Demokrater slutter seg til republikanske fascister for heksejakt på forskeren Peter Daszak

Dr. Peter Daszak, en av verdens ledende eksperter på infeksjonssykdommers opprinnelse, vitnet torsdag for Representantenes hus’ spesialunderkomité for koronaviruspandemien.

Dr. Daszak ble ikke innkalt for å snakke om den framvoksende trusselen fra fugleinfluensaen H5N1, eller om andre nye sykdommer som truer å drepe millioner, eller engang om de enorme framskritt som har blitt gjort for å fastslå den animalske opprinnelsen av SARS-CoV-2, viruset som forårsaker Covid-19.

Dr. Peter Daszak fra EcoHealth Alliance, i 2016. [Photo by EcoHealth Alliance]

Han ble tvert imot gjort til gjenstand for en tverrpolitisk inkvisisjon, der demokratene kivet med republikanerne om å promotere konspirasjonsteorien, fabrikkert av fascisten og 6. januar-kuppkonspiratøren Steve Bannon, at Daszak og hans forskerkolleger skapte SARS-CoV-2.

Den ene politikeren etter den andre hevdet eller insinuerte i tre timer at denne modige forskeren, som har viet hans liv til å redde andres liv, var ei heks, en forræder, en løgner, eller sågar alle tre.

Daszak, trygg i vissheten at han snakket ikke bare i vitenskapens navn, men for hele menneskehetens interesser, trosset hans inkvisitorer med mot og verdighet, og i prosessen fikk han dem til å se ut som de løgnere og idioter de er.

Dr. Peter Hotez, en molekylær virolog og dekan ved National School of Tropical Medicine ved Baylor College of Medicine i Houston, fordømte høringen der han erklærte,

Den skremmende beskjeden fra både GOP og demokrater i Den amerikanske kongressen til unge amerikanere: ‹Vitenskapens representanter er fiender av folket, dere har muligheter i livet, ikke kast deres muligheter vekk ved å bli en forsker av vitenskap, i hvert fall ikke i Amerika.› Ærlig talt, jeg er hinsides full av avsky.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

I et intervju med Los Angeles Times la han til:

Vi har nå zoonotiske trusler som oppstår med en akselererende frekvens. Dette er tiden da vi må doble innsatsen og utvide våre globale overvåkingsnettverk for viruser. Ved å finne på påstander [bedriver underkomitéen] ... undergraving av arbeidet til EcoHealth og andre organisasjoner som er forpliktet til å forstå hvordan viruser hopper fra dyr og inn i mennesker.

Sannheten var offeret i denne nedverdigende høringen, som hadde som sitt eneste formål å oppildne antikinesiske sentimenter og omdirigere det sosiale raseriet for den kriminelle håndteringen av pandemien, som globalt har krevd nærmere 30 millioner menneskeliv, mot Kina.

Som Daszak bemerket i en uttalelse han utstedte til tidsskriftet Science etter å ha avsluttet de mer enn tre timene med topartigrilling,

Det så ut til at komitéen hadde bestemt seg for å erklære EcoHealth Alliance skyldig inntil bevist uskyldig. Det er sjokkerende og skuffende at de nå truer med å stenge ned vår organisasjon, kaste våre ansatte ut av arbeid, og undergrave 20 år med verdensledende forskning.

Etter fire år med Covid-19-pandemien har det ikke blitt produsert en fnugg av bevis for en laboratorielekkasje av noen prinsippfast forsker og representant for vitenskapen som har tatt spørsmålet på alvor. Tvert imot, bevis til støtte for en naturlig opprinnelse har fortsatt å ansamles på ukentlig basis som inkluderer epidemiologisk, rettsmedisinsk og zoonotisk informasjon om at SARS-lignende og SARS-CoV-2-lignende flaggermusviruser er vanlige i Sørøst-Asia, som viser at den robuste villdyrhandelen i regionen bidro til utviklingen av Covid-pandemien.

Så, hvilken politisk hensikt tjente disse diskusjonene? Hva ligger bak å ærekrenke Daszak og oppfordre til at hans organisasjon blir fratatt finansiering og forskeren rettsforfølges?

Når man gjennomgår Daszaks og hans organisasjons oppnåelser dekker de alle tenkelige patogener kjent over hele kloden. EcoHealth har publisert nesten 1 500 artikler i deres tidsskrift, nesten alle originale bidrag. Foruten om flaggermusviruser inkluderer de myggbårne sykdommer, Lyme-sykdom og andre flåttbårne viruser, Brucella-avsløring i Bangladesh, så vel som zoonotisk sykdom i handelen med ville dyr og innvirkninger forbundet med urbanisering og klimaendringer. Dr. Daszak har nærmere 56 000 refereringer og er anerkjent som den fremste forskeren innen patogener og koronaviruser med potensial for pandemi.

I hans skriftlige vitnesbyrd til underkomitéen forklarte Daszak det viktige arbeidet EcoHealth Alliance har utført for USA og verdenssamfunnet de to siste tiårene:

Forskere fra EcoHealth Alliance har arbeidet i partnerskap med føderale amerikanske etater siden begynnelsen av 2000-tallet, med vesentlig finansiell støtte fra dusinvis av ledende offentlige og filantropiske donorer.

Med NIH-finansiering kartla vi den globale spredningen av den høyst patogene fugleinfluensaen og viste dens potensial til å komme inn i USA via handelspartnere i Canada – informasjon som Government Accountability Office brukte for bedre å målrette strategisk overvåking.

Med støtte fra Department of Homeland Security kartla vi den sannsynlige introduksjonen av framvoksende viruser via flyreiser og handel, og trusselen de representerer mot USAs folkehelse og landbruk.

Med finansiering fra National Institutes of Health identifiserte vi opprinnelsene til det høyst dødelige Nipah-viruset og oppdaget at flaggermus er villdyrereservoarene for MERS, SARS og en ny virussykdom som truer global svineproduksjon.

I alle våre føderalt finansierte prosjekter har vi opprettholdt åpen, transparent kommunikasjon med etatsansatte, raskt besørget informasjon som er avgjørende for folkehelse og landbruk, lastet opp data og genetiske sekvenser til NIHs Genbank-database, og publisert våre analyser i vitenskapelige tidsskrifter slik at forskere overalt kan bruke denne informasjonen.

I bunn og grunn fungerer pandemiberedskap og forebygging globalt på et internasjonalt grunnlag. Som hendelser i Wuhan på slutten av 2019 viste vil et smittsomt utbrudd på ett sted raskt føre til et globalt utbrudd av sykdom.

Det politiske bakteppet for inkvisisjonen av Daszak er et av eskalerende global krig. Ubegrensede antall milliarder blir kanalisert til krigen i Ukraina, genocidet i Gaza og forberedelsene til direkte militær konflikt med Iran og Kina. I denne konteksten setter Daszaks insistering på at Covid har en naturlig opprinnelse, og at samarbeid er nødvendig med Kina og alle land, ham under enorm gransking og hån.

Nedstengingen og avskjæringen av finansmidler til Daszak og EcoHealth Alliance vil bare gjøre verden mer sårbar for nye framvoksende smittsomme patogener, som understreket av den raskt utviklende H5N1 fugleinfluensaen som har spredt seg breit blant melkekyr og infisert arbeidere som håndterer dyrene.

Nesten et århundre etter at videregåendeskolelæreren John T. Scopes ble rettsforfulgt for å ha undervist om evolusjon har hele det amerikanske politiske etablissementet omfavnet antivitenskapelig bigotteri og fascistkonspirasjonsteorier med det formål å promotere nasjonalisme og krig.

Heksejakta mot vitenskapen og forskere er et angrep på arbeiderklassen, som alle klassebevisste arbeidere må fordømme og opponere mot.

Loading