Perspective

Stopp heksejakta mot forskeren Peter Daszak!

Washington Post publiserte på mandag en lederartikkel som feilaktig insinuerte at Peter Daszak, en ledende zoolog og ekspert på infeksjonssykdommer, bidro til å skape SARS-CoV-2, viruset som forårsaker Covid-19. Post oppfordrer Kongressen til å stevne Daszak for å avlegge vitnesbyrd, der avisa åpent omfavner et forlangende den fascistiske høyresiden tar til orde for.

I lederartikkelen med tittelen «Avhør mr. Daszak: Kanskje vet han hva som virkelig fant sted i Wuhan,» erklærer Post: «Det må gjøres tiltak for å finne ut om et utslipp eller en infeksjon fra laboratoriet førte til pandemien.»

Peter Daszak [Kilde: Ecohealth Alliance]

Post’s omfavning av heksejakta mot Daszak er del av avisas promotering av Wuhan-lab-injuriene, et høyreorientert falskneri som tar sikte på å klandre Kina for pandemien, med påstanden at sykdommen ble sluppet ut – med vitende vilje, eller ved et uhell – fra Wuhan Institutt for virologi.

Post skriver: «De to vesentlige hypotesene for virusets opprinnelse er zoonotisk spillover, dvs. virusets overgang fra et dyr til menneske, kanskje via en mellomvert, eller at det lekket ut eller unnslapp på grunn av ei laboratorieulykke i Wuhan.

«Zoonotisk spillover er en plausibel forklaring basert på historisk erfaring, og forskere bør forfølge hypotesen rigorøst. Men tilsvarende bestrebelser må gjøres for å finne ut om et utslipp eller en infeksjon fra laboratoriet førte til pandemien.»

Nei, det eksisterer ikke to «hypoteser» om Covid-19’s opprinnelse. Én påstand er en vitenskapelig teori; den andre er ei blank løgn, fabrikert av den fascistiske høyresiden.

Den vitenskapelige teorien om zoonotisk opphav har stått for hvert et større utbrudd av infeksjonssykdommer kjent for mennesker. Covid-19’s zoonotiske opprinnelse blir stadig mer underbygget av nye funn, deriblant av et virus med reseptorbindende domener bare få genetiske basepar unna SARS-CoV-2.

Til tross for at de forfekter Wuhan lab-konspirasjonsteorien aksepterer de at Covid-19 ville vært den første genetisk konstruerte sykdommen som noen gang drepte et menneske, og innrømmer at det ikke foreligger noe bevis, verken vitner, dokumenter eller noe annet, som indikerer at SARS-CoV-2 ble skapt, lagret eller sluppet løs fra Wuhan Institutt for virologi.

På to år har påstandens forfektere ikke oppdaget noe annet enn den frie og offentlige vedgåelsen fra forskere som Daszak, om at de har forsket. Som en forklaring på deres manglende bevis, hevder konspirasjonsteoretikerne at det foreligger et hemmelig komplott som strekker seg fra Beijing til Washington.

Post beskylder Daszak for å hevde det som faktisk var avisas egen posisjon fram til mai 2021. Den 17. februar publiserte Post en artikkel med tittelen «Tom Cotton fortsetter å gjenta en koronavirus-konspirasjonsteori som allerede var avkreftet», og slo fast: «Senator Tom Cotton (Republikaner fra Arkansans) gjentok en utkantsteori som antyder at den pågående spredningen av et koronavirus er forbundet med forskning i det sykdomsherjede episenteret Wuhan, i Kina.»

** image 2; caption: En skjermdump av en artikkel i Washington Post fra februar 2020, som kaller påstander om laboratorielekkasje en konspirasjonsteori.

Post publiserte den 30. april en «korrigering» av historien, der avisa erklærte: «Begrepet ‘avkreftet’ og Post’s bruk av ‘konspirasjonsteori’ har blitt fjernet.» I den grad det er en «debatt» er det fordi Post og andre aviser har skapt den ved å erklære, helt ut av det blå, at falskneriet om en laboratorielekkasje er «troverdig».

Men Post lar den virkelige motiveringen glippe ut, der avisa forsøker å dra forskeren inn for et hekse-avsløringspanel: «Mr. Daszak har vært spesielt aggressiv i promoteringen av hypotesen om zoonotisk spillover, og angriper laboratorielekkasjen som en ‘konspirasjonsteori.’»

Daszak blir med andre ord målrettet fordi han forsvarer vitenskapelige prinsipper, og opponerer mot ei fabrikert og bevisst løgn, som skulle den bli trodd av offentligheten, ville brukes til å berettige krig mellom USA og Kina, en krig der dødstallene vil kunne telles i hundretalls millioner, eller sågar i milliarder.

Post’s heksejakt mot Daszak påminner McCarthy-ismens mørkeste dager og høringene for spesialkomitéen House Un-American Activities Committee, med dens avhengslede påstander om en vidtrekkende kommunistkonspirasjon hele veien opp til Det hvite hus.

Innsatsene i skyldstildelingen for pandemien er høye. Dødstallet i USA, anslått av helsedataetaten Institute for Health Metrics and Evaluation, er på 1,1 millioner, som del av den globale katastrofen som har drept over 15 millioner mennesker.

Den store massen av disse dødsfallene er resultatet av bevisste politiske føringer forfulgt av USA og andre regjeringer, som har hevdet at masseinfisering av befolkningen ville generere «flokkimmunitet», som en unnskyldning for en prematur gjenåpning av skoler og næringslivsvirksomheter.

Under disse betingelsene bruker det amerikanske politiske etablissementet den velkjente teknikken med å søke ut en syndebukk. Akkurat som den tyske styringseliten forsøkte å gjøre syndebukker av jødene for tapet av to millioner tyske soldater i den første verdenskrigen, forsøker amerikansk kapitalisme å klandre Kina for det massive tapet av liv av Covid-19.

Faktisk må det holdes høringer om ansvaret for pandemien, men de som vil bli stilt til ansvar vil ikke være forskerne som advarte offentligheten om farene, men regjeringene som bevisst promoterte masseinfiseringen av deres befolkninger, gjennom den politiske orienteringen for «flokkimmunitet».

Granskning vil bli gjort av mediepublikasjoner som, i likhet med Washington Post og New York Times, åpent har tatt til orde for masseinfisering. Den 18. mai 2020 publiserte Post en redaksjonell lederartikkel med tittelen «Gjorde Sverige den rette oppfordringen, med deres begrensede nedstengning?», der avisa fant den såkalte «svenske modellen» som respons på pandemien «tiltalende», og berømmet landet for ikke å ha pålagt «drakoniske» nedstengninger.

På det tidspunktet var 80 000 amerikanere drept under pandemien, et tall som har steget med en faktor på mer enn ti som følge av regjeringens politiske orienteringer.

På tirsdag stemte Senatet i Brasil for å anbefale kriminelle anklager mot president Jair Bolsonaro, og argumenterte for at hans promotering av den politiske retningslinja med masseinfisering og «flokkimmunitet» som respons på Covid-19, har bidratt til hundretusenvis av dødsfall i Brasil som kunne vært unngått.

Bolsonaro pekte gjentatte ganger til den såkalte «svenske modellen» som et eksempel til etterfølgelse, og sa på et møte med brasilianske næringslivsledere: «Om det var opp til meg ville så godt som ingenting vært nedstengt, som i Sverige».

Dersom Bolsonaro er skyldig i «forbrytelser mot menneskeheten», da er alle andre som promoterte den morderiske politiske orientering han omfavnet også det, fra Trump i USA, til Johnson i Storbritannia, også Biden, som etter å ha lovet å «følge vitenskapen» bare har videreført de politiske retningslinjene, med åpningen av skoler og næringslivsvirksomheter under en rasende pandemi.

I motsetning til regjeringene og mediene som promoterte masseinfisering har Daszak viet sitt liv til å heve bevisstheten om farene ved nye smittsomme sykdommer, og har i årevis før 2020 advart offentligheten om måten den neste pandemien ville oppstå og spre seg, med mindre samfunnet forberedte et vesentlig program for sporing av viruser, inneslutte zoonotiske spillovers og stoppe pandemier.

«Med det voksende grensesnittet mellom menneskelige populasjoner og ville dyrearter, og økningen av globalisering og antallet flyreiser, er det sannsynlig at pandemiforekomster bare vil bli hyppigere,» advarte Daszak i 2016.

Han oppfordret til «en global, koordinert strategi for å forhindre» framveksten av pandemier. Han advarte for at «vi lever for tiden i pandemienes tidsalder,» og varslet profetisk: «Gå til handling nå, eller få en betydelig høyere pris å betale seinere.»

Washington Post eies av Jeff Bezos, hovedeier og adm. dir. for detaljisthandelsmonopolet Amazon. Siden starten av pandemien har Bezos’ personlige formue økt med mer enn $ 80 milliarder. Denne rikdommen ble hentet ut ved å tvinge Amazon-arbeidere inn i utrygge varehus som er vesentlige arnesteder for pandemien.

Et søksmål anlagt av delstaten New York hevdet i februar: «Gjennom hele forløpet av den historiske pandemien har Amazon gjentatte ganger og vedvarende unnlatt å overholde selskapets forpliktelser til å iverksette rimelige og adekvate tiltak for å beskytte deres arbeidere mot spredning av viruset.»

Søksmålet la til: «Amazon’s flagrante ignorering av helse- og sikkerhetsforordninger har truet alvorlig sykdom og alvorlig skade for de tusener av arbeidere i disse lagerfasilitetene, og utgjør en fortsatt betydelig og spesifikk fare for folkehelsen.»

Post’s erklæring om at teorien om laboratorielekkasje er «troverdig» er del av et skifte innen Det demokratiske partiet og det politiske etablissementet i retning av konflikt med Kina, som i prosessen omfavner politiske orienteringer som lenge har vært assosiert med det ytre høyre.

** image 3; caption: Natalie Winters oppfordrer til at Daszak stevnes for å vitne for Kongressen, på Bannon’s podcast

Kanskje det farligste elementet i Post’s heksejakt mot Daszak er oppmuntringen og berettigelsen den vil besørge fascistbevegelsen rundt Donald Trump. I nesten to år promoterte fascistkonspiratørene som var ansvarlige for 6. januar-oppstanden, deriblant Steve Bannon og hans medsammensvorne, injurien at SARS-CoV-2 var et menneskeskapt virus fra Wuhan Institutt for virologi. Fascistnettstedet National Pulse, som bemerker at det «oppfordret Daszak til å vitne for Kongressen for seks måneder siden», hyllet Washington Posts ytringskronikk som en bekreftelse.

World Socialist Web Site oppfordrer alle arbeidere, studenter og fagrepresentanter til å motsette seg amerikanske mediers bestrebelser for å gjøre syndebukker av forskere, og promotere antikinesisk xenofobi. Skylden ligger ikke hos forskere som har forsøkt å advare offentligheten, men hos regjeringer som med viten og vilje ignorerte vitenskapen, for å gjennomføre en politisk orientering for masseinfeksjon og død!

Loading