Perspective

Aktor i Den internasjonale straffedomstolen sikter Netanyahu for «drap» og «utryddelse» av sivile

Hovedanklageren for Den internasjonale straffedomstolen søkte mandag om arrestordrer for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Yoav Gallant.

ICC-aktor Karim Khan beskyldte de israelske lederne for å presidere over «drap» og «utryddelse» av palestinere, som del av en «felles plan om å sulte som en metode for krig og andre voldshandlinger mot Gazas sivilbefolkning som et middel for … kollektivt å straffe Gazas sivilbefolkning.»

Ruiner i Gaza, desember 2023. [Photo by Tasnim News Agency / CC BY-SA 4.0]

I kunngjøringen av anklagene beskyldte aktoren Netanyahu og Gallant for «følgende krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten»: «Å sulte sivile som en metode for krigføring som en krigsforbrytelse»; «Med hensikt og vilje forårsake stor lidelse, eller alvorlig skade på kropp eller helse ... eller grusom behandling som en krigsforbrytelse»; «Forsettlig dreping ... eller Mord som en krigsforbrytelse»; «Utryddelse og/eller mord ..., inkludert i konteksten av død forårsaket av sult.»

Aktoren erklærte: «Vi hevder at forbrytelsene mot menneskeheten anklaget ble begått som del av et omfattende og systematisk angrep mot den palestinske sivilbefolkningen i henhold til Statens politikk. Disse forbrytelsene, etter vår vurdering, fortsetter til i dag.»

I tillegg til Netanyahu og Gallant søkte Khan også om arrestordrer mot ledere av Hamas, hvilket uten tvil gjenspeiler press fra kapitalistregjeringene og Israels supportere. Den sentrale politiske betydningen av anmodningen om arrestordrer er imidlertid klar: Staten Israel er et kriminelt regime.

Anklagene rettferdiggjør fullt ut de globale masseprotestene som har brutt ut de syv siste månedene, som har vært gjenstand for ondsinnede bakvaskelser fra styringsklassen og media. Demonstranter har blitt slått, arrestert og beskyldt for «antisemittisme» for å fordømme og forsøke å stoppe en av de største krigsforbrytelsene i den moderne perioden.

Der han responderte på anklagene erklærte Israels statsminister Benjamin Netanyahu: «Med hvilken frekkhet våger dere å sammenligne Hamas-monstrene med soldatene til IDF, den mest moralske hæren i verden?»

Denne «mest moralske hæren i verden» har ødelagt flertallet av hus, skoler og sykehus i Gaza, sammen med hvert eneste universitet. Dens ledere har omtalt Gazas sivilbefolkning som «dyr» og erklært: «Det vil ikke være noen elektrisitet, ikke noe mat, ikke noe drivstoff», og hevdet at de har til hensikt å utføre kollektiv avstraffelse mot en «hel nasjon».

Dette er, faktisk, den «mest moralske hæren» siden Hitlers Wehrmacht.

Biden-administrasjonen responderte med sin egen rasende fordømmelse av ICC-aktors anklager. I en uttalelse erklærte Biden: «ICC-aktors søknad om arrestordrer mot israelske ledere er opprørende. Og la meg være klar: Uansett hva denne aktor måtte antyde, det er ingen ekvivalens – ingen – mellom Israel og Hamas. Vi vil alltid stå med Israel mot trusler mot landets sikkerhet.»

Det er, faktisk, ingen ekvivalens. Palestinerne lever under grufulle betingelser av undertrykking og illegal okkupasjon av Israel. Selv om man skulle sette et likhetstegn mellom undertrykkeren, Israel, og de undertrykte, palestinerne, har Israel drept 40 Gaza-beboere for hver israeler som ble drept i 7. oktober-angrepene.

Bidens fordømmelse av Den internasjonale straffedomstolen kom mindre enn 24 timer etter at han talte på Morehouse College i Georgia, hvor han erklærte: «Jeg har oppfordret til ... en umiddelbar våpenhvile for å stoppe kampene.» Men Bidens respons på påtalemyndighetens tiltale gjør det klart at hans kritikk av Netanyahu-regjeringen er kyniske eksersiser for skadekontroll, innrettet for å tilrettelegge og muliggjøre Gaza-genocidet.

Biden-administrasjonens bestrebelser for å tilbakevise aktors tiltale består av den ene absurditeten etter den andre.

«USA har vært tydelige siden lenge før den nåværende konflikten at ICC ikke har noen jurisdiksjon over denne saken,» erklærte utenriksdepartementets talsmann Matthew Miller. Dette er ikke sant. Den internasjonale straffedomstolen besluttet i 2021 at «domstolen kan utøve sin strafferettslige jurisdiksjon i Situasjonen i Staten Palestina», inkludert både Gaza og Vestbredden, etter Palestinas vedtak av Roma-statutten i 2015.

Bemerkelsesverdig er at Det hvite hus støttet ICC-prosessen mot Russlands president Vladimir Putin over Ukraina-krigen, til tross for at verken Ukraina eller Russland var en underskriver av Roma-statutten.

Der han ble presset til å svare på hvem som har jurisdiksjon til å si om Israel begikk krigsforbrytelser, svarte Miller absurd: «Israel». Det vil si, de kriminelle skulle avgjøre hvorvidt de er skyldige i forbrytelsen eller ikke.

Miller erklærte at tiltalen «kunne sette pågående bestrebelser for å oppnå en våpenhvileavtale som ville få gisler ut av Gaza og øke humanitær bistand i fare.» Men Hamas har allerede akseptert vilkårene foreslått av USA for løslatelse av gisler i bytte mot en våpenhvile, vilkår som ble avvist av Israel.

Biden fikk selskap av ledende representanter fra både Det demokratiske og Det republikanske partiet i fordømmelsen av påtalemyndighetens handlinger. Den republikanske House Speaker Mike Johnson truet med å sanksjonere Den internasjonale straffedomstolen, hvilket i seg selv ville være et brudd på folkeretten.

Bortsett fra å forsvare Israel uttrykker responsen fra offisielle amerikanske embetsrepresentanter en erkjennelse av at de er skyldige i å ha hjulpet og støttet alle forbrytelsene aktor beskrev. Johnson uttalte denne bekymringen eksplisitt, der han advarte: «Dersom ICC blir tillatt å true israelske ledere, kan våre bli de neste.»

Ja, faktisk. Hele det politiske etablissementet i USA, Johnson og Biden blant dem, står skyldig i å finansiere, bevæpne og politisk rettferdiggjøre et genocid.

I konkluderingen av tiltalen erklærte aktor: «Dersom vi ikke viser vår vilje til å anvende loven likt, dersom den blir ansett som anvendt selektivt, vil vi skape forutsetningene for dens kollaps ...»

Denne tilstanden er ikke en fjern hypotese, men et faktisk faktum. Imperialistmakter myrder og torturerer ustraffet over hele verden. De fungerer som en lov for dem selv, og trosser til enhver tid internasjonal lov.

Selv om ICC absolutt har moralsk tyngde vil den ikke ha noen effekt på imperialistregjeringenes politikk. Det har gått nesten fem måneder siden Den internasjonale domstolen beordret Israel til å slutte å drepe og sulte palestinske sivile. Siden den gang har titusenvis av palestinere blitt myrdet, og hele befolkningen har blitt nektet mat, vann og medisinsk behandling.

Arbeidere og unge mennesker burde ikke ha noen illusjoner om FN eller noen andre borgerlige folkerettsinstitusjoner for å stoppe genocidet i Gaza.

Det kan bare skje gjennom massemobiliseringen av arbeiderklassen, sammen med unge mennesker over hele verden, for å ta ledelsen i kampen mot sionisme, imperialisme og kapitalistsystemet.

Loading