Tusener støtter SGPs søksmål mot den tyske hemmelige etterretningstjenesten

For å vinne søksmålet anlagt mot etteretningstjenesten BfV – Bundesamt für Verfassungsschutz; Det føderale kontoret for beskyttelse av forfatningen – og den føderale regjeringen, og for å forsvare demokratiske rettigheter, trenger vi deres støtte. SGP har iverksatt et opprop for et juridisk fond for € 20 000. Doner så mye som mulig i dag, og diskuter betydningen av SGPs søksmål med venner, familie og kolleger. Send oss flere støttebilder og uttalelser, som vi vil legge ut på World Socialist Web Site. (Last ned og skriv ut plakaten som er anvendt på bildene nedenunder.)

Med søksmålet Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Tysklands Socialist Equality Party] har anlagt mot Forbundsrepublikken Tyskland, som skal opp til rettsbehandling i de kommende dagene, har tusener av arbeidere og ungdommer uttrykt deres støtte for SGPs sak, og for partiets kamp for å forsvare demokratiske rettigheter. En online-underskriftskampanje som krever en umiddelbar slutt på «etterretningens overvåkning og ærekrenking av SGP, og alle andre sosialistiske grupper» er nå signert av mer enn 5 300 personer.

Underskriftskampanjen, som er adressert til forvaltningsdomstolen i Berlin hvor saken skal behandles, fordømmer kriminaliseringen av SGP på grunnlag av partiets sosialistiske program, og konkluderer:

En slik rettsforfølgelse av tro eller meninger (Gesinnungsjustiz) utgjør et fundamentalt angrep på grunnleggende demokratiske rettigheter. Den kan lett anvendes til å slå ned på alle som slåss mot sosial ulikhet, miljøødeleggelser, statlig undertrykking, militarisme eller andre av det kapitalistiske samfunnets sykdommer.

I tillegg til 4 950 underskrifter fra tysktalende land, har partiet mottatt betydelige meldinger fra dusinvis av land verden over. Mange supportere uttrykker skrekk og gru for at det eneste partiet som helt fra begynnelsen av har motarbeidet de føderale og delstatlige myndighetenes morderiske politiske orientering for flokkimmunitet, nå midt under den verdensomspennende bølga av massedødsfall av koronaviruspandemien, skal bli erklært å være grunnlovsstridig.

I et innlegg på Twitter forklarer Silke Aretz, et grunnleggende medlem av inititativet Husholdninger i Fare: «Jeg signerte SGP-begjæringen siden, bare fordi et parti er imot kapitalisme, så er det vel ikke venstreorientert ekstremistisk. Sosialisme må da være et demokratisk valgbart alternativ!» Silke har spilt en viktig rolle i å organisere foreldres motstand i kampen for en trygg utdanning, helt siden begynnelsen av pandemien. Der hun sender ei melding til World Socialist Web Site legger hun til: «Jeg håper rettssaken lykkes!»

Claudia, som er bosatt med hennes barn i Passau i Tyskland, er medlem av Aksjonskomitéen for nettverket for trygg utdanning, og hun slåss også for en umiddelbar slutt på den politiske orienteringen for bevisst masseinfeksjon. Under slagordet og emneknaggen #schattenfamilien (#skyggefamilier) oppfordrer hun til en slutt på kriminaliseringen av spesielt utsatte familier, som erfarer at undervisning med tilstedeværende skolegang under pandemien utgjør en daglig og umiddelbar trussel. Hun snakker også på vegne av de hundretusener som på grunn av Covid-19 har mistet deres kjære, og personer i deres nære vennekrets, og deres slektninger:

Det er helt utenkelig at et parti som er forpliktet til sikkerheten og beskyttelsen av våre barn mot smitte skal bli kontrollert av den hemmelige etterretningtjenesten. Hvilket annet parti har beskyttelsen av familier med allerede eksisterende betingelser eller funksjonshemninger, i tankene? Alle andre politiske partier neglisjerer generelt disse familiene, som betyr diskriminering og stigmatisering av de berørte!

SGP er det eneste partiet som har stått sammen med foreldre, barn og lærere, og som har kjempet sammen med #schattenfamilien for at de ikke skal gå seg vill under pandemien! Demokrati handler også om å sette disse familiene først, og om å beskytte dem!

Laura

«Det er skremmende at bare det å kritisere militarisme er berettigelse nok til å bli overvåket av ‘Verfassungsschutz’, [BfV; Kontoret for fatningens beskyttelse, den hemmelige etterretningetjenesten],» sier Laura, en tilhenger av partiet som går på en fagskole i Sachsen-Anhalt:

Overvåkningen berettiger å anklage oss for å ha antidemokratiske synspunkter – uten noen konkret begrunnelse. Samtid vedgås det at våre meninger, ja, de inkluderer sterk kritikk av det sosiale systemet og regjeringen, ikke er forbudte oppfatninger.

Men bare på grunn av denne kritikken – spesielt den av kapitalismen – det skal ifølge Verfassungsschutz gjøre SGP til en ‘venstreorientert ekstremistisk’ organisasjon. I etterretningtjenestens øyne anses du allerede som grunnlovsstridig dersom du føler deg tiltrukket av sosialisme. Dette forsøket på å begrense de demokratiske rettighetene for venstreorienterte grupper og organisasjoner, eller det å forby disse gruppene må ikke få skje. Det er et ubegrunnet angrep på våre menneskerettigheter.

«Staten er styringsklassens instrument for å sikre dens makt», skrev Daniel, som studerer i Hessen, på Instagram:

Som et instrument for borgerskapet bekjemper BfV alt som utfordrer kapitalistklassens styre, inkludert deres parti. Jeg er ikke en trotskist, men som ofre for statlig undertrykking har dere min fulle solidaritet.

Marco, som jobber i Bayern som en omsorgsarbeider, og tidligere har fortalt World Socialist Web Site om de morderiske konsekvensene av Covid-19 i hjem for funksjonshemmede, skrev til oss:

Et demokrati må opprettholde friheten til meningsmotstandere så lenge de er demokratiske og respekterer menneskeverdet. Jeg fordømmer overvåkningen av et parti som tar til orde for et egalitært samfunn: Et samfunn der penger ikke kan anvendes til å få innflytelse over politikken – slik det ser ut til å være i øyeblikket, på grunn av lobbygruppenes enorme makt – men der hvert enkelt individs stemme veier likt.

Etter min oppfatning er dette en god fortolkning av demokrati, som absolutt ikke må være i strid med Forbundsrepublikkens grunnlov. Gitt de politiske retninglinjene for massesmitte finner jeg det tvilsomt at Høyesterett ikke skulle gripe inn når den høyeste grunnleggende rettigheten – retten til fysisk ukrenkelighet – ikke forsvares.

Andi

Andi, en ung biltekniker som bor i München og slåss for å bygge uavhengige grunnplankomitéer i bransjen, forklarer at under disse betingelsene frykter styringsklassen at SGPs sosialistiske perspektiv raskt får innflytelse:

Det taler bind når et parti som taler mot sosial ulikhet, fattigdom, arbeidsledighet, krig, fascisme og global oppvarming er inkludert i den hemmelige etterretningstjenestens årsrapport – som alle av dem er sosiale masseproblemer forårsaket av kapitalismen. Dette finner sted i en tid da morderisk «profitt over liv»-politikk blir håndhevet under koronaviruspandemien, samtidig som sosiale konflikter intensiveres og utvides internasjonalt.

Dette er spesielt åpenbart i de globale streikene i bilindustrien. Der er det planlagt massive nedskjæringer for å sikre og øke profittene på arbeidsstyrkens rygg. For å bekjempe de voksende sosiale spenningene, forbyr og overvåker regjeringen enhver uavhengig stemme og ethvert parti som uttrykker og kanaliserer dette sentimentet. Fordi denne politiske kampen må bli uavhengig av alle etablissementspartiene og fagforeningene!

Daniel

Daniel fra Dresden skrev om forfølgelsen av sosialister og krigsmotstandere under nazidiktaturet:

Jeg støtter SGPs søksmål mot Verfassungsschutz fordi jeg ønsker å forsvare grunnleggende demokratiske rettigheter. Beskyldningene mot SGP forbereder et svært farlig grunnlag, som kan gjøre ethvert sosialistisk og antikapitalistisk sentiment straffbart. Jeg vil ikke se noe Gesinnungsjustiz i framtiden, som det fant sted under Det tredje riket.

Den overveldende opposisjonen mot vilkårlige fullmakter, diktatur og fascisme som eksisterer blant arbeidere og unge mennesker, spesielt i Tyskland, kommer til uttrykk i mange andre meldinger mottatt av World Socialist Web Site.

Joshua

Joshua, som er medlem av IYSSE – International Youth and Students for Social Equality – i Tyskland, sa:

Verfassungsschutz’ overvåkning av SGP på grunn av partiets utrettelige kamp mot militarisme, krig og fascisme er et tydelig uttrykk for styringselitens forflytning til høyre. Ti år etter at det kom ut at Verfassungsschutz hadde samarbeidet tett med [det nynazistiske] NSU, skal alle de krefter som opponerer mot etterretningen kriminaliseres. SGP er bare innledningen. Det vil snart bli etterfulgt av kunstnere som uttaler seg mot nazier, eller forlag som trykker verk av Marx og Engels. SGP er den eneste krafen som kontinuerlig, nå i to år, har slåss mot styringsklassens morderiske koronaviruspolitikk og har opponert mot den med et vitenskapelig-sosialistisk perspektiv!

Angrepet på SGP er innledningen av et generelt angrep på alle demokratiske rettigheter. Alle som forsvarer disse rettigheten må også forsvare SGP, og må skrive under på dette oppropet

Harvey Lichtman, fra New York erklærte:

Som en pensjonert lærer i New York City er jeg imot angrepet på SGP, som et angrep på hele arbeiderklassen. For bevisstheten om at vi må og kan motarbeide kapitalismen med et sosialistisk alternativ, er nøkkelen til å få en slutt på vår utbytting, pandemien, sosial ulikhet, krig, klimaendringer, og i dette tilfellet spesielt forfølgelsen av fascistisk diktatur.

Miriam

Miriam, fra Bayern, forklarte:

Jeg fikk å vite om SGP-søksmålet gjennom min sønn. Jeg finner det fullstendig illegitimt at SGP er klassifisert som ‘venstreorientert ekstremistisk’ og overvåket av Verfassungsschutz. Partiet er verken voldelig eller oppfordrer andre til å utøve vold. Jeg er ikke medlem av SGP, men jeg finner partiets kritikk av kapitalismen og dens politikk, spesielt hva angår pandemien, mer enn forståelig. Med disse antidemokratiske metodene, som minner om de mørkeste kapitler i tysk historie, er det Verfassungsschutz selv som forlater den grunnloven de hevder å beskytte. Som en oppegående demokrat, forsvarer jeg SGP!

Chase Lawrence, fra Texas, skrev:

Spre budskapet: Hender vekk fra SGP! Som et SEP-medlem, SGPs søsterparti i USA, er jeg imot angrepene fra BfV for å kriminalisere SGP. Dette må det opponeres mot av arbeidere og ungdom internasjonalt; kriminaliseringen av sosialistisk politikk i Tyskland finner sted akkurat når tysk imperialisme gjenoppliver militarisme og fascisme, og når tysk imperialisme og verdensimperialismen tumler i retning av en kjernefysisk verdenskrig, som utgjør en eksistensiell trussel mot menneskeheten. Sosialistiske ideer må bli hørt av arbeiderklassen, av ungdommen, dette er våre våpen mot fascisme og krig, og mot kapitalismen, disse problemenes hovedårsak. Dette er grunnen til at styringsklassen forsøker å kneble dem, den frykter framfor alt en arbeiderklasse bevæpnet med sosialisme, som er nettopp det vi trenger!

Loading