Perspective

Hvordan få en slutt på pandemien

Nedenfor er David North’s åpningskommentarer til webinaret den 24. oktober, «Hvordan få en slutt på pandemien» [‘How to End the Pandemic’], som var sponset av World Socialist Web Site og Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC). North er styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd og for Socialist Equality Party i USA – SEP (US).

Jeg vil ønske seere fra hele verden velkommen til dette internasjonale webinaret, som har sitt formål tydelig angitt i eventets tittel: «How to End the Pandemic». Det blir sponset av World Socialist Web Site og International Workers Alliance of Rank-and-File Committees. Jeg heter David North. Jeg er styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd og for Socialist Equality Party i USA. Jeg skal moderere arrangementet. Min medmoderator er dr. Benjamin Mateus, en praktiserende lege som har jobbet tett med WSWS i dekningen av pandemien. Siden vår første publisering om emnet, den 24. januar 2020, har World Socialist Web Site publisert mer enn 4 000 artikler om pandemien. Dr. Mateus har personlig skrevet 240 av disse artiklene.

Fra pandemiens tidligste dager, da ukentlige dødsfall på global skala fremdeles ble talt i ensifrede tall, og før Covid hadde gått inn i alles fellesvokabular, advarte WSWS for at pandemien – med mindre den ble motvirket av en umiddelbar og koordinert global respons – ville forøve en katastrofal kostnad i menneskeliv. Vi var ikke i besittelse av noen krystallkule. Faktisk var vår rapportering og analyse basert på en grundig studie av resultatene av vitenskapelig forskning, utført av epidemiologer og forskere som arbeider på beslektede felt. Blant dem WSWS fulgte nøye og som har arbeidet på området, er flere medlemmer i dagens panel.

Det å gjøre oppmerksom på at WSWS’ dekning av pandemien går tilbake til januar 2020 er ikke for det formål å ville skryte. Det er snarere for å tilbakevise den løgna – kanskje den mest ondsinnede av flodbølga av løgner som har strømmet ut fra regjeringer og medier – om at konsekvensene av denne pandemien ikke kunne vært forutsett, at ingen visste at den ville komme, og – så snart den begynte – at ingen visste hva som måtte gjøres for å stoppe den. Sannheten er den at faren for en katastrofal pandemi var de to siste tiårene gjenstand for presserende advarsler. Forøvrig, så snart pandemien begynte, hadde epidemiologer og andre forskere som var aktive på feltet folkehelse, en veldig klar forståelse av hva som måtte gjøres for raskt å få den under kontroll. Dagens panel inkluderer forskere som var blant dem som slo alarm, og som identifiserte tiltakene som var nødvendige for å forhindre et massivt tap av liv.

Verden har allerede betalt en forferdelig pris for regjeringers bevisste fornektelse av å lytte til forskere og vitenskapsrepresentanter.

Hvor er vi nå, der vi nærmer oss slutten av det andre året av pandemien?

Ved slutten av pandemiens første år – dvs. per den 31. desember 2020 – sto det offisielle globale dødstallet på i underkant av 1 950 000 personer.

Per i går [dvs. lørdag 23. oktober], med litt mer enn to måneder igjen før slutten av 2021, var det totale offisielle dødstallet på 4 958 947.

Stikk i strid med medias daglige påstander er ikke pandemien i ferd med å forsvinne, og Covid-19 utvikler seg ikke til noe som kunne ligne en vanlig forkjølelse. Den 24. august 2021 – for bare to måneder siden – sponset WSWS et internasjonalt webinar om pandemien. Siden den gang har det totale antallet infeksjonstilfeller globalt økt fra 213 millioner til 244 millioner. Det offisielle dødstallet har økt med mer enn en halv million.

For bare å nevne landene med det største antallet døde, USA – det rikeste og mest teknologisk framskredne kapitalistlandet i verden – har ledet verden i antall Covid-19-ofre. Det offisielle dødstallet er på 756 205. I Brasil – ledet av Bolsonaro, en morderisk galning – har 605 569 mennesker omkommet. Antallet døde i India er 459 301. Mexico har mistet 286 259 av landets innbyggere. I Peru er dødstallet rundt 200 000. I Russland – som nå er i grepet av nok ei katastrofal bølge – er dødstallet 229 528. I Storbritannia erklærte landets statsminister: «La kroppene hope seg høyt, i tusenvis.» Tallet der er på 139 461 døde mennesker. Boris Johnson ser sitt ønske oppfylt. I Iran er tallet på døde 125 052.

Men disse tallene formidler ikke hele omfanget og uhyrligheten av pandemiens slakterregning. The Economist – en publikasjon som ingen ville beskylde for sosialistiske tilbøyeligheter – fører en artikkel med tittelen «Pandemiens sanne dødstall.» Den hever:

Selv om det offisielle antallet dødsfall forårsaket av Covid-19 nå er 4,9 millioner, er vårt enkelt beste estimat at det faktiske tallet er 16,5 millioner mennesker. Vi finner at det er en 95% sannsynlighet for at den sanne tallverdien ligger mellom 10,2 og 19,2 millioner overtallige dødsfall.

Ved fastsettelsen av en krigs menneskelige kostnadene omfatter tallene ikke bare de døde, men også de skadede. Den menneskelige kostnaden av Covid-19 omfatter ikke bare de døde, men alle de som har blitt rammet av sykdommen, og spesielt de såkalte «langtransportørene» [‘long haulers’], som lider av de vedvarende konsekvensene av en infeksjon, kjent som «Long Covid». For de som vil lide av sykdommen i årene som kommer, bærer Covid en forferdelig likhet med polio.

I løpet av den siste måneden har anslagsvis 1 700 mennesker dødd hver dag i USA. Det daglige dødstallet blir ikke lenger rapportert. Det velkjente munnhellet «Én død er en tragedie; én million dødsfall er en statistikk,» blir bekreftet. Konfrontert med virkeligheten av denne pågående katastrofen, på hvilket tidspunkt blir det nødvendig å begynne å referere til Covid ikke bare som en «pandemi», men som en form for sosial «holocaust»?

Vi nærmer oss begynnelsen på pandemiens tredje år. Dette webinaret er dedikert til oppropet å få brakt den til opphør. For at dette målet skal oppnås, er det nødvendig å forstå det følgende:

1. Målet for Sars-CoV-2 – viruset som forårsaker Covid-19 – er ikke individer, men hele samfunn. Virusets overføringsmodus er innrettet mot å oppnå masseinfeksjon. Sars-CoV-2 har utviklet seg biologisk for å ramme milliarder, og i-og-med dét, drepe millioner.

2. Derfor, den eneste effektive strategien er en som er basert på en globalt koordinert kampanje innrettet mot elimineringen av viruset på hvert kontinent, i hver region og i hvert land. Det er ingen effektiv nasjonal løsning på denne pandemien. Menneskeheten – mennesker av alle hudfarger, etnisiteter og nasjonaliteter – må konfrontere og overvinne denne utfordringen gjennom en enormt vidtrekkende kollektiv og en virkelig uselvisk global innsats.

3. De politiske retningslinjene som praktisk talt alle regjeringer har ført siden pandemiens utbrudd må avvises. Underordningen av det som burde være sosialpolitikkens ubestridte prioritet – beskyttelsen av menneskeliv – til selskapsprofittenes og den privat formueakkumuleringens interesser – kan ikke tillates å fortsette.

4. Initiativet til å foranledige en avgjørende vending til en strategi innrettet på global eliminering må komme fra den sosialt bevisste bevegelsen av millioner av mennesker.

5. Denne globale bevegelsen må trekke på vitenskapelig forskning. Forfølgelsen av forskere – mange av dem som arbeider under trusler mot deres levebrød, og til-og-med deres liv – må opphøre. Den globale elimineringen av viruset fordrer den tetteste arbeidende alliansen mellom arbeiderklassen – samfunnets store masse – og det vitenskapelige samfunn.

Regjeringer vil ikke lytte til forskerne og vitenskapens representanter, men det vil arbeiderne. I dag vil vårt ekspertpanel presentere den kritisk viktige informasjonen som allmennheten må ha om temaene Long Covid, luftbåren overføring vs. smådråper [‘droplets’], vaksineeffektivitet og boostere [dvs. tilleggsdoser etter fullvaksinering], Covid’s innvirkning på barn, skolens rolle i viral overføring, sammenhengene mellom pandemien og klimaendringene, og avkreftelsen av myten om «flokkimmunitet» ved å la viruset rase gjennom befolkningen. Viktigst av alt, vi vil skissere en vitenskapelig strategi som, dersom den implementeres, raskt kunne føre til den globale elimineringen av SARS-CoV-2 og den effektive slutten på pandemien, og derved redde millioner av liv verden over.

Materialet vil være utfordrende. I våre foreløpige diskusjoner har Benjamin og jeg formant panelmedlemmene til å si det som må sies, presentere og forklare konseptene som er essensielt nødvendige for en forståelse av pandemien, og for hva som må gjøres for å få en slutt på den.

Loading