Perspective

Ikke send barn til utrygge skoler!

Pådrivet for fullt å gjenåpne skoler på tvers av USA må umiddelbart stoppes. Alle vitenskapelige data om Delta-varianten av koronaviruset viser at denne politikken vil bli en uforligelig katastrofe. Den vil høyne den forferdelige bølga av infeksjoner og sykehusinnleggelser blant barn, den mest sårbare delen av samfunnet, og vil fremme den utbredte smitten i lokalsamfunn over hele landet og forårsake et uant antall dødsfall blant mennesker av alle aldre.

Den offisielle debatten har vært sentrert om hvorvidt bruken av munnbind burde påkreves i gjenåpnede skoler, der Florida, Texas og andre Republikaner-ledede delstater håndhever lover som forbyr mandatpålagt anvendelse av munnbind for skoler, og kutter av finansieringsmidler til skoledistrikter som ikke innretter seg etter disse lovpåleggene.

Barn ankommer til første skoledag på Washington Elementary School i Riviera Beach, Florida, den 10. august 2021. [Foto: AP Photo/Wilfredo Lee]

Men uansett om skoleelever anvender munnbind eller ikke, den svært overførbare Delta-varianten vil lett spre seg i de titusener av klasserom over hele landet. I fjor sommer ble det fastslått at

anslagsvis 36 000 amerikanske skoler hadde utrangerte ventilasjonssystemer, og de aller fleste av dem har ikke blitt oppgradert i løpet av det siste året. Skoler har lenge vært identifisert å være blant de viktigste leddene i overføringskjeden, ikke bare for Covid-19, men for ei hel rekke smittsomme sykdommer.

Nesten alle av landets rundt regnet 13 800 skoledistrikter har for øyeblikket planlagt å åpne for fullt i løpet av de kommende ukene for fysisk tilstedeværende undervisning, der flertallet av dem kun tilbyr fjernundervisning til de aller mest utsatte barna, eller ikke i det hele tatt. Det betyr at anslagsvis 40 millioner ikke-vaksinerte barn vil bli stuet inn i klasserom bestående av 25, 30, 40 eller flere jevnaldrede, der de puster den samme lufta og utsettes for det luftbårne koronaviruset.

Et samfunn har ikke noe større ansvar enn å beskytte sine barn, men under kapitalistsystemet blir deres liv og helse ofret overalt. En angstens lodd henger nå over millioner av foreldres hoder på tvers av hele USA, som blir tvunget til å utsette deres barn for kollosal fare.

De farene barn står overfor kan ikke overvurderes. I løpet av den siste uka, før de fleste skoler har gjenåpnet i USA, har tallene for barns infisering og sykehusinnleggelser økt dramatisk, og nådd de høyeste nivåene siden pandemien startet. Det amerikanske forbundet for barneleger – American Academy of Pediatrics – rapporterte at 93 824 barn i forrige uke offisielt testet positivt for Covid-19. I gjennomsnitt er det nå 225 nye daglige sykehusinnleggelser av barn smittet av viruset, en økning på 27 prosent fra uka før. I forrige uke testet totalt 813 000 amerikanere offisielt positivt for Covid-19, og nesten 10 000 mennesker blir nå daglig innlagt på sykehus, med anslag som antyder at innen begynnelsen av september vil det være mer enn 30 000 daglige sykehusinnleggelser.

De nyeste dataene fra Storbritannias nasjonale statistikkbyrå – UK Office of National Statistics (ONS) – fant at rundt 10 prosent av barn i aldersgruppa 2 til 11 år, og 13 prosent av de i aldersgruppa 12 til 16 år som hadde pådratt seg Covid-19-infeksjon, rapporterte minst ett dvelende symptom fem uker seinere, deriblant svekkende symptomer som påvirker flere organsystemer. På verdensmålestokk vil millioner av barn kunne lide av disse symptomene for resten av livet.

En nylig studie publisert i [det medisinske fagtidsskriftet] The Lancet fant at personer som ble sykehusinnlagt med Covid-19 viste «betydelige» underskudd på målinger av kognitiv ytelse. De som var satt under ventilatorbehandling viste en nedgang på rundt syv poeng på intelligenskvotientskalaen (IQ), mens de som ikke var underlagt ventilatorbehandling, hadde en nedgang på rundt fire poeng. Et betydelig antall av dem som ikke ble sykehusinnlagt men hadde opplevd pustevansker, viste en nedgang fra ett til to IQ-poeng, som anslagsvis tilsvarer effekten av blyforgiftning.

Responsen fra lærerfagforbundene kan under disse betingelsene beskrives som intet mindre enn kriminell. Randi Weingarten, president for det føderale lærerfagforbundet American Federation of Teachers (AFT), erklærte på søndag: «Prioritet nummer én er å få barn til å være tilbake på skolen.»

For en foraktelig uttalelse! Nei, topp-prioriteringene må være å beskytte barn, og fullt ut få

begrenset og kontrollert pandemien.

Weingarten representerer ikke de 1,7 millioner kontingentbetalende pedagogene organisert i AFT. Hun representerer snarere selskaps-Amerika. Sammen med hennes kollega Becky Pringle, toppleder for nasjonalforbundet for pedagoger og støttepersonal organisert i National Education Association (NEA) [o. anm.: ansatte ved USAs offentlige skoler, høyskoler og universiteter, og lærerstudenter, med over tre millioner medlemmer], og hundrevis av andre fagorganisasjonsbyråkrater som med deres inntekter og aksjeporteføljer plasserer dem i samfunnssjiktet av de to øverste prosentene, er Weingarten innlemmet i statsapparatet, og medskyldig i politikken som har ført til massiv lidelse og død.

Lærernes fagorganisasjoner er hovedagentene som tilrettelegger for Biden-administrasjonens skyv for å gjenåpne skolene. Titalls millioner amerikanere stemte på Biden etter at han erklærte han ville «følge vitenskapen», men dét ble umiddelbart avslørt som et bedrageri da han presset på for å åpne skoler igjen, på høyden av pandemien sist vinter. Den 16. februar, en dag da 1 830 amerikanere døde av Covid-19, løy han til en andreklassing på et CNN-arrangert og kringkastet rådhusmøte: «Barn får ikke ... Covid veldig ofte. Det er uvanlig at det skjer,» og han la til: «Du vil sannsynligvis ikke kunne bli utsatt for noe, og spre det til mamma eller pappa.»

Bak den utdypende kampanjen for å gjenåpne skoler, som sammenfaller med sluttdatoen for føderale arbeidsledighetsbidrag den 6. september, er imperativet å få foreldre tilbake i arbeid på utrygge arbeidsplasser, for å bygge opp under selskapsprofittene. Som Brian Deese, Bidens økonomiske topprådgiver, uttalte i forrige måned har en av hovedfaktorene bak den pågående «mangelen på arbeidskraft» vært mangelen på «barnepass og skolegang, spesielt for foreldre med barn i skolealder».

Alle påstander fra kapitalistpolitikerne om at deres mål er å hjelpe barn å lære, er fullspekket av hykleri. De samme korrupte Demokratene og Republikanere som nå sender barn inn i truende omstendigheter, har hatt tilsyn med tiår av budsjettnedskjæringer, angrep på lærere og slusing av offentlige finansieringsmidler for utdanning over til for-profitt charter-skoler.

Hadde de nødvendige tiltakene som epidemiologer har tatt til orde for blitt iverksatt i de kritiske månedene fra januar til mars i 2020, da ville pandemien nå vært fullstendig under kontroll. Men velinformerte politikere i begge partiene, så vel som selskapsmediene, bagatelliserte farene og lot viruset spre seg. Trump-administrasjonen, støttet av alle Demokrat-lederne, begynte umiddelbart etter redningen av Wall Street i mars 2020 å gjenåpne ikke-essensielle arbeidsplasser, og deretter skolene, i en prosess som har blitt videreført under Biden. Som resultat har 18 måneder senere offisielt mer enn 634 000 amerikanere dødd av Covid-19, med det faktiske tallet anslått å være over én million.

De samme tiltakene for å utrydde Covid-19 som forskere fremmet i januar 2020 – stringente nedstengninger, reiserestriksjoner, utbredt testing, kontaktsporing og isoleringen av infiserte pasienter, kombinert med massevaksinering – er fortsatt de eneste virkemidlene for å redusere

overføring av sykdommen, og få reddet liv. Men disse tiltakene er uaktuelle for kapitalisteliten, der Jen Psaki, pressesekretær i Det hvite hus, på fredag sa: «Vi kommer ikke til å stenge ned vår økonomi eller våre skoler. … Vi går ikke tilbake. Vi skrur ikke klokka tilbake.»

På hvert et stadium av pandemien har Wall Street’s interesser vært de som har bestemt politikken. Dette må det bli en slutt på! Arbeiderklassen må gripe inn og håndheve en politikk som redder liv, ikke profitter.

Socialist Equality Party oppfordrer alle lærere og foreldre til å danne grunnplankomitéer, uavhengige av de pro-kapitalistiske fagorganisasjonene og politiske partiene, for å føre kampanje for, og få stoppet bestrebelsene for å gjenåpne skoler.

Kampen for å stoppe denne morderiske politikken er i alle arbeideres interesse. Grunnplankomitéer må utvikles på hver en fabrikk og arbeidsplass, for å koble motstanden mot gjenåpning av skoler med en bredere politikk for å få en slutt på pandemien. Det må omfatte kravet om full inntekt for alle arbeidere som blir berørt av de nødvendige tiltakene for å redde liv, betalt for gjennom eksproprieringen av de rikes besittelser.

SEP appellerer helt spesielt til forskere og epidemiologer, som forstår den ekstreme faren forbundet med det som nå blir gjort, om å snakke ut og bidra til å utdanne befolkningen. Utviklingen av en bevegelse av arbeiderklassen for å håndheve de påkrevd tiltakene fordrer at de blir informert om hva som finner sted, og om hva som må gjøres.

Utviklingen av en bevegelse i arbeiderklassen i USA må knyttes til arbeideres kamper over hele verden. Det samme maniske pådrivet for å gjenåpne skoler og den globale økonomien utspiller seg i Brasil, Tyskland, Australia og på alle kontinenter. Dr. Kieran Moore, øverste medisinske embetsrepresentant for folkehelsen i Ontario, Canada, uttalte i forrige uke: «Vi må normalisere Covid-19 for våre skoler.» De samme saksanliggender konfronterer arbeidere overalt, og pandemien kan bare begrenses og bli brakt under kontroll på en global skala.

Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) lanserte 1. mai Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – for å organisere arbeidere i en felles offensiv, for å utøve deres kollektive samfunnskraft, endre pandemiens forløp og få satt en slutt for unødvendig lidelse og død. Oppfordringen om nedstengning av skoler og ikke-essensielle arbeidsplasser inntil pandemien er begrenset og brakt under kontroll må populariseres på hver en skole, fabrikk, arbeidsplass og nabolag, i USA og globalt. I hvert land må det forberedes for landsdekkende generalstreik, som så samles til én globalt koordinert streikebevegelse.

Alle som er enige i dette perspektivet må melde seg for å bygge en grunnplankomité på deres arbeidsplass i dag.

Loading