snakke med hverandre i denne typen samtaler. Alle politibetjenter må «til enhver tid være klar over at enhver opptreden vil bli grundig etterforsket». Gitt anklagene bestemte han seg for at «ingen av de tiltalte er lenger egnet til å tjene i en enhet for spesialoperasjoner i Bundesland Hessen.» Han la til at så framt det er juridisk mulig vil de bli fjernet fra Hessens delstatspoliti.

Gerhard Beresvill, president for Frankfurt-politiet, erklærte under en pressekonferanse på onsdag at den oppførsel som offiserene er anklaget for er et slag mot grunnlaget for demokratiet og rettsstaten. «Ved mistanker om forsømmelser er det viktig å gripe inn tidlig, og å handle besluttsomt,» uttalte han. En grundig avdekking av alle fakta skulle ha topp-prioritet.

Beresvill hevdet at avsløringen har ei positiv side, fordi den gjør det mulig å forbedre forebyggende arbeid. «Det faktum at et lite antall av våre kolleger framdeles tror de ikke trenger å respektere spillereglene i vårt yrke, oppmuntrer oss til å fortsette og intensivere arbeidet med å rette opp våre feil,» sa han.

Günter Rudolph, gruppeleder for parlamentariske anliggender for sosialdemokratene (SPD) i Landestag Hessen, raste: «Denne nye saken om høyreekstrem aktivitet innen Hessen-politiet sprenger alle dimensjoner.» Han ba innenriksminister Beuth om endelig å ta politisk ansvar.

Hermann Schaus, innenrikspolitisk talsmann for Venstrepartiet [Die Linke], kommenterte at man «bare kan se med kynisme på skandalene produsert av Hessen-politiet». Beuth måtte forklare «hvordan han i siste instans skal få brakt Hessen-politiet ut av de negative overskriftene».

Dette er alt bare gjennomskuelige bestrebelser for å tildekke og behandle befolkningen som tåper. I virkelighetens verden bekrefter den nazistiske chatgruppa at delstatens sikkerhetsagenturer vrimler av høyreekstreme nettverk, og at disse elementene er beskyttet og promotert av staten og det politiske etablissementet.

Spesielt Bundesland Hessen, som er hjemstavn for bankhovedstaden Frankfurt, er et senter for denne høyreekstreme konspirasjonen. Det var i denne delstaten at Kassel-distriktspresident Walter Lübcke natt til den 2. juni 2019 ble myrdet av høyreekstremisten Stephan Ernst, som i 30 år hadde vært overvåket av etterretningstjenestene. Ernst var aktiv – i likhet med medlemmene av den nasjonalsosialistiske underjordiske terroristgruppa NSU – i det militante nynazistiske miljøet i Kassel, som var breddfullt av informanter for/fra politiet og etterretningsagenturene.

Etterretningsagenten Andreas Temme, som hadde tilsyn med flere høyreekstreme informanter, var på åstedet da NSU myrdet internettkaféeieren Halit Yozgat i Kassel. Han ble aldri stevnet til å vitne og jobbet i Lübckes regjeringsavdeling da topp-politikeren ble myrdet. Mappene om disse hendelsene har av innenriksminister Beuth blitt satt under lås-og-lukke for minst 30 år framover.

For tre år siden ble det oppdaget ei høyreekstrem chatgruppe kalt «Itiotentest» innen Frankfurts politipresidium, som har kommando-ansvar for SEK-opererasjoner. Etterforskere oppdaget gruppa mens de lette etter kilden til drapstrusler sendt til enkeltpersoner, som var signert «NSU 2.0». Informasjoner om den Frankfurt-baserte advokaten Başay-Yıldız, som ikke var offentlig tilgjengelige, var kort tid tidligere blitt tilgjengeliggjort fra ei datamaskin i Frankfurts politipresidium.

I løpet av etterforskningen ble det oppdaget et økende antall tilfeller, også i andre politipresidier. Det har vært ført 94 rettssaker mot Hesse-politioffiserer mistenkt for å ha høyreekstreme synspunkter. I februar ble fire menn siktet for å ha delt rasistiske bilder, Hitler-bilder og nazi-memorabilia. Lignende høyreekstreme chatgrupper som har involvert politioffiserer ble i september 2020 avslørt i delstaten Nordrhein Westfalen.

SEK-offiserene fortsatte å utveksle meldinger ubehindret mens etterforskningen av Frankfurt-chatgruppa var i full gang, og etter at mediene hadde begynt å rapportere om den. De fleste av samtalene som ble avdekket stammet fra en periode fra 2016 til 2017, men meldinger ble fortsatt utvekslet i 2019. SEK-offiserene følte seg åpenbart helt trygge.

Så tidlig som i mai i år arresterte politiet en 53 år gammel høyreekstremist, og presenterte ham som den eneste kilden for de mer enn 130 drapstruslene som var signerte «NSU 2.0», som ble sendt til advokater, kunstnere, gravejournalister, ledere av trossamfunn og ledende politikere. Det ble imidlertid aldri avklart hvordan mannen klarte å innhente privatinformasjon om deres ofre fra politikilder.

Etter arresteringen av den angivelig ensomme ulven ga Beuth politiet en ren helseattest. «Ifølge alt hva vi vet i dag, var ingen politioffiser i Hessen noen gang ansvarlig for ‘NSU 2.0’-serien av drapstrusler,» hevdet han den gangen. Hele politiet i Hessen kan «slippe ut et lettelsens sukk». Det tok bare ytterligere fire uker før den neste nynazistgruppa innenHessen-delstatspolitiets rekker ble avdekket.

Men Hesse er bare toppen av isfjellet. WSWS har rapportert i detalj om de høyreekstreme terroristnettverkene innen militæret, etterretningsbyråene og politiet, som har gruppert seg rundt figurer som hæroffiseren Franco A. og hans kollega Andre S., som hadde aliaset «Hannibal». Hannibals prepper-nettverk, som hadde medlemmer over hele Tyskland, skal angivelig ha operert «trygge hus» i Tyskland, Østerrike og Sveits, og forberedte med våpen og drapslister for en borgerkrig på «Dag X», ifølge vitneforklaringer og chatgruppemeldinger.

Mens Franco A. for tiden står for retten i Frankfurt er Hannibal fortsatt en fri mann. Tingretten i Böblingen dømte ham kun for brudd på skytevåpen- og sprengstoffbestemmelsene, ga ham en 60-dagers dom, og fratok ham bæretillatelsen for våpen. Han ble heller ikke permittert fra hæren før hans tjenestetid som soldat var avsluttet. Statsadvokaten nektet også å etterforske gruppa hans som en terroristorganisasjon.

De høyreekstreme nettverkene i statsapparatet og deres tildekking av de utøvende og juridiske regjeringsgreinene, påminner om Weimar-republikken, da terrorgrupper som Organisasjonen Konsul, med tette bånd til de høyeste nivå innen staten, kunne myrde og spre terror etter forgodtbefinnende, og spilte en vesentlig rolle for nazistenes framvekst.

Disse utviklingstrekkene har samme kilde. Den obskøne berikelsen av et lite mindretall, mens det store flertallet av befolkningen nesten ikke får endene til å møtes, titusenvis av dødsfall som kunne vært unngått på grunn av «profitter over liv»-politikken relatert Covid-19-pandemien, og gjenkomsten av opprusting, militarisme og krig, er uforenlig med demokratiske rettigheter. Dette er grunnen til at styringseliten i Tyskland, og over hele verden, i stadig større grad griper til diktatur og fascisme.

De høyreorienterte nettverkene har tette tilknytninger til det høyreekstreme partiet Alternative für Deutschland (AfD). Maximilian Tischer, en personlig venn og medskyldig av Franco A., jobber for AfD-nestleder Jan Nolte, og har tilgang til det føderale parlamentet i Berlin – Bundestag, med norsk benevnelse Forbundsdagen. AfD blir i sin tur promotert av alle de andre partiene, og har sin opprinnelse fra dem. Alexander Gauland, AfDs politiske leder, hadde ledende offentlige stillinger i løpet av sin 40-år-lange karriere som CDU-medlem i Hessen. Fra 1987 til 1991 ledet han delstatskansleriet til ministerpresident Walter Wallmann, og var med dét ansvarlig for Hessens LvF (Landesamt für Verfassungsshutz), delstatsavdelingen av den føderale hemmelige etterretningstjenesten BfV – Bundesamt für Verfassungsschutz; Det føderale kontoret for forfatningsens beskyttelse.

Undertrykkingen av den høyreekstreme trusselen fordrer en uavhengig bevegelse av arbeiderklassen, som knytter kampen mot fascisme, militarisme og sosial ulikhet med et sosialistisk program for å få veltet kapitalismen.

Loading