Biden henvender seg til nasjonen for å advare om «kaos» og «vold» i forkant av midtperiodevalgene

President Joe Biden der han taler onsdag 2. november 2022, på Columbus Club i Union Station, nær US Capitol i Washington, om trusler mot demokratiet, foran neste ukes midtperiodevalg,. [Foto: AP Photo / Alex Brandon] [AP Photo/Alex Brandon]

Seks dager før de første nasjonale valgene siden Donald Trumps kuppforsøk den 6. januar 2021, talte USAs president Joe Biden til nasjonen i beste sendetid for å advare om at midtperiodevalgene kan føre til «kaos», «vold» og «splittelse».

Ingen president i USA har henvendt seg til nasjonen med slike advarsler før. Det faktum at Biden kunne holde en tale som denne vitner om et ekstraordinært nivå av politisk krise innen styringseliten. I hans tale sa Biden at «demokratiet står på spill» i de kommende valgene, og at «institusjonene som har holdt oss sammen, mens vi har bestrebet oss for en mer perfekt union, også står på spill».

Biden begynte med å henvise til forrige fredags voldelige angrep mot Paul Pelosi, ektemannen til Nancy Pelosi, Demokratenes House Speaker i Representantenes hus, i parets bolig i San Francisco, begått av en høyreekstrem Trump-tilhenger.

«Overfallsmannen prøvde å ta Paul som gissel,» sa Biden. «Han brukte en hammer for å knuse hodeskallen til Paul. Han ropte «Hvor er Nancy, hvor er Nancy», de samme ordene som ble brukt av mobben som stormet Capitol den 6. januar.» Biden refererte ikke til det faktum at Washington Post tidligere onsdag rapporterte at US Capitol Police hadde tilgang til en live-feed av angrepet, men ikke gikk til noen mottiltak for å beskytte Pelosi-boligen, akkurat som de heller ikke foretok noen tiltak for å beskytte US Capitol den 6. januar.

Politisk ute av stand til å bruke ordet «fascisme» talte Biden bare i abstraksjoner, og refererte til «mørke krefter» som søker å «demontere demokratiet». Disse «MAGA-Republikanerne,» sa han, har som målsetting å «undergrave selve valgsystemet. Det betyr å benekte dere stemmeretten og å avgjøre om stemmene deres i det hele tatt skal telle. De begynner nå.»

Biden sa dette valget var den første prøven for demokratiet siden 6. januar-hendelsene. «Jeg skulle ønske jeg kunne si at angrepet på demokratiet tok slutt den dagen,» sa han. «Men det kan jeg ikke.»

Om bare presidenten og partiet som kontrollerer begge kamrene i Kongressen hadde makten til å gjøre mer enn å ønske bort fascismens trussel! Det han faktisk sa til amerikanske velgere var, send flere Demokrater til Washington, selv om de ikke kan gjøre noe med faren for diktatur.

Biden henviste ikke til noen handling innrettet på å undertrykke fascistgjengene som krenker stemmeretten i dag. Han refererte ikke til det faktum at fascistvigilanter har dukket opp ved valglokaler i Arizona for å intimidere velgere. Han nevnte utbredte trusler om vold fra det ytre høyre mot valgarbeidere, men han oppfordret ikke til å iverksette noen tiltak mot dem. Han omtalte aldri Trump ved hans navn, og snakket bare om en «tidligere president».

Bidens tale var gjennomsyret av motsetninger. Dette er produktet av Det demokratiske partiets ønske om å unngå å si noe som kan (1) utløse utviklingen av protester nedenfra, mot ytrehøyretrusselen, eller (2) undergrave «to-parti-enheten» Biden-administrasjonen fordrer for å videreføre amerikansk imperialismes krig mot Russland i Ukraina.

Han hevdet at de som ønsker å forpurre valgene er en «liten minoritet» av det amerikanske samfunnet, og likevel uttalte han at de utgjør en massiv trussel mot hele landet. Han sa to ganger at «MAGA-Republikanerne» representerer «bare et mindretall av det partiet», men sa at Republikanerne stiller over 300 kandidater for embetsverv, som «reiser spørsmål, ikke bare ved tidligere valgs legitimitet, men ved valg nå og i framtiden». Han sa: «Vi kan ikke lenger ta demokratiet for gitt,» men bekjente blind tillit til at «demokratiet vil seire».

Men viktigst av alt, Bidens tale presenterte en versjon av amerikansk «demokrati» som ikke har noe å gjøre med den sosiale virkeligheten som konfronterer massene av befolkningen. I den grad dette er presentasjonen Demokratene gir av det amerikanske demokratiets nåværende tilstand, da vil de mislykkes i å mobilisere noen folkelig støtte for det. Meningsmålinger som viser sannsynligheten for at Republikanerne vil vinne Representantenes hus, er vitnesbyrd om denne faren.

«Amerika er ikke et null-sum-samfunn,» sa Biden, og la til at «Amerika er stort nok til at alle kan lykkes.» Men tre milliardærer har like mye formue som de fattigste 160 millioner menneskene.

«Vi må ikke la noen blitt etterlatt,» sa Biden, selv om hundretusener hver natt går hjemløse, et flertall av arbeiderklassen er én lønnsslipp unna fattigdom, og én million mennesker har så langt blitt etterlatt for å dø av Covid-19, bare i USA.

Amerika er styrt av «folket», erklærte Biden. I Amerika seirer «de manges aspirasjoner» over «de fås makt». Det er ikke et «autokrati» der «én interesse» kontrollerer samfunnet. Hvem tror han at han lurer? Det er to politiske partier, og begge to kontrolleres av Wall Street.

Bidens bekymring for valgfusk er reell. Men sakens sannhet er at meningsmålinger viser at Republikanerne kan vinne tilbake kontrollen over Kongressen selv uten å begå noen valgsvindel. Det faktum at dette er mulig viser at Det demokratiske partiet har vært totalt ute av stand til å mobilisere befolkningen mot Republikanernes pågående konspirasjon. Inflasjonen nærmer seg 10 prosent, US Federal Reserve hever rentenivåene for å kutte reallønninger, og Biden-administrasjonen jobber utrettelig med fagforeningsbyråkratiene for å forhindre utbrudd av streiker og sosiale kamper som kunne true selskapenes profitter.

Hva angår Bidens påstander om å representere «demokrati» forbereder hans administrasjon, og Kongressen kontrollert av Det demokratiske partiet, seg på å overstyre den demokratiske viljen til 120 000 jernbanearbeidere, for å blokkere dem fra å streike og true selskapsprofittene.

Demokratenes valgstrategi er først og fremst innrettet på å undertrykke innenlandsk splittelse, for å presentere et falskt bilde av «nasjonal enhet». Demokratene ser på dette som nødvendig for å gjennomføre krigen mot Russland. Bidens tale kom mindre enn ei uke etter at Demokrat-gruppa av kongressrepresentanter, House Progressive Caucus, utstedte et brev til Det hvite hus med en appell om en forhandlet løsning på krigen i Ukraina, som gruppa dagen etter umiddelbart trakk tilbake. Resultatet av valgduellene i Amerika neste uke er langt mindre viktig for Biden og Demokrat-etablissementet enn den blodige konflikten med Russland.

Den eneste måten å mobilisere befolkningen mot Trumps antidemokratiske trussel er å koble kampen for demokrati sammen med kampen mot imperialistkrig, og forsvaret av arbeiderklassens levestandarder mot selskaps-Amerikas industrielle diktatur.

Loading