For en UAW-dekkende streik mot politiangrepet på campuser! Bilarbeidere må forsvare retten til å protestere!

Will Lehman, kandidat for UAW-president, (i midten), og en supporter står sammen med en streikende HarperCollins-arbeider på Lower Manhattan, New York.

Jeg er Will Lehman, og jeg er en Mack Trucks-arbeider i Macungie, Pennsylvania, med et budskap til bilarbeidere over hele USA og verden.

Neste uke stemmer California masterstudenter, som også er UAW-medlemmer, over streikeaksjoner for å stoppe politiets tilslag mot studentprotestene. Dette er et viktig skritt som fortjener støtte fra hele arbeiderklassen.

På spill er det grunnleggende Første endringstillegget og ytringsfriheten. Både demokratene og republikanerne sender ut opprørspoliti mot studenter som gjennomfører fredelige protester mot genocidet i Gaza. UCLA var en av mange skoler der protestleirer har blitt angrepet av politiet. Politiet sto også tilside mens høyreorienterte sionister angrep demonstrantene i løpet av natta.

Dersom de kan slippe unna med å forby protester mot genocid vil de neste gang sende opprørspoliti mot streikevaktene. Ingen må glemme at Biden slo seg sammen med republikanerne i 2022 for å forby en jernbanestreik, akkurat som de nå slår seg sammen mot studenter.

Det er nødvendig med hastetiltak, fordi situasjonen i Gaza er forferdelig. Titusener er allerede døde, og de 2 millionene som er igjen i live risikerer å utsultes. Israel begynner sitt angrep på byen Rafah, der mer enn 1 million har søkt tilflukt uten noe sted å dra. Uten handling for å tvinge fram en stopp på krigen vil titusener eller flere dø.

Vi, som arbeiderklasse, må støtte studentene. Selskapspolitikere vil ikke lytte til fornuft. Den eneste måten å stoppe krigen og forsvare våre rettigheter på er ved å ta saken over i egne hender som arbeiderklassen, som skaper alt av samfunnets rikdommer.

Det er grunnen til at jeg oppfordrer mine kolleger og UAW-medlemmer om å kreve umiddelbar streikeaksjon fra hele det 400 000-sterke medlemskapet.

Vi må begynne å slåss for dette nå. Hold massemøter på deres arbeidsplasser for å diskutere handlinger.

I møte med uunngåelig motstand fra UAW-byråkratiet, organiser streikekomitéer på grunnplanet for å håndheve deres demokratiske vilje.

Fagforeningens godkjenning av og støtte til «Genocide Joe» Biden, og dens bånd med demokratene og Det hvite hus, finansiert med våre kontingentpenger, må avsluttes.

Dette burde bli begynnelsen på en breiere bevegelse som involverer hele arbeiderklassen i USA og internasjonalt.

Den amerikanske regjeringen støtter dette genocidet fordi de anser det som del av én verdenskrig som strekker seg fra Ukraina til Kina. De risikerer atomkrig for å forsvare profittene til Wall Street ved å kontrollere naturressurser og forsyningskjeder og ødelegge deres hovedrivaler.

Men den andre viktige fronten i denne krigen er hjemme, mot arbeiderklassen. De samme selskapsinteressene bak krigen i Gaza gjennomfører masseoppsigelser for å knuse vår motstand mot utbytting. Så langt i år har tusenvis av bilarbeidere allerede mistet jobben, ofte uten forvarsel.

Vi må kombinere kampen mot krig og angrep på våre rettigheter med kampen for å forsvare arbeidsplasser. Billionene av dollar som brukes for å drepe blir pumpet ut av vårt arbeid, og det er arbeiderne i verden som blir drept. I stedet må disse pengene brukes til å garantere godt betalende jobber og en høy levestandard for alle.

Campusene er ikke elfenbeinstårn, men sentre for utbytting akkurat som bilfabrikkene. Masterstudentarbeiderne som stemmer for streik blir behandlet som en arbeidsstyrke på bunn-nivå, akkurat som tilleggsarbeiderne på fabrikkanleggene. Mange har ikke råd til husleie og må basere seg på matutdelinger. Etter at de er uteksaminert, står de overfor et helt liv som forelesere eller adjunktprofessorer der de blir betalt per kurs, uten håp om å gå opp til heltidsstillinger ved fakultetet, langt mindre å oppnå tenure. Dette er ikke noe annerledes enn situasjonen er for unge bilarbeidere, som har lite håp om noen gang å bli ansatt på heltid og kunne oppnå topplønn.

Det å forsvare studentene betyr en kamp mot UAW-byråkratene. De er lakeiene til pro-krig-politikere som «Genocide Joe» Biden og selskapene de tjener. Det er bemerkelsesverdig at de ikke har gjort noe for å bekjentgjøre denne streikeavstemmingen. Mange bilarbeidere er til og med uvitende om at UC-studenter er UAW-medlemmer, langt mindre enn at 48 000 av dem er det.

UAW stengte i november i fjor ned en begrenset bilarbeiderstreik og banket gjennom en ny kontrakt som blir brukt til å gjennomføre oppsigelser. For å promotere den opptrådte UAW-president Shawn Fain på scenen sammen med Biden, mens tusener utenfor salen protesterte mot genocidet.

UAW vedtok seinere en tannløs resolusjon til fordel for en våpenhvile i Gaza. Men i januar støttet de «Genocide Joe» og kastet ut antikrigdemonstranter. Biden holdt en krigshissende aksepttale der han ba arbeidere bygge hangarskip og stridsvogner. Nå går Fain rundt og har på seg en genser med et bombefly på, og antyder at arbeidere må lage våpen som de gjorde under den andre verdenskrig.

Byråkratiet streber etter å holde California-studentene isolert. De forsinket streikeavstemmingen ei ekstra uke og har ikke oppfordret til streik noe annet sted. De har gjort det klart at de ønsker å komme til en avtale som ved Northwestern University, om å stenge ned protester i bytte mot verdiløse løfter om at skolen skal fjerner investeringer fra Israel.

Men selv UAW-byråkratiet nekter å fjerner deres investeringene. I forrige uke la Fain til og med ned veto mot et forslag om at fagforeningen skulle frasi seg dens investeringer i Israel, som gjorde den til en finansiell partner i krigen.

Arbeidere er rasende på UAWs forræderi. Det er voksende forlangender spesielt om at de må trekke tilbake godkjenningen og støtten for Biden. Masterstudentarbeidere er også sinte over rollen til funksjonærer fra Local 4811 som tillot politiet å komme inn i UCLA-teltleiren. Byråkratene spiller den samme rollen på hver streikevakt, og håndhever hva enn politiet og domstolene forteller oss vi ikke har lov til å gjøre.

Det er et enormt potensial for en kamp som forener bilarbeidere med studentene. Denne uka stemte arbeidere ved Warren Stamping for å streike angående helse- og sikkerhetsanliggender. Arbeidere der og ved fabrikker over hele landet har fortalt World Socialist Web Site at de motsetter seg angrepene på campuser og ønsker å forsvare studentene.

Men for å gjøre det kreves det at vi tar initiativ og ikke venter på at byråkratene skal handle for oss. De handler bare mot oss. Vi må utvikle grunnplanstrukturer som gir oss reell makt til å håndheve vår vilje og motarbeide byråkratiets svik.

Framfor alt må vi erkjenne at dette er en klassekamp. Styringseliten setter hele samfunnet på krigsfot. Byråkratiets rolle er å pålegge oss arbeidsdisiplin. Men vi som arbeidere er mektigere, så lenge vi er organiserte og har det riktige politiske perspektivet.

Som jeg sa i min nylige tale på WSWS’ maidag-nettstevne:

Vi, verdens arbeidere, har makten i våre hender til en gang for alle å få slutt på imperialistkrig. Det er vi som produserer alt av samfunnets rikdommer. Det er vi som opererer fabrikkene, anleggene, logistikken og transporten. Men vi arbeidere må ta til oss historiens lærdommer. Og vi må erkjenne våre egne klasseinteresser, og hvordan å forstå hvem som lyver til oss og hvem som forteller oss sannheten.

Hvis dere er enige i dette, kontakt World Socialist Web Site på skjemaet nedenfor for å få hjelp til å komme i gang. Del denne uttalelsen blant deres kolleger og sett opp lokale møter for å diskutere handlinger dere kan ta. Dann grunnplankomitéer på deres arbeidsplasser og knytt dem til Den internasjonale arbeideralliansen av grunnplankomitéer – International Workers Alliance of Rank-and-File Committees (IWA-RFC) – som inkluderer bilarbeidere, post- og logistikkarbeidere og andre over hele verden.

Loading