Volvo-arbeidernes åpne brev til UAW: «Hva er deres strategi for seier?»

Det følgende er et åpent brev fra Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC) ved New River Valley Plant i Dublin, Virginia, til UAW International-president Rory Gamble, UAWs finanssekretær Ray Curry og UAW Local 2069-president Matt Blondino. Volvo- og Mack-arbeidere kan kontakte Volvo-arbeidernes grunnplankomité – Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC) på volvowrfc@gmail.com, eller sende tekstmelding til (540) 307-0509.

Et åpent brev til UAW International-president Rory Gamble, UAWs finanssekretær Ray Curry og UAW Local 2069-president Matt Blondino

14. juni 2021

Til Rory Gamble, Ray Curry og Matt Blondino:

Mandag den 7. juni kalte UAW International oss, arbeiderne ved fabrikkanlegget Volvo Trucks New River Valley, ut i streik for andre gang på to måneder. Streiken kom etter vår avvisning av den andre tentative avtalen med Volvo, som dere brakte tilbake for avstemming. Vi avviste både den første og den andre tentative avtalen med overveldende margin – 90 til 91 prosent.

Volvo-arbeidere under deres første streik i april [Kilde: UAW Local 2069/Facebook]

Vi har nå stått på streikevaktene i ei uke, men dere har ikke fortalt grunnplanarbeidere hva fagforeningen kjemper for, hvordan neste avtale skal bli forskjellig fra de to foregående, og hvordan UAW har til hensikt å vinne denne streiken.

Vi, grunnplan-arbeidere ved Volvo NRV, krever svar på følgende spørsmål:

1. Hva er deres krav i forhandlinger med Volvo?

Vi vil vite nøyaktig hva dere spør om fra Volvo. Så langt har vi bare hørt at dere, med Ray Currys ord, er forpliktet til en avtale som «fungerer både for selskapet og dets ansatte».

Men dersom det var en avtale som «fungerer» både for selskapet og arbeiderne da ville det ikke være noen streik. Volvo ønsker å fortsette å dele ut milliarder til investorer og direktører. Etter flere tiår med innrømmelser vil vi ha anstendige lønninger, tilgang til helsetjenester og trygghet for pensjonister.

Den amerikanske forbrukerprisindeksen (CPI) [US Consumer Price Index], målet for den årlige inflasjonen, steg til 5 prosent i forrige måned. Dette betyr at våre årslønninger må øke med 5 prosent bare for å holde tritt med de stigende kostnadene for mat, gass, klær og andre grunnleggende nødvendigheter. Den siste kontrakten vi avviste hevet lønningene for topplønna med i gjennomsnitt bare 2 prosent i året, som betyr at både arbeidere i kjernegruppa og alle de som til slutt når toppen av lønnsskalaen, vil tape vesentlige mengder penger.

Curry la til at det er «mange temaer» som ikke er løst, deriblant «lønnsøkning, jobbsikkerhet, lønnsutvikling, fagkategorier, skiftbonuser, ferieplaner, helse og sikkerhet, ansiennitet, pensjon, 401 (k) [o. anm.: skattefratrekk for investeringer i pensjonsfond], helsetjenester og dekning for reseptbelagte legemidler og overtid.» Det vil si alt dere godtok i de tidligere avtalene! Men djevelen er i detaljene, og Curry sa ingenting om hva UAW nå foreslår.

Fortell oss derfor: Akkurat hva er deres plan for lønninger? Krever dere en levekostnadsklausul [COLA – cost-of-living allowance] for å møte inflasjonen ? Hva foreslår dere å gjøre for å få avsluttet fler-nivå lønns- og rettighetssystemet, og for å opprettholde åtte timers dagen? Hva gjør dere for å sikre pensjonistenes interesser?

2. Hvorfor betaler dere bare $ 275 i uka i streikelønn?

Lederskapet for [fagforeningsavdelingen] Local 2069 har sagt at vi bare skal få $ 275 i streikelønn [NOK 2 289], og at sjekker «burde» være tilgjengelige den 21. juni. Dere vet at vi ikke kan leve av den inntekten, som ikke engang oppfyller det føderale fattigdomsnivået. Og på toppen av det har vi fått våre helsetjenesterettigheter kuttet av selskapet, og UAW dekker bare de mest minimale helsetjenestene, og mange av oss er ikke er i stand til å få dekket kostnader for reseptbelagte medikamenter på grunn av et angivelig «systemkrasj».

Streikelønn til å kunne leve av er ikke bare et spørsmål om økonomisk overlevelse. Det er nødvendig for å vise selskapet at vi er beredt til å slåss.

Dette er ikke 1930-tallet. UAW er ikke en hardscrabble operasjon. Det er en massiv institusjon med enorme ressurser. Bare streikefondet står på tre fjerdedeler av en milliard dollar. [UAW] Internasjonal er bemannet av et gigantisk byråkrati, med medlemmer som er rundhåndet overkompensert. Vi vet fra UAWs 2020-innmeldinger til Arbeidsdepartementet at fjorårets offisielle lønnsutbetalinger ved det nasjonale hovedkvarteret oversteg $ 80 millioner.

Det er 17 UAW-funksjonærer som tjener mer enn $ 200 000 i året [NOK 1 664 920], og flere enn 450 som tjener mer enn $ 100 000 [NOK 832 460]. Den gjennomsnittlige ukelønna for UAWs nasjonalstab er over $ 2 300 per uke [NOK 19 146], mer enn åtte ganger det vi får i streikelønn.

På lønningslista er også representanter som har deres inntekter oppført under «politiske aktiviteter og lobbyvirksomhet». Enorme ressurser brukes av UAW til å finansierer Demokrat-politikere, deriblant Biden. Men hvordan har vi hatt noen nytte av det? Demokratene hevder at de er «pro-arbeidere», men det ser ikke ut for oss som at noe endrer seg, enten det er Demokrater eller Republikanere ved makten. Her i Virginia er det en Demokrat-guvernør og venn av [fabrikksjefen] Franky Marchand, Ralph Northam, som instruerer politiet til å hjelpe selskapet med å få inn streikebrytere for å bryte vår streik.

Forøvrig, UAW brukte $ 2,3 millioner [NOK 19,15 millioner] i advokatsalærer i 2019 for å forsvare korrupte funksjonærer som er skyldige i å ha stjålet våre kontingenter, i bytte for å presse gjennom pro-selskap kontrakter.

Vi kan ikke unngå å merke oss, Rory Gamble, at du skylder din nåværende posisjon til det faktum at to av dine forgjengere, Dennis Williams og Gary Jones, nå er fengslet (eller i ferd med å bli). Jones ble nettopp dømt for å ha sugd av arbeidernes kontingentpenger til å betale for overdådige måltider, og blant annet $ 60 000 [NOK 499 476] for sigarer til UAW-byråkrater (som tilsvarer den ukentlige streikelønna for 218 arbeidere).

UAW brukte også mer enn $ 6 millioner [NOK 49,95 millioner] i fjor på oppussing av [UAW-hovedkvarteret] «Solidarity House» i Detroit. Den summen er nesten den samme som to måneders streikelønn for alle 2 900 av oss, som er på $ 275 i uka. Fagforbundet brukte ytterligere $ 3,5 millioner [NOK 29,14 millioner] på renovering av kontorene i Illinois og Washington D.C.

Unnskyld oss, men dere ser ut til å ha prioriteringene deres helt feil. I stedet for å bruke penger på å pusse opp kontorene deres på Jefferson Avenue i Detroit og til å besørge en privilegert livsstil for hundrevis av byråkrater må UAW-ressursene, bygget opp med våre kontingentpenger, brukes til å opprettholde streiken.

3. Hva er deres strategi for seier?

Dette bringer oss til det viktigste spørsmålet: Hva er strategien for å vinne denne streiken? Volvo har en strategi for seier, og er beredt til en kamp. Ikke bare har selskapet avskåret helsetjenestene våre, men det bruker også politiet til å hente inn streikebrytere for å holde driften i gang. Det er et multinasjonalt konsern med årlig omsetning på mer enn $ 40 milliarder [NOK 332,98 milliarder]. Det vet at dersom vi sultes ut i tilstrekkelig lang tid på streikevaktene, da vil vi bli tvunget til å akseptere hva det forlanger.

Men selskapet er også veldig sårbart. Volvo har fortalt aksjonærene at det er liten lagerbeholdning av nye lastebiler. Det tvinges gjennom midlertidige permitteringer ved Hagerstown Mack-anlegget på grunn av leveransemangler, og arbeidere der har fortalt oss at det er sterkt sentiment for en samlet kamp mot selskapet.

En streiks styrke ligger i arbeidernes evne, gjennom forent handling, til å påføre selskapet betydelig økonomisk og politisk skade. Så hva er UAWs strategi? Hva gjør dere for å undergrave Volvos operasjoner her i USA, inkludert ved Volvo Mack-lastebilanleggene i Salem, Virginia; Hagerstown, Maryland; og Allentown, Pennsylvania, hvor vi nå vet at streiken har enorm støtte?

UAW har 400 000 medlemmer i USA, Canada og på Puerto Rico. Fagforbundet er tilknyttet AFL-CIO, som har mer enn 12,5 millioner medlemmer. Hva blir gjort for å mobilisere disse arbeiderne, som står overfor de samme problemene som vi gjør?

I denne konteksten bemerker vi at UAW International’s Facebook-side ikke engang har lagt ut en notis om vår kamp. Vi har blitt fortalt av arbeidere ved andre fabrikker, inkludert arbeidere representert av UAW, at de ikke engang vet at vi i streik.

Volvo er dessuten et internasjonalt selskap med titusenvis av arbeidere i Europa, Asia, Afrika og Latin-Amerika. Likevel gjør dere ikke noe forsøk på å kontakte og informere arbeidere over hele verden om vår kamp.

Dere hevder at dere er våre representanter, men likevel ser vi at deres handlinger undergraver streiken vår, på hver en front.

Matt Blondino sier at streiken vil fortsette inntil en avtale er ratifisert. Gitt at dere ikke har fortalt oss noe om hva dere foreslår som er til forskjell fra avtalene vi har avvist, virker dette mer som en trussel mot oss enn mot selskapet. Dere forteller oss at vi vil forbli isolerte og utsultet på streikevaktene inntil vi godtar det vi allerede har avvist.

Vi kommer ikke til å bli sittende og la det skje! Vi kommer ikke til å la Volvo, med UAWs kollaborering, prøve å gi oss en lærepenge og straffe oss for å ha stemt ned deres kontrakter to ganger.

I løpet av de 40 siste årene, helt siden innrømmelsene overfor Chrysler i 1979, som ble besørget av UAW-presidenten den gang, Douglas Fraser, har hver kontrakt involvert massive og udekkede tilbakeleveringer til selskapene fra UAWs side. Tidligere ble dette begrunnet med behov for å «redde» selskapet. Nå fortsetter innrømmelsene selv når disse selskapene henter inn enorme profitter, som med Volvo.

Vi har presentert våre spørsmål, her er våre krav:

For det første, vi krever å få vite detaljert hva dere foreslår. Vi gjentar her minimumskravene som vi skisserte i vårt åpne brev av 20. mai, som dere valgte å ignorere:

• Øyeblikkelig lønnsøkning på 25 prosent over hele linja, for å gjenopprette tapte inntekter over de tre siste avtaleperiodene, pluss en lønnsøkning på 6 prosent per år

• En ekstra COLA-heisklausul for å heve lønningene i tråd med de stigende prisene på forbruksvarer

• Opprettholde gjeldende helseforsikringsrater og dekninger

• Fullt betalte helsetjenesterettigheter for pensjonister, uten tilleggsbetalinger eller premier

• Avslutt lønnssystemet med flere nivåer, og overfør alle arbeidere til topplønn og -rettigheter

• Fjern Den alternative arbeidsplanen [Alternative Work Schedule], oppretthold åtte timers dagen og oppretthold gjeldende reglement for overtid

• Fem personlige fridager for alle arbeidere, ikke bare for fastlønnede arbeidere

• En tegningsbonus på $ 4 000 [NOK 33 300] for ratifisering av kontrakten

For det andre, vi krever at UAW mobiliserer alle fagforbundets medlemmer til støtte for denne streiken, og begynner med nedstengningen av alle Volvo-operasjonene i USA. UAW må også appellere direkte om støtte fra arbeidere ved Volvos anlegg over hele verden. Vi vet fra våre egne diskusjoner med arbeidere at når de vet om vår streik er de ivrige etter å støtte den, og til å delta i kampen.

For det tredje, vi krever åpne forhandlinger. Ingenting av det gode skjer i det skjulte. Alle diskusjoner med selskapet må være under oppsyn av en representant for grunnplan-arbeidere. Vi vil ikke akseptere nok en kontrakt som er klekket ut bak vår rygg. Det må holdes medlemskapsmøter for alle, minst to ganger i uka, for åpen mikrofon, slik at vi alle har muligheten til å stille spørsmål og få dem besvart.

For det fjerde, vi krever full inntekt for alle arbeidere i streik, som må begynne umiddelbart, betalt av UAWs streikefond bygget opp med våre fagforeningskontingenter. Vi skal ikke sultes ut på streikevaktene mens dere konspirerer med selskapet om å pålegge en avtale enda verre enn de vi har avvist.

For det femte, vi vil ikke akseptere et nytt forsøk på å få tvunget gjennom en kontrakt, med løgner og trusler.

Enhver ny avtale må framlegges i sin helhet til alle arbeidere, med to uker for oss til å gjennomgå og diskutere den før en avstemming. Streiken må fortsette inntil vi har oppnådd våre krav, og vi vil ikke akseptere at dere kaller den av uten vår godkjenning, som dere gjorde sist.

Vi forlanger at det trekkes en linje i sanda, at denne streiken resulterer i en klar seier for arbeiderne. Om de blir informert om vår kamp vil arbeidere over hele landet, og faktisk over hele verden, forstå at den er i alle arbeidernes interesse. De vil forstå at dette er en streik ikke bare for oss, men for framtiden. En vellykket kamp her ved Volvo vil styrke alle bilarbeidere, og faktisk hele arbeiderklassen.

Hvis dere ikke er beredt til å føre en slik kamp, så se til å pelle dere vekk. Grunnplanet vil velge en egen forhandlings- og streikekomité som er beredt til å gjennomføre den kampen som fordres.

Vi forlanger et svar.

Yours Sincerely,

The Volvo Workers Rank-and-File Committee

Loading