Advokat fordømmer brasiliansk selskaps barbariske eksperimenter med eldre under pandemien

Advokaten Bruna Morato vitnet forleden uke for det brasilianske Senatets granskningskommisjon CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito – nedsatt for å etterforske Bolsonaros håndtering av pandemien, der hun represente leger ansatt av helsetjenesteselskapet Prevent Senior, der leger har avslørt et regime av tvang, intimidering og tildekking rundt selskapets foreskriving av såkalte «Covid-19-sett», som resulterte i hundrevis av eldre pasienters dødsfall.

Advokat Bruna Morato i det brasilianske Senatet [Foto: Roque de Sá/Agência Senado/FotosPublicas]

En klage signert av 15 Prevent Senior-leger offentliggjorde i august at selskapet, som er leverandør av helseforsikringer og pleietjenester for mer enn 600 000 eldre, har fungert som et operasjonssenter for den fascistiske presidenten Jair Bolsonaro i hans kampanje for «flokkimmunitet» gjennom masseinfeksjon.

Allerede i april 2020 ble det inngått en «pakt» mellom Prevent Senior og Bolsonaro-administrasjonen for å promotere hydroksychloroquine og ivermectin, to medikamenter bredt støttet av presidenten som «tidlige behandlinger» mot Covid-19, som skulle lette gjenåpningen av økonomien. Prevent Senior’s medisinske protokoller for Covid-19 ble opprettet i nært samråd med presidentens medisinske medarbeidere.

Leger avslørte at selskapets direktører beordret reseptutskrivninger av de vitenskapelig diskrediterte legemidlene som «Covid-19-sett» for både symptomatiske og sykehusinnlagte eldre pasienter, uten deres pårørendes eller deres egen kunnskap. Bruna Morato, legenes advokat, sa at dette resulterte i hundrevis av dødsfall. Samtidig hadde dødsårsak for et ukjent antall Covid-19-pasienter blitt endret 10 til 14 dager etter sykehusinnleggelsene, for falskt å kunne hevde en høyere gjenvinningsgrad for Covid-19-pasienter som ble behandlet med disse medikamentene.

Medisinsk personell på sykehus ble også beordret til å foreskrive de ineffektive legemidlene for dem selv i tilfelle de utviklet Covid-19-symptomer. Under et intervju med varslerne forrige lørdag berettet legene om en rutine der de foreskrev «Covid-19 settene», samtidig som de i all hemmelighet måtte formane deres pasienter om ikke å ta medisinene. «De fulgte med på hvem som ga ut reseptene, og hvem ikke. Det var en situasjon der de hadde kontroll, så det var ingen autonomi,» sa en lege.

Prevent Senior’s administrerende direktør Eduardo Parrillo håndhevet systematisk hans terrorstyre, med valg av «voktere» lojale overfor selskapet som var tilordnet å føre tilsyn med vakthavende leger og sørge for at de fulgte selskapets ordrer.

Dr. Walter Correa de Souza, en tidligere lege ved selskapet, uttalte: «Som en som har jobbet som en militær brannbekjemper i mange år, jeg har aldri sett et hierarki så hardhendt håndhevet som det i dette selskapet. Ikke engang i hæren.»

Intimideringstaktikker inkluderte sykehuskoordinatorer som truet med å sparke dissiderende medisinsk personale som nektet å foreskrive medikamenter de anså å være kvaksalveri. Advokat Morato sa at selskapet ofte sparket personell som var uenig i deres tiltak.

Prevent Senior’s medisinske protokoller ble håndhevet samtidig som Bolsonaro la press på helsedepartementet til offisielt å inkludere chloroquine som et Covid-19-medikament.

Bolsonaro utnevnte i mai 2020 hærgeneral Eduardo Pazuello til sin helseminister. Generalen førte fram presidentens kampanje for flokkimmunitet, og promoterte chloroquine. Senere, i januar 2021, forvandlet han Manaus til ei dødsfelle da han nektet å sende oksygenleveranser inn til hovedstaden i delstaten Amazonas, til tross for gjentatte advarsler.

CPI-høringen i Senatet av advokat Morato avslørte også at en sykehusdirektør anbefalte og hadde tilsyn med kuttingen av oksygentilførselen for pasienter som var innlagt på sykehus i mer enn 10 til 14 dager, der vedkommende sa at «død også er en form for utskrivning [av pasientene].»

Prevent Senior’s direktører koordinerte i mars-april 2020 et hemmelig eksperiment [engelsk tekst] med eldre pasienter, der de behandlet dem som «menneskelige marsvin». Etter at de i hemmelighet ble medisinert med hydroksychloroquine og azitromycin, ble deres resultater «avrundet for å matche Bolsonaros tale», som beordret av dr. Rodrigo Esper, som koordinerte det makabre eksperimentet.

Esper og hans sjefer publiserte «studien» i en pre-print versjon etter å ha «rundet av» dataene for falskt å vise at ingen døde som følge av å ha tatt medikamentene. Faktisk døde ni pasienter som hadde tatt dem, dobbelt så mange som i gruppa som hadde fått en placebo.

Advokat Morato klargjorde videre forbindelsen mellom selskapets barbariske handlinger og kampanjen støttet av styringseliten for å gjenåpne økonomien, til tross for den forventede økningen i antall infeksjonstilfeller og dødsfall. Der hun henviste til Bolsonaros nærmeste medarbeidere, «helt innordnet med finansdepartementets økonomiske interesser», hevdet Morato at «de refererte til en ‘ideologisk innretning’ der økonomien ikke kunne stoppe, og at det de måtte gjøre var å gi folk et håp. Det håpet hadde et navn: hydroksychloroquine.»

Disse makabre eksperimentene kunne ikke ha blitt utført uten støtte fra selskapets administrerende direktører, brødrene Parrillo, som implementerte et selskapsdekkende system av tvang og intimidering for å gjennomføre forsøkene på de eldre under pandemien.

Morato og Prevent Senior-leger har også avslørt at «voktere» ofte sang ei salme med deres hender holdt på brystet under selskaparrangementer. Parrillo-brødrene spilte deres gitarer samtidig som vokterne ble beordret å synge.

Tekstene inkluderer følgende avsnitt: «Vi ble født for å leve, og til å slåss til vi dør, ... Og sammen skal vi vinne, Med sverd og kanoner, Vi er vokterne.» Ritualet er inspirert av Nazi Waffen SS, ei paramilitær gruppe valgt for deres «rene blod» til å beskytte Hitler.

Morato hevdet at det SS-inspirerte mottoet, «lydighet og lojalitet», ble innført i 2015, og promoteres til den dag i dag av selskapets offisielle representanter.

Parrillo-brødrene er medlemmer av rockebandet Doctor Pheabes, som har åpnet for store rockeband som Black Sabbath og The Rolling Stones under musikkfestivaler som Lollapaloza og Rock in Rio. Bandet ga ut sitt siste album i 2019, kalt «Army of the Sun», en direkte referanse til Waffen SS.

Slike figurer kunne bare ha følt seg frie nok til å utføre disse avskyelige handlingene under betingelser der hele regjeringer stadig mer åpent argumenterer for at millioners død skal behandles som den nye «normalen», som folk har å tilvenne seg under pandemien.

Om Bolsonaro, og Boris Johnson i Storbritannia, kunne utføre deres masseeksperimenter på millioner for å oppnå flokkimmunitet, ville det synes helt naturlig for slike elementer å gjøre det samme.

Siden april 2020, da disse barbariske handlingene ble direkte koordinert av nazisympatisører i selskapsledelsen, har regjeringer over hele verden forsvart stadig mer åpent gjenåpning av skoler og økonomien, som har resultert i millioner av dødsfall globalt.

Sist tirsdag kunngjorde borgermestrene i Brasils to største byer, São Paulo og Rio de Janeiro, opphevingen av påbudt bruk av munnbind i de kommende uker, og begrunnet det med at vaksinasjonsratene ville være høy. Borgermestrenes kriminelle tiltak ble erklært samtidig som Delta-varianten raser gjennom USA og Storbritannia, og viser at selv om de fleste i befolkningen har fått to vaksinedoser, vil tusenvis av mennesker fortsette å dø hver uke.

Delstatsguvernørene har siden april i fjor fulgt etter i Bolsonaros fotspor, der de har gitt stadig mer åpen støtte til regjeringens kampanje for flokkimmunitet gjennom masseinfeksjon. Mottoet «kuren kan ikke bli verre enn sykdommen» ble fullt ut godkjent av Arbeiderpartiet - Partido dos Trabalhadores (PT) – med guvernør Camilo Santana fra Ceará som en av de første som gjenåpnet delstatens økonomi etter den første bølga, etterfulgt av hans kolleger PT-guvernørene i Bahia og Rio Grande do Norte.

Dette er grunnen til de intensiverte bestrebelsene for å inneslutte og dekke over episoden etter at praksisen fra Prevent Senior ble offentliggjort. Statsadvokaten i delstaten São Paulo erklærte at «vi må respondere raskt, men fornuftig, for å gi en umiddelbar respons til befolkningen, men også for ikke å skade selskapet.» Han konkluderte med å si: «Vi må være kirurgiske.»

CPI-undersøkelsene i Brasil er et forsøk på å flytte skylden for landets 600 000 dødsfall vekk fra hele det politiske etablissementet, som utførte helt utilstrekkelige skadebegrensningstiltak, samtidig som de tvang barn tilbake til skoler og arbeidere inn på fabrikker for å generere profitter for de rike.

Samtidig forskanser nå selskapet seg mot legevarslerne, i stedet for å utstede en offentlig unnskyldning, og viser hvor sikre selskapets offisielle representanter er på at de vil forbli ustraffet. Prevent Senior beskylder nå legene for selv å ha skrevet ut reseptene, der selskapet prøver å snu virkeligheten på hodet, og det erklærte i september at varslerne var de kriminelle for å ha gått i pasientenes journaler.

Det faktum at slike individer blir gitt makt i medisinske styrer, er uttrykk for en syk sosial orden, som setter profitt over alt annet, inkludert menneskeliv. At de er i stand til å opprettholde politiske embeter er et tegn på at styringsklassen forbereder seg på å konfrontere arbeiderklassens massekamper med åpent antidemokratiske og voldelige undertrykkingsmetoder.

Svaret på disse forberedelsene fra styringsklassen er at arbeiderne må organisere Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – for å forberede en motoffensiv fra arbeiderklassen, for å føre fram et program for utrydding av pandemien. En slik offensiv må føres som del av kampen for å få slutt på kapitalistsystemet som setter profitt over menneskeliv, og bygger et samfunn basert på menneskelig behov, det vil si kampen for sosialisme.

Loading