Bli med i Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer

Dette er rapporten levert av Will Lehman til Det internasjonale online-stevnet 1. mai 2023, som ble holdt kvelden 30. april, norsk tid. Lehman er en sosialist som arbeider for Mack Trucks i Macungie, Pennsylvania, og stilte som presidentkandidat for bilarbeidernes fagforening United Auto Workers (UAW) i USA. For å se alle talene, besøk wsws.org/mayday.

Mitt navn er Will Lehman, jeg er en bilarbeider ved Mack Trucks i Macungie, Pennsylvania. Jeg var i fjor presidentkandidat for bilarbeidernes fagforening United Auto Workers, på vegne av Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC).

Jeg stilte til valg fordi situasjonen bilarbeidere står overfor er elendig. Hundretusenvis av arbeidsplasser har de siste tiårene blitt slettet, og reallønningene er en brøkdel av hva de en gang var. De stigende levekostnadene, forverret av den USA-ledede krigen mot Russland, har gjort det nesten umulig å klare seg. Samtidig bekjentgjør selskapene massive profitter opp og ned bilindustriens forsyningskjede.

Jeg stilte ikke til valg for å fikse UAW-byråkratiet innenfra. Valget beviste nok en gang at det ikke er mulig. Det massive UAW-apparatet er rett og slett bilselskapenes forlengede arm. UAW-valget fant faktisk sted bare på grunn av en mange-år-lang korrupsjonsskandale, der UAW-ledere ble tatt for å ha mottatt bestikkelser fra selskapene og for å stjele våre kontingentpenger.

Jeg førte en valgkamp for å avskaffe fagforeningsapparatet og legge all makt og beslutningstaking over i hendene på arbeidere på fabrikkgulvet, og på andre arbeidsplasser. For å slippe løs arbeidernes kollektive styrke oppfordret jeg til bygging av grunnplankomitéer i hele bilindustrien, under ledelse av Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC). Der jeg stilte på denne plattformen som en stolt sosialist oppnådde jeg nesten 5 000 stemmer – 5 prosent av de totalt innsendte.

UAW-byråkratiet var så fiendtlig innstilt til å gi grunnplanets arbeidere en stemme at de nektet å varsle det store flertallet av fagforeningens 1,1 millioner medlemmer om at et valg engang fant sted! De gjorde så godt som ingen tiltak for å sende grunnplanet stemmesedler til deres faktiske adresser.

Will Lehman i samtale med en arbeider ved fabrikken GM Flint Assembly, i august 2022

Det store flertallet av UAWs lokalavdelinger postet aldri om valget på deres nettsider eller på Facebook, de sendte aldri ut tekstmeldinger til arbeiderne som fortalte dem at det fant sted et valg, og de gikk aldri gjennom fabrikkene for å minne oss på å postlegge våre stemmesedler innen fristen, i håp om at vi ikke ville utøve våre rettigheter. Vi ble ikke engang gitt muligheten til å få utlevert stemmesedler på jobben eller i de lokale fagforeningslokalene. Som konsekvens ble det bare avgitt 104 000 stemmer, en valgdeltakelse på 9 prosent – den laveste i noe nasjonalt fagforeningsvalg i USAs historie.

Kampanjen min saksøkte UAW for en føderal domstol til og med før valget fant sted, for å kreve tiltak for å beskytte arbeidernes rett til å stemme. UAW og Biden-administrasjonen argumenterte i retten mot meg, og en føderal dommer avviste saken min på det falske grunnlaget at siden jeg fikk en stemmeseddel, ble ikke min stemmerett krenket, selv om dommeren selv bemerket at UAWs metode for å varsle alle «kutter på en måte ut medlemskapet».

Seinere fikk jeg vite at Crowell and Moring og advokatfirmaene som utgjør den rettsoppnevnte monitor [overvåkeren], med ansvar for å sikre rettferdigheten i valget, er mangeårige representanter for General Motors og andre bilselskaper.

Sånn er tilstanden hva angår «demokrati» i Amerika, der arbeiderklassens mest grunnleggende rettigheter blir behandlet med total forakt av selskapene, domstolene, regjeringen og fagforeningsbyråkratiene. Fagforeningsledelsen som kom ut av dette valget er illegitim og reflekterer ikke grunnplanets vilje. Shawn Fain, den nye UAW-presidenten, er kjent som «3 prosent presidenten» siden han ble valgt med stemmer fra bare 3 prosent av de stemmeberettigede medlemmene på grunnplanet.

Men støtten fra et så breit tverrsnitt av arbeidere til min valgkamp blåste i lufta myten at arbeidere i Amerika er håpløse motstandere av sosialisme. Antallet avgitte stemmer for min kampanje for UAW-presidentskapet som en erklært sosialist avslører at det er en brei støttebase i den amerikanske arbeiderklassen for å få slutt på selskapenes diktatur, og for å omgjøre mitt valgkampslagord til praksis: «Makt til grunnplanet!»

I løpet av min valgkamp var det mange arbeidere som spurte meg: «Hva er en grunnplankomité?» og «Hva er IWA-RFC?»

Svaret: Grunnplankomitéer er demokratiske organisasjoner drevet av arbeidere på fabrikkgulvet. De er nødvendige for å føre kampen videre fram. Gjennom disse komitéene deler arbeidere informasjon, planlegger felles aksjoner og kobler opp på tvers av hvert skift og alle produksjonslinjer, slik at alle er på samme bokside. Det essensielt betydningfulle er at grunnplankomitéer er måten arbeidere kan forenes på tvers av alle fabrikkene og selskapene, slik at de kan knyttes sammen i et nettverk som bryter ned den isolasjonen de er pålagt av fagforeningsbyråkratiene og slipper løs hele arbeiderklassens fulle styrke.

Hver eneste komité er del av Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – et verdensomspennende nettverk av komitéer som forener oss på tvers av landegrensene og besørger oss makten til å koordinere en internasjonal respons på de transnasjonale selskapene.

Behovet for internasjonal enhet er absolutt nødvendig. I flere tiår har den nasjonalistiske tilnærmingen til fagforeningene overalt tvunget arbeidere inn i et kappløp med hverandre, ned mot bunnen. Dette må ta slutt. Akkurat som arbeidere ikke har noen interesse av å slåss mot hverandre om lønninger, har vi heller ingen interesse av å slåss mot hverandre i kriger.

Årets 1. mai-stevne finner sted samtidig som klassekampen bryter til overflata rundt om i verden.

2023 har allerede sett en rask vekst i antall streiker og klassekamper ført av arbeidere internasjonalt. Millioner av arbeidere har demonstrert mot Frankrikes president Macrons pensjonskutt. I Storbritannia har hundretusener av arbeidere engasjert seg i arbeidsnedleggelser, der de slåss for å oppnå lønnshevinger som holder tritt med skyhøye priser.

Masseprotest foran Panthéon i Paris, Frankrike.

Inflasjon og forlangender om høyere lønninger har på samme måte siden starten av året drevet titusenvis av arbeidere til arbeidsnedleggelser i Tyskland, Nederland, Norge, Spania og Canada.

Våre felles interesser som medlemmer av den internasjonale arbeiderklassen blir stadig tydeligere, enten du er lokfører i Tyskland, postarbeider i Storbritannia, flyselskapsarbeider i Nigeria, lærer i Brasil, bilarbeider i Detroit eller en teplantasjearbeider på Sri Lanka.

Arbeidere overalt står overfor de samme grunnleggende anliggendene:

  • Det er levekostnadskrisa som gjør mat, bolig og andre grunnleggende nødvendigheter uoverkommelige, ei krise som blir drastisk forverret av USA-NATO-krigen mot Russland i Ukraina
  • Det er masseoppsigelser og nedskjæringer av arbeidsplasser, der styringsklassen forsøker å undergrave og undertrykke bevegelsen for høyere lønninger, og intensiverer utbyttingen
  • Så er det de utrygge og ofte dødelige arbeidsvilkårene, resultatet av prioriteringen av selskapsprofitter over arbeidernes liv og helse
  • Og til slutt, veksten av sosial ulikhet til obskøne og stratosfæriske nivåer, med gigantiske selskaper og de superrike som under pandemien har mesket seg på profitter, mens millioner av arbeidere rundt om i verden unødvendig døde av Covid-19.

Det blir tydeligere for stadig større antall arbeidere at alle problemene vi står overfor er globale problemer, enten det er imperialistkrig, Covid-19-pandemien, den økonomiske krisa eller klimaendringer. For å sikre at disse problemene blir løst i henhold til arbeiderklassens interesser er det nødvendig at vi har en global strategi og en organisasjon som kan gjennomføre den strategien. IWA-RFC besørger en slik strategi, organisasjon og lederskap. Jeg oppfordrer alle våre lyttere i dag til å slutte seg til dens rekker og ta opp denne kampen.

Loading