FN-vurderings «beste tilfelle» sier at gjenoppbygging av Gaza-hjem ødelagt av Israels genocidale angrep vil ta nesten to tiår

Gjenoppbyggingen av de anslagsvis 80 000 boligenhetene, ødelagt over hele Gazastripa av det imperialist-støttede israelske regimets blodige angrep, vil ta inntil 2040, ifølge en vurdering fra FNs utviklingsprogram (UNDP) offentliggjort på onsdag. «Beste tilfelle»-utsikten, som understreker hvor langt Israel har gått i å håndheve sin bevisste etniske rensing av enklaven, er basert på de høyst usannsynlige antakelsene at krigen slutter nå og at sionistregimet tillater en femdobling av importen av byggematerialer til Gaza.

Palestinere ser på ødeleggelsene etter et israelsk angrep på boligbygninger og en moské i Rafah, Gazastripa, torsdag 22. februar 2024. [AP Photo/Fatima Shbair]

Hvis man i stedet antar at importen av byggematerialer ankommer i samme tempo som den gjorde i kjølvannet av tidligere israelske bombardementer ville palestinerne trenge «rundt 80 år for å gjenopprette alle de fullstendig ødelagte boligenhetene». Estimatet inkluderer ikke å utføre noen reparasjoner på ytterligere 290 000 hjem som er skadet i de uopphørlige luftbombardementene og beskytningen som offisielt har krevd livene til over 34 500 personer og uoffisielt godt over 40 000.

Byrået anslår at kostnadene ved å gjenoppbygge Gaza vil falle et sted mellom $ 30 og $ 40 milliarder. «Omfanget av ødeleggelsene er enormt og enestående ... dette er et oppdrag som det globale samfunnet ikke har håndtert siden den andre verdenskrig,» sa FNs assisterende generalsekretær Abdallah al-Dardari. En annen anonym FN-representant sitert av Reuters refererte til et «månelandskap» av ødeleggelse.

Rapporten, skrevet i samarbeid med Den økonomiske og sosiale kommisjonen for Vest-Asia (ESCWA), fant at Palestinas menneskelige utviklingsindeks (HDI), et mål på velvære, vil ha gått tilbake med mer enn to tiår på tvers av Gaza og Vestbredden dersom krigen varer i ni måneder. HDI for Gaza aleine etter ni måneders krig vil gå tilbake med 44 år, og føre Gazas befolkning tilbake til HDI-nivået for 1980. Fattigdomsraten for Gaza og Vestbredden vil stige til over 60 prosent, 2,25 ganger høyere enn førkrigsnivået. I absolutte termer vil dette bety at ytterligere 1,86 millioner mennesker over hele Gaza og på Vestbredden vil befinne seg i fattigdom sammenlignet med nivået før krigen.

ESCWAs eksekutivsekretær Rola Dashti kommenterte: «Denne vurderingen anslår at Gaza vil bli gjort fullt avhengig av ekstern bistand i en målestokk som ikke har vært sett siden 1948, da området vil stå uten en funksjonell økonomi, eller noen form for produksjon, selvopphold, sysselsetting, eller kapasitet for handel.»

En separat FN-rapport avslørte at 85,8 prosent av skolene i Gaza har blitt påført et visst nivå av skade siden oktober 2023, med 70 prosent av alle skoler som trenger større gjenoppbygging.

Det statistikkene i disse to rapportene avslører er konsekvensene av en bevisst genocidal politikk ført av sionistregimet med den uopphørlige støtten fra amerikansk imperialisme og dens europeiske allierte. Selv om angrepet skulle ta slutt i dag, hvilket er nesten utelukket der Israel gjør framskredne forberedelser til et brutalt angrep på Rafah, ville mange av de grunnleggende nødvendighetene som kreves for å støtte det moderne liv ikke være til stede i Gaza på flere tiår.

Dette var det tiltenkte resultatet av den høyreekstreme Netanyahu-regjeringen fra starten av. Forsvarsminister Yoav Gallant oppsummerte det israelske regimets fascistideologi tidlig i Gaza-bombardementet da han beskrev palestinere som «menneskelige dyr». Et dokument lekket til den hebraiskspråklige publikasjonen Mekomit fra Israels etterretningsdepartement anbefalte seinere, i oktober 2023, å forberede for å «evakuere sivilbefolkningen til Sinai». Avi Dichter, medlem av sikkerhetskabinettet og landbruksminister hevdet i november at Israel «ruller ut Gaza-nakbaen», mens den fascistiske finansministeren Bezalil Smotrich appellerte for «emigrering av Gaza-araberne til landene i verden».

Som World Socialist Web Site har analysert henger den etniske rensingen av Gaza sammen med den ekspansive «Det større Israel»-politikken som tar sikte på permanent å annektere territoriene i Gaza og Vestbredden som er illegalt okkupert av Israel. Den systematiske kultiveringen av bosettere etter Israels erobring av Gaza og Vestbredden i Seksdagerskrigen i 1967 skapte den sosiale basen for de regelrette fascistkreftene som har migrert til ledende posisjoner innen den israelske regjeringen og staten.

Imperialistmaktene, med USA i spissen, støtter genocidet i Gaza fordi de ser det som en nøkkelkomponent i en regionsdekkende krig rettet mot Iran. Amerikansk imperialismes mål er å konsolidere sin dominans over det energirike Midtøsten, som del av dens forfølgelse av verdenskrig mot Russland og Kina for å omfordele kloden i dens interesser.

Biden-administrasjonen har intensivert sin støtte til Israel etter hvert som den planlagte barbariske offensiven inn i Rafah nærmer seg, og vedtok seint i forrige måned ei bistandspakke verdt $ 26 milliarder til Israel. Oppmuntret av forsikringen om massiv militær støtte bekreftet Netanyahu torsdag hans regjerings besluttsomhet om å angripe Rafah, der over 1,5 millioner mennesker er stuet sammen, og uttalte: «Vi vil gjøre alt som er nødvendig for å vinne, og overvinne våre fiender, inkludert i Rafah.»

Etter to timer med omfattende konsultasjoner med Netanyahu på onsdag uttrykte USAs utenriksminister Anthony Blinken bare proforma bekymringer om mangelen på en «plan» for å sikre at «sivile ikke blir skadet» av israelske militæroperasjoner i Rafah. Et åpent brev 30. april adressert til president Biden og signert av ei rekke hjelpeorganisasjoner pekte på det absurde i påstanden om at det er mulig å beskytte sivile mens Israel bombarderer Rafah. «Ingen slik troverdig humanitær plan er gjennomførbar i den nåværende krisa,» skrev de. «En israelsk militæroperasjon inn i Rafah vil i vesentlig grad forverre de allerede katastrofale nivåene av behov og den humanitære nødsituasjonen for millioner av sivile uten noe sted igjen å dra til.»

«Fordrevne palestinere i Rafah er effektivt fanget uten trygge alternativer. Mange av dem er for unge, de er eldre, syke, sultende, skadet eller for funksjonshemmede til å flytte igjen. De som fysisk er i stand til å forlate Rafah ville bli utsatt for livstruende helse- og sikkerhetsrisikoer under forflyttingen, mens opphold i den tett befolkede byen under et angrep fra det israelske militæret ville direkte sette deres liv i fare.»

Til tross for påstander fra Israel om betydelige økninger av bistandsleveranser til Gaza og medieoppslag som hevder at USA legger «press» på Israel for å utvide leveransene, er matkrisa fortsatt katastrofal. Gaza-regjeringens mediekontor rapporterte torsdag at Israel i april tillot gjennomsnittlig 163 hjelpebiler inn i Gaza hver dag, en brøkdel av de 500 per dag som ankom før bombardementet startet. Israel erklærte at rekordnivået av 406 lastebiler onsdag kjørte inn i Gaza.

Seint torsdag framkom det rapporter om nok et angrep fra Israel Defense Forces (IDF) på en hjelpekonvoi. Soldater i Gaza by åpnet ild mot flere lastebiler som fraktet mat ved Kuwait-rundkjøringen, og drepte en sjåfør og skadet andre. Kuwait-rundkjøringen var åstedet for en forferdelig massakre av IDF som tok livet av godt over 100 mennesker i mars, da tusenvis av sultende palestinere forsøkte å få tilgang til mat.

I et annet tilfelle kom bistand sendt fra Jordan til Gaza under angrep fra høyreekstreme bosettere da leveransen passerte gjennom Israel. Ingen dødsofre ble rapportert, men flere lastebiler ble skadet.

En annen demonstrasjon av det israelske regimets barbari var nyheten om døden til dr. Adnan al-Barash, en respektert kirurg fra al-Shifa-sykehuset, mens han var i israelsk varetekt. Al-Barash ble holdt fengslet i det beryktede militærfengselet Ofer. FNs rapportør for de okkuperte palestinske områdene Francesca Albanese sa hun var «ekstremt skremt» av nyhetene, og la i et X-innlegg til: «Ingen palestinere er i dag trygge under Israels okkupasjon.»

Loading