Med Russland-krigen som raser erklærer USAs utenriksminister Kina som den «mest alvorlige langsiktige utfordringen»

Til tross for utbruddet av militær konflikt mellom USA og Russland over Ukraina er det sentrale målet for USAs utenrikspolitikk å lamme, isolere og inneslutte Kina, sa USAs utenriksminister Antony Blinken torsdag i en vesentlig tale om politisk orientering.

Blinkens kommentarer, som etter utbruddet av krigen i Ukraina har blitt forsinket i flere måneder, representerer en offentlig presentasjon av Biden-administrasjonens interne strategidokument om Kina, som erklærer at Beijing er det amerikanske militærets sentrale mål.

«Selv med president Putins krig som fortsetter, vi forblir fokusert på den mest alvorlige langsiktige utfordringen for den internasjonale ordenen – og den utgjør Folkerepublikken Kina,» sa Blinken.

Han fortsatte: «Kina er det eneste landet med både intensjon om å omforme den internasjonale ordenen, og i tiltakende grad, den økonomiske, diplomatiske, militære og teknologiske makten til å kunne gjøre det.»

«Vi vil forsvare våre interesser mot enhver trussel,» sa Blinken.

Selv om han ikke brukte begrepet omfavner Blinkens uttalelse rammeverket for økonomisk «frakobling» som ble utviklet under Trump. Blinken avviste eksplisitt bestrebelsene fra Nixon-administrasjonen for å engasjere seg med Beijing. «Kina i dag er veldig forskjellig fra Kina for 50 år siden, da president Nixon brøyt flere tiår med anstrengte relasjoner for å bli den første amerikanske presidenten som besøkte landet,» erklærte han.

Blinken fortsatte: «Kina er nå en global makt med ekstraordinær rekkevidde, innflytelse og ambisjoner. Det er den nest største økonomien ... landet søker å kunne dominere framtidens teknologier og industrier. Landet har raskt modernisert sitt militær og har til hensikt å bli en kampstyrke av første orden, med global rekkevidde. Og det har kunngjort sin ambisjon om å skape en innflytelsessfære i regionen Det indiske hav-Stillehavet, og å bli verdens ledende stormakt.»

Blinkens uttalelse utgjør nok en omfavnelse av Trump-administrasjonens sentrale utenrikspolitiske målsetting: Forberedelser til konflikt med Kina. Blinken påberopte bemerkelsesverdig den rasistiske konspirasjonsteorien utviklet av Trump-administrasjonen, at Covid-19 er et menneskeskapt virus, og fordømte Kinas angivelige forsøk på å blokkere «uavhengig gransking av Covids opprinnelse».

Der han modellerte sin tone og levering på tidligere president Obamas retorikk, kom Blinken gjentatte ganger med fullstendig motstridende påstander, med et helt glatt fjes. Han kom med trusler som får blodet til å fryse, umiddelbart etterfulgt av erklæringen at USA ikke truer noen.

«Vi ser ikke etter konflikt, eller en ny kald krig,» sa Blinken, etter å ha gjort det klart at Washington ser på Kinas økonomiske utvikling som en trussel mot sine «interesser», og er beredt til å «forsvare våre interesser mot enhver trussel».

Den såkalte «Wolfowitz-doktrinen» var det uuttalte premisset for Blinkens bemerkninger, den politiske oppfatningen, først uttrykt i den amerikanske forsvarsplanleggingsveiledningen fra 1992, som lover «å forhindre enhver fiendtlig makt fra å dominere en region som er kritisk for våre interesser, og for derved også å styrke barrierene mot gjenkomsten av en global trussel mot USAs og våre allierte interesser.»

I henhold til Blinkens syn er det amerikanske militæret den ultimate garantisten for USAs forrang. Blinken erklærte: «Vårt land er utstyrt med mange styrker. Vi har ... rikelige ressurser, verdens reservevaluta, det mektigste militæret på jorda.»

Blinken forskanset seg på «hele samfunnet»-tilnærmingen til militær konkurranse, som ble brakt til torgs under Trump-administrasjonen, og erklærte: «Biden-administrasjonen gjør vidtrekkende investeringer i våre kjernekilder for nasjonal styrke – med utgangspunkt i en moderne industriell strategi for å opprettholde og utvide vår økonomiske og teknologiske innflytelse, gjøre vår økonomi og våre forsyningskjeder mer robuste, og skjerpe vår konkurransefordel.»

Blinkens sabelraslende kommentarer er ledsaget av like krigerske handlinger. USA sender våpen til Taiwan og prøver å gjøre øya om til en frontlinje-krigssone mot Kina, på samme måte som Ukraina blir brukt i krigen mot Russland.

Blinkens krigshissing mot Kina kommer samtidig som USA intensiverer sitt egen involvering i Ukraina-krigen.

USA diskuterer aktivt å forsyne Ukraina med missilsystemet M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS), som vil gjøre det mulig for ukrainske styrker å angripe hundrevis av kilometer inn på russisk territorium, meldte Reuters torsdag.

Av kritisk betydning er at amerikanske embetsrepresentanter ikke har satt noen restriksjoner på bruken av dette våpensystemet. «Vi har bekymringer for eskalering, og likevel ønsker vi ikke å sette geografiske grenser, eller binde deres hender for mye med ting vi gir dem,» sa en offisiell amerikansk embetsfunksjonær til Reuters.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin annonserte tidligere denne uka at USA vil forsyne Ukraina med Harpoon antiskip-missiler, via Danmark som mellomledd. Harpoon-missiler er standard antiskip-bestykning av US Navy, som er i stand til å senke store krigsskip.

Washington Post krever, for sin del, ytterligere eskalering, og fordømmer alle dem som søker en fredelig løsning på konflikten.

Post siterer godkjennende Boris Bondarev, en tidligere russisk embetsrepresentant som nå fører kampanje for en eskalering av den amerikanske krigen, som erklærer: «Man kan bare ikke slutte fred nå... Dersom man gjør det vil det bli ansett som en russisk seier... Bare et totalt og klart nederlag, som er åpenbart for enhver, vil lære dem.»

I en kommentar til disse uttalelsene erklærte Post: «Det ville være en katastrofe – både moralsk og strategisk – dersom Mr. Putin ble invitert til samtaler før hans store krigsmål har blitt forpurret … den beste måten for Ukrainas venner å hjelpe er å framskynde forsendelser av vitale våpensystemer – og slutte å forhandle med seg selv.»

Disse kommentarene gjør det klart at USA er absolutt fiendtlig innstilt til enhver fredelig løsning på krigen. Målene med konflikten er å gjenerobre Donbas og Krim – sistnevnte som Russland anser som sitt eget territorium.

USA er satt på en kurs med militær eskalering som truer raskt å eskalere til en direkte skytekrig som involverer amerikanske styrker, enten det er i Ukraina, over Taiwan-stredet, eller begge deler. Kursen som blir planlagt av Biden-administrasjonen truer ikke bare med livene til de titusener som allerede er drept i Ukraina-krigen, men hundretusener, eller til-og-med millioner flere.

Det er ingen grense for det antall ukrainere, taiwanesere, australiere eller til-og-med amerikanere som amerikansk imperialisme er villig til å ofre i forfølgelsen av sine «interesser».

Disse utviklingstrekkene må tas som en seriøs advarsel. Kapitalismen fører menneskeheten ut i katastrofe. Krisen utløst av krigen, bringer imidlertid arbeidere inn i kamp over hele verden, mot de stigende levekostnadene og styringsklassenes bestrebelser for å få arbeiderklassen til å betale kostnadene. Denne globale bevegelsen besørger det sosiale grunnlaget for kampen for å avverge en ny verdenskrig, og stoppe katastrofen som henger så faretruende over menneskeheten.

Loading