«€ 100 milliarder til utdanning og helse, i stedet for opprusting!»

«Stopp krigen!»: Vellykket IYSSE-møte med studenter ved Humboldt Universitet, Berlin

«Stopp krigen! € 100 milliarder til utdanning og helse, i stedet for opprusting!» var headingen for online-diskusjonen ungdoms- og studentorganisasjonen Internasjonal ungdom og studenter for sosial likhet (IYSSE) – International Youth and Students for Social Equality – ved Humboldt Universitetet (HU) i Berlin arrangerte for universitetets studenter forrige mandag, hvor rundt 60 personer deltok. Møtet var det første av to valgkamparrangement i regi av IYSSE-gruppa, under oppløpet til valget for Humboldt Universitets studentparlament (StuPa).

IYSSEs kandidat Gregor Kahl understreket betydningen av årets valgkamp: Trotskistbevegelsens ungdoms- og studentorganisasjon bestreber seg på å bygge en sosialistisk bevegelse mot fascisme og krig, sa han, og fortsatte med å understreke at IYSSE stiller den eneste valglista som har plassert kampen mot militarisme i sentrum av valgkampen – og det ved et universitet som spiller en sentral rolle i den tyske ideologiske forberedelsen til krig.

StuPa-representant Sven Wurm forlangte nylig i et åpent brev til HU-presidiet [engelsk tekst] at det endelig måtte bli slutt på støtten til den høyreradikale og voldelige professoren Jörg Baberowski. Det åpne brevet og kunngjøringen om online-arrangementet høstet stor respons blant studentene. Kahl understreket at midt under den daglige eskaleringen av Ukraina-krigen og den uforlignelige opprustingen av [Tysklands væpnede styrker] Bundeswehr, får kampen mot tysk militarisme en brennende relevans.

IYSSE inviterte Christoph Vandreier, partileder for Sozialistische Gleichheitspartei (SGP) [Tysklands Socialist Equality Party] og forfatter av boka «Hvorfor er de tilbake? Historisk forfalskning, Politisk konspirasjon, og Fascismens gjenkomst i Tyskland», for å levere den innledende rapporten. Vandreier understreket at trusselen om atomkrig er større enn noen gang før. Han undertreket at den brutale krigen i Ukraina er en stedfortrederkrig for NATO-maktene mot Russland, som de i årevis har forberedt og framprovosert.

Vandreier forklarte at helt siden Maidan-kuppet i 2014 – orkestrert av Tyskland og USA, og utført av høyreekstreme krefter – har det høyreorienterte Kiev-regimet ført krig mot den russisktalende befolkningen i det østlige Ukraina. Det russiske militærets reaksjonære invasjon er samtidig et uttrykk for den russiske nasjonalismens historiske bankerott, og må like bestemt avvises. Det som er nødvendig er kampen for den ukrainske, russiske, europeiske og internasjonale arbeiderklassens enhet, sa han.

Vandreier konkluderte med å forklare at tysk imperialisme samtidig anvender krigen til å sette i gang den mest omfattende opprustingskampanjen siden Hitler, der den igjen marsjerer militært tvers over hele Øst-Europa. HU-professorer som Herfried Münkler og Jörg Baberowski har besørget den ideologiske forberedelsen til krig, og danner nå grunnlaget for den tyske regjeringens politikk. Han fastslo at IYSSE lange kamp mot historisk revisjonisme og militaristisk ideologi, som nå blir ført ved HU av en ny generasjon, derfor er av avgjørende betydning.

Etter disse innledende bemerkningene utviklet det seg en livlig diskusjon om sentrale spørsmål om kampen mot krig, og for den internasjonale arbeiderklassens enhet. Én deltaker spurte hvordan arbeidere kunne få slutt på krigen, og forhindre en ytterligere eskalering mot en verdenskrig. En annen reiste spørsmålet om hvordan arbeiderklassens kulturelle nivå og klassebevissthet kunne heves, for å møte oppgavene som fordres i dagens tidsepoke. En tredje la stor vekt på den enorme faren for atomvåpen i den nåværende situasjonen, og på imperialistisk krigspropaganda.

Gregor Kahl viste til eksemplet med Oktoberrevolusjonen, der den russiske arbeiderklassen og bondestanden, under Bolsjevikpartiets ledelse, styrtet kapitalistklassen og besørget det viktigste bidraget til å få slutt på den første verdenskrigen. Arbeiderklassens første vellykkede erobring av statsmakten, som fant sin videreføring internasjonalt, eksempelvis i Novemberrevolusjonen i Tyskland, må arbeidere og unge mennesker studere i detalj, sa han.

Christoph Vandreier påpekte at arbeidere i Hellas hadde nektet å laste en våpenforsendelse til Ukraina og at arbeidere i Italia hadde streiket mot prisøkninger og krigspolitikk. Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) og organisasjonens ungdomsorganisasjon (IYSSE) støtter arbeiderklassens streiker, da de vil være viktige skritt i retning av en internasjonal antikrigbevegelse.

Vandreier forklarte, hva angår kulturspørsmålet, at etter hvert som kapitalismen begynte å forfalle, så var det også tilfelle for kulturnivået. Et samfunn der stadig færre individer eier mer og mer er uforenlig med kulturell utvikling. Begreper som postmodernisme og irrasjonalisme har blomstret på bakgrunn av denne intellektuelle degraderingen, som Baberowskis verk er et spesielt skarpt uttrykk for. Påstanden at det ikke er noen årsakssammenhenger i historien representerte en avvisning av all vitenskap, hevdet Vandreier.

IYSSE-kandidaten Helmut Wolff minnet om IYSSE-resolusjonene mot Baberowskis historieforfalskning, og mot høyreorienterte angrep på kritiske studenter, som alltid har blitt vedtatt av StuPa med stort flertall ved HU. Wolff leverte en kraftfull beretning om erfaringene fra Berlins skoler, der Senatet, Bundesland Berlins delstatsregjering, under ledelse av koalisjonen av Det sosialdemokratiske partiet (SPD), Die Linke (Venstrepartiet) og Die Grünen, drev dem til randen av kollaps med sin innstrammingspolitikk under Covid-19-pandemien. Han kommenterte at med en vitenskapelig og internasjonal plan, i stedet for den offisielle «profitt framfor liv»-politikken, kan viruset bli nedkjempet i løpet av få måneder.

Vandreier konkluderte med at foruten at arbeiderklassen griper inn vil konflikten utvilsomt eskalere til en verdenskrig, og pandemien vil heller ikke bli avsluttet. Akkurat som den internasjonale revolusjonen fikk avsluttet den første verdenskrigen for over 100 år siden, sa han, så må arbeiderklassens inngripen også i dag sette en stopper for Ukraina-krigen, og styrte de kapitalistiske krigsprofittørene.

Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI) – og verdenspartiets ungdoms- og studentorganisasjon IYSSE, bevæpner arbeiderklassen med et internasjonalt og sosialistisk perspektiv. Gregor Kahl oppfordret studentene til å stemme på IYSSE den 12. juli, for å støtte IYSSEs kamp mot militaristisk ideologi ved landets universiteter og forsvare organisasjonen mot høyreorienterte angrep og universitetsledelsens tiltak.

IYSSEs neste online-arrangement i Tyskland er planlagt for torsdag den 7. juli 2022, kl. 18:30. Registrer deg her.

Loading