Biden lover $ 1 milliard i ekstra militærhjelp, der ny rapport beskylder Israel for genocid i Gaza

Biden-administrasjonen har til hensikt å sende militærutstyr for mer enn $ 1 milliard til Israel for at det kan fortsette genocidet mot palestinerne. Militærpakka skal omfatte tanksammunisjon for $ 700 millioner, taktiske kjøretøy for $ 500 millioner, og mortergranater for $ 60 millioner. Pakkas avduking sammenfalt med FN-tall som viser at 600 000 mennesker, eller mer enn en fjerdedel av Gazas totale befolkning, har flyktet fra Rafah siden Israels bakkeoperasjon startet den 6. mai.

Palestinere betrakter ødeleggelsene etter et israelsk angrep på en skole drevet av UNRWA, FN-byrået som hjelper palestinske flyktninger, i Nuseirat, Gazastripa, tirsdag 14. mai 2024. [AP Photo/Abdel Kareem Hana]

FN bemerket at 150 000 mennesker har flyktet fra Gazas sørligste by de to siste døgnene. Evakueringsordrer har også blitt utstedt av Israel for rundt 100 000 innbyggere i det nordlige Gaza. Minst 10 palestinere ble drept i Gaza by onsdag i et angrep på ei gruppe mennesker som forsøkte å anvende en offentlig internettforbindelse. I byens Sabra-nabolag var et sykehus drevet av FNs hjelpearbeidsorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) målet for et luftangrep som drepte minst 10 fordrevne mennesker.

De fleste av dem som flyktet fra Rafah har flyktet mange ganger tidligere de syv siste månedene. De mangler ikke bare tilgang til mat, vann og medisinsk behandling, men også nesten all sivil infrastruktur for å støtte menneskeliv. FNs utviklingsprogram anslår at 270 000 tonn fast avfall har samlet seg i midlertidige deponier over hele Gaza fordi midlene til å kvitte seg med det har blitt ødelagt av Israels angrep. FN skrev i sin flash-oppdatering 15. mai:

Stigende temperaturer forverrer innvirkningen som opphopingen av fast avfall har for mennesker, som at det genererer insekter og tiltrekker seg ville dyr, som er spesielt alvorlig på lokaliseringer for internt fordrevne (IDP). UNDP advarer: «Dersom anliggendet om fast avfall, inkludert medisinsk avfall, ikke blir tilstrekkelig adressert og løst, vil det forverre lidelsene til palestinere på Gazastripa ... og alvorlig påvirke folkehelsa, spesielt med begrenset tilgang til helsetjenester.»

Ifølge OXFAM skaper den «dødelige cocktailen» av overbefolkning, opphoping av avfall og kloakk, underernæring og varme, ideelle forhold for spredning av smittsomme sykdommer som kolera.

Midt i denne menneskelige elendigheten vil Biden-administrasjonens militærpakke ha som siktemål å etterfylle våpenene brukt av Israel siden deres angrep startet og kan ta år å fullføre, ifølge Wall Street Journal. Biden-administrasjonen har vært Israels desidert største leverandør av kraftige bomber, som har blitt brukt til å flate ut hele nabolag, og annet militært utstyr. Som del av ei supplerende pakke for militærutlegg som ble vedtatt seint i forrige måned, satte Washington av rundt $ 26 milliarder for å støtte Israels militære. John Kirby, talsmann for det nasjonale sikkerhetsrådet, insisterte i kommentarer forrige uke, da det lenge planlagte angrepet på Rafah begynte, at hver dollar ville bli brukt.

Den uavbrutte strømmen av våpen fra USA til Israel understreker Washingtons ansvar for Gaza-genocidet. Der det offisielle dødstallet siden 7. oktober stiger til over 35 200 palestinere – med godt over 40 000 døde når de som er under ruinene og ikke redegjort for tas med i betraktning, de aller fleste kvinner og barn – er Washingtons respons å forskanse seg på sin støtte til det høyreekstreme sionistregimet og framskynde forsendelsen av våpen. Det er bare ett sted relevant for personene ansvarlige for slike umenneskelige avgjørelser: på tiltalebenken i en domstol for krigsforbrytelser.

Dette ble understreket i en rapport utgitt onsdag av Universitetsnettverket for menneskerettigheter, som beskylder Israel for genocid på Gazastripa. Nettverket består av ledende jussinstitutt på universiteter i USA og Sør-Afrika, deriblant Yale, Cornell, Boston University og University of Pretoria. «Vi konkluderer at Israels handlinger i og angående Gaza siden 7. oktober 2023 bryter med Genocid-konvensjonen,» erklærer rapporten i sammendraget. «Israel har spesifikt begått genocidale handlinger av dreping, forårsaket alvorlig skade på og påført livsbetingelser som er beregnet til å føre til den fysiske ødeleggelsen av palestinere i Gaza, ei beskyttet gruppe som utgjør en betydelig del av det palestinske folket.»

Rapporten bemerker at det totale antallet palestinere drept eller såret fra 7. oktober til 1. mai, henholdsvis 34 568 og 77 765, utgjør mer enn 5 prosent av Gazas befolkning. To prosent av barna i Gaza har enten blitt drept eller skadet. Israel drepte i løpet av de fire første månedene av sitt blodige angrep flere barn enn alle barnedødsfallene i alle verdens konflikter de fire siste årene. Den fortsetter:

Israels genocidale handlinger i Gaza har vært motivert av den påkrevde genocidale hensikt, som bevist i denne rapporten av uttalelser fra israelske ledere, karakteren av Statens og dens militære styrkers opptreden mot og relatert til palestinere i Gaza, og den direkte sammenkoblingen mellom dem. Som denne rapporten detaljerer har 13 tjenestemenn på alle nivåer i den israelske regjeringen, opp til og inkludert statsministeren, kommet med bemerkninger som ikke bare uttrykker blatant og utvetydig dehumanisering og grusomhet mot palestinere i Gaza og andre steder, men som også eksplisitt gjenspeiler intensjoner om å ødelegge og utrydde palestinere som sådan. Atferdsmønstrene til israelske militærstyrker i Gaza forsterker ytterligere funnene av Israels genocidale intensjon.

Rapporten forklarer at dens funn vil styrke sakene ved Den internasjonale domstolen (ICJ) som beskylder Israel for genocid, og i en amerikansk føderal domstol mot Biden-administrasjonen. Forfatterne skriver:

Israels brudd på det internasjonale juridiske forbudet mot genocid utgjør alvorlige ovrtredelser av tvingende folkerettslige normer, som umiddelbart må opphøre. Disse overtredelsene gir også opphav til forpliktelser fra alle andre stater: Å avstå fra å erkjenne Israels overtredelser som lovlige, eller å foreta noen handlinger som kan utgjøre medvirkning til disse overtredelsene; og å ta positive skritt for å undertrykke, forhindre og straffe Israels utførelse av ytterligere genocidale handlinger mot det palestinske folket i Gaza.

Disse appellene har og vil fortsette å falle for døve ører. Amerikansk imperialisme og dens allierte i Canada og Europa er opp til nakken i Gaza-palestinernes blod. De eneste skrittene disse regjeringene tar for å undertrykke, forhindre og straffe, er mot opponentene av genocidet, som møter det repressive statsapparatets fulle kraft der politiet river ned protestteltleirer og gjennomfører massearrestasjoner, og en ondsinnet svertekampanje som baktaler dem som «antisemitter».

Over 3 000 demonstranter mot genocid har de siste ukene blitt varetektsfengslet i USA, mens opponenter mot det israelske regimets forbrytelser i Tyskland har blitt utestengt fra å komme inn i landet og tale på offentlige arrangementer. Palestina-kongressen i Berlin, der øyenvitneberetninger om ødeleggelsene i Gaza skulle høres, og teltleirer utenfor Forbundsdagen og på Berlins Freie Universitetät og Humboldt Universität ble voldelig spredt av statsorkestrerte politiraid.

Rapporten fra Universitetsnettverket for menneskerettigheter ble utgitt den 15. mai, som palestinere hvert år markerer som Nakba-dagen. Utvisningen av 700 000 palestinere fra deres hjem i en bevisst kampanje for etnisk rensing, som med støtte fra imperialistmaktene den 14. mai 1948 førte til grunnleggelsen av Israel, var en av det 20. århundres store forbrytelser.

Det er et mål på barbariet til Israel og landets imperialistoppbakkere i Gaza at den israelske historikeren Ilan Pappe, forfatter av The Ethnic Cleansing of Palestine, kunne uttale i et intervju med Al Jazeera at vestmaktenes muliggjøring av genocidet i Gaza er «enda verre» enn rollen de spilte i 1948. «På den tiden, i 1948, fantes det ikke fjernsyn. Folk hadde ikke smarttelefoner, og det var relativt enkelt å dekke over Nakba, den etniske rensingen, og å hevde at den ikke eksisterte,» sa han. «Det er nå umulig å si at folk ikke kan vite hva som skjer når det vises på våre skjermer. Så jeg tror nivået av fornektelse i dag er langt mer dystert, langt mer opprørende...»

Der han bemerket at massakrer i 1948 ble brukt av sionistene for å tvinge palestinere ut av områder hevdet for en israelsk stat, la han til: «Det vi nå ser er massakrer som er del av den genocidale impulsen, nemlig å drepe mennesker for å redusere antallet mennesker som bor i Gaza.»

Loading