Forskeren Peter Daszak tilbakeviser falske mediepåstander om Wuhan-forskning

Den verdenskjente zoologen Peter Daszak fra EcoHealth Alliance tilbakeviste i et brev til National Institutes of Health, offentliggjort sist torsdag, påstander om at hans organisasjon ikke overholdt informasjonsplikten overfor den amerikanske regjeringen om koronavirusforskning utført ved Wuhan Institutt for virologi (WIV).

Peter Daszak-teamet i samtale med journalister i Kina, den 10. februar 2021, der de var som del av Verdens helseorganisasjons (WHO) delegasjon for etterforskning av Covid-19’s opprinnelser [Foto: AP Photo/Ng Han Guan]

Daszak og hans organisasjon, som driver viktig forskning på den økologiske opprinnelsen til infeksjonssykdommer, har i ei hel uke vært utsatt for en bakvaskende mediekampanje, basert på den ubelagte påstanden fra Lawrence Tabak, første underdirektør for National Institutes of Health (NIH), at EcoHealth ikke «med en gang» rapporterte funnene fra koronavirusforskning.

Tabak kom med denne uttalelsen, i brevs form som opplysning til kongressrepresentanter, uten først å ha forsøkt å få opplysningene bekreftet fra EcoHealth Alliance (EHA), og han responderte ikke på forespørsler om kommentarer, verken fra EcoHealth eller fra Wall Street Journal, som på torsdag publiserte Daszaks brev.

Tabaks brev var som respons på Republikaner-lovgivere som promoterte bedrageriet at Sars-CoV-2, viruset som forårsaker Covid-19, ble opprettet gjennom «gain-of-function»-forskning ved WIV i Kina, med finansiering besørget EcoHealth Alliance (EHA) av National Institutes of Health (NIH).

Tabaks ubelagte uttalelser ble tilbakevist av Daszak’s veldokumenterte brev. «EcoHealth overholdt faktisk alle rapporteringskrav,» skrev dr. Daszak. «Dersom NIH på noe tidspunkt hadde indikert til oss at eventuelle spørsmål trengte ytterligere avklaringer, ville vi selvfølgelig umiddelbart ha etterkommet enhver forespørsel.»

Daszak uttaler at dokumentene han sendte inn til NIH «viser klart at EcoHealth Alliance ikke er ute av samsvar med våre tilsyns- og rapporteringsforpliktelser, og rapporterte faktisk dette eksperimentet for over 3-år-og-6-måneder siden».

Ifølge Daszak hevdet NIH at et eksperiment utført i 2018 ikke ble rapportert til NIH før i 2021. Men Daszaks brev besørger et skjermbilde fra 2018-årsrapporten om eksperimentet, som viser at det faktisk ble dokumentert rettidig.

NIH-administratorer har, så langt, ikke gitt noen forklaring på det som synes å være blantant unøyaktige uttalelser, som de ikke hadde gjort noen forsøk på å få bekreftet eller verifisert med EcoHealth. Deres motiveringer for å komme med disse uttalelsene er ikke kjent, men det er mulig at de, stilt overfor en ondsinnet høyreorientert kampanje, kan ha bestemt seg for å få avledet beskyldningene over på en liten ideell organisasjon.

I et konkluderende avsnitt skriver Daszak:

Vi vil gjerne påpeke at denne typen feil om tidspunktet eller arten av vår rapportering kan løses bedre ved å kontakte oss for å utbe avklaringer, før dere responderer på enhver henvendelse fra Kongressen. Det ville bidra til å sikre faktisk korrekte svar, og ville spare vår organisasjon og våre ansatte for unødig nedverdigelse og uberettigede beskyldninger om upassende opptreden, som de som nå har framkommet i pressen. Vi er av den oppfatning at det er svært viktig at inntrykkene kongressutredningen kan ha fått fra den uriktige informasjonen presentert dem blir adressert raskt og tydelig.

Faktisk utløste NIHs brev et medievanvidd, med flere nyhetskanaler, deriblant Washington Post, som ikke gjorde noe forsøk på å fastslå sannferdigheten i Tabaks påstander før de rapporterte dem som fakta. Post skrev, i en redaksjonell lederartikkel publisert tidligere i forrige uke:

I forrige uke ble det avslørt at EcoHealth Alliance i august innmeldte en rapport om deres forskning for årene 2018 og 2019 – rapporten var to år forsinket. Dette er tilfeldigvis den to-årsperioden vi har hatt pandemien og den intense debatten om virusets opprinnelser.

Denne mediekampanjen har hatt en desorienterende effekt på offentligheten, også på prinsippfaste forskere som har motsatt seg Wuhan-lab-løgna. Som respons på brevet antydet virologen Angela Rasmussen at EcoHealth hadde tilbakeholdt «data fra det offentlige organet som finansierer deres arbeid med skattebetalernes penger».

Men Rasmussen korrigerte disse påstandene som respons på spørsmål fra WSWS, og skrev: «Min tidligere uttalelse var basert på Tabaks brev. Jeg har nå erkjent at EcoHealth bestrider dette, som var noe jeg ikke visste på det tidspunktet.»

Hun la til: «NIH har ikke respondert på annen måte enn å si at de står ved brevet fra dr. Tabak. De må respondere på EHAs påstander. Dersom NIH har rotet og ikke kommuniserte med EHA, må de avklare og forklare seg.»

Daszaks brev ble publisert av Wall Street Journal, i en saklig og faktisk nyhetsberetning med tittelen «Koronavirusstudie av flaggermus i Kina overholdt NHIs finansieringsforpliktelser, sier EcoHealth.»

Bare timer tidligere hadde Journal publisert en redaksjonell lederartikkel som forlangte at Daszak ble stevnet for å vitne om påstander at han var med på å skape Sars-CoV-2. Lederartikkelen består i all vesentlig grad av en gjentakelse av påstandene publisert i Post tidligere i uka, som likeledes oppfordret til at Daszak måtte stevnes.

Men Journal-lederen var unik i det å bemerke et nøkkelfaktum som ingen av de andre mediekanalene som promoterte bedrageriet har innrømmet: Det at teorien om «lab-lekkasjen» har vært drevet av det «populistiske høyre» – dvs. av fascistbevegelsen rundt Donald Trump. Journal-lederen beklaget at «så langt virker ikke Demokratene interessert ... i ‘lab-lekkasje’-teorien ... kanskje fordi det populistiske høyre har gjort dette til en sak».

Steve Bannon og hans medsammensvorne Raheem Kassam og Jason Miller har i nesten to år promotert injuriene om at Sars-CoV-2 er et menneskelaget virus, skapt ved WIV. Faktisk oppsto også det sentrale kravet fra forfekterne av lab-lekkasje-svindelen – at Daszak måtte vitne under ed for Kongressen – første gang på Bannons fascistpodcast.

På hans podcast War Room: Pandemic refererer Bannon jevnlig til bevegelsen bak Donald Trump, det «populistiske høyre», som Bannon anser seg som den ideologiske lederen av.

Ytrehøyrenettstedet National Pulse hyllet Post-lederen, der de skrev:

Oppfordringene etterfølger måneder med National Pulse-rapportering som framhever Daszaks omfattende interessekonflikter med WIV og Det kinesiske kommunistpartiet, som burde ha ekskludert ham fra å tjene i organer som Verdens helseorganisasjons etterforskningsteam for Covid-19-opprinnelser. National Pulse, som for seks måneder siden forlangte at Daszak må vitne for Kongressen, har også avslørt de nære båndene mellom Daszak og direktør Fauci fra National Institute of Allergy and Infectious Diseases.

Disse fascistiske kreftene har blitt styrket av den bakvaskende mediekampanjen mot Daszak. Deres løgner må avsløres og motarbeides. Som World Socialist Web Site skrev sist onsdag,

World Socialist Web Site oppfordrer alle arbeidere, studenter og fagrepresentanter til å motsette seg amerikanske mediers bestrebelser for å gjøre syndebukker av forskere, og promotere antikinesisk xenofobi. Skylden ligger ikke hos forskere som har forsøkt å advare offentligheten, men hos regjeringer som med viten og vilje ignorerte vitenskapen, for å gjennomføre en politisk orientering for masseinfeksjon og død!

Loading