World Socialist Web Site lanserer sin ukrainskspråklige utgave

World Socialist Web Site er stolt av å kunngjøre lanseringen av sin ukrainskspråklige utgave (wsws.org/uk).

Den ukrainskspråklige utgaven av WSWS vil besørge et internasjonalt sosialistisk perspektiv for arbeidere og studentungdom, og legge ned fundamentene for en ukrainsk seksjon av Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale – International Committee of the Fourth International (ICFI). Den vil publisere vesentlige artikler fra WSWS og ICFIs sentrale programmatiske og historiske dokumenter.

De første publiseringene er 1) WSWS’ nyttårsuttalelse «2023: Kapitalismens globale krise og den den internasjonale arbeiderklassens voksende offensiv»; og 2) et essay av David North, styreleder for WSWS’ internasjonale redaksjonsråd, om kampen ført av Lenin i 1922 og 1923 mot Stalins sjåvinistiske holdning til nasjonale minoriteter i den nyopprettede Unionen av sovjetiske sosialistrepublikker (USSR).

ICFI har siden februar 2022 opponert mot både USA-NATO-proxy-krigen mot Russland og Putin-regimets reaksjonære intervensjon i Ukraina. I likhet med WSWS’ russiske utgave vil et sentralt fokus for det ukrainske WSWS være kampen for den internasjonale enheten til arbeiderklassen i den tidligere Sovjetunionen, og byggingen av en forent bevegelse av arbeidere i Ukraina og Russland for å få slutt på den katastrofale krigen, som del av arbeiderklassens globale revolusjonære bevegelse mot imperialisme og kapitalisme.

I Oktoberrevolusjonen i 1917 og den påfølgende Borgerkrigen kjempet ukrainske og russiske arbeidere side om side mot kapitalisme og for sosialisme. I årene fra 1941 til 1945 led begge nasjonale grupper enorme ofre i den felles kampen mot nazistenes invasjon og til forsvar av Sovjetunionen.

Ukrainas arbeidere har betalt en spesielt bitter pris for den stalinistiske avvisingen av Oktoberrevolusjonens internasjonalistiske program, basert på det bankerotte konseptet om byggingen av «sosialisme i ett land». Tiårene med stalinistiske svik kulminerte med det sovjetiske byråkratiets ødeleggelse av Sovjetunionen og gjenopprettingen av kapitalisme, som for arbeiderklassen var en ubønnhørlig sosioøkonomisk og politisk katastrofe. Den utfoldende krigen i Ukraina i dag kan bare forstås som sluttproduktet av stalinismens historiske svik av Oktoberrevolusjonen.

Gjennom hele denne perioden har imidlertid trotskistbevegelsen forsvart marxismens og den revolusjonære internasjonalismens tradisjoner mot svikene begått av stalinismen og ulike småborgerlige opportunistiske og nasjonalistiske tendenser – først og fremst pabloismen – som avskrev arbeiderklassen som en revolusjonær kraft og i stedet bestrebet seg for å underordne den byråkratiene til den dominerende stalinismen, sosialdemokratiet og fagforeningene.

Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale (ICFI) er i dag det eneste trotskistiske partiet, og faktisk det eneste sosialistiske og revolusjonære partiet. Vi er sikre i vår overbevisning om at trotskismens program og perspektiver vil finne en kraftig respons blant et framskredent sjikt av ukrainske arbeidere, ungdommer og intellektuelle, som vil slutte seg til kampen for å bygge Den fjerde internasjonale som verdenspartiet for sosialistisk revolusjon.

Loading