Taler på SGPs valgkampstevne mot krig i Berlin

Johannes Stern: «SGPs valgkampstevne mot krig viderefører tradisjonen etter Karl Liebknecht»

Sozialistische Gleichheitspartei (SGP), Tysklands Socialist Equality Party, avholdt 4. februar et valgkampstevne på Potsdamer Platz i Berlin, mot krigen i Ukraina og gjenkomsten av tysk militarisme, som del av partiets valgkamp i delstatsvalget til Berlins lovgivende forsamling, Berliner Abgeordnetenhaus. Mer enn 300 personer deltok. Vi publiserer her åpningsinnlegget til Johannes Stern, som modererte stevnet. Stern er medlem av SGPs eksekutivkomité og sjefredaktør for den tyskspråklige utgaven av World Socialist Web Site.

Kjære kamerater, kjære venner, kjære motstandere av krig:

Jeg vil gjerne få ønsker dere alle hjertelig velkommen til Sozialistische Gleichheitsparteis valgkampstevne mot krig. Vi samles her på et historisk sted. Her fant det den 1. mai 1916 sted, for nesten nøyaktig 107 år siden, midt under den første verdenskrigs masseslakt, en historisk demonstrasjon mot krig. Karl Liebknecht, den store sosialisten og revolusjonæren, var hovedtaler. Mange av dere er sikkert kjent med hans ord den gangen, der han ropte ut: «Ned med krigen! Ned med regjeringen!»

Johannes Stern, sjefredaktør for den tyskspråklige utgaven av World Socialist Web Site

Liebknecht ble kort tid etter arrestert. Men demonstrasjonen var et viktig skritt i byggingen av en mektig bevegelse mot krig, som kulminerte med Oktoberrevolusjonen i Russland i 1917 og ett år seinere i Novemberrevolusjonen her i Tyskland, som endelig satte en stopper for krigen.

Vårt valgkampstevne viderefører denne tradisjonen. Vi er samlet her i dag for nok en gang å ta stilling mot krig og militarisme. Vi er her for å konfrontere krigshisserne som nok en gang kaster verden ut i avgrunnen. NATO-maktene fortsetter å eskalere krigen i Ukraina mot Russlands atomvåpenbestykkede makt. Og framfor alt, den tyske imperialismen gjenoppruster og bygger videre på sine mørkeste tradisjoner. Nitti år etter Hitlers maktovertakelse ruller tyske stridsvogner igjen mot Russland.

Denne galskapen, som i likhet med både den første og den andre verdenskrigen bare kan føre til katastrofe, må stoppes. Som vi erklærer på våre valgkampplakater: «To verdenskriger er nok!» Derfor vil vi i dag ikke bare protestere høylydt, men framfor alt vil vi bruke valgkampstevnet til å avklare hva som må gjøres. Det er nødvendig å bygge en internasjonal massebevegelse av arbeidere og ungdommen mot krig, og mot dens rotårsak, kapitalismen.

Dette perspektivet er også ved kjernen av vår valgkamp. SGP deltar i delstatsvalget i Berlin for å gi en stemme og et sosialistisk perspektiv til den enorme opposisjonen i befolkningen mot militarisme og krig. Jeg vil på det sterkeste oppfordre dere til å stemme på oss den 12. februar, og til å bli aktive. La oss gjøre dette valgkampstevnet til forspill for byggingen av en mektig bevegelse mot krig. Kom etter talene til våre bokbord her på plassen, kjøp vårt materiell, meld dere på som valgkampstøttespillere og bli medlemmer av SGP.

Før jeg ønsker vår første taler velkommen vil jeg understreke ett poeng. Dette er en demonstrasjon mot krig fra den internasjonale arbeiderklassens standpunkt. Nasjonalistiske symboler, flagg eller slagord er derfor fullstendig malplassert her. De tjener ikke kampen mot krig, men krigspolitikken og krigshisserne.

Enhver som vil slåss mot krig må være helt klar på dette spørsmålet. Kampen mot krig fordrer arbeidernes enhet: Arbeidere i Ukraina, i Russland, i Tyskland, i Europa, i USA og over hele verden, mot regjeringene og krigshisserne i deres egne land. Kampen mot krig er et klasseanliggende. Dét er dette valgkampstevnets perspektiv. Det er meg en fornøyelse å kunne formidle at vi i løpet av stevnet vil høre hilsener fra ei hel rekke land, deriblant Russland.

Innledningsvis vil jeg ønske vår første taler velkommen. Christoph Vandreier, styreleder for SGP og vår hovedkandidat i Berlin-valget.

Loading