Kampen mot krig er en kamp mot fagforeningsbyråkratiene

Den følgende talen ble holdt av Will Lehman, en bilarbeider fra Mach Trucks i Magungie, Pennsylvania, og medlem av Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer, på Det internasjonale maidag-nettstevnet 2024, avholdt lørdag 4. mai.

Det internasjonale maidag-nettstevnet 2024

På vegne av amerikanske bilarbeidere og den amerikanske arbeiderklassen ønsker jeg å melde revolusjonære hilsener til brødrene og søstrene over hele verden som deltar på dette maidag-stevnet. Denne fridagen er om oss, den internasjonale arbeiderklassen. Arbeid kjenner ingen grenser.

Mange nordamerikanske bilarbeidere gikk i fjor gjennom en viktig kamp om de utbyttende betingelsene vi konfronterer på fabrikkene. På anlegg etter anlegg hadde arbeidere ratifisert avstemminger med 90 prosent eller mer for autorisasjon av streiker, som demonstrerte et enormt ønske om å slåss. Hvor kampen gikk galt, var der den begynte – i hendene på UAW-byråkratiet. UAW-byråkratenes første handling var å svekke enhver streikeaksjon så mye som mulig. «Stå opp»-streiken var utviklet som en måte å splitte oss opp, og så mye som mulig begrense eventuelle negative effekter på bilprodusentenes profitter.

Arbeidere trenger å studere arbeiderbevegelsens internasjonale og historiske erfaringer. Som en klasse vil vi ikke finne en erstatning for seriøse studier av fortiden. Og vi kan også lære av nyere historie. Vår kamp i fjor ble forrådt og ført ned ei blindgate av UAW-byråkratiet. Det er av enorm betydning at vi analyserer kampen vi gjennomgikk og trekker de nødvendige politiske konklusjonene fra den, slik at vi ikke lider de samme tapene igjen.

Det arbeidere trenger å forstå – en av de viktigste lærdommene fra disse tidligere utsalgene – er at de ikke er resultatet av individuelle fagforeningsledere. Pseudo-venstre prøvde å få amerikanske bilarbeidere til å tro at Shawn Fain var en slags militant fagforeningsfunksjonær som ville reformere fagforeningen. Men så snart han ble innsatt i vervet i et rigget valg, arrangerte Fain utsalget som allerede forårsaker oppsigelser og nedleggelser av fabrikkanlegg. Det samme skjedde i Teamsters, der sjåfører ble fortalt at Sean O’Brien var en fagforeningsreformator. Så tvang også han en utsalgskontrakt på arbeiderne. Fain og O’Brien er nå opptatt i deres runder med Biden og Trump.

President Joe Biden står sammen med Shawn Fain, president for United Auto Workers, på United Auto Workers’ politiske stevne i Washington, onsdag 24. januar 2024. [AP Photo/Alex Brandon]

Lærdommen er at fagforeningene ikke kan fås til å representere arbeidere ved å endre figurene på toppen. Byråkratiet representerer sine egne interesser, som er separate fra arbeiderne på grunnplanet. Det er forpliktet til selskapenes profitter og rikdommer, som det faktisk representerer. Fordi byråkratiet er forpliktet til å forsvare selskapenes profitter, er det forpliktet til økt utbytting av bilarbeidere. Når det ikke tilfredsstiller selskapenes pådriver for profitt, er fagforeningene beredt til å støtte oppsigelser og anleggsnedleggelser.

På samme måte som de er forpliktet til profittene for «deres selskaper», er fagforeningsbyråkratiene forpliktet til «deres egne» kapitalistland. Det er grunnen til at de overalt samler seg for krigens sak, som Shawn Fain i USA med hans snakk om å gjøre amerikanske fabrikker til «et arsenal for demokrati».

Det vi arbeidere som klasse trenger å koble, er at kampen mot utbytting er den samme kampen som kampen mot krigen: Koblingen blir lettere å gjøre når vi stiller spørsmålene, hvem sine klasseinteresser tjener krigen? Og hvem sine klasseinteresser tjener utbyttingen av arbeidere som klasse?

Svaret er klassen som eier fabrikkanleggene og andre produksjonsmidler, klassen som blir rik av vår svette – kapitalistklassen. Det er den samme amerikanske kapitalistklassen som overleverer våpnene for å ødelegge Gaza og som prøver å lansere en verdenskrig mot Russland og Kina. Arbeidere må forstå at i enhver større krig vil vi være dem som blir bedt om å ofre – og ikke bare våre lønninger, men våre liv.

Kampen mot utbytting i fabrikkene og imperialistkrig i utlandet kan ikke vinnes ved å stole på fagforeningsbyråkratiene og de to politiske kapitalistpartiene. Lærdommene fra både nyere kamper og fra fortiden kan ikke tilgis og glemmes, de må læres grundig. Og når vi først har lært av dem, er det vårt ansvar å dele disse lærdommene med våre arbeiderkolleger.

Der vi møtes i dag utfører Biden-administrasjonen og begge partiene i den amerikanske styringsklassen et uforlignelig og diktatorisk politiangrep på studenter som protesterer mot Gaza-genocidet på universitetscampuser over hele USA. Over 1 000 ungdommer og studenter har blitt arrestert. Lignende tilslag finner sted i Tyskland, Australia og internasjonalt. Som arbeidere må vi samles til forsvar av studentene. De trenger vår støtte, og deres kamp er vår kamp.

Virginia State Police angriper demonstranter mot genocid på University of Virginia-campusen, 4. mai 2024.

Brødre og søstre, vi, verdens arbeidere, har makten i våre hender til en gang for alle å få slutt på imperialistkrig. Det er vi som produserer alt av samfunnets rikdommer. Det er vi som opererer fabrikkene, anleggene, logistikken og transporten. Men vi arbeidere må ta til oss historiens lærdommer. Og vi må erkjenne våre egne klasseinteresser, og hvordan å forstå hvem som lyver til oss og hvem som forteller oss sannheten. World Socialist Web Site og Den internasjonale komitéen av Den fjerde internasjonale forteller alltid arbeiderne sannheten.

Igjen, god fornøyelse med maidagen til mine brødre og søstre over hele verden!

Stopp imperialistkrig, fascisme og diktatur!

Stopp utbyttingen av arbeiderklassen!

Bygg Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer (IWA-RFC)!

Bli med i ICFI og ta opp kampen for sosialisme!

Loading