Kampen mot imperialistkrig blant studenter og ungdom

Den følgende talen ble holdt av Dilaxshan Mahalingam, et IYSSE-medlem i Sri Lanka, på Det internasjonale maidag-nettstevnet 2024, avholdt lørdag 4. mai.

Det internasjonale maidag-nettstevnet 2024

International Youth and Students for Social Equality (IYSSE), i nært samarbeid med våre kamerater i ICFI, slåss for å bygge en internasjonal massebevegelse av arbeidere og ungdom mot krig. Denne bevegelsen må bli basert på den internasjonale arbeiderklassen, den eneste sosiale kraften som er i stand til å stoppe imperialistkrig og en katastrofal nukleær tredje verdenskrig, og må ledes av prinsippene for internasjonal sosialisme.

Vår kampanje er rettet mot å stoppe Israels genocidale krig i Gaza, USA-NATO-krigen mot Russland i Ukraina og USAs krigsforberedelser mot Kina. Vi fordømmer på det sterkeste den brutale politiundertrykkingen utløst av Biden-administrasjonen mot studentprotester på universiteter over hele USA mot genocidet i Gaza. Vi oppfordrer til mobilisering av arbeiderklassen i USA og internasjonalt til forsvar for alle som protesterer mot genocidet.

I vår kamp for å mobilisere ungdom og studenter mot imperialistkrig kjemper IYSSE mot den politiske innflytelsen fra ulike studentorganisasjoner, deriblant Inter-University Student Federation (IUSF) og Jaffna University Student Union (JUSU). IUSF og JUSU arbeider for å blokkere studenter som vender seg til arbeiderklassen i deres kamp for å forsvare grunnleggende rettigheter, inkludert gratis utdanning, og for å begrense dem innen det reaksjonære borgerlige politiske rammeverket.

IUSF, som er politisk kontrollert av pseudo-venstre-organisasjonen Frontline Socialist Party (FSP), holder studentene i mørket om Gaza-genocidet og den tiltakende faren for imperialistisk verdenskrig. IUSF-aktivister har med vold grepet inn for å blokkere IYSSE-kampanjer blant universitetsstudenter.

Ei gruppe KUSU-IUSF-representanter prøver å forpurre IYSSEs antikrigkampanje

Midt i studentenes voksende opposisjonen mot angrep utført av president Ranil Wickremesinghes regjering mot gratis utdanning, organiserer IUSF fåfengte protester for å legge lokk på deres harme og begrense dem til å utøve press på regjeringen, og sprer illusjonen at slike grep vil tvinge regjeringen til å endre kurs.

Stikk i strid med IUSFs påstander er Wickremesinghe-regjeringens angrep på gratis utdanning del av harde sparetiltak diktert av Det internasjonale pengefondet (IMF) som gjenytelse for redningslånet på $ 3 milliarder. Verken Wickremesinghe-regjeringen eller noe annet regime som kan erstatte den etter framtidige valg kan avvike fra IMF-programmet.

IUSF er fullstendig fiendtlig til den politiske kampen som føres av IYSSE blant studenter for å vende dem til arbeiderklassen, og vår kamp for å bygge en arbeiderledet forent politisk bevegelse, som samler studenter mot regjeringen og for sosialistisk politikk. Gratis utdanning kan bare forsvares gjennom en slik arbeiderklasseledet bevegelse for å omvelte det borgerlige styret og etablere en regjering av arbeidere og bønder, som er forpliktet til sosialistisk politikk.

Del av SEP og IYSSE-protesten utenfor Sri Lanka Insurance Corporation i Colombo, den 15. juni 2023.

JUSU tier også om genocidet i Gaza. Som respons på en gransking utført av WSWS sa JUSU-leder K. Thuvarkan: «Vi bryr oss ikke om de internasjonale utviklingene. Vi bryr oss bare om våre problemer, tamilske folks problemer.»

JUSUs taushet om Israels genocid i Gaza er basert på reaksjonær tamilsk nasjonalisme og strømmer fra pro-imperialisme-politikken til de tamilske borgerlige nasjonalistpartiene, inkludert Tamil National Alliance (TNA), som de har nære bånd til. Disse partiene er helt på linje med den militærstrategiske USA-India-offensiven mot Kina, og bønnfaller det «internasjonale samfunnet», dvs. USA og de vestlige imperialistmaktene til å presse Colombo for en maktdelingsordning der den tamilske eliten kan sikre seg noen privilegier.

De borgerlige tamilpartiene, som med alle andre partier i det borgerlige politiske etablissementet, er fullt forpliktet til IMF-dikterte innstrammingstiltak. Under betingelsene for et mulig presidentvalg som skal holdes innen utgangen av dette året, vurderer de hvilken kandidat de kan støtte for å sikre den tamilske elitens privilegier.

C.V. Vigneshwaran, lederen av Tamil People’s Alliance, tar til orde for å stille en «tamilsk kandidat» for å «uttrykke til folket og andre nasjoner tamilske politiske anliggender» og også for å «forhandle» med andre kandidater om «hva de vil gi oss». R. Sambandan og M.A. Sumanthiran fra TNA tar til orde for å støtte en kandidat fra de store partiene, men har ikke bestemt seg for hvem. Enten man stiller med en «tamilsk kandidat» eller støtter en kandidat fra et stort parti, kalkylen til de forskjellige tamilske borgerlige partiene er hva som er den beste måten å sikre den tamilske elitens privilegier.

Arbeidere, ungdom og studenter må avvise den reaksjonære politikken til alle partiene i det borgerlige politiske etablissementet og deres pseudo-venstre-vedheng. De må slåss for en forent revolusjonær bevegelse av arbeiderklassen, som går på tvers av singalesiske, tamilske og muslimske kommunalistiske skillelinjer, samler ungdommen, studentene og de fattige på landsbygda, for å styrte det borgerlig styret og etablere en regjering av arbeidere og bønder, som er forpliktet til sosialistiske politiske retningslinjer.

IYSSE kjemper blant ungdom og studenter for å mobilisere dem langs den revolusjonære veien. Vår oppfordring til ungdom og studenter er å gå sammen med IYSSE for å bringe fram denne kampen for sosialisme.

Loading