Taler på SGPs valgkampstevne mot krig i Berlin

Christoph Vandreier: «Vi forener arbeidere på tvers av alle grenser i kampen mot krig»

Christoph Vandreier, førstekandidat og styreleder for Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), Tysklands Socialist Equality Party, holdt følgende tale mot krigen i Ukraina på partiets valgkampstevne på Potsdamer Platz i Berlin, den 4. februar.

Vi erklærte ved begynnelsen av vår valgkamp at vi ville anvende valget til å gi stemme og et sosialistisk perspektiv til den utbredte opposisjonen mot krigen og sparepolitikk og innstramminger.

Og det at så mange av dere har møtt opp for å delta i dag viser at vi sammen har tatt et stort steg i denne valgkampen.

Vi står her i dag og vi sier høylytt: Stopp krigen i Ukraina! Stopp gjenopprustingen! Stopp atomkrigen!

Fordi faren for atomkrig, som kunne utslette hele menneskeheten, den vokser dag for dag.

SGP-styreleder Christoph Vandreier

Den tyske regjeringen og hele NATO eskalerer bevisst krigen. Og de første ofrene for dette er folket i Ukraina.

Det er estimert at godt over 100 000 ukrainere allerede har omkommet. Beslutningen om å sende stridsvogner reduserer ikke dette tallet, men vil bare drive det høyere.

Og nå har NATO offisielt erklært at målet er å gjenerobre Krim! Det betyr en langt mer drastisk eskalering, for det betyr fullstendig å beseire Russland militært. Dét kan bare oppnås med bakketropper, dét kan bare oppnås med NATOs direkte krig mot Russland. Og det betyr atomkrig!

[Den tyske utenriksministeren Analena] Baerbock, [forbundskansler Olaf] Scholz og [forsvarsminister Boris] Pistorius burde forklare hvor mange liv de er villige til å ofre for gjenerobringen av Krim, hvor mange europeiske byer de er villige til å jevne med jorda!

SPD, Die Grünen og FDP har ingen demokratisk legitimitet for denne vanviddspolitikken.

Folket stemte ikke for at tyske stridsvogner nok en gang skulle rulle mot Russland, 78 år etter den andre verdenskrig, og for at militærbudsjettet skulle tredobles. De stemte heller ikke for å velte denne galskapens kostnader over på den arbeidende befolkningen.

Inflasjonen av matprisene på over 20 prosent, og enda høyere energipriser, desimerer arbeidernes lønninger. Og mens selskapene listet på [den tyske børsindeksen] DAX bokfører rekordprofitter og antallet euro-millionærer fortsetter å stige, blir titusenvis av arbeidere kastet ut av deres jobber. Det foretas nedskjæringer for barnehager, skoler og sykehus for å finansiere denne skrekkelige gjenopprustingen.

Med € 10 milliarder bare til innkjøp av de nye F35-atombombeflyene kunne 34 000 ekstra lærere ansettes for fem år, eller mer enn 50 000 nye sykepleiere. I stedet skal pengene brukes på evnen til å slippe atombomber over Russland.

Har de offisielle regjeringsfunksjonærene engang tenkt ett sekund på hvordan Berlin, Tyskland eller Europa ville se ut bare fem minutter etter at bombeflyene slapp deres dødelige last?

Og alt snakket om demokrati og frihet som visstnok forsvares i Ukraina, er ikke annet enn hykleri.

Som om noe ville endret seg for folket i Ukraina om de enten ble utbyttet av de russiske oligarkene eller de ukrainske oligarkene!

Nei, som også i Irak, Syria, Libya, Afghanistan og mange andre land, NATO handler bare om geostrategi og maktpolitikk. Hele land ble bombet til grus og aske, samfunn ble ødelagt og over én million mennesker ble drept bare i Irak. Og de samme NATO-maktene som begikk disse forbrytelsene, de snakker nå om folkeretten.

En kamp mot krig må også rettes mot Putin-regimet, som utelukkende representerer de kapitalistiske oligarkenes interesser, og nå fører denne menneskeforaktende og reaksjonære krigen.

Derfor er jeg spesielt tilfreds med at vi i dag har mottatt mange hilsener, ikke bare fra våre kamerater i USA, Frankrike og Storbritannia, men også fra våre kamerater fra Russland, som slåss mot Putin-regimet i Russland.

Vi er et internasjonalt parti, Den fjerde internasjonale, som forener arbeidere over hele verden på tvers av etniske og religiøse grenser, i kampen mot militarisme og krig!

Nødvendigheten av et nytt revolusjonært parti basert på den internasjonal sosialismens tradisjoner er mest åpenbar i det faktum at de andre partiene i alle vesentlige spørsmål er samstemte og enige.

Alle partier i [det føderale parlamentet] Forbundsdagen støtter tysk militarisme, og de overgår hverandre i deres krigshissing.

SPD [Tysklands sosialdemokratiske parti] har blitt den tyske militarismens viktigste parti, og driver eskaleringen med teknokratisk kaldblodighet.

Die Grünen [De Grønne], som en gang opererte som pasifister, har blitt de verste krigshisserne. Baerbock har til og med åpent uttalt at Tyskland fører krig mot Russland.

Og Die Linke [Venstrepartiet] er også del av krigskonspirasjonen. Klaus Lederer, deres førstekandidat i disse [delstats-] valgene, støtter sterkt opp om våpenforsendelser til Ukraina, og beskylder enhver som kritiserer dem for «åpent samspill med Putin».

Dette er militaristenes gamle argument mot motstandere av krig. Liebknecht, som for 107 år siden tente et fyrtårn mot verdenskrigen her på denne plassen, ble også beskyldt for å samarbeide med den russiske tsaren, som måtte bekjempes i det europeiske framskrittets navn.

Som Liebknecht den gang, sier vi i dag: Hovedfienden er her hjemme! Tysk imperialisme, det tyske krigspartiet, hemmelig tysk diplomati.

Krigen kan bare stoppes dersom arbeidere over hele verden slåss sammen mot krigshisserne i deres egne land!

Og dette retter vi også mot Sarah Wagenknecht. Hun avviser ikke krig fra dette internasjonalistiske standpunktet, men fra tysk imperialismes nasjonale standpunkt. Hun er ikke plaget av militarisme, men ønsker bare å utvikle den i en annen retning.

Akkurat som hennes utålelige hetsing av flyktninger og hennes Covid-fornektelse, er dette linja til AfD (Alternative für Deutschland), et militaristisk fascistparti som igjen snakker om et tusenårsrike.

For nøyaktig 90 år siden ble Hitler brakt til makten av styringsklassen for å knuse arbeiderbevegelsen og utslette enhver motstand mot militarisme. Bare på den måten kunne elitene få tvunget arbeiderne, etter den første verdenskrigens skrekk og gru, inn i en andre verdenskrig, som skulle komme til å formørke alt verden tidligere hadde vært vitne til.

Dette er fascistenes funksjon også i dag. Derfor er de bygget opp og integrert inn i det parlamentariske arbeidet av alle partiene. Derfor blir de høyreorienterte terroristgruppene i statsapparatet tildekket og promotert av de høyeste statautoritetene. Med militarismen er også fortidens fascistskitt på vei tilbake!

Som på 1930-tallet krever kampen mot fascisme og krig en kamp mot dens rot, kapitalismen. Bare en internasjonal bevegelse av arbeidere kan stoppe galskapen, og forhindre en katastrofe.

Dette sosialistiske perspektivet, som trotskistbevegelsen har forsvart mot stalinisme og sosialdemokrati, får nå stadig større betydning.

Og det er ikke på noen måte bare en vakker utopi, men er basert på kraftige objektive utviklingstrekk. Den internasjonale arbeiderklassen er i dag mer tallrik og gjensidig sammenkoblet enn noen gang før. Og den forflytter seg inn i kamp over hele verden.

Bare denne uka demonstrerte tre millioner arbeidere i Frankrike mot Macron-regjeringens pensjonsplaner. I Storbritannia er 500 000 lærere, jernbanearbeidere og mange andre arbeidere i streik. Og også her i Berlin skal neste uke lærere, sykepleiere, renovasjonsarbeidere og andre offentlig ansatte streike mot reallønnskuttene.

Dette er en mektig sosial bevegelse. Dette er den sosiale kraften som kan få slutt på krigen. Det er viktig å forene dem internasjonalt, og å bevæpne dem med et sosialistisk perspektiv. Krigen kan ikke bli brakt til opphør, de sosiale ødeleggelsene kan ikke stoppes, uten å bryte makten til bankene og selskapene og sette dem under demokratisk kontroll.

Det er på høy tid å bli aktiv! Dagens valgkampstevne er et viktig skritt, men det kan bare være en begynnelse. Gjør dere kjent med våre perspektiver ved informasjonsbordet. Fyll ut et kontaktskjema og bli en aktiv støttespiller for vår valgkamp. Bli del av den internasjonale sosialistbevegelsen og bli medlem av Sozialistische Gleichheitspartei. Og stem SGP den 12. februar! Hjertlig takk.

Loading