Arbeidere og studenter krever totalstreik til støtte for akademiske arbeidere fra University of California

En tredagers avstemming for å autorisere en streik av 48 000 akademiske arbeidere, medlemmer av United Auto Workers Local 4811, over hele University of California-systemet, har overveldende bekreftet arbeidernes besluttsomhet for å føre en politisk kamp mot genocidet i Gaza og systematisk undertrykkelse av demokratiske rettigheter.

Antigenociddemonstranter på UC-Irvine-teltleiren, 15. mai 2024.

WSWS hilser utfallet av avstemmingen velkommen og oppfordrer til en full offensiv mot Biden-administrasjonen og dens republikanske medskyldige: Den pågående undertrykkingen av protestene av staten bekrefter at en full politisk kamp mot Det demokratiske partiet og hele det politiske partietablissement som støtter kriminelle kriger og genocid i utlandet og angrep på grunnleggende rettigheter og ytringsfrihet hjemme er nødvendig.

Torsdag angrep politiet et protestleir på Chicagos DePaul University, der politioffiserer i opprørsutstyr demonterte en pro-palestinsk teltleir og arresterte to.

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter

UC-kampen setter arbeidere og studenter i direkte konflikt med UAW-byråkratiet. Fagforeningsapparatet gjør sitt ytterste for å begrense og minimere handlingen til tannløse «standup»-streiker kun på utvalgte campuser, mot grunnplanets krav om en full streik. Fagforeningen har kunstig pålagt en sluttdato for streiken den 30. juni, som de, til tross for autorisasjonen, enda ikke har kalt ut.

Byråkratiet har bevisst hindret deres egne medlemmer som er involvert i lignende aksjoner fra å gå sammen i en felles og kraftigere kamp. I tillegg til 48 000 Local 4811-medlemmer, var 6 000 medlemmer av Local 4121 involvert i en streik på University of Washington som begynte og endte samme dag, der den ble avblåst av fagforeningen som kunngjorde en tentativ avtale som ingen har sett. I Detroit stemte arbeidere fra UAW Local 869 på Stellantis-fabrikken Warren Stamping Plant også for en streik, på grunn av helse- og sikkerhetsanliggender, men de har blitt holdt i arbeid av fagforeningen.

Arbeidere må avvise forsøk på å isolere UC-streiken fra andre arbeidslivsaksjoner og ta kampen over i egne hender. For å gjennomføre deres krav er en politisk kamp mot demokratene, republikanerne og det medskyldige fagforeningsapparatet en nødvendighet: Etableringen av en uavhengig grunnplankomité må prioriteres. Kampen må utvides til alle studiesteder og fabrikker. Hele UAW-medlemskapet må informeres om hva som står på spill: Krig og genocid må stoppes ved å stoppe produksjonen og demokratiske rettigheter må forsvares hardt, mot de gjentatte angrepene utført av Biden-administrasjonen.

Det er brei støtte for protestene og for en målrettet streik over hele linja blant arbeidere og studenter. Torsdag utga Wayne State-avdelingen av International Youth and Students for Social Equality (IYSSE) i Detroit, Michigan, en uttalelse som delvis lyder:

WSU IYSSE støtter den kraftfulle streikeavstemmingen fra 48 000 akademiske arbeidere i California og lover å ta denne kampen mot genocid, krig og angrep på studenter til UAW-medlemmene i bilfabrikkene. I en uttalelse publisert 30. april fordømte over 100 fakultetsmedlemmer på Wayne State University (WSU) i Detroit også «mccarthyistisk undertrykking av studenter på campuser over hele USA» og de voldelige politiangrepene på ytringsfriheten.

Disse handlingene er viktige skritt for å stoppe undertrykkingen av studenter på campuser og for å bevisstgjøre vår overveldende motstand mot det fortsatte genocidet.

Det er imidlertid bare arbeiderklassen som kan stoppe denne krigen, og den tiltakende pådriveren til en tredje verdenskrig. Studenter må advares om at UAW ikke har til hensikt å gjennomføre en kamp mot krig. Tvert imot, UAW-president Fain – Genocide Joe Bidens høyre hånd, har lovet å forvandle fabrikkene tilbake til et «Arsenal for demokrati», med henvisning til den andre verdenskrig.

I Detroit er vi godt klar over UAWs svik mot den nylige bilarbeiderkontrakten som banet veien for masseoppsigelse av supplerende ansatte. UAW-ledelsen har kontinuerlig tatt beslutninger mot arbeidernes interesser, inkludert «stand up»-streikene som lot produksjonen fortsette på bilfabrikkene og avsluttet streiker før avtaler var inngått. Arbeiderne som er igjen står i økende grad overfor utrygge betingelser, som vist av streiken på Stellantis’ Warren Stamping-anlegg.

Derfor oppfordrer vi UAW-medlemmer til å danne uavhengige grunnplankomitéer for å ta kontrollen fra byråkratiet og legge den over i hendene på arbeiderne selv. IYSSE støtter oppfordringen om en umiddelbar streik mot det amerikansk-israelske genocidet, og spre streiken til bilfabrikkene og mobiliseringen av industriarbeiderklassen. Vi oppfordrer arbeidere til stanse håndteringen av alle forsyninger til Israel som kan anvendes til militære formål. Vi fordømmer arrestasjonene av over 3 000 studenter og de voldelige angrepene på våre rettigheter.

Hendene vekk fra studentene, forsvar demokratiske rettigheter! For en landsdekkende og internasjonal streik mot genocidet og krigen!

En UC-Irvine-student i sosiologi fortalte WSWS at hun stemte for å streike fordi

Hovedpoenget er at dere ikke beskytter arbeiderne deres på noen av måtene dere burde, enten det er ei lønn å leve av eller bare å beskytte dem mot vold på campuser.

Dere burde ikke la deres arbeidere eller studenter bli truffet med gummikuler, for eksempel, hva sier det om hvem disse institusjonene er, og hvor mye dere bryr deres om oss? Det gjør dere ikke, og jeg tror det er et veldig åpenbart sentiment.

Et fakultetsmedlem på University of Washington fortalte WSWS:

Streikeaksjonen og teltleiren har hatt en positiv innvirkning på min arbeidsplass. Jeg og mine kolleger diskuterer dette hver dag og studentperspektivene blir hørt. Jeg oppfordrer studentene til å fortsette å studere de breiere perspektivene og implikasjonene av deres klager, og å koble deres handlinger sammen.

Den felles kampen er mot selskapenes maktstruktur, og kampen er verdensomspennende. Studenter i UC-systemet og her på UW må ikke akseptere halvveis mål og utsalgstilbud. Arbeiderklassen hører dere.

Studentene i streik og studentene i teltleiren tar på seg en stor risiko. Vi har alle sett hvor langt administrasjoner er villige til å gå for å legge ned teltleirer. Studentstreiken her tok slutt etter én dag. Jeg spurte en student som hadde vært med på streiken om TA-en var en god avtale; han sa den var OK. Jeg spurte hvorfor avtalen ble oppnådd så raskt; han sa universitetet kanskje bare trengte å vite at de var seriøse. Men han innrømmet at en éndagsstreik sannsynligvis ikke skremte noen.

I opposisjon til UAWs «standup»-streik sa fakultetsmedlemmet: «Det burde bli en totalstreik. Disse studentene blir angrepet av kjeltringer som handler på vegne av administrasjonen.»

Leila, ei SAG-AFTRA-skuespillerinne som er co-vert for PunchUpPod, fortalte WSWS,

Jeg støtter helhjertet UC-akademiske arbeideres avstemming for å streike i solidaritet med deres studenter, som har blitt angrepet av administrasjonen, av et brutalt politi og av voldelige motdemonstranter. Topartioppdraget om å fortsette å finansiere kriger, samtidig som det skapes nye lover for å kriminalisere ytringer og vår rett til å protestere, må bekjempes nådeløst.

Vi trenger alle mann på dekk, og så lenge det tar for å få slutt på dette genocidet, men også for å endre amerikanske prioriteringer til å investere i mennesker, klima, omsorg og fellesskap.

Hun la til: «Jeg ville aldri støtte en streik der folk forventes fortsatt å skape profitt for ondskapen de protesterer imot.»

Loading