Perspective

University of California-streikeavstemming må bli starten på arbeiderklassens kamp mot krig og politidiktatur

Studenter og lærere marsjerer sammen på University of California-Los Angeles, 29. april 2024.

Avstemmingen til 48 000 mastergradstudentarbeidere på tvers av 10 campuser i University of California-systemet, for å autorisere streikeaksjoner over politiets tilslag mot antigenocidprotester, begynte mandag morgen. Online-avstemmingen til medlemmene av fagforeningsavdelingen United Auto Workers Local 4811 fortsetter til og med onsdag.

World Socialist Web Site oppfordrer til en breiest mulig «ja»-stemme. Grunnplanarbeidere må nå begynne forberedelser for en full streik, som omfatter breiere deler av arbeiderklassen. De må avvise bestrebelsene fra UAW-apparatet for å begrense og tilbakeholde den.

Streikeavstemmingen finner sted mot bakteppet av pågående studentledede aksjoner mot det USA-støttede israelske genocidet i Gaza. I løpet av helga arrangerte studenter protester på UC Berkeley, som er en av campusene der avstemmingen avholdes, Virginia Commonwealth University, Duke University og andre.

Protester over hele landet har blitt møtt med en uforlignelig mobilisering av politiet og deres tilslag mot grunnleggende demokratiske rettigheter, støttet av både demokratiske og republikanske politikere. Minst 3 000 demonstranter, hovedsakelig studenter, har blitt arrestert på tvers av landet bare de tre siste ukene.

Avstemmingen ved University of California-systemet ble utløst av et politiangrep på en teltleir på UCLA, som ble tvungent oppløst etter at opprørspolitiet også sto til side mens høyreorienterte sionister i fem timer angrep demonstrantene. Tilstedeværende forelesninger er kansellert, og campusen er satt under effektiv politikontroll.

Streikeavstemmingen finner også sted der genocidet i Gaza med angrepet på Rafah går inn i en ny fase. Israel har stengt fullstendig av matforsendelser, og ekstreme betingelser av hungersnød eksisterer i den nordlige delen av enklaven. Titusenvis, om ikke hundretusener, vil dø i neste fase av genocidet dersom det ikke blir iverksatt hastetiltak for å stoppe det.

Genocidet har støtte fra hele styringsklassen og dens to partier, demokratene og republikanerne. Og så forferdelig som det er, genocidet er bare én front i en framvoksende tredje verdenskrig.

USA og de andre imperialistmaktene planlegger en massiv opptrapping av krigen mot Russland over Ukraina. De har gjentatte ganger sagt at trusselen om nukleær utslettelse ikke vil avskrekke NATO, selv fra angrep på russisk grunn og direkte utplassering av vestlige tropper.

Studentenes protester, selv om de er beundringsverdige og modige, er ikke tilstrekkelige til å stoppe genocidet i Gaza.

Det er den internasjonale arbeiderklassen, som produserer alt av samfunnets rikdom, som har makten til å motsette seg og beseire den kapitalistiske styringselitens kriminelle handlinger.

Krigen i utlandet er samtidig en krig mot arbeiderklassen hjemme. For å frigjøre sosiale ressurser til krig gjennomfører styringsklassen masseoppsigelser. Bare i USA har det i år blitt kunngjort hundretusenvis av nedskjæringer. Dette inkluderer tusenvis av bilarbeidere, bare måneder etter at en angivelig «historisk» kontrakt ble banket gjennom med støtte fra Bidens Hvite hus.

Det er et enormt potensial for at arbeidernes opposisjon mot utbytting og ulikhet kan knyttes sammen med de utbredte antikrigsentimentene i den generelle befolkningen. Arbeidere konfronterer katastrofale vilkår forårsaket av skyhøy inflasjon, kollapsen av infrastruktur og slettingen av sosiale programmer.

Arbeidere ved Stellantis sentrale Warren Stamping-anlegg stemte i forrige uke for å streike over helse- og sikkerhetsanliggender, men dette er bare én refleksjon av det dype raseriet som eksisterer.

Det er fagforeningsapparatet som spiller den sentrale rollen i å blokkere utviklingen av en bevegelse i arbeiderklassen mot krig.

United Auto Workers-president Shawn Fain er, i alle henseender, en del av Biden-administrasjonen. UAW godkjente og støttet Biden for gjenvalg og kastet ut antikrigdemonstranter fra hans aksepttale, mens de falskt hevdet støtte for en «våpenhvile», bare for å komme ut foran arbeiderne.

Andre fagforeningsbyråkrater gjør ingen forsøk på å skjule deres fiendtlighet mot protestene. Randi Weingarten, president for det føderale lærerfagforbundet American Federation of Teachers (AFT), som krysser kloden for støtte for USA-oppbakkede kriger, har svertet studenter og lærere som protesterer mot genocidet som «antisemittiske».

UAW-byråkratiet ønsket ikke å kalle denne avstemmingen og prøver allerede å begrense den. Etter å ha forsinket UC-avstemmingen med uker, har de ikke kalt streikeavstemminger noen andre steder, selv på campuser som NYU, der protester også har blitt angrepet. De har også indikert at de søker en avtale for å «de-eskalere» – med andre ord, for å stenge ned protestene – i tråd med sviket på Northwestern University i bytte mot tannløse løfter fra universitetsadministrasjonen, som ikke gjør noe for å stanse genocidet.

UAW-apparatet har sagt at selv om masterstudentarbeidere skulle stemme for å streike, vil de ikke alle bli kalt ut på en gang. I stedet har UAW til hensikt å modellere enhver handling etter «stand-up»-streiken i bilindustrien i fjor, som holdt det store flertallet av arbeiderne i arbeid og banet vei for konsesjonskontrakter og permitteringer.

WSWS oppfordrer akademiske arbeidere til å avvise denne bestrebelsen for å beseire deres kamp. En stemme for å streike betyr en stemme for å streike! Ikke for å bli holdt i arbeid mens apparatet engasjerer seg i deres manøvrer i kulissene.

Alle 400 000 aktive UAW-medlemmer, som inkluderer bilarbeidere så vel som arbeidere på forsvarsanlegg, må mobiliseres til forsvar for studentene og det palestinske folket. Streikeaksjoner må ikke begrenses til UC-systemet, men omfavne strategiske deler av amerikansk industri for å tvinge fram en slutt på genocidet.

Dessuten må den utvides til arbeidere over hele verden, som er forent i produksjonsprosessen og ikke har noen interesse av eskaleringen av en krig som truer hele menneskeheten.

Organiseringen av denne handlingen, fri for byråkratisk innblanding og sabotasje, krever utviklingen av grunnplankomitéer. Som Will Lehman, en sosialist og bilarbeider som i 2022 stilte til valg for UAW-president, nylig sa: «Vi må begynne å slåss for dette nå. Hold massemøter på arbeidsplassen deres for å diskutere handlinger. I møte med uunngåelig motstand fra UAW-byråkratiet, organiser streikekomitéer på grunnplanet for å håndheve dere demokratiske vilje.»

Menneskeheten står ved et veiskille. Den kapitalistiske veien fører til dypere økonomiske og sosiale kriser, som kulminerer i fascisme, verdenskrig og i siste instans til utryddelsen av den menneskelige sivilisasjon. Det eneste alternativet er framveksten av arbeiderklassen, som ikke har noen interesse i krig, utbytting og diktatur, som en revolusjonær politisk kraft.

Kampen mot krig og ulikhet må kombineres med kampen mot det utdaterte kapitalistsystemet. Profittmotivet, som med dets destruktive logikk blir spilt ut i Gaza så vel som på campusene, må erstattes med rasjonell planlegging av verdens ressurser for å imøtekomme menneskelige behov, under kontroll av en arbeidernes regjering. Dette er sosialismens program.

Loading