«Vi vil ikke ha denne krigen!»: Deltakere på Berlin-valgstevne organisert av SGP uttaler seg

Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), Tysklands Socialist Equality Party, holdt et valgstevne mot krig, på Potsdamer Platz i Berlin, Tyskland, lørdag 4. februar, under opptakten til delstatsvalget den 12. februar. Mer enn 300 mennesker var til stede. Reportere fra World Socialist Web Site snakket med mange av deltakerne før og etter arrangementet.

Fynn, en student fra Hessen, har lest WSWS i nesten ett år. Han sa han ønsker å studere historie for å lære av den for framtiden, og for å eliminere den rådende urettferdigheten i samfunnet.

For å delta på demonstrasjonen kjørte Fynn natta igjennom, for å «sende en melding mot krigen,» som han sa. «Jeg synes bare det er helt feil hvordan politikerne for øyeblikket håndterer konflikten i Ukraina. Og det er synd at det praktisk talt ikke er noen annen side, at man bare hører de som hevder at krig er nødvendig.»

Fynn

Fynn sa han håpet at valgstevnet kunne bidra til å «opplyse folk om at det også er et annet alternativ, som er å stå opp mot krigen». Han trakk en sammenheng mellom faren for krig og «den vanvittige politikken» på alle sosiale felt. «Alt av dette er forankret i kapitalismen; det utgjør utbytting, og det er ikke bærekraftig,» sa han.

Han la til: «Hovedsaken er å tjene penger.» Arbeidere blir fortalt at kapitalisme er det eneste systemet som fungerer, «men på et gitt punkt tvilte jeg selv på denne løgna, og begynte å lese min vei inn i sosialismen.»

Sarah

Sarah er sosialpedagogisk assistent og er for tiden under videreutdanning. Hun sa hun er forferdet over eskaleringen av krigen i Ukraina. «Dette burde ikke skje under noen omstendigheter. Det skremmer meg virkelig at mange fortsatt bare lukker øynene, spesielt i en slik situasjon. Og så er det Covid og klimaendringer også.»

Sarah kom til valgstevnet for å komme i kontakt med likesinnede. «Det er derfor jeg er her i dag. En venn av meg kommer, sa hun. «Jeg er bare veldig nysgjerrig på hvordan det vil bli i dag.»

Sarah er for tiden i virke på en praksisplass i en barnehage, hvor hun blir konfrontert med konsekvensene av de eksploderende levekostnadene.

Hun sa hun gjentatte ganger opplever «foreldrenes desperasjon på grunn av penger. Det er forferdelig å se.» Småbarnspedagogene er imidlertid ikke annerledes stilt; selv de klarer ikke lenger å få endene til å møtes, forklarte Sarah.

«Alt mangler. Og du kan se det også. For eksempel i barnas påkledning, og til dels også i sosial atferd, fordi det mangler støtte, i barnehagen, og selvfølgelig også fra foreldrene. Foreldre har rett og slett ikke den nødvendige tiden fordi de må jobbe, sa hun. Av disse grunnene syntes Sarah at valgstevnet var viktig. «Vi må ta et standpunkt,» sa hun.

Richard er fra Texas og har studert i Berlin i tre måneder. Han kom over møtet fordi han lette etter et arbeiderparti, ganske spesielt. Han beskrev den endeløse eskaleringen av krig, uansett fra hvilken side, som «umenneskelig».

«Det ville vært så mange måter å kunne forhandle på, men det blir bare ikke gjort,» sa Richard. «NATO har spilt en antagonistisk rolle siden 1991. Alliansen har ekspandert lenger og lenger østover, helt siden oppløsingen av Sovjetunionen.»

Richard understreket at han er langt fra å forsvare Putin og invasjonen av Ukraina. «Men fra et geopolitisk perspektiv er det klart at Russland reagerer på innblanding i landets innflytelsessfære,» la han til. Han bemerket at dette har blitt sett før, i sammenheng med Georgia.

Spurt om han ser en sammenheng mellom krig og kapitalisme, svarte Richard: «Imperialisme er kapitalismens høyeste stadium. Og enhver ytterligere vekst av kapitalismen fører til konflikter med andre nasjoner, eksempelvis om ressurser og arbeidskraft.»

Richard fordømte på det sterkeste at Tyskland og de andre NATO-maktene i dag leverer stridsvogner til Ukraina. «Disse Leopard-leveransene gjør krigen til en stedfortrederkrig mot Russland. Når Russland på sin side leverer våpen til deres allierte, som Iran, blir det alltid demonisert. Men NATO gjør akkurat det samme.»

Han påpekte at USA støtter ei rekke diktaturer over hele verden, og la til: «Ukraina er fullstendig korrupt. Det er det mest korrupte landet i Europa, og høyreekstreme krefter spiller en ledende rolle i landets politikk. Ukrainske fascister var allerede involvert i Holocaust under den andre verdenskrigen, og i dag blir disse kreftene bagatellisert der, i politikken og på skolene.»

Claudius Sassini

«Krig betyr Ingen Framtid,» proklamerte skiltet Claudius Sassini bar på valgstevnet. Han sa: «Jeg er ikke partisan på noen måte, men jeg er imot krigen. Fordi vi rett og slett må være imot krig; det er bare tapere i krig.»

Spurt om hans mening om årsakene til den nåværende krigen i Ukraina, sa Claudius at den bare kan forstås på grunnlag av historien. «Amerikanerne var aktive på Maidan allerede i 2014, og siden den gang har de i seks år sørget for at det har rådet en borgerkrig.» Han påpekte at den russisktalende minoriteten ble undertrykt, og at det russiske språket til og med var forbudt.

Så vendte han om for å snakke om De Grønne. «De Grønne var vanligvis antikrig-partiet, men det har nå endret seg,» sa han. «Det er sjokkerende, på en måte, hvor langt De Grønne i dag beveger seg mot krig og militarisme. Dette har pågått lenge, men nå er de de ivrigste krigsforkjemperne av alle.» Claudius forklarte at de borgerlige mediene ikke lenger er forpliktet til å fortelle sannheten i det hele tatt. «Mediene forfølger deres egne mål. Denne utelatelsen og forvrengningen av virkeligheten er helt feil,» bemerket han.

SGPs valgstevne på Potsdamer Platz besørget Claudius en sjelden anledning til å uttrykke sine meninger. «Jeg er fundamentalt imot krigen. Og jeg håper at mange mennesker vil slutte seg til oss og også snakke ut imot den.»

Moritz

Moritz jobber som programvareutvikler. På spørsmål om hvorfor han hadde kommet, svarte han: «Fordi jeg ser at det ikke er noen annen bevegelse som seriøst er imot krigen. Det er andre som også sier at de er imot krig, eller for fred. Men dette henger da sammen med det russiske perspektivet, altså med den russiske staten. Eller ‘fred’ blir referert til for å berettige våpenleveranser til Ukraina. Begge deler er ikke effektive, tvert imot.»

«Jo flere våpen du leverer til Ukraina, eller jo flere tropper du sender dit, jo mer lider sivilbefolkningen, og de har minst av alle ansvar for krigen. De er egentlig bare kanonfôr. Det ukrainske folket ser ut til å begynne å innse dette. Folk der vil nok begynne å lure: Hva er det egentlig som skjer her? For hvem er det de forbrennes? Og det kan føre til at de tar til motstand der også.»

Spurt om på hvilket tidspunkt han hadde kommet til den konklusjonen at politisk handling er nødvendig, svarte Moritz: «Jeg pleide å være i et borgerlig parti, i Piratpartiet. Jeg har sett det utarte seg mer og mer. Og så kom spørsmålet: Finnes det et alternativ? Det var ingenting igjen i den borgerlige leiren.»

«Jeg kom over SGP og forsto at partiet har en helt annen orientering. Og det ga meg håp igjen, om at man virkelig kan endre noe. Partiet sies at vi må styrte kapitalismen og bygge sosialisme over hele verden. Dette gjør at vi kan løse alle aktuelle problemer. Ikke bare krigen, men også klimakrisen eller de andre problemene som har eksistert i flere tiår. For selv før krigen sto vi fortsatt overfor utgiftskutt over alt.»

Hva angår SGP-valgstevnets betydning, sa han: «Det er definitivt bra å sende et klart og tydelig signal her: Vi vil ikke ha krig, vi vil ikke ha kapitalisme heller. Vi vil ikke lenger ha alle disse problemene, og vi vil avskaffe kapitalismen slik at det aldri blir flere kriger. Og det mener jeg er et veldig godt perspektiv. Vi må komme til det punktet hvor ingen i verden lenger kan starte en krig, fordi menneskeheten har forent seg under det sosialistiske banneret. Det er derfor vi reiser oss her.»

Loading