Covid-19-dødsfall og barneinfeksjoner stiger fortsatt i Russland og Ukraina

Uker inn i det siste pandemioppsvinget i Øst-Europa, fortsetter Russland og Ukraina å rapportere rekordhøye Covid-19-dødsfall nesten daglig. Begge landene har nå de høyeste antall daglige dødstall etter USA, som også er på vei inn mot en ny topp av antall tilfeller.

Sykepleiere iført spesialdrakter for beskyttelse mot koronavirus behandler en koronaviruspasient, til venstre, mens andre forbereder en patient for forflytning til en intensivavdeling ved byens sykehusklinikk nr. 52, Moskva, Russland, tirsdag 19. oktober 2021. [Foto: AP Photo/Alexander Zemlianitsjenko]

Denne uka satte Russland flere rekorder på rad, med 1 239 mennesker som døde onsdag, og 1 211 dagen før. Dette brakte det totale antallet offisielle dødsfall til 250 454. Selv om det er det desidert høyeste tallet i Europa, er det allment erkjent å være en vesentlig undertelling. Tallet for overtallige døde i Russland har passert 720 000 siden begynnelsen av pandemien, og er forventet å nå én million innen utgangen av året. Daglige nye infeksjonstilfeller fortsetter å pendle mellom 38 000 og 41 000 per dag, mer enn under noen tidligere bølge.

Ifølge Russlands helseminister Mikhail Murasjko er for tiden 258 000 mennesker innlagt på sykehus for Covid-19, og 1,335 millioner – av en befolkning på 140 millioner – er under medisinsk tilsyn som smittede.

Landet forbruker nå 2,925 tonn medisinsk oksygen hver dag, og minst 12 regioner opplever for tiden oksygenmangel. Murasjko indikerte også at rundt 53 prosent av befolkningen nå har fått minst den første dosen vaksine, men for millioner var det først i løpet av de siste ukene, og de er ikke fullvaksinerte enda. Bare litt over en tredjedel av befolkningen har fått to stikk.

Tallene for barneinfeksjoner er spesielt urovekkende. Alexander Gorelov, leder av Den nasjonale foreningen av spesialister på smittsomme sykdommer, bekjentgjorde torsdag at 11 prosent av alle Covid-19-tilfellene er blant barn. Det betyr at over 130 000 barn for tiden er smittet, mer enn dobbelt så mange som helseministeren antydet for to uker siden [engelsk tekst].

Gorelov bemerket at blant barna blir også spedbarn opp til ett år gamle, så vel som barn over syv år, oftest smittet. En medisinsk ekspert rapporterte tidligere at 13,5 prosent av alle barn som har fått Covid-19 i Russland senere lider av Long Covid-symptomer, som kan inkludere alvorlige nevrologiske problemer og tap av flere poeng på IQ-tester.

Et ukjent antall barn har dødd av viruset, der Kreml nekter å publisere noen statistikk over barnedødsfall. Torsdag døde en nyfødt baby, som hadde blitt smittet av sin mor tre dager etter fødselen, på tragisk vis i byen Vladimir.

Det høye antallet infeksjonstilfeller og dødsfall viser at «den arbeidsfrie uka» fra 30. oktober til 7. november, der skoler og mange næringslivsvirksomheter ble stengt over hele landet, viste seg å være sørgelig utilstrekkelig for å demme opp for spredningen. Til tross for den pågående stigningen av dødsfall nektet de aller fleste regioner, inkludert hotspots som Moskva og St. Petersburg, å forlenge de begrensede folkehelsetiltakene. Skoler og næringsvirksomheter har gjenåpnet i nesten alle av landets regioner, og bare noen høyskoler opprettholder fjernundervisning. Påbud om bruk av munnbind og vaksineringer pålegges rent tilfeldig og ganske kaotisk, med store regionale og lokale forskjeller.

Forholdene er derfor satt for en ytterligere forferdelig spredning, spesielt blant barn.

Dødsfall og barneinfeksjoner øker også i nabolandet Ukraina, som torsdag rapporterte om 24 747 nye infeksjonstilfeller. Av disse ble 1 550 påvist blant barn, og 462 blant helsetjenestepersonell. Over 800 mennesker dør nå i landet nesten hver dag.

Vitaly Klitsjko, borgermester/byrådsleder i hovedstaden Kiev, avslørte tidligere at 85 barn hadde tirsdag blitt innlagt på sykehus i alvorlig tilstand, flere enn noen gang tidligere, der noen var så unge som to år. Fire av dem er under behanling på intensivavdeling. Tirsdag så også de høyeste tallene for daglige dødsfall hittil i Ukraina, med 833 mennesker. Offisielt har nå mer enn 72 000 dødd av viruset, av dem minst 42 barn.

Selv før dødstallene steg til det nåværende toppnivået var det grufulle rapporter om folk som begravde Covid-19-ofre i deres bakgårder, fordi kirkegårdene hadde gått tom for plass. Som i Russland opplever ukrainske sykehus etter sigende oksygenmangel. Bare 18 prosent av landets 40 millioner innbyggere er vaksinerte.

Regjeringer i begge land reagerer på stigningen ved å skylde på befolkningen, og erklærer at vaksinering er nøkkelen for å løse krisen. Den russiske regjeringen diskuterer nå en ny lov som vil kreve bevis for vaksinering for tilgang til offentlig transport, og mange regioner utvider nå påbud om vaksinering. Ukraina krever allerede vaksineringsbevis for mange områder av det offentlig liv.

I en typisk uttalelse sa Russlands visestatsminister Tatiana Golikova at «den graden av stress på helsevesenet som vi nå erfarer betinges helt og holdent av hvordan dere [borgerne] oppfører dere,» og av «forebyggende tiltak» som «vaksiner».

Samtidig som vaksiner er et ekstremt viktige redskap for å bekjempe pandemien og beskytte befolkningen – framfor alt mot alvorlig sykdom og død – vil viruset faktisk fortsatt spre seg selv under betingelser av befolkningens nesten fullstendige vaksineringsdekning. Bare en kombinasjon av massevaksinering, regelmessig testing, kontaktsporing og midlertidige nedstenginger av ikke-essensielle næringslivsvirksomheter, koordinert på et globalt nivå, kan få eliminert viruset.

Vaksinenes effektivitet er allerede undergravd av den fortsatte spredningen. Mange land, deriblant i Øst-Europa, rapporterer om en stigende andel personer som er fullvaksinerte som likevel blir innlagt på sykehus, eller dør. I Moskva-regionen er 18 prosent av de innlagte på sykehusene vaksinerte, og i Latvia var 40 prosent av de som døde på torsdag fullvaksinerte.

Forsøkene fra russiske og ukrainske embetsrepresentanter på å klandre befolkningen, og gjøre spredningen av viruset til et anliggende av «individuelt valg», er framfor alt innrettet på å dekke over de politiske og sosiale årsakene til katastrofen som utspiller seg. Betingelsene for den rasende pandemien og de grufulle dødstallene ble skapt av det stalinistiske byråkratiet, med gjenopprettingen av kapitalisme i det tidligere Sovjetunionen. Ødeleggelsen av Sovjetunionen var kulmineringen av det sovjetiske byråkratiets mange-tiår-lange svik av Oktoberrevolusjonen, og undertrykkingen av det sosialistiske alternativet til stalinisme, som var representert av Venstreopposisjonen og Den fjerde internasjonale.

Kapitalistisk restaurering og endeløse innstramminger siden 1990-tallet har ødelagt det som en gang var et av verdens beste helsevesener. Antallet sykehussenger i landet kom under øksa, og helsevesenets medisinsk utstyr er nå så utdatert at oksygenrør [engelsk tekst] sprekker og ventilatorer går opp i flammer. Det medisinske personalet er sterkt overarbeidet og underbetalt. Helsetjenestepersonell har også vært blant de som er hardest rammet av infeksjoner og dødsfall av Covid-19.

Plyndringen som ledsaget kapitalismens restaurering, og de styrende oligarkenes åpne kriminalitet er også en hovedårsak til at det store flertallet av den yrkesaktive befolkningen ikke har noen som helst tillit til regjeringen. Over hele Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen blir mistillit til myndighetene oppgitt som hovedårsak for at folk nøler med å la seg vaksinere. En tilleggsfaktor har vært statens systematiske promotering av irrasjonelle, religiøse og antivitenskapelige forestillinger.

Da pandemien rammet fulgte oligarkene i Russland og Ukraina eksemplene fra kapitalistklassen i USA og Tyskland: Etter å ha respondert alt for sendrektig på framveksten av viruset, helt siden våren 2020, har de nektet å pålegge de nødvendige folkehelsetiltakene og gjenåpnet fabrikkene [engelsk tekst]. Gjenåpningen av skolene i høst har vært en viktig drivkraft bak det siste oppsvinget. Det er gjennom denne politiske orienteringen at forutsetningene for lidelse og død av massiv skala, og den videre spredningen og muteringen av viruset ble skapt.

Loading