«Arbeiderklassen er langt mektigere enn borgerskapet. Det er bare et spørsmål om å organisere seg skikkelig. Og det betyr å organisere seg i Den fjerde internasjonale.»

Intervju med Jim Lawrence, amerikanske trotskist og bilarbeider, som nylig døde

Bilarbeideren Jim Lawrence meldte seg inn i Workers League – forløperen til Socialist Equality Party (USA) – på begynnelsen av 1970-tallet. Han viet resten av sitt liv til kampen for sosialisme.

I denne videomeldingen fra 2018 forklarer Jim noen av hva han lærte i løpet av hans flere-tiår-lange kamp for å bygge et marxistisk parti i arbeiderklassen.

Kamerat Jim døde 83 år gammel den 25. januar 2022. Les hans nekrolog her.

Loading