Perspective

24. oktober-webinaret: «Hvordan få en slutt på pandemien»

Forskere argumenterer sterkt for global eliminering av Covid-19

På online-seminaret den 24. oktober, «Hvordan få en slutt på pandemien,» sponset av World Socialist Web Site og International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC), meldte et panel av ledende forskere fra hele verden en kraftfull og overveldende sak for den globale elimineringen av viruset som forårsaker Covid-19.

Sammen med et tidligere webinar organisert av WSWS for to måneder siden var søndagens event det eneste tiltaket som har viet tid til å la forskere og folkehelsespesialister forklare allmennheten pandemiens karakter, og hva som må gjøres. I den grad det er noen diskusjon om vitenskapen om Covid-19 avgrenses den i all hovedsak til vitenskapelige tidsskrifter med svært liten sirkulering, og føres ikke på offentlige event som arbeidende mennesker har direkte tilgang til.

Webinaret var også unikt i sitt internasjonale omfang. De åtte forskere og leger i panelet uttalte seg fra fem forskjellige land: New Zealand, Storbritannia, USA, Canada og Pakistan. Under eventet og i løpet av de 12 første timene etter at det ble sendt, hørte flere tusen mennesker fra mer enn 100 land over hele verden på det. Blant landene med høyest antall seere var USA, Canada, Storbritannia, New Zealand, Australia, Tyskland, Sri Lanka, Irland, Frankrike, India, Spania, Malaysia og Brasil.

Eventet ble moderert av David North, styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd, og av WSWS-skribent og praktiserende lege dr. Benjamin Mateus. North rettet under hans åpning av webinaret oppmerksomhet på de to siste årenes kolossale tap av menneskeliv, der det offisielle antallet globale dødsfall nå nærmer seg fem millioner mennesker. Med referanse til The Economist bemerket North at det reelle antallet dødsfall er langt høyere, et sted fra 10 til 20 millioner mennesker. «Verden har allerede betalt en forferdelig pris for regjeringers bevisste fornektelse av å lytte til forskere,» sa han.

Webinaret, som opprinnelig var planlagt til to timer, varte i tre-og-en-halv. Mange av forskerne kom forberedt med detaljerte slides som presenterte faktisk informasjon om innvirkningen av ulike tiltak for å begrense og inneslutte viruset, om sykdommens helsekonsekvenser, og hvordan den overføres.

Visse vesentlige fakta framkom fra rapportene, som er essensielt viktige for allemnnheten å forstå.

Dr. Malgorzata Gasperowicz, som er utviklingsbiolog og forsker ved University of Calgary i Canada, og medgrunnlegger av initiativet Zero Covid Canada, presenterte en rapport om «Saken for elimineringen av SARS2.» Hun dokumenterte det ekstreme avviket i antall tilfeller og dødsfall mellom provinser i Canada, de som fulgte en strategi for eliminering og de som fulgte en strategi for «skadebegrensning» [‘mitigation’] eller inneslutning [‘containment’]. Hun presenterte også matematiske modeller som viser at vaksiner aleine ikke er et tilstrekkelig virkemiddel for å stoppe spredningen av viruset.

Dr. Gasperowicz sa hennes modeller viser at i land med en høy vaksinasjonsrate, der kan aggressive tiltak – inkludert nedstengning av ikke-essensiell produksjon og et aggressivt program for testing, sporing og isolering – eliminere viruset innen to-til-tre måneder. Mens det var en viss diskusjon om hvor lang tid som ville være nødvendig, var alle forskerne enige om at en slik strategi var både levedyktig og nødvendig.

Dr. Gasperowicz sa: «Noen mennesker hevder det er for seint, at det nå ikke lenger er mulig å eliminere viruset, fordi vi har [Delta-varianten], fordi viruset er overalt,» men at disse påstandene er feilaktige. «Matematikken fungerer på samme måte. Dersom vi kan bøye kurva ned, dersom vi kan få brakt R-verdien [overføringsraten] ned til et lavt nivå, da kan vi eliminere viruset.»

Dr. Michael Baker, en epidemiolog på infeksjonssykdommer fra University of Otago i Wellington, New Zealand, som deltok i New Zealands helsedepartements tekniske rådgivningsgruppe, COVID-19 Technical Advisory Group, holdt presentasjonen «Progressiv eliminering av Covid-19: Er det mulig og ønskelig?»

Han konkluderete med å si at elimineringsstrategier «definitivt, de virker definitivt». Han bemerket at Verdens helseorganisasjon (WHO) har anvendt en elimineringsstrategi for mange sykdommer, deriblant polio. Kina, New Zealand, Taiwan og Australia, der elimineringsstrategier har blitt fulgt for store deler av pandemien, eller under hele forløpet, har lyktes i å begrense antallet dødsfall til fra tre til fem individer per million. Dette til sammenligning med nesten 2 000 per million i USA, som har ført til et fall i forventet levealder ved fødsel på halvannet år.

Dr. Baker ble spurt av David North om hvorvidt de nylige endringene i den politiske orienteringen til regjeringen på New Zealand, om å «forflytte seg» fra dens tidligere tilnærming, under enormt økonomisk og politisk press, har stor sannsynlighet for å føre til en kraftig økning av antallet tilfeller og dødsfall. Baker svarte: «Det har det, helt klart.»

Dr. Jose-Luis Jimenez, professor i kjemi ved University of Colorado, Boulder, og en ekspert på aerosol fysikk, holdt en presentasjon om «Transmisjonsmoduser for SARS-CoV-2». Dr. Jimenez presenterte slides som viste hvordan SARS-CoV-2 – viruset som forårsaker Covid-19 – transporteres inne i små aerosolpartikler, fra én person til en annen. Disse sendes ut når folk snakker, eller til-og-med under respirasjonsprosessen. Dette forklarer sykdommens ekstremt smittsomme karakter, spesielt i dårlig ventilerte lokaliseringer innendørs, for eksempel på skoler.

Jimenez kritiserte skarpt Verdens helseorganisasjon (WHO) for å ha benektet erkjennelsen av virusets aerosolisering i mer enn ett år etter pandemiens ubrudd, og han kalte det «et av de største feiltakene i hele folkehelsens historie». Han sa en av årsakene for motstand mot å erkjenne aerosolisering er at denne erkjennelsen er «ubeleilig» for regjeringer, da den pålegger myndigheter og næringsvirksomheter ansvar for ikke å implementere tilstrekkelige sikkerhetstiltak, et ansvar de heller vil overføre til individuell opptreden.

Dr. Deepti Gurdasani, en folkehelseforsker ved Queen Mary University i London, leverte en rapport om Long Covid [benevnelsen for vedvarende helsekonsekvenser av infeksjon], som hun kalte «den skjulte pandemien etter pandemien». Rapporten gjennomgikk de alarmerende dataene som viser at Long Covid-symptomer som vedvarer i 12 til 15 uker eller mer, kan ramme fra to til 14 prosent av alle som pådrar seg Covid-19. Hun forklarte at infiserte individer har høyere risiko for kardiovaskulær sykdom, nyresykdom, lungesykdom og degenerering av hjernen i områder assosiert med sanser, emosjonell prosessering og hukommelse.

Hun sa regjeringer ikke ønsker å snakke om Long Covid fordi «om de aksepterer at det er reelt og problematisk, da måtte de gjøre mye mer for å forhindre overføring».

Som svar på et spørsmål fra Lisa Diaz, en britisk forelder som har spilt den ledende rollen i å mobilisere motstand mot den utrygge gjenåpningen av skoler, kalte dr. Gurdasani den britiske regjeringens politiske retningslinjer «oppriktig talt, kriminelle». Én av 12 elever på ungdomskoler og videregåendeskoler [‘secondary schools’], og én av 30 grunnskoleelever har vært smittet med Covid-19 i Storbritannia, sa hun. «I alle henseender, vår regjering har fullstendig mislyktes i å beskytte barn, og innvirkningen av dét har ikke bare vært masseinfiseringen av barn, men også svært høye forekomster av Long Covid.»

Dr. Zayar, en praktiserende lege i Pakistan som fra 2009 til 2014 arbeidet for WHO med initiativet for utrydding av polio, gjennomgikk den katastrofale innvirkningen av pandemien i hele Sør-Asia. «Det er millioner flere dødsfall på subkontinentet, som ikke er rapportert,» sa han, og bemerket at regjeringene i India og Pakistan har forsøkt å dekke over deres manglende evne til å beskytte befolkningen. «Deres første prioritet ... var å åpne opp økonomien, selv på høyden av pandemien.»

Dr. Eric Feigl-Ding, en epidemiolog, helseøkonom og senior fellow i forbundet av amerikanske forskere, Federation of American Scientists, leverte en kraftig tiltale av den private kontrollen av vaksineproduksjon og -distribuering, og regjeringers bredere politiske orienteringer som respons på pandemien. «Folkehelsens moralske ryggrad har blitt fullstendig brukket av politikk,» sa han.

Tiden for begjæringer og ytringskronikker i avisene er over, sa Feigl-Ding, og tilføyde: «Vi vet helt klart at de politiske maktene som ønsker å gjenåpne, la det spre seg, la det rase, masseinfisere, ‘leve med viruset’ – de bryr seg åpenbart ikke om alt det vitenskapelige rasjonalet overhodet.»

Som respons på et spørsmål fra David North, om hvor han så pandemien utvikle seg over de neste tre-til-seks månedene, uten noen dramatisk endring av den politiske orienteringen, svarte Fiegl-Ding: «På en verdensmålestokk, om seks måneders tid vil vi fortsatt telle lik. Vi kommer til å få en veldig ille vinter på den nordlige halvkula.» Andre forskere i panelet sa seg enige i prognosen.

Dr. Howard Ehrman – en pensjonert lege som har praktisert familiemedisin, og fram til 2020 var assisterende professor på folkehelseinstituttet ved University of Illinois Chicago College of Medicine og School of Public Health, og en mangeårig sosial aktivist – leverte en skarp fordømmelse av gjenåpningen av skoler, som har vært promotert av Biden-administrasjonen. Han bemerket at det har vært én million nye infeksjonstilfeller blant barn de fem siste ukene, og at 588 barn har dødd av pandemien siden den brøt ut, sammen med tusenvis av lærere og skoleansatte.

Dr. Ehrman kritiserte de i media «som under Trump og Biden har gjort alt for å få foreldre, lærere, skoleansatte til å føle personlig skyld, har truet dem, og nå begynner å straffe dem for å holde deres barn hjemme».

I tillegg til forskerne diskuterte flere arbeidere i panelet innvirkningen pandemien allerede har hatt på arbeidere, foreldre og befolkningen som helhet. Lisa Diaz snakket om de katastrofale forholdene forårsaket av gjenåpningen av skoler i Storbritannia, som hun kalte en «brent jord-politikk».

David O’Sullivan, en buss-sjåfør i London som ble sparket for å ha forsvart hans kollegers rett til en trygg arbeidsplass, snakket om innvirkningen for buss-sjåfører av Johnson-administrasjonens «flokkimmunitet»-politikk, som han beskrev som «en krig mot arbeiderklassen, og en krig mot vitenskapen. De to går hånd-i-hånd.»

Donna, en lærer i USA og medlem av grunnplankomitẻen Tennessee Educators Rank-and-File Committee, sa hun og andre lærere «følte seg forlatt av våre ledere, våre administratorer, og verst av alt, av våre fagforeninger». Hun sa arbeidere og forskere «må slå seg sammen mot våre regjeringers og selskapslederes profittinteresser, dersom vi skal få en slutt på pandemien».

Da han konkluderte møtet forklarte North: «Saken for eliminering, en kurs som i siste instans fører til utrydding av viruset, er fra et vitenskapelig ståsted så overveldende at det er vanskelig å forstå at det overhodet kan argumenteres imot.»

Det er imidlertid definitive sosiale interesser som har bestemt den politiske orienteringen fra begynnelsen av, og som arbeider aktivt mot vitenskapen – styringsklassens profittinteresser. North sa: «Vi kan ikke komme forbi det faktum at vi lever i et samfunn som hyller en styringselites tankeløse, vanvittige og ubrukelige ekstravaganse, som ikke kan tenke seg noen bedre måte å anvende deres penger på enn å skyte seg ut i verdensrommet.»

Det er av denne grunn den vitenskapelige informasjonen som ble presentert på webinaret har blitt fullstendig ekskludert fra kapitalistmediene. Annet enn på WSWS-forumet har det siden pandemien startet ikke vært noen systematisk bestrebelse for å utdanne befolkningen om vitenskapen om Long Covid, aerosolisering, skolens rolle i virusoverføringen, eller noe som helst av den kritisk viktige informasjonen som arbeidere må vite.

Men, det er også en sosial kraft med egne interesser, som krysser med den vitenskapelige sannheten: Arbeiderklassen, den store massen av befolkningen.

North bemerket at siden det siste webinaret, som ble avholdt i august, har det vært en betydelig vekst av klassekamp i USA, og over hele verden. «Initiativet tatt av Lisa Diaz, innsatsen lagt ned av arbeidere i grunnplankomitéer for å ta kontroll over deres egne kamper, og også for å ta kontroll over kampen mot utrygge betingelser på deres fabrikker og skoler, indikerer en dyp endring.»

North parafraserte Marx’ berømte uttalelse fra hans Teser om Feuerbach, da han konkluderte: «Forskerne har forklart pandemien. De har vist hvordan den overføres, og hvordan denne overføringen kan stoppes. Men arbeiderklassens utfordring er å få satt en slutt på den.»

Denne mengden informasjon som ble presentert i løpet av 24. oktober-webinaret må nå studeres av alle arbeidere i alle land. Den vitenskapelige informasjonen og det vitenskapelige perspektivet som ble presentert på dette webinaret må bringes inn i arbeiderklassen. Kampen mot pandemien og kampen mot styringsklassens politiske orientering for massedød må smeltes sammen med arbeidernes voksende kamper over hele verden mot utbytting, ulikhet, diktatur, krig og mot kapitalistsystemet.

Loading