«Vi burde alle streike, for å vise konsernsjefene at vi mener business»

Voksende krav om forent kamp med streikende Volvo-arbeidere, der UAW går for å gjenoppta samtaler på bakrommet

Samtaler som var satt til å gjenopptas på tirsdag, mellom funksjonærer fra United Auto Workers International, UAW Local 2069 og selskapet Volvo Trucks North America, ble avlyst ifølge streikende arbeidere ved Volvos NRV-fabrikkanlegg i Dublin, Virginia. Nesten 3 000 arbeidere ved lastebilfabrikken har streiket siden den 7. juni, etter overveldende å ha stemt ned to pro-selskap kontrakter pushet av UAW.

På mandag kveld sa Matt Blondino, presiden for fagforbundets lokalavdeling Local 2069, til fagforeningens streikekapteiner: «Selskapet har kontaktet [UAW] avdelingen International Heavy Truck, og det lokale forhandlingsteamet. Partene skal ha diskusjoner som starter i morgen.» Innen utgangen av tirsdag hadde imidlertid verken lokalavdelingen eller UAW International kommet med noen ytterligere detaljer, og World Socialist Web Site’s oppringninger til Volvos medietalsmann ble ikke besvart.

Streikende Volvo-arbeidere [Kilde: UAW L. 2069]

Arbeidere fordømte UAWs manøvrer som et kynisk knep. «UAW går bare med på dette katt-og-mus-spillet, for å kødde med følelsene våre,» sa en arbeider til WSWS. «Det er den typen teater du så med Nancy Pelosi og Trump. De kan fortelle deg det ene eller det andre, men til slutt, da jobber de sammen mot oss, og flertallet av arbeiderne vet det. Vi står i denne kampen på lang sikt,» sa han.

Arbeidere stemte den 6. juni ned det siste forslaget med 90 prosent, som ble anbefalt av UAWs finanssekretær Ray Curry og regionale og lokale funksjonærer. Avtalen ville ha økt lønningene med bare 2 prosent i året, over seks år, som ville bety et vesentlig kutt i reallønn gitt de skyhøye kostnadene for forbruksvarer. Det ville også ha opprettholdt det foraktede to-trinns lønns- og rettighetssystemet, ha økt kraftig helsetjenesteutlegg som de selv måtte betale for, kuttet pensjonistenes rettigheter, og etablert en ny 10-timers arbeidsdag uten overtidsbetaling etter åtte timers arbeid.

Volvo-arbeidernes grunnplankomité – Volvo Workers Rank-and-File Committee – sendte på tirsdag et åpent brev til UAW-president Rory Gamble, Curry og UAW Local 2069-president Matt Blondino. Uttalelsen krever å få vite hva UAW foreslår for selskapet, hvorfor UAW bare gir $ 275 i uka i streikelønn av et streikefond på $ 790 millioner, og hva UAW og AFL-CIO gjør for å mobilisere deres henholdsvis 400 000 og 12,5 millioner medlemmer, for å vinne streiken.

Narre-kiste [Kilde: Volvo arbeidere]

Brevet detaljerer arbeidernes krav, om betydelig lønns- og rettighetsvinninger, og om mobiliseringen av UAW-medlemmer for å støtte streiken, med utgangspunkt i nedstengning av alle Volvo-operasjoner i USA. Uttalelsen konkluderer: «Hvis dere ikke er beredt til å føre en slik kamp, så se til å pelle dere vekk. Grunnplanet vil velge en egen forhandlings- og streikekomité som er beredt til å gjennomføre den kampen som fordres.»

Det åpne brevet ble bredt sirkulert og entusiastisk mottatt av arbeidere på streikevaktene. «De leste brevet og var spesielt forarget over at UAW brukte $ 6,2 millioner på ombyggingen av hovedkvarteret i Detroit,» sa en Volvo-arbeider til WSWS. «De sa at UAW ikke er annet enn en bande tyver. Arbeiderne satte ei furutrekiste opp ved inngangen til Volvo, for streikebrytere og kontraktører. Da de leste det åpne brevet i et innlegg, sa de at de burde sette kista foran UAW-hallen for Matt [Blondino] og resten!»

En annen streiker sa: «UAW sier at streiken dreier seg om alt, men de gir oss ingen detaljer. Vi blir gjort til slaver for jobbene våre, uten reelle lønnsøkninger. Mange folk her har fått deres opplæring i inflasjon, og de sier at vi trenger COLA [levekostnadstilpasning]. Før var det ikke så svære saken, men nå er det det, med de økende kostnadene ved bensinpumpa, og for dagligvarer.»

Det er også bred støtte for streiken blant arbeidere ved Mack-Volvo fabrikker i Allentown, Pennsylvania, og i Hagerstown, Maryland. New River Valley-anlegget lakkerer førerhus for lastebiler som monteres i Macungie, Pennsylvania og bruker motorer og girkasser fra Hagerstown-anlegget. Begge anleggene opplevde denne uka midlertidige permitteringer.

«Volvo ville skru opp produksjonen på vår fabrikk fordi Mack trengte flere førerhus,» sa en streikende arbeider. «Men med oss ute i streik og med mikrochip-problemet, så er det mangler for Macungie-anlegget, så de skreller av og permitterer. De burde bare gå til streik og stille på streikevakt, så vi alle kan ha én stemme.»

Streikevakter ved NRV-anlegget [Kilde: L. 20690]

UAW har pålagt Volvo-streiken en nyhetsblackout, og frykter at den kan utløse en bredere bevegelse av arbeidere. UAW International har ikke et eneste ord om den pågående arbeidsnedleggelsen på sitt nettsted eller sin Facebook-side. Nettsidene og sosialmediesidene til de lokale fagforeningene UAW Local 677 og Local 171, som dekker tusenvis av Mack Volvo-arbeidere i Allentown, Pennsylvania og Hagerstown, Maryland, har heller ikke lagt ut noe om streiken ved NRV.

Nettstedene og sosialmediene til sentralorganisasjonen AFL-CIO, både nasjonalt og for Virginia, har også opprettholdt deres taushet. Det samme er tilfelle for fagforbundene United Mine Workers (UMW), United Steelworkers (USW) og sykepleierforbundet Massachusetts Nurses Association, som for tiden isolerer arbeideres streiker og arbeidskamper ved Warrior Met Coal, ATI, ExxonMobil og sykehuset Saint Vincent Hospital i Worcester.

Sarah Nelson, president for ombordpersonal-fagforbundet Association of Flight Attendants-CWA, medlem av De demokratiske sosialister i Amerika (DSA), og som nå blir promotert som den mulige neste AFL-CIO-presidenten, sa ingenting om Volvo-streiken på et stevne sist lørdag, holdt da Worcester-sykepleierne nærmet seg den 100. dagen for deres streik.

Blant arbeidere som har fått å vite om streiken, i stor grad gjennom World Socialist Web Site, er det bred støtte for Volvo-arbeiderne, og en besluttsom vilje til å delta i en felles kamp.

Rob, en ung arbeider ved Stellantis-fabrikken Warren Truck Assembly, i en forstad til Detroit, responderte på Volvo-arbeidernes åpne brev, med å si: «Brevet deres er ulastelig, og burde bli en mal som alle bilarbeidere må følge. Kravene de fremmer er virkelig på nivå med det som er nødvendig for arbeiderklassens velstand. Alle bilarbeidere burde følge etter, og gjøre alt i deres makt for å hjelpe de som står på streikevaktene.»

Med henvisning til aksjonene arbeidere tok, i trossing av UAW, i mars 2020 da Covid-19-pandemien spredte seg gjennom fabrikkene, sa Rob: «Spontanstreiken var virkelig en big deal! Den viste nøyaktig hva bilarbeideres solidaritet kan gjøre. Den første hindringen for oss alle, ved Volvo og ved Detroit-bilselskapene, det er UAW.»

«Volvo-arbeiderne slåss for alle,» sa en Stellantis-arbeider i Indiana til WSWS. «Vi har de samme anliggendene. Vi blir alle misaktet og brukt, hva angår vår helse og sikkerhet, arbeidsbetingelser, tidsplaner, rettigheter og lønninger.»

«Det å stemme ned kontrakten deres, det taler bind. De ville bare ikke gå med på det som ble presentert. Fagforeningen beviste at de ikke brydde seg, ved å få dem til å gå tilbake til arbeidet med å lage flere lastebiler, etter en to-uker-lang streik i forrige måned. Deres krav må oppfylles, ellers arbeider de ikke.»

Hun omtalte streikelønna som en «vits», og sa: «$ 275 ville bare betale for bensin i én måned. Folk har regninger. Vi må spise, betale huslån, bilforsikring og ei lang rekke andre forpliktelser som vi er ansvarlige for å betale. De prøver å sulte ut Volvo-arbeiderne og få dem tilbake til arbeid ved å tilby så lite penger og rettigheter som mulig. Det å streike er helt nødvendig, for at arbeiderne kan få dekket deres grunnleggende behov. Jeg skulle ønske vi alle kunne streike for å fortelle konsernsjefene at vi mener business

Warren Truck-arbeider som støtter Volvo-streikende [Foto: WSWS Media]

En elektrisitetsarbeider ved Warren Truck, som har vært medlem av elektrikerfagforbundet International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW) i 34 år, sa han ikke var overrasket over at UAW ikke fortalte arbeidere i Michigan om streiken. «De feier den under teppet. De har gjort det i mange år i IBEW. Hver gang vi prøver å få en lønnsheving kommer det tilbake tatt fra forsikringen vår, slik at vi ikke får noen høyning. Det går ikke i våre lommer. De fyller bare opp penger for Washington D.C. og AFL-CIO. Det er det de gjør.»

«Det er samme sak med UAW. Så Volvo-arbeiderne må fortsette å slåss, og ikke gi opp.»

World Socialist Web Site oppfordrer alle arbeidere til å lese og dele Volvo-arbeidernes åpne brev til UAW. Arbeidere kan kontakte Volvo-arbeidernes grunnplankomité – Volvo Workers Rank-and-File Committee (VWRFC) på volvowrfc@gmail.com, eller sende tekstmelding til (540) 307-0509.

Loading