Perspective

For en Globale Arbeideres Granskning av Covid-19-pandemien

World Socialist Web Site iverksetter en Global Workers’ Inquiry – Globale Arbeideres Granskning – av Covid-19-pandemien.

Granskningen skal trekke på vitenskapens forskning, folkehelseeksperters kunnskap, og den faktiske verdens erfaringer opplevd av arbeidende mennesker og skoleelever/studenter, og den skal undersøke og dokumentere den katastrofale responsen fra regjeringer, selskaper og media på utbruddet av SARS-CoV-2, viruset som forårsaker Covid-19. Granskningen skal forsøke å avsløre de politiske og økonomiske kreftene og interessene som drev politikken som tillot ukontrollert overføring av viruset, og dets utvikling til en katastrofal pandemi som har drept millioner over hele verden.

Pandemien er en hendelse av historisk omfang og betydning. Dens innvirkning på forløpet av det tjueførste århundre kan godt vise seg å bli like vidtrekkende som den de to verdenskrigene hadde på det tjuende århundre. Derfor må opprinnelsen, årsakene til og konsekvensene av pandemien undersøkes grundig, og forstås. Denne katastrofen var verken en «handling av Gud» eller et resultat av en ondsinnet konspirasjon i et kinesisk laboratorium. Tiden er inne for definitivt å tilbakevise løgnene pandeminarrativet har blitt innhyllet i, avregjeringer og selskapsmedier.

Denne Granskningen er nødvendig for å bryte gjennom tildekningen, forfalskningene og feilinformasjonen som har blitt utplassert for å berettige politiske orienteringslinjer som er ansvarlige for de millioner av forebyggbare dødsfall siden den første oppdagelsen av SARS-CoV-2. Granksningen vil samle og tilgjengeliggjøre for allmennheten den rikelige mengden av bevismateriale for sosialt ondsinnet, og sågar kriminell likegyldighet overfor menneskeliv.

Lanseringen av denne Granskningen kan ikke utsettes. Den globale smitten avtar ikke der verden nå går inn i pandemiens tredje år. Så langt ifra. Pandemiens sjette globale bølge er godt i gang, med antallet infeksjonstilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall som igjen stiger der vinteren nærmer seg på den nordlige halvkule.

Etter den 17. oktober 2021 å ha nådd en bølgedal med 402 548 globalt gjennomsnittlige daglige nye infeksjonstilfeller, passerte det offisielle antallet gjennomsnittlige daglige nye tilfeller 500 000 ved midten av november, der hele Europa og Nord-Amerika opplevde en betydelig økning av tilfeller.

Selv om det har blitt produsert kraftige vaksiner har fortsatt bare 41 prosent av verdens befolkning fått to vaksinedoser, derav færre enn 7 prosent av afrikanere og bare 3 prosent av befolkningen i lavinntektsland. Bare 2,6 prosent av verdens befolkning har fått en nødvendig tredje vaksinedose. Forskere har gjentatte ganger advart for at fortsatt masseinfeksjon midt under en langsom utrulling av vaksiner skaper et evolusjonært press som truer med å produsere en vaksineresistent virusvariant.

Topptekst – Andel av befolkningen fullvaksinert mot Covid-19; Totaltallet av personer som fikk alle doser foreskrevet av vaksineringsprotokollen, delt på landets totalbefolkning. Undertekst – Kilde: Offisielle data sammenstilt av Our World in Data. Alternative definisjoner av en full vaksinering, f.eks. å ha være infisert av SARS-CoV-2 og ha fått 1 dose av en 2-dose-protokoll, er ignorert for å maksimere sammenlignbarhet mellom land. CC BY

Undertekst – Kilde: Offisielle data sammenstilt av Our World in Data. Alternative definisjoner av en full vaksinering, f.eks. å ha være infisert av SARS-CoV-2 og ha fått 1 dose av en 2-dose-protokoll, er ignorert for å maksimere sammenlignbarhet mellom land. CC BY

Det offisielle globale dødstallet er nå over fem millioner personer, som er kjent for å være en vesentlig undertelling. Helsedatainstituttet ved University of Washington, Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), anslår at det mest sannsynlige antallet dødsfall av Covid-19 globalt er 12,1 millioner mennesker, med et gjennomsnitt på nesten 13 300 som nå dør hver dag over hele verden. De langsiktige samfunnsmessige konsekvensene, som kan omfatte hundrevis av millioner mennesker som lider av Long Covid, er enda ikke fullt kjente.

Antallet overtallige dødsfall under pandemien – død forårsaket av alle årsaker utover og forbi det som kunne forventes under normale omstendigheter – er estimert av Economist til å være mer enn 17 millioner. En fersk studie publisert i BMJ (tidligere British Medical Journal) fant at forventet levealder i 2020 falt betydelig i land som tillot viruset å spre seg, spesielt Russland (2,32 år) og USA (2 år).

Pandemien var forutsett

Granskningen vil avlive myten om at pandemien var en uforutsigbar og ustoppelig katastrofe. I tiårene før det første utbruddet av SARS-CoV-2 i Wuhan, Kina – som eksperter overveldende har tilskrevet zoonotisk overføring fra dyr-til-menneske, med størst sannsynlighet fra ei flaggermus på et våtmarked – var det en mengde vitenskapelig litteratur, bøker og til-og-med filmer som forutså en slik pandemi.

SARS-utbruddet i årene fra 2002 til 2004, «fugleinfluensa»-epidemien H5N1 i 2003, «svineinfluensa»-pandemien i 2009, MERS-utbruddet i 2012, og ebolavirusepidemien i årene fra 2013 til 2016, fikk forskere over hele verden til å slå alarm om at en pandemi var overhengende.

Epidemiologen dr. Michael Osterholm skrev i juli 2005 et detaljert essay i tidsskriftet Foreign Affairs med tittelen «Preparing for the Next Pandemic» [‘Forberedelser for den neste pandemien’]. I det alt vesentlige skisserte denne artikkelen det verste-tilfelle-scenarioet som faktisk fant sted globalt fra januar 2020.

Dr. Osterholm advarte for at en kommende pandemi «ikke kan unngås», og ba hvert enkelt land om å utvikle «en detaljert operasjonell plan for hvordan man kan få en befolkning gjennom ett-til-tre-år av en pandemi», samt et «initiativ for å besørge vaksine for hele verden». Han advarte også for at skulle den neste pandemien begynte den kvelden, «ville så godt som alt av medisinsk utstyr eller verneutstyr bli mangelvare i løpet av dager etter at en pandemi ble erkjent,» samtidig som han bemerket at globale forsyningskjeder ville bli alvorlig forpurret. Han avsluttet essayet med å si: «Dette er et kritisk historisk vendepunkt. Tiden renner ut for forberedelser for neste pandemi. Vi må handle nå, med besluttsomhet og formål.»

Lik av avdøde Covid-19-pasienter utenfor sykehuset Maimonides i Brooklyn, under bølga i mars 2020 i New York City. Bildet ble delt med pressen av en sykepleier ved sykehuset.

Dusinvis av tilsvarende artikler, essays og forskningsstudier skrevet i løpet av de 14 neste årene støttet og la detaljer til dr. Osterholms prognose. Men disse advarslene ble ignorert av nesten alle regjeringer, og samfunnet forble fullstendig uforberedt på en slik hendelse. De økonomiske ressursene som var nødvendige for å motvirke faren ble ikke besørget. I stedet ble billioner av dollar tømt inn i finansmarkedene og stadig stigende militærbudsjetter. Den uhemmede ødeleggelsen av kritiske økosystemer gjorde samfunnet stadig mer sårbart for zoonotisk overføring. Lagre av personlig verneutstyr (PPE; Personal Protective Equipment) ble ikke vedlikeholdt. Forskning på mRNA-vaksiner og andre teknologier ble avbrutt, da det ble ansett som ulønnsomt. Sykehussystemer ble etterlatt underbemannet og underfinansiert.

Den globale overføringen av SARS-CoV-2 kunne ha blitt stoppet tidlig i 2020

Granskningen vil kritisk undersøke og tilbakevise den uholdbare påstanden at da SARS-CoV-2 begynte å spre seg var det lite som kunne gjøres for å stoppe spredningen. Denne påstanden er klart motsagt av erfaringen i Kina, et samfunn med 1,4 milliarder mennesker, hvor det ble iverksatt nødstiltak som raskt eliminerte viruset. Disse inkluderte bruk av ansiktstildekning i form av munnbind, tiltak for sosial distansering, et stringent regime for testing og kontaktsporing, nedstenging av ikke-essensielle arbeidsplasser, og byggingen av isolasjonssentre og helsetjenestefasiliteter.

Innen den 14. mars 2020 hadde Kina redusert antallet daglige nye infeksjonstilfeller ned til bare 25, én måned etter at de den 14. februar nådde et toppnivå på 4 602 tilfeller. Viruset ble snart eliminert, med periodiske mindre utbrudd, der daglige nye tilfeller bare én gang passerte 200. Til dags dato har det bare vært 4 636 dødsfall som følge av Covid-19 i Kina, og alle unntatt fire fant sted før den 17. april 2020. Lignende tiltak ble implementert med stor suksess på New Zealand, i Vietnam, på Taiwan og i andre land i Asia-Stillehav-regionen.

Tilbakevisningen av påstanden om at viruset ikke kunne stoppes er ikke et anliggende av reint historisk interesse. Det er fortsatt mulig og viktig i dag, sammen med den globale distribusjonen av vaksiner, å implementere retningslinjer innrettet på en eliminering og utrydding av Covid-19.

Eliminering vs. «Flokkimmunitet»

Granskningen vil konfrontere det følgende kritiske spørsmålet: Hvorfor ble ikke de tiltakene som viste seg å være vellykkede i Kina, på New Zealand og i andre Asia-Stillehavsland implementert i USA, Brasil, Tyskland, India, og over hele verden? Hvilke økonomiske, politiske og sosiale interesser dikterte en helt forskjellig respons? Kriminalerettens eldgamle spørsmål – cui bono? dvs. hvem er tjent med det? – må reises i kontekst av pandemien.

Det uunngåelige svaret, som Granskningen vil vise, er at det ble truffet en bevisst beslutning om å prioritere finansmarkedenes ytelser og storselskapenes profitter framfor å redde menneskeliv. Fakta taler for seg. Mens millioner av arbeidere døde av Covid-19 økte konsernsjefers og storaksjonærers formuer enormt. I løpet av de 19 første månedene av pandemien økte bare amerikanske milliardærers samlede formue med $ 2,1 billioner [NOK 18,72 billioner; dvs. 18 720 milliarder], eller med 70 prosent. En sykdom som raserte kloden beriket pandemiprofitørene enormt.

Velbeslåtte amerikanske senatorer, som i januar 2020 ble kjent med en etterretningsorientering om SARS-CoV-2, dumpet aksjer for millioner av dollar mens de forble tause om virusets farer. USAs president Donald Trump fortalte den 19. mars 2020 i all hemmelighet journalisten Bob Woodward at han bevisst villedet offentligheten for å forhindre et stormløp på markedene, og sa: «Jeg ønsket alltid å tone det ned. Jeg liker fortsatt å spille det ned, fordi jeg ikke vil skape panikk.» Tallrike slike hendelser fant sted, i land over hele verden.

I opposisjon til strategien om eliminering eller «Zero Covid», implementerte regjeringer den sosialt kriminelle politiske orienteringslinja for «flokkimmunitet» – det vil si å la viruset rase gjennom samfunnet inntil majoriteten av befolkningen er smittet. Denne politikken ble først implementert i Sverige, og ble entusiastisk forfektet av New York Times-spaltisten Thomas Friedman, promotert av Trump-administrasjonen og hans medtenkere globalt, og bevisst artikulert i Great Barrington-erklæringen. Det anvisende antielimineringsmantraet for «flokkimmunitet», myntet av Friedman, er at «kuren ikke må bli verre enn sykdommen» – det vil si at folkehelsen må underordnes selskapsprofitter.

For å berettige den politiske orienteringen for «flokkimmunitet» ble grunnleggende vitenskapelige sannheter om Covid-19 undertrykt og forfalsket. Offisielle institusjoner, medregnet Verdens helseorganisasjon (WHO) og folkehelseinstansene Sentre for sykdomskontroll, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), benektet i mer enn et år virusets luftbårne karakter. Etter endelig å ha innrømmet at aerosoler er den dominerende overføringsmåten har de ikke gjort noen innsats for å utdanne allmennheten, pålegge påbud om bruk av munnbind eller systematisk forbedre ventilasjonen i offentlige rom, deriblant skoler.

Politikere av alle avskygninger, så vel som de pro-kapitalistiske fagforeningene, forfalsket effektene av Covid-19 for barn, og rollen som skoler spiller i viral overføring. I USA ledet presidenten for det føderale lærerfagforbundet American Federation of Teachers (AFT) den kriminelt hensynsløse kampanjen, på vegne av Biden-administrasjonen, for å drive barn tilbake til skolene. Der de utgir seg for å være bekymret for skoleelevers mentale helse har deres underliggende motiv alltid vært å få sendt foreldre tilbake i arbeid for å sikre selskapers fortsatte strøm av profitter.

Der de har blitt møtt av utbredt motstand har elitene respondert med repressive tiltak. I Storbritannia ble Lisa Diaz – en forelder som leder en populær folkelig bevegelse mot utrygg gjenåpning av skoler – truet med bøter, og utskjelt i pressen. David O’Sullivan – en bussjåfør i London som advarte sine medarbeidere om Covid-19-faren – fikk som gjengjeldelse sparken.

I prosessen med diskreditering av politiske retningslinjer for folkehelse pisket forkjempere for «flokkimmunitet» opp høyreorienterte fanatikere, avviste nedstengninger og forfulgte en systematisk kampanje med feilinformasjon sentrert om motstand mot munnbind og vaksinering, og skapte et farlig nivå av offentlig forvirring.

På dette bildet fra september 2020 ser daværende president Donald Trump på mens Det hvite hus’ koronavirusrådgiver dr. Scott Atlas taler under en pressekonferanse om pandemien [Foto: AP Photo/Alex Brandon]

Samtidig ble det fabrikkert løgner om SARS-CoV-2’s opprinnelse, som hevdet at viruset ble konstruert i et laboratorium i Wuhan. Denne konspirasjonsteorien ble fabrikkert av det ytre høyre og seinere plukket opp av etablissementsmediene, spesielt av Washington Post og New York Times. Ikke bare avledet dette fra pandemiens virkelige årsaker, men løgna ble anvendt for å fremme en militaristisk geopolitisk agenda rettet mot Kina.

Med utrullingen av vaksiner i de rikeste landene i 2021 utviklet det seg en utløper av perspektivet for «flokkimmunitet», basert på de falske påstandene at vaksiner og munnbind alene kunne få en slutt på pandemien. Dette fant sitt skarpeste uttrykk under Biden-administrasjonen i USA, som 13. mai 2021 rådet vaksinerte personer til å slutte å anvende munnbind, og prematurt erklærte frihet fra pandemien den 4. juli 2021. Mer enn 170 000 amerikanere er døde av Covid-19 siden den dagen.

WSWS har bemerket at tre strategier mot pandemien har oppstått: «flokkimmunitet», vaksineringer med begrensede skadebegrensende tiltak, og global eliminering av SARS-CoV-2. De to første strategiene er basert på å underordne folkehelsen til privat profitt, mens bare den siste representerer en vei videre i retning av å få slutt på pandemien og få reddet liv.

De samme finansielle interessene som er ansvarlige for den katastrofale politiske orienteringen om «flokkimmunitet» har utøvd et enormt press på land over hele Asia-Stillehav-regionen for å forlate elimineringsstrategien, og la masseinfisering finne sted. Regjeringen på New Zealand, som i nesten 18 måneder med suksess fikk undertrykt viruset, ga etter for internasjonalt press. I august droppet den landets Zero Covid-politikk, som var utviklet av deres forskere. Resultatet av denne retretten har vært en dramatisk stigning i antallet Covid-infeksjoner. Det utøves også press på Kina for å få landet til å trekke seg fra sin forpliktelse om å eliminere Covid.

Disse globale intrigene, som tar sikte på å tvinge land til å akseptere masseinfisering av hensyn til selskapsprofitter, vil også bli undersøkt av Granskningen.

Omfanget og målene for Globale Arbeideres Granskning av Covid-19-pandemien

Man kan ikke snakke om millioner av menneskers død uten å reise spørsmålet om kriminelt ansvar. Mens Donald Trump løy åpenlyst for offentligheten, og Boris Johnson utbrøt: «La likene hope seg opp, i tusenvis!» og handlingene til Joe Biden, Justin Trudeau, Angela Merkel, Emmanuel Macron og dusinvis av andre verdensledere resulterte i sammenlignbare nivåer av unødvendig lidelse og død. Narendra Modi sverget i april 2021 å skulle «redde» det indiske folket «fra nedstengning», ikke fra viruset, da landet ble herjet av Delta-varianten. Som resultat viser autoritative studier at Covid-19 har drept minst 3 millioner, og mer sannsynlig, 5 millioner indere.

Deler av det amerikanske politiske etablissementet og media, medregnet Washington Post og New York Times, har oppfordret til en «9/11-type kommisjon» for å etterforske pandemien. En slik «etterforskning» ville bare fordypet tildekkingen som har funnet sted. Ikke en eneste regjering vil tolerere noen seriøs etterforskning, fordi de selv er involvert i denne massive sosiale forbrytelsen.

Denne Globale Arbeideres Granskning av Covid-19-pandemien søker ikke, og har heller ingen behov for noen regjeringers sanksjonering. World Socialist Web Site er godt rustet til å iverksette granskningen på egne vegne. Nettstedet erkjente fra de tidligste offentlige rapportene om SARS-CoV-2 faren for en global pandemi. Siden 24. januar 2020, da WSWS første gang rapporterte om det første koronavirusutbruddet, har nettstedet lagt ut mer enn 4 000 artikler om dette emnet. WSWS har siden tidlig i 2020 forlangt implementeringen av en globalt koordinert plan for å stoppe pandemien. Vi har fordømt regjeringers politiske retningslinjer, som er ansvarlige for massedød.

I en uttalelse publisert 28. februar 2020 [på norsk dagen etter] understreket WSWS behovet for global handling for å stoppe pandemien, der vi skrev:

Responsen på koronaviruset kan ikke tillates å bli koordinert på et nasjonalt nivå. Viruset respekterer ikke grenser eller visum- og immigrasjonsbegrensninger. De globale transportnettverkene og den økonomiske integreringen har gjort viruset til et globalt problem og anliggende.

Løsningen må være global. Forskere fra hele verden må tillates å dele deres forskning og teknologi, ubesværet av «nasjonale interesser» og geopolitiske konflikter, som bare tjener til å forsinke utviklingen av effektive motforanstaltninger for å få begrenset og kontrollert og få kurert for, og i siste instans utryddet koronaviruset.

Den 6. mars 2020 [på norsk dagen etter] uttalte WSWS: «Trump-administrasjonens likegyldighet for befolkningens helse er ikke noe bedre, og kanskje verre, enn holdningen til faraoene i det gamle Egypt til deres slaver. Mediene har brukt mye mer tid på å beklage fallet i aksjeverdiene på Wall Street enn tapet av menneskeliv.»

I opposisjon til disse politiske orienteringene la WSWS ut en uttalelse den 17. mars 2020 [på norsk dagen etter], som erklærte: «Det essensielle prinsippet som må lede responsen på krisen er at arbeidende menneskers behov må få den absolutte og ubetingede prioritet over alle hensyn til foretaksprofitt og privatformuer.»

WSWS har ikke bare rapportert om innvirkningen av pandemien. Nettstedet har forsøkt å gi arbeidere og ungdommen en vitenskapelig forståelse av pandemien, og hva som må gjøres for å få stoppet den. For dette formålet sponset WSWS, i samarbeid med Den Internasjonale Arbeideralliansen av Grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – to globale webinarer, den 22. august og den 24. oktober 2021, som presenterte ledende forskere som har slåss for en politisk orientering for global eliminering.

Sri Lankas helsearbeidere roper slagord med krav om bedre lønninger og relevant personlig verneutstyr, under en streikeaksjon i Colombo, Sri Lanka, fredag den 8. oktober 2021. [Foto: AP Photo/Eranga Jayawardena]

Webinaret 24. oktober foreslo følgende punkter som grunnlag for kampen for å få en slutt på pandemien:

1. Målet for SARS-CoV-2 – viruset som forårsaker Covid-19 – er ikke individer, men hele samfunn. Virusets overføringsmåte er innrettet mot å oppnå masseinfisering. SARS-CoV-2 har utviklet seg biologisk til å ramme milliarder, og dermed drepe millioner

2. Derfor er den eneste effektive strategien en som er basert på en globalt koordinert kampanje innrettet for å eliminere viruset på alle kontinenter, i hver region og i alle land. Det finnes ingen effektiv nasjonal løsning på denne pandemien. Menneskeheten – mennesker av alle hudfarger, etnisiteter og nasjonaliteter – må konfrontere og overvinne denne utfordringen gjennom en enorm kollektiv og virkelig uselvisk global innsats.

3. De politiske retningslinjene som har blitt ført av så godt som alle regjeringer siden pandemiens utbrudd må avvises. Underordningen av det som burde være sosialpolitikkens ubestridte prioritet – beskyttelsen av menneskeliv – for interessene til selskapsprofitter og privat formueakkumulering kan ikke tillates å fortsette.

4. Initiativet for å få på banen en definitiv vending til en strategi innrettet på global eliminering må komme fra en sosialt bevisst bevegelse av millioner av mennesker.

5. Denne globale bevegelsen må trekke på vitenskapelig forskning. Forfølgelsen av forskere – hvorav mange arbeider under trusler mot deres levebrød, og til-og-med deres liv – må opphøre. Den globale elimineringen av viruset fordrer den nærmeste arbeidsalliansen mellom arbeiderklassen – den store massen av samfunnet – og det vitenskapelige samfunn.

Ved å bygge på disse prinsippene, og de to siste to årenes arbeid, vil World Socialist Web Site gjennomføre Granskningen på en global skala. Nettstedet vil intervjue og samle informasjon fra forskere og folkehelsespesialister fra hele verden. Granskningen vil etterforske et bredt spekter av kritiske anliggender relatert utbruddet, spredningen og håndteringen av pandemien, i alle deler av verden.

WSWS vil rekke ut til arbeidere og skoleelever/studenter for informasjon fra det virkelige liv, for å dokumentere innvirkningen av pandemien på vanlige menneskers hverdag.

WSWS – som er publikasjonen til Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) og dens tilknyttede Socialist Equality Partier – vil besørge organisatoriske reisverk og impulser til Granskningen. Men dette omfangsrike prosjektet krever aktivt samarbeid fra spesialister på mange felt, som er aktive i kampen mot pandemien.

I bestrebelsen for å utvikle dette samarbeidet i forbindelse med Granskningens praktiske arbeid, fordrer ikke WSWS samtykke fra alle deltakere med det sosialistiske programmet som nettstedet står for. Det vil være forskjeller blant de involverte i Granskningen om de beste formene for politisk, sosial og økonomisk organisering av framtidens samfunn. Men dette samarbeidet vil fordre av deltakerne en urokkelig forpliktelse til vitenskapelig sannhet, eliminering og utrydding av Covid-19, og sikringen av liv, kultur og menneskehetens framtid.

Vi appellerer til alle som ønsker å bistå i arbeidet med Granskningen om å fylle ut skjemaet nedenfor.

Loading