Perspective

Arbeidere må forberede arbeidslivsaksjoner for å stoppe politiets tilslag mot studentprotester mot genocid!

Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – oppfordrer arbeidere til å iverksette tiltak for å tvinge fram en slutt på politistat-tilslaget på collegecampuser. Det modige standpunktet inntatt av studenter mot genocidet i Gaza fordrer den breieste støtten i arbeiderklassen. Det må organiseres demonstrasjoner, massemøter og delegasjoner av arbeidere til campusprotester, som kulminerer i en landsdekkende og internasjonal streik for å tvinge fram en slutt på angrepet på den grunnleggende retten til ytringsfrihet.

Demonstranter samles på UCLA-campus, etter nattlige sammenstøt mellom pro-israelske og pro-palestinske grupper i Los Angeles, onsdag 1. mai 2024. [AP Photo/Ryan Sun]

Arbeidere er vitne til de begynnende stadier av krigsrett i USA. Selv om det er ei lang historie for bruk av politi mot antikrigprotester er det ingen presedens for forsøket på å ulovliggjøre opposisjon mot et genocid, som blir åpent støttet av den amerikanske regjeringen.

Mot fredelige demonstranter har lokale myndigheter kontrollert av begge partier, og i koordinering med Det hvite hus, oversvømmet campuser med opprørspoliti og politi til hest, støttet av droner og snikskyttere, for å slå og arrestere tusener. Mens de hevder at dette er nødvendig for å «gjenopprette orden» jobber politiet med det ekstreme høyre, som på UCLA angrep demonstranter med fyrverkeri og stumpe våpen mens politiet sto til side. Til og med åpne massakrer av studenter som på Kent State i 1970 blir vurdert, som vist av forlangender om å utplassere Nasjonalgarden til universiteter.

Den enstemmige støtten for tilslaget avslører karakteren til det politiske systemet som et instrument for klassestyre. Begge partier overvant også deres uenigheter i 2022 for å forby en nasjonal streik av jernbanearbeidere.

Det å få orden på «hjemmefronten» blir ansett som et nødvendig første skritt i forberedelsene for massivt upopulær militær eskalering og krigsforbrytelser av en skala som ikke har vært sett siden slutten av den andre verdenskrig. I første instans betyr dette den israelske invasjonen av Rafah, som ville bli den desidert verste grusomheten så langt i det syv-måneder-lange genocidet på Gazastripa.

Genocidet i Gaza og USAs krigsplaner mot Iran er bare én front i en gryende verdenskrig. Tilslagene på campuser kom der begge partiene stemte for å vedta finansiering, ikke bare for Israel, men for militæret i Ukraina, så vel som for Taiwan, som ville fungere som en snubletråd i en framtidig krig mot Kina.

Arbeidere og deres barn vil bli sendt av gårde for å slåss i disse krigene, som blir betalt med ødeleggelsen av lønninger, pensjoner, helsetjenester og sosiale programmer. Disse krigene har allerede krevd hundretusenvis av liv, men truer også nukleær utslettelse.

«Menneskerettigheter»- og «demokrati»-unnskyldninger som lenge har vært brukt som politisk dekke for krig, har blitt revet i filler. Millioner gjennomskuer også «antisemittisme»-løgna som promoteres mot protestene, ikke minst fordi et stort antall jødiske demonstranter har blitt arrestert, inkludert Green Party-presidentkandidat Jill Stein. I realiteten er dette imperialistkriger for dominans av utenlandske markeder, naturressurser og globale forsyningskjeder.

Cockpiten til disse krigene er i Washington D.C. Men angrep på demonstranter finner sted over hele verden, inkludert i Tyskland, der politiet stengte ned en konferanse av Jødisk stemme for en rettferdig fred i Midtøsten, i Storbritannia og i Frankrike. I Ukraina, hvor unge menn blir plukket opp på gata og fraktet avgårde til frontlinjene, arresterte statspolitiet Bogdan Syrotiuk, en sosialistopponent av kapitalistregjeringene i både Ukraina og Russland.

Imperialistkrig i utlandet er ledsaget av et angrep på de sosiale rettighetene til arbeiderklassen hjemme. Amerikanske selskaper har annonsert nesten 1 million permitteringer siden begynnelsen av fjoråret. Dette er en del av en bevisst politikk, koordinert av regjeringen og sentralbanker, for å bruke høy inflasjon og automatisering for å skape massearbeidsledighet. Målet er å knuse den stigende bølga av streiker, som begynte etter starten av pandemien.

Studenter har inntatt et modig standpunkt. Men deres handlinger forutser en enda mer kraftfull bevegelse i arbeiderklassen. Anliggendene de har reist kan bare løses, ikke på campusene men i fabrikkene og varehusene, på jernbanene og havnene. Arbeiderklassen, den mektigste sosiale kraften på jorda som skaper all rikdom gjennom sitt arbeid, må utnytte denne makten til å tvinge fram en slutt på genocid og krig.

Arbeidere kan ikke være fornøyd med uærlige våpenhvileresolusjoner vedtatt av fagforeningsbyråkrater, som støtter «Genocide Joe» Biden og andre prokrigpolitikere. På onsdag erklærte United Auto Workers-president Shawn Fain at fagforeningen «aldri ville støtte» massearrestasjoner, pekte på en tom våpenhvileresolusjon den vedtok i desember, og oppfordret «de rådende makter» til å løslate arresterte studenter og «slutte å støtte krigen».

Men Fain og UAW-byråkratiet har støttet Biden, og har til og med arbeidet med opprørspolitiet for å skjerme ham fra demonstranter under et besøk til Detroit. Fain har også tatt til å ikle seg en prokriggenser med bildet av et bombefly og frasen «Demokratiets arsenal», som refererer til fullskalamobiliseringen av amerikansk industri for den andre verdenskrig. Fain ønsker å hjelpe Biden med å oppnå det samme i dag, bortsett fra at det ikke er for «demokrati», men for genocid.

Fain og andre fagforeningsbyråkrater arbeider med Biden og amerikanske selskaper for å sabotere kampen mot masseoppsigelser. Tusenvis av bilarbeidere har mistet jobben siden vedtaket av en ny nasjonal kontrakt i fjor høst, og UAW avbrøyt sist fredag i siste liten en streik av 7 000 Daimler Truck-arbeidere.

Han hevder at UAW forbereder for streikeaksjoner – men i mai 2028. Men dersom arbeidere venter fire hele år med å handle, hvor mange nye kriger vil da ha startet, og hvilke rettigheter vil det engang være igjen å forsvare?

Grunnplanet må ta initiativet ut av byråkratenes hender. Som de har gjort i mange kontraktskamper må arbeidere danne grunnplankomitéer uavhengig av byråkratiet for å forberede streikeaksjoner. De må overta fagforeningsmøter, eller organisere egne møter, for å forlange at fagforeningene sanksjonerer streiker. Spesielt må hele UAW-medlemskapet kalles ut, som inkluderer titusenvis av mastergradsstudenter og hundretusener av fabrikkarbeidere.

Dersom byråkratene nekter, eller til og med prøver å holde igjen for tid, bør arbeiderne kaste dem ut og erstatte dem med ledere hentet fra fabrikkgulvet, ikke karrierefunksjonærer, men slike som er beredt til å håndheve arbeiderklassens demokratiske vilje.

Ingenting er farligere for arbeidere enn å håpe at dette bare er ei øyeblikkelig krise som vil gå over når styringsklassen tar til fornuft. Akkurat som det var i 1914 og 1939, krig er ikke en feilaktig politikk, men et produkt av sammenbruddet av kapitalistsystemet.

Det ingen grense selskapsoligarkiet ikke er villig til å krysse til forsvar for sine interesser. Det må minnes om at den samme styringsklassen som angriper protester også har sabotert folkehelseresponsen på pandemien, som har kostet millioner av liv, og har produsert en framvoksende fascistbevegelse ledet av Donald Trump. Det finnes ingen progressiv løsning på denne krisa på grunnlag av kapitalisme.

Dette betyr at kampen mot krig må kobles til kampen for sosialisme og eksproprieringen av de superrike krigshisserne, for å bruke ressursene de monopoliserer for å imøtekomme menneskelige behov.

Kampen mot krig må føres som en felles internasjonal kamp av arbeidere i alle land. Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer (IWA-RFC) oppfordrer arbeidere og unge mennesker over hele verden til å delta på 2024 International Online May Day Rally som holdes lørdag den 4. mai kl. 21:00 norsk tid, som et avgjørende skritt i byggingen av en sosialistisk massebevegelse mot krig og diktatur.

Loading