University of California-mastergradstudenter stemmer overveldende for å autorisere streik mot tilslag på campuser

Folkeuniversitet for Gaza på University of California, Irvine, 15. mai 2024.

48 000 akademiske arbeidere på tvers av University of California-systemet har med 79 prosent på tvers av alle campuser stemt for å streike, kunngjorde United Auto Workers Local 4811 onsdag kveld. UC-arbeiderne krever en slutt på politiets statsrepresjon mot protester og teltleirer mot genocidet i Gaza.

Avstemmingen er et viktig standpunkt som peker på det enorme potensialet for en breiere kamp som knytter kampen mot krig til opposisjonen i arbeiderklassen mot ulikhet og utbytting.

Læreres kamper utvikler seg på tvers av landet. I Detroit og på tvers av Michigan står lærere og skolearbeidere overfor titalls millioner dollar i budsjettnedskjæringer, inkludert masseoppsigelser, lønnskutt for para-profesjonelle og avsluttingen av føderal Covid-19-finansiering fra Biden-administrasjonen.

Mens UC-avstemmingen ble gjennomført talte Jerry White, visepresidentkandidat for Socialist Equality Party i det amerikanske 2024-valget, nylig på et skolestyremøte i Ann Arbor, der han oppfordret til enhet av alle disse kampene i en kamp mot kapitalisme:

Arbeidere kjemper imot. Jeg oppfordrer dere innstendig til å støtte University of Californias 48 000 akademiske arbeidere, som er medlemmer av UAW og stemmer for streik for å beskytte deres studente, for ytringsfriheten og for å stoppe det USA-støttede genocidet i Gaza. Dette er en politisk streik for å stanse politiets tilslag mot campusprotester som støttes av Biden og begge selskapspartiene.

Forsvaret av arbeidsplasser og offentlig utdanning vil ikke oppnås gjennom bakromsavtaler av DFT og Michigan Federation of Teachers og andre fagforeninger, som er allierte med pro-krig demokratene.

Det vil bare bli oppnådd gjennom den besluttsomme kampen fra grunnplanets lærere for å forene seg med helse-, bil- og logistikkarbeidere og breiere deler av arbeiderklassen, for å slåss for at sosiale behov tar prioritet over selskapsprofitt og krig.

Gnisten for streikeavstemmingen kom fra grunnplanmedlemskapet etter at en politistøttet fascist og sionistmobb angrep Palestine Solidarity Campment på UCLA i fem timer, natta 30. april, mens politiet sto til side. Både studenter og medlemmer av UAW 4811 ble angrepet, med dusinvis tvunget til å oppsøke sykehus på grunn av skader påført under angrepet.

Dagen etter, i stedet for å arrestere de som lanserte angrepet, rykket politiet inn for å rydde teltleiren. De gjorde det med støtte fra UAW-funksjonærer, som tillot dem å komme gjennom barrikadene som var reist.

Siden da har skremselstaktikken bare eskalert. På onsdag utvidet protesterende studenter på UC Irvine deres teltleir til å omfatte Physical Sciences-bygningen. De omdøpte bygningen til Alex Odeh Hall, etter den palestinske aktivisten som ble myrdet av sionister som i 1985 plantet ei rørbombe på hans kontor i Santa Ana, California.

Som respons kalte universitetsadministrasjonen inn en massiv politistyrke for å angripe demonstrantene, der de også arresterte minst tre fakultetsmedlemmer. Politiet ble sendt fra California Highway Patrol, Orange County Sheriffs Department og byene La Palma, Garden Grove, Irvine, La Habra, Fountain Valley og Costa Mesa. Minst fem helikoptre sirklet over, hvorav ett var utstyrt med en høyttaler, og beordret demonstranter til å spre seg eller bli arrestert.

Ifølge kommentarer fra demonstranter, blant dem som har blitt suspendert av universitetet som gjengjeldelse for protestene var hele UAW-forhandlingsteamet fra teltleiren.

Studenter protesterer mot genocidet i Gaza på UC Irvine, 15. mai 2024.

Tidlig samme dag viste innlegg på sosialmedier at opprørspolitiet var beredt til å angripe studentbefolkningen på UC Irvine også. Seinere nyhetsrapporter fulgte, som indikerte at teltleiren der på universitetet ble tvungent demontert av politiet og at det ble foretatt flere arrestasjoner.

Det neste trinnet for mastergradstudentene er å organisere seg for å pålegge deres demokratiske beslutning gjennom en umiddelbar, systemdekkende streikeaksjon. UAW-byråkratiet forsøker, etter å ha blitt tvunget til å kalle en avstemming om autorisasjon for streik, enten å begrense en faktisk streik eller helt å forhindre den.

Fagforeningen har gjort det klart at den har til hensikt å strukturere eventuelle arbeidsnedleggelser – kalt på et tidspunkt i framtiden «dersom omstendighetene tillater det» – etter den tannløse standup-streiken i bilindustrien i fjor. Den streiken, som bare berørte et lite mindretall av fabrikkanleggene, ble etterfulgt av en utsalgskontrakt som nå brukes til å gjennomføre masseoppsigelser.

Mens mastergradstudenter ønsker å bruke metodene for klassekamp for å forsvare ytringsfriheten, er UAW-byråkratiet forent ved hofta med administrasjonen til «Genocide» Joe Biden. Den godkjente og støttet Biden for gjenvalg og kastet til og med ut demonstranter fra salen da Biden aksepterte UAWs støtteerklæring.

Angrepene på studenter og arbeidere på UCLA, UC San Diego, UC Irvine og andre steder, av sionister og politi er mer enn tilstrekkelige «berettigede omstendigheter» til å kalle en streik.

Initiativet må tas av studentarbeiderne på grunnplanet selv, for å organisere streiken, som ikke må overlates til UAW-apparatet.

UC postdoc: «Dersom man faktisk mener alvor med å stoppe genocidet, da må vi organisere oss utenfor fagforeningsbyråkratiet»

World Socialist Web Site snakket med en UC postdoc-student om UAWs opptreden i løpet av de tre siste ukene:

Irvine-politiet samlet for å angripe antigenociddemonstranter, 15. mai 2024.

Vi fikk ingen reell kommunikasjon fra UAW før UCLA-teltleiren ble angrepet. Siden den gang, uansett alt snakk om ‹fagforeningsdemokrati›, de har aldri spurt oss om å holde en verdiløs ‹standup-streik›. Jeg ønsker ikke å fortsette å jobbe dersom UCLA streiker og blir angrepet.

Da jeg stemte var det første gangen jeg noen sinne hørte dem si noe om å avslutte streiken innen 30. juni. Det å kalle en slutt på streiken på forhånd gjør den ineffektiv. Prosessen har ikke involvert noen innspill fra medlemskapet, og de undergraver med vilje streiken før den i det hele tatt starter. Som en ‹standup-streik› splitter de oss opp etter campuser og til og med institutter i stedet for at alle kjemper sammen, og de sørger for at det nesten ikke er noen innvirkning på UC-systemet.

Min frustrasjon med UAW-tilnærmingen er at de prøver å få dette til å dreie seg om ‹arbeidsplassbetingelser› og ikke om situasjonen i Gaza. De prøver å holde det som en legal streik og ikke om å stoppe genocidet.

De prøver å få oss pumpet opp for streiken det ene øyeblikket, men i det neste understreker fagforeningslederskapet at det bare ‹kanskje blir en streik, om nødvendig›.

Fain er demokratenes darling, og likevel later disse byråkratene som om han kommer til å stå opp mot Biden, etter å ha godkjent og støttet ham. Det er avskyelig at Fain kaller arbeidere «demokratiets arsenal» mens UAW bygger våpen for Israel og selv nekter å avstå fra investeringer i den israelske militærmaskina.

Dersom dere virkelig mener alvor med å stoppe genocidet, da må vi organisere oss utenfor fagforeningsbyråkratiet.

UAW stenger ned streiken på University of Washington etter mindre enn 24 timer

UAW stengte tirsdag kveld ned en streik til 6 000 lærerassistenter, forskningsassistenter og akademiske studentansatte, Academic Student Employees (ASEs), på University of Washington (UW), mindre enn 24 timer etter at den startet. Den lokale fagforeningsavdelingen, UAW 4121, kunngjorde på Twitter/X at den hadde oppnådd en tentativ avtale (TA) med universitetet, og oppfordret til ratifiseringen av den. Avstemmingen pågår, fra 15. til 17. mai.

Husky Union Building (HUB) på University of Washington-campusen, i oktober 2014 [Photo by Sage Ross / CC BY-NC-SA 4.0]

Streiken ble opprinnelig kalt etter en avstemming på 99 prosent for å autorisere en streik for å kreve høyere lønninger, lavere helsetjenestepremier, bedre barnepass og andre krav.

UW-kontrakten oppfyller ikke behovene til arbeidere som bor i Seattle, en av de dyreste byene i USA. Timelønnsøkningen er kun 8 prosent for første år av kontrakten, og 5 prosent for andre og tredje år. Inflasjonen i Seattle har gått opp nesten 22 prosent de tre siste årene av den siste kontrakten, som betyr at avtalen ikke holder tritt med inflasjonen.

UAW har også hevdet $ 0 per år i helseforsikringspremier som en betydelig seier, som faktisk bare opprettholder det som allerede har eksistert. Fagforeningen kunngjorde også et tilskudd for barnepass på $1 560 i kvartalet ($ 520 i måneden), men annonserte ikke det faktum at «Universitetet godtar å forplikte seg til ikke mer enn $ 70 200 i utlegg per år for ASE-barnepass.»

Kontraktsspråket antyder at dersom alle som søkte om tilskudd til barnepass fikk det maksimale beløpet ville UW bare dekke for 11 arbeidere i løpet av et år, eller de første 45 arbeiderne som søkte om tilskuddet i første kvartal, og ingenting for noen for de ni neste månedene. Universitetets maksimum ble heller ikke økt fra den forrige kontrakten, som betyr at ASE-er i tiltakende grad konkurrerer med hverandre, i stedet for å bli dekket universelt.

Kommentarer på sosialmedier indikerer en stor mengde harme fra grunnplanet. En som kommenterte skrev på UAW 4121s Instagram: «Korriger meg om jeg tar feil, men det beløpet vil ikke engang dekke ‹inflasjonen›, er ikke det tilfelle? Eller prisskvisingene som skjer i alle sektorer, inkludert for husleier og dagligvarer?» En annen skrev: «Flott at vi fikk andre ting, fortsatt uakseptabelt om lønningene!» Andre kommenterte med ettertrykkelige oppfordringer til «Stem nei!»

Beslutningen om å kalle for streik, og deretter umiddelbart avbryte den, er en indikasjon på de ekstreme spenningene mellom grunnplanarbeidere og UAW-byråkratiet. Apparatet er livredd for det «enorme potensialet for at arbeidernes motstand mot utbytting og ulikhet skal knytte seg til de utbredte antikrigsentimentene i befolkningen generelt», som WSWS forklarte i en nylig uttalelse.

Det er også en advarsel om at byråkratiet vil handle for frekt å krenke besluttsomheten til mastergradstudenter ved University of California, og for å begrense og isolere deres kamp.

Oppfordringen til en umiddelbar streik i UC-systemet må kombineres med kravet om en umiddelbar gjenopptakelse av streiken på University of Washington. Det må ikke bli noe tilbake til arbeid før arbeiderne faktisk har ratifisert en kontrakt som vinner deres krav, etter at de har hatt tilstrekkelig tid til å studere og diskutere avtaleforslaget seg imellom.

Streiken på UC må utvides til hele UAW-medlemskapet, inkludert mastergradstudenter på andre campuser, de 150 000 bilarbeiderne hos Ford, GM og Stellantis, og ytterligere tusener hos forsvarskontraktører som General Dynamics, Allison Transmission og Lockheed Martin.

For informasjon og assistanse med å etablere grunnplankomitéer, kontakt World Socialist Web Site ved å bruke skjemaet nedenfor.

Loading