Covid-19-bølge blåser i lufta Bidens påstand om «frigjøring» fra pandemi en

President Joe Biden holdt den 4. juli en tale der han eksplisitt hevdet at Covid-19-pandemien i Amerika var over. Biden sa: «I USA erklærer vi herved vår frigjøring fra et dødelig virus... Vi kan leve våre liv, våre barn kan gå tilbake til skolen, vår økonomi er tilbake med et brøl.»

Dette er et tema Biden har gjentatt i tale etter tale. Den 13. mai sa han Amerika nærmet seg «målstreken» for pandemien. Den 15. juni sa han: «Amerika er på vei inn i sommeren, på en dramatisk forskjellig måte en for fjorårets sommer: En frihetens sommer, en sommer av glede, en sommer med sammenkomster og feiringer. En helamerikansk sommer, som dette landet fortjener, etter den lange, lange, mørke vinteren som vi alle har gjennomlevd.»

I virkelighetens verden har antallet infeksjonstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall siden Bidens kunngjøring om «frigjøringen» fra Covid-19, gått i været med en faktor på syv, og er stigende, der den farlige Delta-varianten av sykdommen har blitt dominerende. I episentrene for det nåværende pandemiutbruddet – delstatene Arkansas, Louisiana og Florida – er antall infeksjonstilfeller på det høyeste nivå siden januar, og er på kurs til å sette nye rekorder.

caption: President Joe Biden taler under en feiring av USAs uavhengighetsdag, i haven South Lawn ved Det hvite hus, i Washington, søndag 4. juli 2021. [Foto: AP Photo/Patrick Semansky]

Gjennom hele 2020 hevdet daværende president Donald Trump gjentatte ganger at pandemien ganske enkelt ville «forsvinne». Trumps løgner var siktet mot å få eliminert alle tiltak for sosial distansering, som var pålagt for å begrense spredningen av Covid-19, med det overordnede siktemål å få arbeidere tilbake i arbeid for å øke finansoligarkiets profitter.

Bidens løgnaktige erklæringer om «frigjøring» fra pandemien har hatt det samme siktemål: Det å berettige opphevingen av restriksjoner for spredningen av Covid-19. «Ta av deg munnbindet. Du har fortjent retten til det,» erklærte Biden i mai.

Og akkurat som Trumps insistering på gjenåpningen av næringsvirksomheter og skoler underbygde en massiv gjenoppblomstring av pandemien, har Biden-administrasjonens oppfordring til amerikanere om å droppe bruk av munnbind og tiltak for sosial distansering nå underbygget det som kan bli pandemiens hittil største utbrudd.

«Nesten like mange infeksjonstilfeller ble rapportert i dag (70 264) som for samme dag for et år siden (71 600),» sa Caitlin Rivers, en epidemiolog ved Johns Hopkins University, på søndag.

Men det verste er fortsatt foran oss. Sist onsdag publiserte et konsortium av forskere, som har arbeidet i samråd med den føderale folkehelseetaten CDC, Centers for Disease Control and Prevention, kalkuleringsmodellen Covid-19 Scenario Modelling Hub, som viser at antallet daglige Covid-19-dødsofre i USA innen oktober kan stige til 4 000 – det høyeste nivået for enhver periode av pandemien.

Selv om dette er modellens worst case scenario – det verst tenkelige senarioet – understreker studiens forfattere at pandemiens nåværende oppsving er i tråd med deres tidligere worst case-forutsigelser. «Det som finner sted med viruset her i landet nå, det samsvarer med våre mest pessimistiske scenarioer,» bemerket Justin Lessler, en epidemiolog fra University of North Carolina, som bidrar til drifting av modelleringsnavet.

Dette er en ekstraordinær advarsel. Til tross for tilgjengeligheten av vaksiner kan igjen dødstallene nå nivåene sett i fjor høst – et forutsigbart resultat av de politiske orienteringene til Biden-administrasjonen, så vel som andre regjeringer rundt om i verden.

CNN førte på søndag deres fjernsynsprogram «State of the Union» med et intervju med dr. Anthony Fauci, Bidens medisinske sjefrådgiver. Programverten begynte med spørsmålet: «Tror du virkelig det er mulig, at det kan bli så ille, 4 000 dødsfall om dagen?»

Fauci svarte ikke direkte på spørsmålet, men meldte imidlertid en klar advarsel: «Vi går i feil retning.»

Epidemiologen Eric Topol fortalte til New York Magazine, separat fra studien Covid-19 Scenario Modelling Hub, at et sannsynlig scenario kan føre til at antallet amerikanske infeksjonstilfeller stiger til 250 000 dagen – nesten fire ganger dagens nåværende rate. «Vi er på akkurat samme sporet som Storbritannia,» sa han. «De fikk mer enn 50 000 tilfeller daglig. Og hvis du multipliserer det tallet med fem, for befolkningsforskjellen, da kommer vi til 250 000 – det er enkel ekstrapolering. Det kan være dét vi er på vei mot.»

Topol advarte illevarslende om at 10 prosent av de smittede kunne oppleve vesentlige «langvarige Covid»-symptomer, som vedvarer i uker, måneder, eller til-og-med hele offerets liv. Som han uttrykte det: «De som ikke kan arbeide, den reelle, signifikante hjernetåka, de som virkelig lider – det er sannsynligvis én av ti.»

Konfrontert med denne katastrofen, med hundretusener av mennesker som dør og titusenvis som lider ødeleggende langsiktige symptomer, forlanger den amerikanske styringsklassen videreføringen av dens morderiske politikk for «flokkimmunitet».

CDC-direktør Rochelle Walensky forskanset seg på Biden-administrasjonens forlangender om å gjenåpne skolene til høsten, i et intervju på NBC News på torsdag kveld, og det måneder før barn under 12 år vil være berettiget til vaksinering.

På spørsmålet «Er det noen vurdering, noe som helst scenario, der du kanskje ville reversere dine oppfatninger om gjenåpningen av skoler?» svarte Walensky: «Jeg fastslår fortsatt ettertrykkelig, våre skoler må åpne til høsten. De må åpne for fullstendig, tilstedeværende undervisning.»

Stilt spørsmålet «CDC anbefaler ikke personer som er fullvaksinerte å anvende munnbind?» uttalte Walensky rett ut: «Det gjør vi ikke.»

I sin totale likegyldighet for forsvaret av menneskeliv stilt overfor pandemien, gjennomfører Biden-administrasjonen det som er styringsklassens felles politiske orienteringslinje på tvers av Europa, de amerikanske kontinentene, og i praktisk talt alle andre deler av verden.

Dette uttrykkes kanskje mest nakent av regjeringen til Storbritannias statsminister Boris Johnson. I en tweet nå sist helg sa Storbritannias helseminister Said Javid at allmennhet ikke må «krype i skjul» [‘cower’] for sykdommen, men i stedet lære seg å «leve med» pandemien.

Epidemiologen Deepti Gurdasani, en ledende forfatter av Lancet-studien som fordømmer den britiske regjeringens promotering av «flokkimmunitet gjennom masseinfeksjon,» fordømte Javids uttalelse, der han sa: «Omsorg er ikke feighet. Det å fjerne beskyttelser fra mennesker når nesten halvparten av befolkningen ikke har blitt vaksinert, for å bøye seg for ideologi, det er feighet.»

Storbritannia gjennomfører, med Wall Street Journal’s formulering, et «test case» for hvorvidt det er mulig å «glede seg over noe som nærmer seg pre-pandemi-livet, i møte med raskt overførende versjoner av viruset.»

Journal utdypet: «Eksperimentet vil gi et sterkt signal om Covid-19 kan henvises til status av en håndterbar, sesongmessig ubeleilighet som influensa, og hvorvidt nedstengninger og sosial distansering kan henvises til fortiden.»

Dette «eksperimentet» blir gjentatt rundt i hele verden, inkludert i USA. Som Scott Gottlieb, tidligere kommisjonær for den føderale nærings- og medisinadministrasjonen (FDA), gjorde klart sist helg: «Forutsetningene innebygd i disse modellene er: Ingen avbøtende midler, ingen pålegg om munnbind, ingen nednedstengninger av næringsvirksomheter.» Han la til: «Jeg tror det sannsynligvis vil bli normen.»

Som respons på regjeringenes totale uforsvarlighet, og deres hardnakkede forskansninger på opphevelsen av alle tiltak for sosial distansering, og for håndhevingen av full gjenåpning av skoler og næringsvirksomheter, har finansmarkedene steget videre, med børsindeksen Dow Jones Industrial Average som på fredag satte rekord, på 35 000.

Fra begynnelsen av pandemien har responsen fra regjeringer over hele verden utelukkende vært animert av siktemålet å få sikret og bevart finansoligarkiets rikdommer og privilegier, på bekostning av det å bevare menneskeliv.

Som respons på styringsklassens mordiske politiske retningslinjer for «flokkimmunitet» må arbeidere forlange presserende viktige tiltak for å få stoppet spredningen av sykdommen, medregnet nedstengning av alle ikke-essensielle produksjonsanlegg og arbeidssteder, og alle skoler, med full kompensasjon for tapte lønninger og inntekter, og med billioner av dollar allokert til ekstra helsetjenester for å trygge muligheten til å teste, spore og isolere alle infeksjonstilfeller.

Alle skoleelever må besørges tilgang til bredbåndsinternett og med datamaskiner av høy kvalitet, og flere lærere må ansettes for å sikre den best mulige fjernundervisningen inntil pandemien er under kontroll.

Som forskere og vitenskapens representanter gjentatte ganger har gjort klart, Covid-19-viruset og sykdommen det forårsaker, kan begrenses og bringes under kontroll, og det må begrenses og bli brakt under kontroll, for å redde ytterligere millioner av liv fra å gå tapt.

De meningsløse og forebyggbare dødsfallene av 626 000 mennesker i USA, og over fire millioner rundt om i verden – ifølge offisielle tall, som drastisk underestimerer de virkelige tapene – står som en ubesvarbar tiltale mot kapitalistsystemet og en demonstrasjon av nødvendigheten av å få erstattet det med sosialisme.

Loading