Tennessee-lærere står sammen med streikende Volvo-arbeidere!

Tennessee Educators Rank-and-File Safety Committee (TERFSC) [Grunnplan-Sikkerhetskomitéen til lærere og utdanningspersonell i Tennessee] står i solidaritet med de 3 000 arbeiderne ved Volvo Trucks-fabrikken i Dublin, Virginia, som har avvist arbeidsavtalen framforhandlet av UAW, og som sist uke returnert til streikevaktene. Aksjonene fra Volvo-arbeidernes Grunnplankomité – Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC) – tjener som en modell for lærere og utdanningspersonell, og for arbeidere overalt, med å ta initiativ til å organisere en uavhengig opposisjon mot pro-selskap fagorganisasjonene.

Volvo Truck-arbeidere [Kilde: UAW 2069]

Lærere er godt kjent med svik fra deres egne fagorganisasjoner. I 2020 og 2021 sto fagforbundslederne til side da lærere ble tvunget inn i utrygge klasserom samtidig som Covid-19 drepte millioner over hele kloden. Randi Weingarten, president for AFT [det føderale lærerfagforbundet] American Federation of Teachers, forsikret nylig Biden-administrasjonen: «Det er ingen tvil: Skolene må holdes åpne. For fysisk tilstedeværende undervisning. Fem dager i uka.» Med disse ordene sendte hun lærerne som valgte henne tilbake til klasserom uten noen garanti for deres trygghet, samtidig som hun beskyttet kapitalens profitter. I 2018 isolerte og stengte lærerfagforbundene ned mektige streiker i West Virginia, Oklahoma og Arizona, i fullstendig misaktelse av grunnplanets krav.

Da skoler i [fylkene] Nashville-Davidson County og Memphis-Shelby County tidligere i år motsatte seg en fullstendig gjenåpning av skoler, truet millionær-guvernøren Bill Lee og den Republikaner-kontrollerte lovgivende forsamlingen med kutting av finansieringsmidler til skolene i begge fylker, med deres titusenvis av skoleelever.

Skolesjefen [superintendent] i Memphis – en by ofte oppført som den fattigste av dens størrelse i nasjonen – gikk med på å gjenåpne skolene dagen etter at han innrømmet å ha mottatt et brev fra lederen av [handelskammeret] Greater Memphis Chamber of Commerce.

I februar i år fratok guvernør Lee delstatens helsedepartementer deres muligheter til å stenge ned skoler i en nødsituasjon av ethvert slag. Hans lovgivning omgår effektivt sett helsedepartementenes fullmakter til å stenge ned skoler, samtidig som den innvilger skolestyrene og charterskolenes styrer fullmakter til å holde skoler åpne, uavhengig av helserisikoen. Guvernøren kan også nedlegge veto mot skolestyrers beslutninger gjennom en utøvende forordning, og sikrer i praksis dermed at skolene holdes åpne.

Multimillionær-guvernøren, som bor i delstatens rikeste fylke på en 405-hektar-stor ranch med hester og storfe, tjener interessene til [delstatens forretningsstand og organisasjonene] Business Roundtable og Chamber of Commerce. I likhet med sine kolleger over hele USA og globalt har han tvunget fram gjenåpningen av skoler slik at foreldre skal kunne komme tilbake til kontorer, fabrikker og produksjonsanlegg for å produsere selskapsprofitter.

I møte med alle disse angrepene har lærerfagforeningene i Nashville-Davidson County (MNEA) og Memphis-Shelby County (MSCEA) konsekvent unnlatt å gjøre noe som helst for å holde skolene stengt for å beskytte lærere, elever og skoleansatte. I likhet med bilarbeiderfagforbundet UAW tjener fagforeningsbyråkratene i disse lokalavdelingene, så vel som [de føderale fagforbundene] AFT, National Education Association (NEA) og Tennessee Education Association (TEA) bare seg selv, ikke arbeiderne som betaler dem kontingentene.

Dessuten er handlingene til Republikaner-guvernøren i Tennessee og til den Republikaner-dominerte lovgivende forsamlingen helt i tråd med Det demokratiske partiets politikk. Hele styringsetablissementet er skjønt forent om målet å få gjenåpnet skolene og få tvunget foreldrene tilbake til arbeid, for å få opp profittene til de superrike og storselskapene, på bekostning av arbeidernes liv.

Arbeidere må derfor slåss uavhengig. Jo mer enhetlige vi er, desto mektigere vil vi være. Lærere i Tennessee står sammen med de streikende Volvo-arbeiderne og oppfordrer alle lærere og arbeidere overalt til å støtte deres kamp, og ta opp en felles kamp. Arbeidere på tvers av alle bransjer og alle yrkeskategorier må slåss for å bygge Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – og sette en stopper for styringsklassens utbytting, og for våre korporative fagorganisasjoners svik.

Loading