Angrepet på Rafah: Tysklands forbundskansler Scholz støtter Israels genocid

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på X (tidligere Twitter).

Den tyske styringsklassen spiller en nøkkelrolle i genocidet mot palestinerne. De hyklerske «advarslene» fra Scholz og andre ledende politikere om angrepet på Rafah kan ikke skjule det faktumet.

Johannes Stern taler på demonstrasjonen i Berlin

I det samme RND-intervjuet der Scholz felte noen krokodilletårer over «utrolige menneskelige tap av uskyldige sivile» i Gaza forsvarte han israelsk krigspolitikk og gjorde det klart at tyske våpenleveranser til Israel ville fortsette med uforminsket styrke.

Da han ble spurt om det er «ei rød linje vis-à-vis Israel, og når støtten kunne bli mindre», forklarte Scholz: «Vi var veldig klare fra begynnelsen av, og det er derfor jeg vil si dette igjen ... Israel har retten til å forsvare seg og til å bekjempe Hamas.»

Han avviste en mulig restriksjon på tyske våpenleveranser til Israel, som har økt mer enn det tidoble siden begynnelsen av genocidet, med det kyniske argumentet at våpnene levert av Berlin «ikke kunne ha noen negativ effekt» i det hele tatt.

Dette er kriminalitet av første orden! Siden begynnelsen av genocidet har den israelske hæren allerede drept mer enn 35 000 palestinere – deriblant mer enn 13 000 barn. Over 78 000 mennesker har blitt skadet, mange av dem alvorlig.

Gaza er nesten fullstendig ødelagt, og sult og elendighet florerer. Når angrepet nå finner sted på Rafah, der hundretusenvis av flyktninger er stuet sammen, skyves genocidet mot palestinerne til det ytterste.

I RND-diskusjonen fordømte Scholz igjen opposisjonen mot Israel og genocidet som antisemittisk. Dette snur verden på hodet. Studentene og arbeiderne som protesterer mot genocid og krig – deriblant mange jøder – er ikke antisemitter.

Det er styringsklassen som igjen trekker på dens fascistiske tradisjoner: Den støtter et genocid, oppildner til rasisme, etablerer en politistat og fører krig for imperialistinteresser.

Krigsmålene i Midtøsten går langt utover utryddelsen og utvisningen av palestinerne. For imperialistmaktene tjener Israel som et bolverk for å påtvinge deres økonomiske og geostrategiske interesser i hele regionen, og over hele verden.

Frislippet av den israelske krigsmaskina er en komponent av pådriveren for å eliminere Libanons Hizbollah, Houthiene i Jemen og Iran, eskalere krigsoffensiven mot Russland og Kina, og for en omfordeling av verden blant imperialistmaktene.

Det er bare én måte å stoppe genocidet og den utviklende tredje verdenskrigen på: Det er å bygge en internasjonal massebevegelse av arbeiderklassen mot fascisme og krig, og deres rotårsak – kapitalismen.

Det er dette SGP og våre internasjonale søsterpartier slåss for i valgkampen for Europa-valgene. Les og del vår valguttalelse så breit som mulig! Registrer deg som en aktiv supporter og bli et medlem av vårt parti!

Og bli med på vårt første nettbaserte diskusjonsarrangement torsdag 16. mai kl. 18:30 for å diskutere et sosialistisk perspektiv i kampen mot genocid i Gaza med våre kandidater Christoph Vandreier og Gregor Kahl.

Loading