Europeiske deltakere uttaler seg om betydningen av 24. oktober-webinaret, «Hvordan få en slutt på pandemien»

Lærere, helsetjenestearbeidere og andre som deltok på det direktesendte 24. oktober-nettseminaret, «Hvordan få en slutt på pandemien», uttalte seg til World Socialist Web Site med uttrykk for deres støtte for arrangementet.

24. oktober-møtet samlet et panel av ledende internasjonale forskere, som gjorde en kraftigfull sak for den globale elimineringen av viruset som forårsaker Covid-19. Seminaret inkluderte også arbeidere involvert i kampen mot pandemien, deriblant David O’Sullivan, en buss-sjåfør i London, som fikk sparken for å ha slåss for å varsle hans medarbeidere om virusets farer, og Lisa Diaz, en britisk forelder som på nettet har organisert skolestreiker mot politikken for «flokkimmunitet» på skolene.

Arrangementet vakte entusiastisk respons fra deltakere fra hele Europa, og internasjonalt.

Annabelle, fra Frankrike, som er helsetjenestearbeider og medlem av Facebook-gruppa Zero Covid Solidaire, sa: «Jeg tror dere er av de eneste som bestreber dere på å presentere dette materialet. Det viktigste for meg var å se at dette var et internasjonalt event, og at det ikke bare var basert på vitenskapen, men virkelig var rettet mot grunnplanet. Det var innrettet på å sikre at arbeidere og innbyggere organiserer seg, oppretter egne aksjonsgrupper, og går over til handling.»

«Jeg spør meg selv noen ganger hva jeg kan gjøre for at det kan bli ei pressgruppe som kan opprettes nasjonalt, og faktisk på internasjonal skala, om dette spørsmålet. Det er det som mangler. For øyeblikket følger regjeringene politiske orienteringer som er kriminelle. Bare Bolsonaro har nylig fått seg noen små skrammer han selv har skapt seg, men hva angår alle de andre er de fortsatt der med den samme politikken om å ‘leve med viruset’. Og det er alt annet enn en trygg politikk.»

Martin, en lærer fra Dresden i Tyskland, sa: «Som utdanningsarbeider fant jeg webinaret for en elimineringsstrategi imponerende, av flere grunner. For det første, bare basert på sammenstillingen understreket det behovet og muligheten for en internasjonalt koordinert pandemipolitikk.»

«For det andre, det demonstrerte hvordan foreldre, lærere og til-og-med arbeidere fra alle andre sektorer kan ruste seg med et vitenskapelig program som et klart alternativ til den rådende pandemipolitikken. I stedet for å skulle tåle smitten og bli belastet med alle de sosiale konsekvensene, er det mulig å slåss imot, og bekjempe pandemien på en human og demokratisk, egalitær, dvs. en sosialistisk måte. Det å vise denne muligheten er webinarets varige, store suksess.»

Maxine Walker, en WSWS-leser i Storbritannia fra langt tilbake, sa: «Det nylige webinaret om ‘Hvordan få en stopp på pandemien’ var et pust av frisk luft. Det viste at viruset – som har drept mange millioner over hele verden – effektivt kan bekjempes med globalt samarbeid, vitenskapelige metoder, rigorøse folkehelsetiltak og allmennhetens utdanning. Det å lytte til forskere som forklarer deres funn, og er enige om hvordan pandemien må bekjempes, viste oss her i Storbritannia den kolossale forbrytelsen britiske kapitalister og deres tjenere i parlamentet, media og etablissementet begår, når de sier at vi ‘må leve med viruset.’»

Hun sa: «Det å leve med viruset betyr mange dødsfall og mye langvarig sykdom. ... Dødsfallene rammer tungt de essensielle arbeiderne, de eldre, funksjonshemmede og de fattige. Til-og-med barn blir nå ofret i denne prosessen, der skolene blir hensynsløst gjenåpnet og infeksjonsratene stiger. Disse gruppene blir sett på som anvendelige forbruksvarer – ofre lagt på profittens alter. Ved siden av dette har det pågått et ondskapsfullt angrep på vitenskapen og forskere/folkehelseeksperter, og en dyrking av irrasjonalitet, magisk tenkning og vitenskapelig ignoranse.»

«Det har vært nedslående å se de resulterende marsjene med forlangender om ‘frihet’ fra selv små folkehelsetiltak, vaksinering, osv. Det er beundringsverdig at SEP arrangerte dette internasjonale webinaret, og konsekvent har fremmet saken for elimineringen av viruset, og har forklart vitenskapen bak det. Det er i den globale arbeiderklassens interesse, og hva sosialister har å gjøre.»

Ruth, en britisk lærer fra Isle of Wight, sa: «De korte videoklippene i starten, av vanlige mennesker, gjorde det klart: Covid er reelt, det er ikke over, og det setter vanlige arbeidende mennesker og våre familier i fare hver dag. Deretter viste forskernes presentasjoner igjen og igjen at dette er et valg, og et valg som ikk er er tatt av oss, men av politikere.»

«Michael Baker fra New Zealand viste hvordan verden alltid har valgt elimineringsveien og utryddingen av alle farlige infeksjonssykdommer, bortsett fra influensa, som vi undertrykker med vaksineringer og andre tiltak.»

«Margorzata Gasperowicz’ bevismateriale viste hvordan en elimineringsstrategi ikke bare er mulig, men faktisk har gitt mer frihet til de delene av Canada som har fulgt denne strategien, så vel som enda færre dødsfall enn de delstatene som fulgte en strategi for skadebegrensning.»

«Det er virkelig nyttig å kunne gå tilbake til YouTube og se deler av webinaret på nytt, siden det er så mye nyttig vitenskapelig informasjon der. På nåværende tidspunkt er det spesielt vanskelig å være i Storbritannia, hvor vi har en regjering som gjennomfører et eksperiment på sin egen befolkning ved å la viruset løpe fritt, uten noen form for begrensninger i det hele tatt.»

«Jeg håper mange flere ser på webinaret, og ser at en annen måte er mulig, og at vi ikke trenger å ‘leve med viruset’ som de kaller det.»

Chris Porter, en foreleser ved et universitet i England, sa: «Nettseminaret var en knusende framlegging av hva som faktisk er mulig, og hvordan en breiere forståelse av disse mulighetene har blitt kunstig hemmet av kapitalistklassen, delvis gjennom den uærlige anvendelsen og misbruket av konsepter som det å ‘følge vitenskapen’ og med ‘desinformasjon.’»

Dave, en pleiearbeider fra det nordvestlige England, sa: «Jeg opplevde det som et fantastisk event, og det bygde en sterk vitenskapelig sak for elimineringen av viruset. Eliminering er mulig, men bare gjennom en intervensjon fra den internasjonale arbeiderklassen.»

Loading