Perspective

Britiske foreldre planlegger skolestreik 1. oktober

Et viktig skritt framover i kampen mot pandemien

Lisa Diaz, britisk mor til to skolebarn, ga stemme til den internasjonale arbeiderklassens voksende motstand mot styringselitenes mordiske pandemipolitikk da hun på fredag offentliggjorde en videouttalelse på Twitter, hvor hun oppfordrer til en landsdekkende skolestreik i Storbritannia den 1. oktober. Under betingelser der mer enn 59 000 britiske barn ble smittet med Covid-19 i løpet av de to første ukene etter at skolene åpnet, oppfordret hun foreldre til å ta selvstendige initiativ, og holde deres barn hjemme, trygge for viruset. Videoen har nå blitt sett over 75 000 ganger, den har fått over 2 350 likes, og har blitt re-tweetet over 1 340 ganger.

Lisa, som er medlem av gruppa Safe Education for All (SafeEdForAll) [Trygg Utdanning for Alle] og samarbeider med den britiske grunnplankomitéen av utdanningsarbeidere UK Educators Rank-

and-File Safety Committee, har fått en stor følgeskare på Twitter som respons på hennes videoer der hun fordømmer Boris Johnson-administrasjonens kriminelle politiske retningslinjer for gjenåpning av skolene. Skoler på tvers av hele England har overhodet ingen skadebegrensende tiltak og implementerer strategien for «flokkimmunitet», med å la viruset få fritt løp gjennom befolkningen. I fredagens video uttalte Lisa: «Vi er lei av løgnene. Vi er lei av å bli ført bak lyset. Vi er lei av at man betaler forskere for å si latterlige ting, som at barn ikke pådrar seg det [viruset] på skolen, de får det på bussen. Det er ikke godt nok. Vi orker ikke mer.»

Lisa Diaz [Kilde: @Sandyboots2020 på Twitter]

Oppropet for en skolestreik i Storbritannia er del av den stigende bølga av motstand i arbeiderklassen, som trer inn i en ny fase av klassekampen. Oppfordringen må støttes av arbeidere i alle land, og alt må gjøres for å få koordinert tilsvarende streiker og arbeidsplassaksjoner internasjonalt.

Denne utviklingen oppstår som følge av verdenskapitalismens dype krise, som har blitt forverret av koronaviruspandemien. Siden januar 2020 har offisielt det svimlende antallet 4,76 millioner mennesker dødd av Covid-19, mens det reelle globale dødstallet anslås å være over 15 millioner. For tiden tester hver dag anslagsvis 466 000 mennesker positivt for Covid-19, og offisielt dør globalt nesten 8 000 personer av viruset daglig.

Med produksjonen og distribueringen av vaksiner underordnet de farmasøytiske gigantenes profittinteresser og imperialismens geopolitikk, er bare 32,6 prosent av verdens befolkning fullvaksinert, de aller fleste i verdens 10 rikeste land.

Pandemien kan ikke innesluttes bare av vaksinering, gjennom begrensede folkehelsetiltak eller en tilfeldig kombinasjon av de to virkemidlene, stikk i strid med påstander fra deler av styringsklassen og fagforeningene i hvert et land.

I mange land, medregnet de store delene av USA som kontrolleres av Det demokratiske partiet, har skolene blitt åpnet for fullt, om enn med pålagt anvendelse av ansiktstildekning og andre avbøtende tiltak, og likevel sprer viruset seg raskt. Uansett hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt – som i New York City, Los Angeles og andre steder – blir de raskt skrotet for å maksimere barnas tid på skolen. Grunnen til dette, som med skoleåpninger i sin helhet, er å få sendt foreldrene tilbake til arbeid for å opprettholde selskapsprofittene og finanselitens berikelse. Amerikas milliardærer ansamlet seg $ 1,8 billioner [NOK 15,5 billioner] bare i løpet av pandemiens første 18 måneder, en økning på 62 prosent av deres kollektive formue.

Lærerfagforeninger i alle land har tilrettelagt for gjenåpningen av skoler, som det siste året har ført til at tusenvis av barn, lærere og deres familiemedlemmer døde verden over. I hvert et land har fagforeningene enten ikke gjort noe for å motsette seg gjenåpning av skolene, eller de har sågar vært de mest aktive pådriverene i denne prosessen. I USA gjennomførte Randi Weingarten, president for det føderale lærerfagforbundet American Federation of Teachers (AFT), i august en

«Tilbake til skolen for alle»-turné gjennom 20 delstater, for å pushe tilstedeværende undervisning, samtidig som rekordmange barn ble syke og døde av Covid-19.

Den sentrale betydningen av skolestreiken i Storbritannia den 1. oktober er at den blir organisert helt uavhengig av fagforeningene og de politiske kapitalistpartiene, og har framkalt en kraftfull respons fra foreldre og arbeidere over hele verden. Den gjør det klart at kampen mot pandemien i tiltakende grad tar form av arbeiderklassens sosiale kamper, som bevisst må organiseres og forenes gjennom uavhengige grunnplankomitéer.

Offisielt ble over 1 million barn i USA smittet med Covid-19 i løpet av de fem siste ukene, og i gjennomsnitt dør hver dag tre barn og minst tre lærere av viruset. Støtte for oppropet om en skolestreik i Storbritannia har kommet fra foreldre og utdanningsarbeidere i Chicago, New York City, Detroit og fra California, Texas, Tennessee, Pennsylvania, Washington og andre delstater, som planlegger lignende protester i deres skoledistrikter. Grunnplankomitéer av lærere og foreldre fra California, Washington, Texas og Tennessee hadde møter nå i helgen og skal denne uka avgi solidaritetserklæringer med den britiske skolestreiken.

I tillegg til skolearbeidere, var over 2 000 snekkere nylig i streik i Seattle i delstaten Washington, der de trosset fagforeningen United Brotherhood of Carpenters (UBC), som over flere tiår har inngått konsesjonskontrakter. Bilarbeidere på tvers av hele USA har dannet grunnplankomitéer uavhengige av det korporatistiske bilarbeiderfagforbundet United Auto Workers (UAW) for å slåss for forbedrede levestandarder og arbeidsbetingelser, deriblant krav om nedstengning av produksjonen midt under den voldsomme spredningen av Covid-19.

I Tyskland har det de siste månedene brutt ut store kamper blant transittarbeidere, helsetjenestearbeidere, flytransportarbeidere og andre deler av arbeiderklassen. Etter hver som Covid-19-infeksjonstilfellene igjen stiger, samtidig med den fullstendige gjenåpningen av skolene, har mange foreldre og lærere i Tyskland meldt deres støtte til oppropet om skolestreik i Storbritannia den 1. oktober. Peggy, mor til en voksen sønn som er alvorlig funksjonshemmet og til et barn i skolealder som lider av astma, uttalte til World Socialist Web Site: «Det er veldig viktig! Dette må vi bli med på! For å beskytte barna våre! #ParsentsStrike 01.10.2021!»

Rundt regnet 30 000 helsetjenestearbeidere på Sri Lanka arrangerte i forrige uke en landsdekkende protest med krav om forbedret beskyttelse mot Covid-19 på arbeidsplassen, i trossing av regjeringens antidemokratiske lover som forbyr slike handlinger. De tilsluttet seg de rundt 250 000 lærerne på tvers av Sri Lanka, som har streiket i over to måneder med krav om høyere lønninger.

I Canada, som midt under den fullstendige gjenåpning av skolene har gått inn i landets fjerde bølge av pandemien, forbereder foreldre i British Columbia solidaritetsdemonstrasjoner med den britiske skolestreiken kommende fredag. I Alberta, landets hardest rammede region med 6 964 aktive infeksjonstilfeller, er sykehusene for tiden på 87 prosent av deres beleggkapasitet og er i ferd med å innføre triage-prosedyrer, for å selektere pasienter som skal få behandling. Leger og forskere i Alberta oppfordrer til en «firebreak»-nedstengning, der emneknaggene #FirebreakAB og

#GeneralStrikeAB nå trender på Twitter.

Lisa Diaz kommenterte den internasjonale responsen på hennes opprop til handling, og fortalte til World Socialist Web Site: «Jeg har fått fantastisk støtte fra foreldre og arbeidere, over hele verden! Det er fantastisk å vite at jeg ikke er aleine, og at det er andre foreldre som ser tvers igjennom regjeringens og medias løgner om at Covid på en eller annen måte er en godartet sykdom hos barn, og at det er greit at de pådrar seg den. Det er i hvert fall løgna som blir gjentatt her i Storbritannia.»

Hun la til: «Det er ikke noe sånt som å skulle ‘leve med Covid’, fordi millioner av mennesker vil ende opp døde. Millioner flere vil leve med de svekkende symptomene av Long Covid. Vi kan ikke forhandle med dette viruset. Vi må utslette det. Dette er ikke en utopisk drøm. Det er oppnåelig. Vi trenger bare den politiske viljen. Vi trenger en strategi for Zero Covid. Det er ingen mellomting.»

Vitenskapen er faktisk entydig klar om at Covid-19 kan elimineres i en gitt geografisk region – som det har funnet sted i Kina, på New Zealand og i andre land – og til slutt kan utryddes over hele verden. De nødvendige tiltakene vil imidlertid bare bli implementert gjennom en massemobilisering av arbeiderklassen, organisert gjennom grunnplankomitéer uavhengige av fagforeningene og de politiske kapitalistpartiene.

Over alt hvor Covid-19 sprer seg må disse komitéene slåss for nedstengningen av alle skoler og ikke-essensielle arbeidsplasser, for universell anvendelse av munnbind, testing, kontaktsporing, trygg isolering av infiserte pasienter, og alle andre folkehelsetiltak, for å kutte kjeden av viral overføring. Arbeidere berørt av nedstengninger må garanteres full inntektsbeskyttelse, som det må betales for av den enorme profitten de rike ansamlet seg under pandemien.

Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – som ble opprettet den 1. mai 2021, vil slåss for å forene alle arbeideres voksende kamper, på tvers av bransjer og nasjonale grenser. Oppropet til skolestreik i Storbritannia den 1. oktober markerer et betydelig første skritt framover i kampen for å utrydde Covid-19, som arbeidere vil hente inspirasjon fra. Lignende aksjoner må forberedes i hver en bransje og i hvert et land, som del av en globalt koordinert kamp fra den internasjonale arbeiderklassen for å få satt en stopper for pandemien og redde millioner av liv.

Loading