Perspective

Farlige nye Covid-19-varianter truer et massivt oppsving i høst og vinter

En måned inn i høstsesongen på den nordlige halvkula er det klart at den neste globale bølga av Covid-19-pandemien har begynt.

På grunn av demonteringen av testing og datarapportering over store deler av verden er de offisielle infeksjonstallene nå stort sett verdiløse. Det mest nøyaktige estimatet av det reelle antallet daglige Covid-19-infeksjoner, fra Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), viser at onsdag ble 21 millioner mennesker smittet globalt, en økning på 23 prosent fra det nyligste bunn-nivået 27. september, som var på 17 millioner infeksjoner.

Midt i denne stadig dypere krisa har styringselitene over hele verden oppdaget den perfekte kuren for pandemien: Bare ignorer den, og dekk over den. I beste fall bringer kringkastingsnyhetene korte innslag om pandemien én gang i måneden, der papirmedia bare gjengir kapitalistpolitikernes løgner.

Denne propagandaen har hatt en forferdelig innvirkning på massebevisstheten, og det globale samfunnet er helt uforberedt på det nåværende oppsvinget. Etter å ha blitt fortalt, med USAs president Joe Bidens ord, at «pandemien er over,» unnlater mange å ta selv de mest elementære forholdsregler. Der man observerer den villedede offentlighetens uforsiktige handlinger, kommer bildet fram i minnet om Pieter Bruegels berømte maleri «Den blinde som leder de blinde».

Men de politiske lederne er ikke blinde. De har, med ondskap bare en ettertanke, ignorert epidemiologenes gjentatte advarsler og prioritert selskap-finans-elitens profittinteresser framfor livet. Fra begynnelsen av pandemien har ytrehøyrefigurer sådd dyp forvirring i befolkningen, mens angivelige liberale regjeringer over hele verden i løpet av det siste året har omfavnet den morderiske «flokkimmunitet»-strategien som ble ført fram av det ytre høyre. Konsekvensene av disse politiske orienteringene blir realisert, der verden nå går inn i en enda farligere situasjon.

Den voksende bølga er ulik alt man har sett siden starten av pandemien og har gjort mange forskere dypt bekymret. Som et resultat av den ubehindrede spredningen av Covid-19 det siste året har omikron-varianten vært opphav for hundrevis av sub-varianter med forskjellige mutasjonsprofiler, og skapt det eksperter har kalt ei «variantsuppe».

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

De mest bekymringsfulle er en samling av svært muterte «fluktvarianter» som er mer immunitetsunnvikende og smittsomme enn alle andre omikron-subvarianter. Spesielt bekymringsfulle er de som benevnes BQ.1.1 og XBB, som antas sannsynlig å bli dominerende over hele verden i løpet av de kommende ukene. XBB ble dominerende i Singapore for to uker siden, hvor den nærer ei massiv bølge av infeksjoner og re-infeksjoner.

Studier indikerer at begge disse sub-variantene og andre vil gjøre de siste gjenværende monoklonale antistoff-medikamentene Evusheld og Bebtelovimab ineffektive, og true titalls millioner mennesker som er immunitetskompromitterte over hele verden med større risiko for alvorlig sykdom og død.

En av ekspertenes største bekymringer er de voksende tallene av personer utsatt for Long Covid, som er et bredt spekter av langvarige symptomer som kan påvirke nesten alle av kroppens organer. En preprint-studie, dvs. enda ikke fagfelle-vurdert, ledet av dr. Ziyad Al-Aly fra Washington University School of Medicine fant at sammenlignet med de med én Covid-19-infeksjon, hadde de med re-infeksjon den doble risikoen for dødelighet av alle forskjellige årsaker, tredoblet risiko for sykehusinnleggelse, og nesten dobbelt så stor risiko for minst ett Long Covid-symptom. Studien bemerker: «Risikoen var tydelig i undergrupper, inkludert alle som var ikke-vaksinerte, hadde fått 1 dose, eller 2 eller flere doser, før den andre infeksjonen.»

Bemerkelsesverdig var at XBB-varianten skøyt re-infeksjoner i Singapore til værs, fra bare 5 prosent i midten av august til 17,5 prosent innen den 14. oktober, en uforlignelig økning som understreker farene ved de nye «fluktvariantene».

Dr. Maria Van Kerkhove, teknisk leder for Verdens helseorganisasjons (WHO) Covid-19-respons, understreket i en alarmerende pressemelding på onsdag at XBB-subvarianten «viser betydelig immunitetsunnvikelse. Dette er bekymringsfullt for oss, fordi vi må sikre at vaksinene som er i bruk over hele verden forblir effektive for å forhindre alvorlig sykdom og død. Jo mer dette viruset sirkulerer, jo flere muligheter har det til å endre seg.»

Hun konkluderte: «Vi må bli i stand til å spore dette viruset. Det er millioner av tilfeller som rapporteres hver uke, men vår overvåking har avtatt, testingen har avtatt, sekvenseringen har avtatt, og dette har nødvendigvis begrenset vår evne som organisasjon, med våre ekspertnettverk over hele verden, til å evaluere disse [sub-variantene].»

Dr. Kerkhoves kommentarer er en knusende påtale av pandemipolitikken som er implementert over hele verden. Selv om den nåværende «variantsuppa» ikke skulle gjør de eksisterende vaksinene ute av stand til å forhindre alvorlig sykdom og død, besørger den konstante spredningen av viruset det med milliarder av vertsorganismer der det vil fortsette å mutere og potensielt utvikle seg til en mer dødelig stamme, samtidig som WHOs evne til å overvåke disse mutasjonene er vesentlig svekket.

Det å si at det amerikanske samfunnet, og verden forøvrig, flyr i blinde inn i en kommende storm er et stort understatement. En mer nøyaktig beskrivelse ville være at flyets pilot bevisst har dumpet motordrivstoffet, sabotert landingsutstyret og bedt flygelederne dra hjem.

Den føderale folkehelseetaten CDC, Centers for Disease Control and Prevention, vekslet torsdag, i henhold til Biden-administrasjonens diktater, fra daglig til ukentlig rapportering av Covid-19-tilfeller og dødsfall. Sist fredag avsluttet etaten stille og rolig sitt begrensede program for utdeling av gratis munnbind. Epidemiologen dr. Eric Feigl-Ding avslørte [engelsk tekst] i forrige uke at CDC har tilbakeholdt data som viser at sub-variantene BQ.1 og BQ.1.1 raskt blir dominerende over hele USA, og nå utgjør til sammen 11,4 prosent av alle varianter. I New York, hvor disse nye sub-variantene har nådd deres høyeste proporsjoner, økte antallet sykehusinnleggelser for Covid-19 bare i løpet av den siste uka med 9 prosent.

De samme prosessene er på gang tvers av Europa, med jevnt stigende tall for Covid-19-infeksjoner, re-infeksjoner, sykehusinnleggelser og dødsfall. I Tyskland har Oktoberfest og andre storskala-arrangementer oppmuntret av politikerne vært drivstoff for ei ny bølge av BA.5-infeksjoner som har presset sykehusene til randen. Siden mandag har det vært 680 Covid-19-dødsfall i landet, over 60 prosent flere enn for to uker siden, og eksperter advarer om at de nye sub-variantene bare vil forsterke den allerede alvorlige situasjonen. I Frankrike, der sub-variantene BQ.1 og BQ.1.1 nå står for flertallet av alle infeksjoner, stiger antallet Covid-19-dødsfall jevnt og trutt.

Den feilinformerte offentligheten skal ikke klandres for den dype mangelen på vitenskapelig forståelse. Misantropi og svekkende pessimisme vil ikke gjøre noe for å få til en endring av pandemien. Snarere må alle kluter settes til for å motvirke regjeringspropagandaen og utdanne arbeidere og ungdommen om vitenskapen til grunn for Zero-Covid-elimineringsstrategien, som i dag fortsatt er levedyktig og tvingende nødvendig.

World Socialist Web Site og International Workers’ Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) var den 24. oktober 2021, for nesten nøyaktig ett år siden, vertskap for et kraftfullt webinar, som samlet et panel av ledende forskere som skisserte en global elimineringsstrategi for å stoppe pandemien. Det siste årets grufulle opplevelser, som har sett det offisielle estimatet 6,2 millioner overtallige dødsfall, besørger dette eventet enda større betydning. Dette webinaret tilbakeviste helhetlig løgna om at ingenting kan gjøres for å stoppe pandemien, og beviste at millioner av liv fortsatt kan reddes.

I løpet av det siste året har hensynsløsheten i de politiske retningslinjene for pandemien blitt utvidet til arenaen for USA-NATOs stedfortrederkrig mot Russland i Ukraina, som Biden selv erkjente truer med å bryte ut i et nukleært «Armageddon». Sykehus, skoler og industrier på tvers av hele USA, og internasjonalt, er i en tilstand av kollaps etter at endeløse Covid-19-bølger har forårsaket massive bemanningsmangler. Den kommende vinteren vil vise seg å bli katastrofal med mindre arbeiderklassen treffer umiddelbare tiltak.

Kapitalismen er et foreldet, anarkisk sosialt system som ikke tilbyr menneskeheten noen framtid, og som må erstattes av en planlagt sosialistisk verdensøkonomi. Den overordnet viktigste oppgaven den internasjonale arbeiderklassen står overfor er å utvikle en global massebevegelse for å stoppe pandemien, få en slutt på krigen og gjenoppbygge samfunnet på sosialistiske fundamenter.

Loading