Den britiske regjeringen avviser appeller om begrensningstiltak, der Covid-bølge truer å overvelde sykehus

Storbritannias Konservativ-regjering nekter å gjøre noen endringer i sin morderiske politiske orientering om å «lære å leve med viruset», samtidig som det kommer advarsler fra ledere for helsevesenet, National Health Service (NHS), om at det må på plass en Plan B for å stoppe den eskalerende spredningen av Covid.

NHS Confederation, paraplygruppa for helsevesenet, sa at for å unngå å snuble inn i en vinterkrise må i det minste obligatorisk ansiktstildekning i overfylte og lukkede rom implementeres. Organet krevde at det ble utviklet en plan C, med strengere restriksjoner, dersom disse tiltakene er utilstrekkelige, fordi sykehusene allerede står overfor å bli overveldet.

Antallet Covid-19-infeksjonstilfeller og dødsfall stiger i Storbritannia, drevet av gjenåpningen av skolene i august og september.

Daglige antall tilfeller i Storbritannia har de syv siste dagene i gjennomsnitt vært på 45 000, og på mandag og onsdag var tallet 49 000 – det høyeste nivået siden juli.

Storbritannias helseminister Sajid Javid taler på en presseorientering i Downing Street, London, onsdag 20. oktober 2021. Storbritannia registrerte nesten 50 000 nye infeksjoner på én enkelt dag denne uka, og tilfellene har steget 16% fra uka før. Matthew Taylor, adm. dir. for NHS Confederation, paraplygruppa for helsevesenet, sa helsevesenet risikerer å bli overveldet, med mindre tiltak innføres nå. [Foto: Toby Melville/Pool Photo via AP]

Mer enn 300 000 nye tilfeller (311 071) ble registrert i uka fram til 19. oktober – en økning på nesten 20 prosent. Bare USA (546 319), med en befolkning fem ganger Storbritannias, hadde et større antall tilfeller i løpet av samme syv-dagersperiode. I USA var Covid-tilfeller 1 638 per million av befolkningen, og i Storbritannia 4 551.

Antallet Covid-sykehusinnleggelser og dødsfall har også steget kraftig, til tross for den undertrykkende effekten av vaksineringer. Mandag var det 7 749 Covid-pasienter innlagt på britiske sykehus, en ukentlig økning på 11 prosent, med 868 mennesker per dag innlagt på allerede overfylte og overveldede NHS-enheter. De 908 dødsfallene registrert den siste uka er en økning på 15 prosent, og med 223 dødsfall på tirsdag var det den dagen med høyeste nivå siden mars. Antallet dødsfall var høyere enn på samme dato i 2020, før massevaksineringen av det meste av befolkningen ble rullet ut. Onsdag ble ytterligere 179 mennesker rapportert døde av Covid.

Britiske infeksjonstilfeller utgjør nå hoveddelen av tilfeller på hele det europeiske kontinentet. Mandag registrerte Storbritannia flere daglige tilfeller enn Frankrike, Tyskland, Italia og Spania til sammen. I løpet av den siste uka registrerte Storbritannia nesten ti ganger så mange tilfeller som Frankrike, til tross for at begge land har anslagsvis like stor befolkning. Sammenlignet med Tyskland, med en vesentlig større befolkning enn Storbritannias, registrerte Storbritannia nesten fem ganger flere infeksjonstilfeller.

En vesentlig faktor i dette avviket i tilfellerater er at vaksinutrullingen i Storbritannia, etter å ha vært foran andre land i den innledende fasen, praktisk talt har skrubbet til stillstand. Nesten en tredjedel av Storbritannias befolkning er fortsatt ikke vaksinert, og bare 68 prosent har fått to doser. Storbritannia står nå på 13. plass i Europa for fullvaksinering, og på 22. plass i verden.

Statsminister Boris Johnsons regjering nektet å gripe inn for å vaksinere barn i løpet av sommeren, og tillot med det at skolene i dag har blitt den viktigste kilden til Covid-infeksjoner. Under 30 prosent av barn i aldersgruppa fra 12 til 17 år har blitt vaksinert med én enkelt dose, mot over 60 prosent i Italia, 70 prosent i Frankrike og over 80 prosent i Spania.

I tillegg er det fortsatt noen begrensede skadebegrensningstiltak på plass i land over hele Europa, mens Storbritannia droppet alle bestrebelser for å demme opp for pandemien den 19. juli, som den politiske kriminelle Johnson kalte «Frihetsdagen» [‘Freedom Day’]. Mer enn ett-av-seks av totaltallet for infeksjoner i Storbritannia har funnet sted siden da.

Toryene vil ikke tolerere noen hindring for storselskapenes profittpådriv, uansett hvor mange som måtte bli syke eller dø.

Regjeringens første respons på appellen om de mest begrensede skadebegrensningstiltak var at næringslivsminister Kwasi Kwarteng i går insisterte: «Jeg vil ikke snu tilbake, til en situasjon der vi har nedstengninger.»

Johnson visste meget vel at titusenvis ble dømt til døden da han først proklamerte Freedom Day. Det ble lekket ut at han privat hadde akseptert at det i Storbritannia ville bli minst ytterligere 30 000 dødsfall i løpet av det neste året. For å kvantifisere når «Plan B»-restriksjoner kunne bli introdusert, som pålagt bruk av munnbind i offentlige rom, og oppfordring til at det arbeides hjemmefra der det er mulig, ble det foreslått at «en vedvarende dødsrate på rundt 1 000 i uka, over to eller tre uker» – dvs. 50 000 dødsfall på ett år, ville «føre til diskusjon om gjeninnføring av restriksjoner».

Der nå antallet dødsfall allerede nærmer seg 1 000 i uka, har en slik «diskusjon» blitt blankt avvist. Helseminister Sajid Javid kunngjorde på en pressekonferanse i Downing Street i går, at «styrking av vårt vaksineringsprogram» ville være «vår viktigste forsvarslinje» der «vi lærer å leve med viruset». Dette var til-og-med samtidig som han advarte for at antallet tilfeller kunne «nå så høyt som opp til 100 000 per dag» i ukene som kommer. Dersom dødelighetsraten forblir uendret vil dette oversettes til rundt 2 000 dødsfall per uke. Men med vinteren som nærmer seg og influensasesongen i vente vil dette vise seg å være en optimistisk spådom.

Det faktum at oppsvinget i antall infeksjonstilfeller og dødsfall i all hovedsak skyldes gjenåpningen av skolene, understreker kriminaliteten i regjeringens respons.

Ifølge [det britiske statistikkbyrået] Office for National Statistics var 209 000 barn den 14. oktober fraværende fra skolen av Covid-relaterte årsaker, derav 111 000 som bekreftede infeksjonstilfeller. Som en indikasjon på den eksplosive spredningen av pandemien rapporterte online-nyhetsnettstedet Leicestershire Live, på onsdag: «Antallet Covid-19-tilfeller blant skoleelever i [byen] Leicester og i [fylket] Leicestershire har skutt i været, og er nå rundt 11 ganger høyere enn før toppen av den tredje bølga i juni.»

Tory-regjeringens flokkimmunitetspolitikk har så langt resultert i at mer enn 8,5 millioner personer har vært smittet med Covid, og til mer enn 163 000 dødsfall. Dessuten har virusets ukontrollerte spredning i en delvis vaksinert befolkning nå ført til framveksten av en enda mer smittsom, og derfor mer dødelig avgreining av den fortsatt dominerende Delta-varianten som har gjort så mye for å eskalere pandemien.

Javid erkjente på hans pressekonferanse at Delta Plus (AY.4.2) nå sprer seg over hele Storbritannia. Daily Mail rapporterte på onsdag: «På litt over tre måneder har denne mutasjonen nådd nesten alle deler av England. Mer enn 2 500 infeksjonstilfeller av undertypen ble i forrige uke oppdaget over hele landet, som betyr at den nå utgjør nesten 10 prosent av alle infeksjoner.»

Avisa bemerket: «Forskere sier at avgreiningen – antatt å være 10 til 15 prosent mer overførbar enn opphavet – sannsynligvis først dukket opp i Storbritannia på grunn av det høye antallet infeksjoner her, sammenlignet med andre land, som gir viruset større sjanse til å mutere.»

Denne morderiske agendaen må det opponeres mot av klassebevisste arbeidere, i allianse med foruroligede forskere. De kan ikke forvente noen hjelp fra Labour Party eller fra fagforeningene i denne kampen. Sir Keir Starmer tilbrakte gårsdagen med å skryte av hans historikk for å forfølge terrorister, som respons på drapet av Tory-MP sir David Amess, men hadde ingenting å si om de 160 000 Covid-dødsfallene som følge av hans eget samspill med Johnson. Det nasjonale lærerfagforbundet NEU, National Education Union, presterte én enkelt tweet som oppfordret til at munnbind måtte anvendes på ungdoms- og videregåendeskoler [‘secondary schools’]. Tidligere Labour-leder Jeremy Corbyn klarte ikke engang å få fram en så spak protest-tweet.

Søndag den 24. oktober arrangerer WSWS et webinar på nettet, som samler forskere, folkehelsespesialister og arbeidende mennesker som alle er engasjert i kampen for å redde liv. Diskusjonen vil innrettes på å utdanne, klargjøre og legge grunnlaget for effektiv masseaksjon for å få slutt på pandemien. Vi oppfordrer arbeidere og ungdommer i hele Storbritannia, og forøvrig internasjonalt, til å registrere seg og delta på denne viktige begivenheten.

Loading