Forskere oppfordrer til hastetiltak for å redde liv, der Omicron-varianten av Covid-19 sprer seg globalt

Det ble i løpet av helgen avdekket nye tilfeller av Omicron-varianten av Covid-19, som ser ut til å spre seg raskere enn andre avgreininger og kan vise seg å bli dødeligere, i Australia, Belgia, Botswana, Storbritannia, Danmark, Tyskland, Hong Kong, Israel, Italia, Nederland, Frankrike og Canada.

Den raske spredningen av den nye varianten har blitt møtt med passivitet av regjeringer rundt om i verden, som har avvist nedstengning av skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter, selv om den nåværende økningen av Delta-varianten har ført til rekordnivåer av Covid-19-tilfeller.

En betjent på en bensinstasjon ved siden av ei avisoverskrift, i Pretoria, Sør-Afrika, lørdag 27. november 2021. [Foto: AP Photo/Denis Farrell]

«Omicron-varianten er sannsynligvis overalt, og den har nå en stor evne til å mutere,» uttalte immunologen dr. Anthony Leonardi til World Socialist Web Site.

«Der varanten nå forbigår Delta kommer den til å skape enda flere infeksjoner. Den vil derfor utvikle seg enda raskere enn Delta. Men man vet aldri, fordi en av disse variantene kan nå komme inn i en immunitetskompromittert person, og bare gjennomgå en helt fantastisk utvikling.»

Leonardi la til: «Og, derfor, vi har å endre hvordan vi håndterer dette på, fullstendig.»

Leonardi fordømte i går på Twitter regjeringers selvtilfredshet: «Dersom du venter på at likene skal hope seg opp som bevis [før noe foretas], så er det dine venner, din familie og dine naboer. Det er helt uetisk bare å sitte på hendene. Piggproteinet har endret sin konformasjon på mange sentrale steder. Spredningen er rask på steder med høy rekonvalesens [dvs. naturlig immunitet]. Vær ansvarlige!»

Epidemiologen dr. Eric Feigl-Ding sa på en en tweet: «Mye feilinformasjon blir nå spredt om at #Omicron er ‘mild’. Det er tull-og-tøys – [og er] basert på et ute-av-kontekst sitat. Ikke fall for det – ingen vet såpass enda. Og antallet sykehusinnleggelser stiger fortsatt i de hardest rammede #B11529-dominerte provinsene i Sør-Afrika.»

Anthony Fauci, medisinsk sjefrådgiver for USAs president Joe Biden, nektet søndag å kreve nye tiltak for å stoppe den farlige nye varianten, og insisterte i stedet på at befolkningen måtte «leve med» sykdommen.

Dr. Jorge A. Caballero meldte for sin del en tweet, som hans respons på Faucis opptreden på «Meet the Press», hvor han sa: «Jeg har sett nok. Vi trenger dristige strategiske endringer, og det nåværende responsteamet i Det hvite hus er ikke opp til oppgaven ... Omicron-varianten burde være en vekker. Dersom dagens Sunday Morning-talkshow er noen indikasjon, då sover Det hvite hus’ Covid Response-team ved rattet.»

Han la til: «Globale data antyder sterkt at vi trenger mer enn 85 prosent av *totalbefolkningen* fullvaksinerte for *trygt* å kunne lempe på påbudt anvendelse av munnbind.»

«Gitt at Omicron-varianten i det minste delvis kan unndra seg beskyttelsen vaksiner besørger er det viktig at alle land utvider deres folkehelsetiltak og sosiale virkemidler for å få begrenset overføring av Covid-19,» meldte dr. Yaneer Bar-Yam, grunnlegger av nettverksorganisasjonen av folkehelseeksperter World Health Network. «Allmennheten må advares om viktigheten av folkehelsetiltak, i tillegg til vaksinering, for å ivareta deres egen og deres familiers helse».

Dr. Malgorzata Gasperowicz, en utviklingsbiolog og forsker ved University of Calgary, meldte på Twitter: «Bølger [av Covid-19] kommer ikke av seg selv. Dårlige politiske orienteringer skaper bølger!»

USAs respons på pandemien har vært katastrofal. Det har blitt rapportert om nærmere 50 millioner som har blitt smittet, og mer enn 800 000 har dødd. Mer enn 425 000 personer har allerede i 2021 bukket under for Covid-19. Til sammenligning har i Kina i 2021 bare to personer dødd av Covid-19, et land som som aktivt opprettholder en elimineringsstrategi for Covid-19.

På bare to uker har antallet Covid-19-tilfeller i Sør-Afrika blitt seksdoblet, fra et lavpunkt for det glidende syv-dager-gjennomsnittet på 265, opp til 1 666. I går, søndag, ble det i Sør-Afrika rapporterte om 3 220 nye infeksjonstilfeller. Basert på sekvenseringsdata er det forventet at Omicron vil fortrenge Delta fullstendig. Samtidig rapporterer Sør-Afrikas folkehelseetat (CDC) at i provinsen Gauteng, som er svært urbanisert og tettbefolket, har antallet sykehusinnleggelser de to siste ukene blitt tredoblet, og steget fra 135 til 418 innleggelser.

Under en online-pressebrifing forklarte Rudo Mathivha, sjef for intensivavdelingen ved Sowetos sykehus Baragwanath Hospital: «Vi ser en markant endring i den demografiske profilen til pasienter med Covid-19. Unge mennesker, i 20-årene til litt over slutten av 30-årene, kommer inn med moderat til alvorlig sykdom, der noen trenger intensivbehandling. Rundt 65 prosent er uvaksinerte, og de fleste av resten er bare halvvaksinerte. Jeg er bekymret for at etterhvert som tallene stiger, vil de offentlige helseinstitusjonene bli overveldet.»

Spredningen av Omicron-varianten, som kommer på toppen av et globalt oppsving i antallet infeksjonstilfeller drevet av Delta-varianten, truer med en massiv økning av infeksjonser og dødsfall over hele verden. Den internasjonale arbeiderklassen må ta opp og slåss for forlangender om de akutt nødvendige folkehelsetiltakene som forskerne insisterer på, deriblant den umiddelbare nedstengningen av skoler og ikke-essensielle næringsvirksomheter, kombinert med et koordinert program for testing, kontraktssporing og isolering, for å forhindre et katastrofalt oppsving av pandemien.

Loading