Perspective

Covid-19 må utryddes for å stoppe farlige nye varianter

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarte fredag om en ny variant av Covid-19, som WHO benevnte Omicron, som sprer seg raskere enn andre varianter og som potensielt er mer dødelig og motstandsdyktig mot vaksiner.

Dette elektronmikroskopbildet, tilgjengeliggjort av US National Institutes of Health i februar 2020, viser det nye koronaviruset SARS-CoV-2 [Kilde: NIAID-RML via AP]

Framveksten av denne nye avgreiningen av Covid-19 er en knusende eksponering av den politiske orienteringen implementert av kapitalistregjeringer, anført av USA og Europa, som har motsatt seg nedstengninger og andre kritisk nødvendige folkehelsetiltak som må til for å stoppe spredningen av sykdommen.

World Socialist Web Site og ledende forskere har gjentatte ganger advart om at foruten elimineringen og utryddingen av Covid-19, er det bare et tidsspørsmål før nye og farligere varianter utvikles.

WSWS skrev 20. august i år: «Så lenge viruset får anledning til å spre seg vil det fortsette å mutere til nye, mer smittsomme, dødelige og vaksineresistente varianter, som truer hele menneskeheten. Med mindre det blir utryddet på verdensbasis vil glørne av Covid-19 fortsette å ulme og skape forutsetninger for at viruset kan blusse opp igjen.»

Disse advarslene har blitt berettiget, med katastrofale konsekvenser.

Omicron-varianten, som er den desidert mest muterte av noen oppdaget så langt, har spredt seg bredt over hele Sør-Afrika, hvor det har erstattet andre avgreininger med uforlignelig hastighet.

Et plott av Covid-19-mutasjoner produsert av databeregningsbiologen Trevor Bedford, der Omicron-varianten er vist som den røde linja

Europas Sentre for sykdomskontroll og forhindring (CDC), European Centres for Disease Control and Prevention, advarte på fredag: «I en situasjon der Delta-varianten har gjenkomst» på tvers av hele Europa, «kan innvirkningen av introduksjonen og den mulige videre spredning av #OmicronVariant bli SVÆRT HØY». Advarselen konkluderte: «Det overordnede risikonivået for EU/EEA [EØS] ... vurderes som fra HØY til SVÆRT HØY.»

WHO uttalte at den nye varianten reiser en «økt risiko for reinfeksjon», og at den viser økning i «nesten alle provinser i Sør-Afrika». Varianten har blitt «oppdaget i raskere rater enn tidligere oppsving av infeksjoner, som tyder på at denne varianten kan ha en vekstfordel».

«Ny variant = ny pandemi» skrev dr. Yaneer Bar-Yam, en fysiker spesialisert på komplekse systemer, som har studert pandemier i nesten to tiår. «Infeksjoner vi vet om i dag fant sted for noen dager og opp til to uker siden. Infeksjoner som fant sted i dag vil først bli kjent om noen dager og opp til to uker fra nå.» Han kalkulerte at den nye varianten er seks ganger mer smittsom enn den opprinnelige virusstammen, og åtte ganger mer dødelig.

Forskere advarte, gitt hvor raskt sykdommen har spredt seg, for at det er ingen tvil om at varianten finnes i land over hele verden. Virologen Angela Rasmussen sa: «Det er en sannsynlig overføring i lokalsamfunn i Belgia, hvilket også antyder en sannsynlig overføring i lokalsamfunn andre steder.»

Framveksten av Omicron-varianten finner sted mot bakteppet av ei katastrofal vinterbølge av Delta-varianten av Covid-19. På verdensbasis har antallet infeksjonstilfeller økt med 40 prosent på bare én måned. I Tyskland har det glidende syv-dagersgjennomsnittet av infeksjonstilfeller nådd 55 000, mer enn det dobbelte av det høyeste nivået hittil registrert.

I USA dør mer enn 1 000 personer av sykdommen hver dag, og Michigan, Minnesota og andre delstater registrerer de høyeste nivåene av nye tilfeller hittil registrert, til tross for tilgjengeligheten av vaksiner.

Biden kunngjorde på mandag at det ikke ville bli besluttet noen tiltak som respons på den nye varianten, annet enn reiserestriksjoner fra land i det sørlige Afrika. Han erklærte: «Vi vil fortsette å la oss veilede av hva vitenskapen og mitt medisinske team anbefaler.»

Dette er ei løgn. Biden har ikke fulgt forskeres råd – som har advart for at hans politikk ville føre til en gjenoppblomstring av pandemien – men profittinteressene til Wall Street.

Bidens signaturpolitikk for innenrikspolitiske retningslinjer, i likhet med Trump før ham, var gjenåpningen av skoler, den viktigste kilden til utbrudd ifølge statistikk fra COVID Hotspot of Michigan. I løpet av sommeren oppfordret Biden-administrasjonen offentligheten til ikke å anvende munnbind, og den promoterte løgna at barn ikke kan pådra seg eller overføre Covid-19.

Den fascistiske høyresiden ledet av Trump, sammen med hans motstykker internasjonalt, har forlangt droppingen av folkehelsetiltak, har promotert konspirasjonsteorier og forsøkt å diskreditere vaksinering, en kritisk nødvendig komponent i kampen for å stoppe pandemien.

Uansett deres forskjeller med det ytre høyre er Biden og andre forfektere for utilstrekkelige skadebegrensende tiltak enige om det mest essensielle spørsmålet: At ingen tiltak kan iverksettes som påvirker selskaps- og finanselitens rikdommer. Deres kriminelle og uvitenskapelige påstand, om at pandemien kunne stoppes gjennom vaksineringer aleine, har blitt avslørt med framveksten av Omicron-varianten.

De store og vesentlige amerikanske avisene, som taler for finansoligarkiet som dominerer det amerikanske samfunnet, har respondert på framveksten av Omicron-varianten med en kampanje mot folkehelsetiltak. «Amerikanere og resten av verden trenger å lære å leve med et stadig muterende virus,» skrev Wall Street Journal, og la til: «Den største faren er flere statlige nedstengninger.»

Washington Post publiserte ei spalte skrevet av Megan McArdie, med overskriften: «USA må forsvare seg mot omicron-varianten – uten å ty til nedstengninger.»

«Kostnadene ved ytterligere nedstengninger ville være tunge,» erklærte McArdie, «fra spiseforstyrrelser og opioid-overdoser til svikt for småbedrifter, og skoler som faller etter ... Vi må bli mer selektive i våre politiske orienteringer, og gå for antiCovid-tiltak som forpurrer dagliglivet så lite som mulig.»

Hvordan står disse konsekvensene seg – som alle kan forhindres gjennom mobilisering av sosiale ressurser – sammenlignet med millioner av menneskers død? Det McArdie, Post og hele styringsklassen egentlig mener er at det ikke må iverksettes noen tiltak som truer aksjemarkedenes endeløse oppgang.

Washington Post, Wall Street Journal og resten av media kan snakke seg hese om at Covid-19 går over av seg selv, eller blir til en influensa, men dette er det virkelige liv, og sykdommen bryr seg ikke om deres løgner.

Arbeidere må basere deres respons på pandemiens vitenskapelige virkelighet, ikke på styringsklassens villedende og selvtjenende løgner.

Arbeiderklassen, i USA og internasjonalt, må intervenere og forlange implementeringen av kritisk nødvendige krisetiltak for å stoppe pandemien, basert på en strategi for eliminering og utrydding. Dette fordrer:

  • All ikke-essensiell produksjon må umiddelbart stoppes inntil sykdommen er brakt under kontroll. Alle arbeidere må motta 100 prosent lønn, enten for fjernarbeid, eller der fjernarbeid er umulig, for å kompensere dem fullt ut for tapte inntekter.
  • Alle selvstendig næringsdrivende i handel, håndverk, kontraktører og eiere av småbedrifter, må motta full kompensasjon for alle tapte arbeidsinntekter, som følge av stans av ikke-essensiell produksjon.
  • All tilstedeværende undervisning må suspenderes umiddelbart, og erstattes med fjernundervisning. Milliarder av dollar må tilgjengeliggjøres for å sikre at hvert barn og hver ungdom får sin egen moderne bærbare datamaskin og tilgang til høyhastighetsinternett-tjenester, sammen med et trygt, romslig og komfortabelt læringsmiljø hjemme.
  • Det offentlige helsevesenet bygges massivt ut og det ansettes titusenvis av folkehelsekoordinatorer. Enhver som er smittet med sykdommen, eller eksponert for den, må få umiddelbar og rettidig tilgang til helsepersonell, sykepleiere og leger, som kan overvåke deres symptomer, og bistå dem med trygg karantene uten å smitte andre.
  • Billioner av dollar må bevilges til etableringen av et globalt vaksineringsprogram. Distribusjonen av vaksiner må administreres av forskere og folkehelseeksperter med mandat til å beskytte hele verden.

Ressursene for dette kriseprogrammet foreligger. Siden starten av pandemien har amerikanske milliardærer blitt mer enn 60 prosent rikere, der deres formuer svulmet opp av massive cashutdelinger fra [sentralbanken] Federal Reserve. Bare formuen til Elon Musk har økt fra $ 30 milliarder ved starten av 2020, til nå over $ 300 milliarder.

Hele styringsklassens politikk er bygget på et berg av løgner. På hvert et punkt, fra den første framveksten av pandemien til i dag, har styringsklassen berettiget sine morderiske tiltak ved å benekte trusselens realitet, og de tiltakene som må iverksettes.

World Socialist Web Site og Socialist Equality Partiene tilknyttet Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) [International Committee of the Fourth International] har initiert Globale Arbeideres Granskning av Covid-19-pandemien – Global Workers’ Inquest. [Uttalelsen kan høres i lydformat, på engelsk, her] Granskningen vil etterforske og tilbakevise alle løgnene promotert av regjeringer og i media over de to siste årene, en essensiell del av å utvikle en forståelse i arbeiderklassen for hva som har funnet sted, og hva som må gjøres. WSWS har allerede begynt å ta vitnesbyrd fra arbeidere og forskere.

Granskningen må tilknyttes organiseringen og mobiliseringen av den internasjonale arbeiderklassen som en uavhengig styrke, gjennom etableringen av grunnplankomitéer på alle arbeidsplasser og i alle nabolag. En endring av politisk orientering vil ikke bli realisert foruten mobiliseringen av en massiv sosial og politisk bevegelse for å kreve en strategi for global eliminering og utrydding.

Utviklingen av en bevegelse i arbeiderklassen reiser nødvendigheten av en konfrontasjon med hele styringsklassen og det kapitalistiske systemet. De politiske retningslinjene til selskaps- og finansoligarkiet har skapt en katastrofe. Den internasjonale arbeiderklassen må slåss for sosialisme.

Loading