Perspective

World Socialist Web Site’s historikk om Trumps kuppforsøk den 6. januar

Washington Post publiserte søndag en tredelt etterforskningsrapport om oppstanden den 6. januar 2021, som detaljerer Trumps måneder-lange konspirering om å forbli ved makten, uansett utfallet av 2020-valget.

Høyreorienterte oppstandere lojale til Donald Trump stormer US Capitol i Washington den 6. januar 2021 [Foto: AP Photo/Jose Luis Magana, arkiv]

Seriens første del, med tittelen «Røde flagg», gjør det klart at helheten av statsapparatet var inneforstått med at Donald Trump forberedte et kuppforsøk i dagene som førte opp til den 6. januar.

Post-etterforskningen forklarer at offisielle embetsfunksjonærer i departementet for hjemlandssikkerhet (DHS) var klar over at den 6. januar ville bli en «begivenhet med mange skadede» [‘mass casualty event’] og oppfordret sykehusene til å gjøre forberedelser, med ekstra blodforsyninger for behandling av skadede. Nettverk av paramilitære fascister forberedte oppmarsjområder, og la detaljerte planer for deres ankomst til Capitol-bygningen. Post rapporterer at den 2. januar organiserte DHS-funksjonærene Donell Harvin og Mike Sena en telefonkonferanse om økte voldstrusler, som fikk deltakelse av hundrevis av embetsfunksjonærer fra DHS’ «fusjonsenter» [‘fusion centers’] på tvers av landet. «For første gang, fra kyst til kyst, blinket sentrene rødt,» melder Post. «Tidspunktet, datoen og stedet for bekymring, var alle de samme: 13:00, U.S. Capitol, 6. januar.»

Høytstående militære embetsrepresentanter fryktet at skulle militæret bli utkommandert ville Trump appellere til de menige soldatene og effektivt sett splitte hæren. Lederskapet for ulike regjeringsdepartementer ba ansatte og stab å jobbe hjemmefra på grunn av den store sannsynligheten for vold. Det demokratiske partiets ledere konfererte med militæret og politiet i forberedelse for den dagens begivenheter.

Post-artikkelen gjør det klart at Trumps plan nesten lyktes i sitt mål å få forhindret sertifiseringen av valgdelagatkollegiets stemmer. Det hele ble organisert av Hitler-beundrere som Steven Bannon og Stephen Miller, og orkestrert av den øverstkommanderende [commander-in-chief] fra hans Oval Office-kommandosenter. Den godt planlagte volden som brøt ut i US Capitol den 6. januar fikk, til sammenligning, Hitlers Bierstube Putsch til å framstå som en provinsiell, improvisert affære.

Post’s sjefredaktør Sally Buzbee skrev, i en uttalelse som ledsaget publiseringen av etterforskningsrapporten: «Volden den dagen var verken en spontan handling eller en isolert hendelse. … Oppstanden som fant sted den 6. januar i United States Capitol var et av de mest konsekvenstunge øyeblikk i amerikansk historie.»

Men sånn var ikke Det demokratiske partiet og Demokrat-innordnede medier presenterte den 6. januar, under oppløpet til putsch-forsøket. Pressen innordnet med Det demokratiske partiet avfeide det hele som bare svada da Trump på fjernsyn ropte ut hans planer, og aktiverte hans supportere med tweets i store bokstaver, som sa: «SJETTE JANUAR, SER DERE I DC!». I dagene og ukene frem til 6. januar kloroformerte New York Times, Washington Post og CNN befolkningen, og var ekko av Bidens påstand fra den 15. desember, om at den demokratiske ordenen var «slitesterk, sann og sterk», og at alt skulle gå bra bare befolkningen «holdt seg i ro».

Bare én publikasjon – World Socialist Web Site – advarte klart og konsistent om den eksistensielle faren reist av Trumps komplott, og forsøkte å mobilisere arbeiderklassen mot faren for diktatur.

Advarslene begynte månedsvis før den 6. januar, men ble mer presserende og spesifikke etter hvert som Trumps fasciststrategi utspilte seg i løpet av valgkampen og under oppløpet til Bidens innsettelse.

Den 1. juni 2020, da Donald Trump satte inn militærpoliti for brutalt å få ryddet Lafayette Square utenfor Det hvite hus, skrev WSWS at «et vendepunkt i amerikansk historie er nådd. Trumps forsøk på å etablere et personlig diktatur på grunnlag av militært styre, er produktet av en langstrakt krise i amerikansk demokrati, under innvirkningen av ekstrem sosial ulikhet og endeløs krig.»

Under den fjernsynskringkastede presidentdebatten 29. september beordret Trump fascistene i Proud Boys til å «stå tilbake og stå ved», for det kommende amerikanske valget og dets etterspill. Den 1. oktober publiserte WSWS en uttalelse som advarte: «Trumps politiske strategi er åpenbar, og kan oppsummeres med den beryktede setningen: ‘Skrik «Kaos», og slipp løs krigshundene’ [‘Cry «Havoc,» and let slip the dogs of war’]

Da Trump testet positivt for Covid-19 og ble fløyet til Walter Reed Hospital for behandling, skrev WSWS: «Trumps beslutning om å returnere mandag kveld til Det hvite hus, fra Walter Reed Medical Center, var tydeligvis motivert av dyp bekymring over hans sykdoms innvirkning på hans posisjon og politiske konspirasjoner.»

Dager seinere ble Trump-supportere arrestert for å ha konspirert for å kidnappe og drepe Gretchen Whitmer, Demokrat-guvernøren i Michigan. WSWS skrev at komplottet «fjerner all tvil om hva Donald Trump mener når han nekter å forplikte seg til en ‘fredelig maktoverføring’. Den amerikanske presidenten er tydelig implisert, i ord og gjerning, i et vidtrekkende og voldelig komplott for å omvelte resultatet av 3. november-valget.»

I tiden fra valget og til seint i desember publiserte WSWS mange artikler som advarte om Trumps pseudo-juridiske strategi for å ugyldiggjøre avstemmingsresultater, og for anvendelsen av domstolene for å utsette maktoverføringen. Trump begynte å finstille siktene på den 6. januar. WSWS skrev 28. desember:

Kongressen skal den 6. januar formelt telle opp Electoral College-stemmene, som Biden vant med 306 mot 232, og sertifisere hans valg som USAs president. Trump har oppfordret hans Republikaner-supportere i Representantenes hus og Senatet til å avspore denne prosessen, samtidig som han varsler hans ytrehøyresupportere til samme dag å ta til gatene i Washington. «Stor protest i DC den 6. januar. Vær der, det blir vilt!» tvitret han, og reiste utsikter til vold.

WSWS advarte den 5. januar for at Det demokratiske partiets forsøk på å bagatellisere

forberedelsene til et kupp den 6. januar tilrettela for Trumps putsch:

Meldingen fra Demokratenes lederskap er den fullstendige selvtilfredshet. Hakeem Jeffries, gruppeleder for House Democratic Caucus, og av de øverste Demokratene etter House Speaker Nancy Pelosi i Representantenes hus, fortalte under en pressekonferanse mandag morgen at han ikke engang hadde lest utskriften av Trumps telefonsamtale med valgfunksjonærene i Georgia. Spurt om hvorvidt Trump hadde begått en forbrytelse han burde holdes ansvarlig for, svarte Jeffries: «Vi ser ikke bakover. Vi ser framover til innsettelsen av Joe Biden den 20. januar.» Demokratene bagatelliserer systematisk alvoret i trusselen mot demokratiske rettigheter representert av Trumps videreførte kuppbestrebelser, og hans oppildning av fascistkrefter.

Morgenen den 6. januar skrev WSWS at Electoral College-sertifiseringen ikke er bare en juridisk teknikalitet:

Kongressen samles i Washington i dag for formell opptelling av stemmene i valgdelegatkollegiet [Electoral College] for det amerikanske 2020-presidentvalget. Under normale omstendigheter er denne prosessen en formalitet. Dagens avstemming foregår imidlertid under betingelser av president Donald Trumps aktive og pågående bestrebelser for å iscenesette et coup d’état, nulle ut valgresultatene og etablere et presidentdiktatur.

Den 7. januar skrev David North, styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd, en uttalelse med tittelen «Fascistkuppet den 6. januar», som slo fast:

Fascistoppstanden i Washington D.C. – som resulterte i stormingen av Kongressen, en panisk spredning av livredde senatorer og medlemmer av Representantenes hus, forsinkelse av den offisielle valideringen av Joseph Bidens flertall i valgdelegatkollegiet [Electoral College] og sågar okkuperingen av kontoret til House Speaker Nancy Pelosi – er et vendepunkt i USAs politiske historie.

De gamle forherligelsene av det amerikanske demokratiets uovervinnelighet og tidløshet har i sin helhet blitt avslørt og diskreditert som en hul politisk myte. Den populære frasen «Det kan ikke skje her» [‘It Can't Happen Here’], hentet fra tittelen på Sinclair Lewis’ berettiget berømte fiktive

fortelling om framveksten av amerikansk fascisme, har med brask og bram og i all entydighet blitt overgått av begivenhetenes gang. Ikke bare kan et fascistkupp skje her. Det har skjedd her, på ettermiddagen den 6. januar 2021.

World Socialist Web Site’s politiske historikk hva angår avsløringen og opponeringen mot Trumps kupp er uovertruffen. Og i møte med sensur og undertrykking av leserkretsen utført av statsaktørselskaper som Google, Facebook og Twitter, har WSWS anvendt de 10 siste månedene til uttømmende å rapportere om den tverrpolitiske enigheten om tildekkingen, og har kjempet for en bredest mulig forståelse i arbeiderklassen av den vedvarende faren reist av Trump og hans fascistrådgivere.

Den «autoritative» pressen har allerede forflyttet seg forbi Post-historien, med knapt en omtale i selskapsmediene om resultatene av deres etterforskning.

Wall Street Journal tillater Trump å spy ut hans fascistløgner om valgfusk på deres sider for ytringskronikker, og den 29. oktober ga New York Times sågar plass til senator-kupplederen Josh Hawley for at han kunne gjenopprette hans renommé i high society med en artikkel om politiske orienteringer relatert forsyningskjeder, som Times’ kronikkredaktør sa han «håpet Times’ lesere ville finne nyttige». Pro-Demokrat-magasinet Jacobin har spilt en tilsvarende rolle, og har publisert flere artikler som bagatelliserer 6. januar-begivenhetene. Den 26. januar publiserte magasinet en artikkel som hånet dem som kalte den månedens begivenheter for en oppstand: «Overdrivelsene strømmet ut, der tåresporet vokste til ei flodbølge.» Den 6. januar var ikke mer enn «et bisarrt uttrykk for absurditetens teater».

Samtidig forblir Trump og hans fascistrådgivere på frifot, for å kunne planlegge deres neste skritt. World Socialist Web Site vil fortsette å avsløre deres fascistplaner, og kjempe for å mobilisere arbeiderklassen mot diktaturets farer.

Loading