University of California-akademiske arbeidere lanserer streik på UC Santa Cruz, med voksende krav om systemdekkende arbeidsnedleggelser

Et banner på streiken på University of California Santa Cruz, 20. mai 2024

En streik av 2 000 akademiske arbeidere startet mandag på University of California, Santa Cruz, mot politiets undertrykking av Gaza-protester på campuser. Arbeidsnedleggelsen på en av 10 universitetscampuser i University of California-systemet følger en overveldende delstatdekkende avstemming for autorisasjon av streik av 48 000 akademiske arbeidere organisert i United Auto Workers Local 4811.

UC-administrasjonen fortsetter dens forsøk på å forby UC-streiken. På fredag meldte den inn en «Unfair Labor Practice»-klage til Californias Public Employee Relations Board (PERB); en kjennelse forventes når som helst. I dens innmelding framfører administrasjonen det autoritære argumentet at streiken må forbys fordi den «skaper en farlig og vidtrekkende presedens for at sosiale, politiske og kulturelle anliggender – uansett hvor gyldige de er – som ikke er arbeidsrelaterte kan støtte en arbeidsstreik».

Streiken er en vesentlig utvikling i den voksende bevegelsen mot genocidet og det landsdekkende angrepet på retten til å protestere fra begge kapitalistpartiene. Bruken av klassekampens metoder øker objektivt nødvendigheten av framveksten av arbeiderklassen som den grunnleggende sosiale og politiske kraften mot krig.

En demonstrant vifter med et palestinsk flagg ved streikevakta på University of California Santa Cruz, 20. mai 2024

Streiken må bli starten på en breiere klassebevegelse. For det første må hele medlemskapet i United Auto Workers, inkludert bilarbeidere og arbeidere i forsvarsindustrien, forlange streikeaksjoner mot krigen og til forsvar for studentene.

Dette krever en kamp mot fagforeningsbyråkratiet, som bevisst begrenser streiken til en enkelt campus for å isolere den og stenge den ned før den kan bre seg. UAW-president Shawn Fain, en nær alliert av «Genocide Joe Biden», eksemplifiserer den totale integreringen av det pro-korporative apparatet med staten. Fagforeningen bruker som modell den såkalte «standup-streiken» i bilindustrien i fjor, som ikke gjorde noe for seriøst å påvirke produksjonen og ble fulgt av masseoppsigelser.

En rekke grupper som er aktive i protestene har utstedt viktige offentlige uttalelser som fordømmer UAW-byråkratiets begrensning av streiken til en campus. Students for Justice in Palestine (SJP) har utgitt en uttalelse som kritiserer den begrensede «standup-streiken», og skriver:

Veien videre er klar: UAW 4811 må umiddelbart kalle til streik på alle universitetssystemete campuser. ... UAW 4811-lederskapet må støtte kravene til deres arbeidere på grunnplanet, og den breiere grasrotbevegelsen for frigjøring. Enhver streik må kreve avsløring, avhending av investeringer, akademisk boikott, avskaffelse av politiet, amnesti og mer. Dette må bli en streik for Palestina. Det å vinne våre krav krever umiddelbar streikeaksjon, vi må ikke stoppe, og vi vil ikke hvile!

En uttalelse sirkuleres også blant akademiske arbeidere med tittelen «UAW-medlemmer og studenter bekymret for UCSC UAW-lederskapet». Det uttrykker «alarm» over «mangelen på et Cops Off Campus (COC)-krav» i de offisielle kravene fra fagforeningen på UCSC, «spesielt i møte med økt politivold på UC-campuser mot studentdemonstranter».

Den fortsetter: «Til vår forferdelse nektet ikke bare lederskapet å adressere våre bekymringer, de forsøkte gjentatte ganger å skremme oss til taushet.» Den konkluderer med at UCSC UAW-lederskapet har «[avslørt] seg for å være uegnet til å lede i dette historiske øyeblikket. … Vi kan ikke stole på performative handlinger fra et udemokratisk fagforeningslederskap for å oppnå rettferdighet i Palestina, og de kan heller ikke holde oss trygge.»

Disse uttalelsene er velkomne og en viktig utvikling. De peker på det voksende potensialet for at bevegelsen bryter ut av lenkene som byråkratiet prøver å påtvinge den.

Som World Socialist Web Site skrev forrige uke: «Akademiske arbeidere må nå pålegge deres demokratiske vilje gjennom etableringen av streikekomitéer åp grunnplanet for å mobilisere for umiddelbare, systemdekkende arbeidsnedleggelser. Mot byråkratiets forsøk på å begrense deres kamp må de henvende seg til bilarbeiderne og hele arbeiderklassen for å få støtte, og etablere kommunikasjonslinjer for å forberede for felles handlinger.»

Akademiske arbeidere ved UCLA forlanger spesielt også å bli kalt ut i streik, etter at politiet tillot sionister brutalt å angripe en protestteltleir i forrige måned, før politiet ryddet leiren med gummikuler og flashbangs og arresterte 132 personer.

En akademisk medarbeider fra UC Los Angeles fortalte WSWS: «Jeg var der [i UC-streiken i 2022], og dette er nesten nøyaktig samme gruppe [funksjonærer] som gjør det samme som de alltid gjør. Og de har nektet å fortelle oss når de vil kalle oss til streik. Grunnplanet presser dem nå til å støtte oss.»

Streikevakter på UC Santa Cruz

På UC Santa Cruz deltok flere hundre streikende i ei streikevakt ved midten av campusen. De fikk seinere selskap av rundt 100 studenter, som marsjerte et par kilometer fra universitetsteltleiren ved Quarry Plaza, som har blitt holdt i mer enn ei uke.

En del av streikevakta på University of California Santa Cruz, 20. mai 2024

Streikere som snakket med World Socialist Web Site uttrykte en generell mistillit til UAW-byråkratiet, deriblant UAW-president Shawn Fain. En beskrev Fain som en «klasseforræder». En annen sa: «Vi bryr oss ikke om ham eller hva han har å si.»

En tredjeårsstudent som deltok som støtte fortalte WSWS at han følte at genocidet «alt var på grunn av kapitalismen, og intet mindre enn å avslutte den vil løse anliggendene».

En annen streiker hadde deltatt i spontanstreikene i 2020 på UCSC over levekostnadsjusteringene. Han var uenig i at metoden med å begrense streiken til noen få campuser var hensiktsmessig, og var enig i nødvendigheten av en UC-dekkende streik.

Banner som oppfordrer til en generalstreik under streiken på University of California Santa Cruz, 20. mai 2024.

En internasjonal student uttrykte undring over beslutningen om å kalle ut bare en campus og lurte på om dette var akkurat sånn streiker vanligvis fungerte i USA. Han ble sjokkert da han fikk vite hvordan en lignende «standup-streik» ble brukt til å banke gjennom en utsalgskontrakt i fjor i bilindustrien, som nå brukes for å si opp tusenvis.

Spurt om hans oppfatninger om UC-administrasjonens argument for Public Employee Relations Board (PERB) for å få streiken forbudt, med henvisning til faren for en presedens skapt av en slik politisk streik, stanset han opp et øyeblikk, og sa så: «Det er en veldig godt spørsmål. Fordi det betyr at hvis dette er tillatt, da ville arbeidere kreve systemisk endring.»

Protester vokser til tross for fortsatt politiundertrykking

Kravene om breiere handling bare vokser der kapitalistpolitikere, administratorer og politi bare forskanser seg på deres angrep over hele landet. Etter et raid og arrestasjoner på teltleiren ved UC Irvine tidligere i forrige uke, ble fredag kveld et titalls personer arrestert på UC Berkeley-teltleiren. SJP har sagt at kausjonen for studentene var satt til hevngjerrige $ 120 000 for hver.

Dette er bare toppen av isberget. SJP bekreftet også på sosiale medier mandag at til tross for en avtale med de arresterte studentdemonstrantene fra Harvard, ville 12 studenter bli forhindret fra å ta eksamen.

I mellomtiden fortsetter også protester og teltleirer å vokse. Søndag samlet 10 000 mennesker seg ved delstatens Capitol i Austin, Texas, til tross for forsøk på de facto å forby protesten ved å stenge Capitol-området. Mandag ble reisingen av en teltleir i Bucuresti, Romania, feiret globalt på sosiale medier av titusener.

Helsetjenestepersonell snakker ut

Det er voksende støtte for protestene i arbeiderklassen. En helsetjenestearbeider fra UC San Diego Health fortalte WSWS: «Jeg var i Afghanistan, og jeg så hva som skjedde med kvinner og barn der. Det som foregår i Gaza er helt forferdelig, kvinner og barn og under ruiner, innbyggerne bombarderes konstant. Hvorfor kan de ikke bare stoppe dette? Jeg hater krig og er motstander av det USA støtter i Israel.»

Han bemerket: «Studentene har all rett til å protestere. De utøver dere rettigheter etter Det første endringstillegget. Det var ingen grunn for responsen som de fikk fra universitetet og politiet. Jeg forsvarer deres rett til å protestere.»

Som respons på påstanden at å opponere mot genocidet i Gaza er «antisemittisk», sa han: «Nei, det er jeg ikke enig i. Disse demonstrantene prøver å uttrykke deres motstand mot krig, de er imot genocid. Så enkelt som det. Dette er veldig likt Vietnam og protestene den gangen. Hva dette er er stor motstand mot krig og amerikansk imperialisme.»

En annen helsetjenestearbeider sa: «Jeg blir kvalm av hvordan universitetet har respondert på studentene og deres rett til å protestere,» og bemerket at hun ville støtte en breiere streik blant arbeidere til deres forsvar, «men det ville kreve at vi alle går ut».

Loading