Srpskohrvatski

Povijesni napredak u borbi za trockizam: Međunarodni komitet Četvrte Internacionale prihvaća zahtjev Sosyalist Eşitlika Grubua da postane njegova sekcija u Turskoj

Međunarodni komitet Četvrte Internacionale, koji se sastao 19. lipnja, jednoglasno je odobrio prijavu Sosyalist Eşitlik Grubu (Socialist Equality Group, SEG) da bude njegova sekcija u Turskoj.

Drugovi Eşitlika blisko su surađivali s Međunarodnim komitetom u izdavanju na turskom jeziku World Socialist Web Site-a te u prevođenju i distribuciji njegove literature. Vodeći suborci SEG-a stekli su opsežno znanje i čvrsto poznavanje povijesti, principa i programa ICFI-ja.

Odluka od 19. lipnja uslijedila je nakon opsežnih razgovora s predstavnicima Međunarodnog komiteta u Istanbulu o razvoju borbe za trockizam u Turskoj i regijama Egeja i Crnog mora.

Prihvaćanjem prijave Eşitlika Grubua, Međunarodni komitet odao je počast sjećanju na druga Halila Celika (1961.-2018.), koji se u godinama prije njegove prerane smrti neumorno borio za trockizam i postavio temelje za osnivanje sekcije ICFI-ja u Turskoj.

Sosyalist Eşitlik Grubu sada će nastaviti s organizacijom svog osnivačkog kongresa.

U nastavku objavljujemo rezoluciju koju je jednoglasno usvojilo vodstvo Eşitlik Grubu 15. lipnja 2022., tražeći njezino prihvaćanje kao dio ICFI-ja.

***

1. Sosyalist Eşitlik Grubu (Socialist Equality Group, SEG) donio je rezoluciju da se prijavi za pridruživanje Međunarodnom komitetu Četvrte Internacionale (ICFI), čiji politički autoritet priznaje i s kojim surađuje u najtješnjoj političkoj suradnji.

2. Sastavni je dio odluke o osnivanju Socijalističke stranke jednakosti (SEG) kao turske sekcije ICFI-ja. Obje odluke se ne temelje na konjunkturnim ili nacionalnim razmatranjima, već na sporazumu SEG-a s ICFI-jem o pitanjima povijesti, načela i programa. Izgradnja revolucionarne stranke u bilo kojoj zemlji moguća je samo na temelju međunarodne perspektive, programa i stranke. Jedino rješenje velikih problema u Turskoj, koja je u kritičnom položaju u smislu globalne geopolitike i klasne borbe, jest međunarodna socijalistička revolucija. Osnivanje SEG-a (Turska) bit će izraz globalne ekspanzije ICFI-ja, jedine političke tendencije koja preuzima zadaću rješavanja velikih povijesnih problema.

3. Kao što je Leon Trocki napisao u svojoj Kritici nacrta programa Komunističke internacionale iz 1928.:

U našoj epohi, koja je epoha imperijalizma, odnosno svjetske ekonomije i svjetske politike pod hegemonijom financijskog kapitala, ni jedna komunistička partija ne može uspostaviti svoj program polazeći isključivo ili uglavnom od uvjeta i tendencija razvoja u vlastitoj zemlji. To u potpunosti vrijedi i za stranku koja ima državnu vlast unutar granica SSSR-a. 4. kolovoza 1914. začula su se smrtna zvona za nacionalne programe za sva vremena. Revolucionarna partija proletarijata može se temeljiti samo na međunarodnom programu koji odgovara karakteru sadašnje epohe, epohe najvišeg razvoja i sloma kapitalizma. Međunarodni komunistički program ni u kojem slučaju nije zbroj nacionalnih programa ili amalgam njihovih zajedničkih značajki. Međunarodni program mora polaziti izravno od analize stanja i tendencija svjetskog gospodarstva i svjetskog političkog sustava u cjelini u svim njegovim vezama i proturječnostima, odnosno s međusobno antagonističkom međuzavisnošću njegovih zasebnih dijelova. U sadašnjoj epohi, u mnogo većoj mjeri nego u prošlosti, nacionalna orijentacija proletarijata mora i može proizlaziti samo iz svjetske orijentacije, a ne obrnuto. Tu leži osnovna i primarna razlika između komunističkog internacionalizma i svih varijanti nacionalsocijalizma.

4. Samo ICFI predstavlja politički kontinuitet svjetskog marksističko-trockističkog pokreta. Taj kontinuitet seže do osnutka Lijeve opozicije pod vodstvom Lava Trockog 1923. za obranu strategije i programa svjetske socijalističke revolucije od nacionalističke staljinističke degeneracije. Upravo ta strategija i program vodili su Oktobarsku revoluciju 1917. koju je predvodila boljševička stranka u Rusiji pod vodstvom Vladimira Lenjina i Lava Trockog.

5. Osnivanje Četvrte Internacionale 1938. pod vodstvom Trockog nakon sloma Komunističke internacionale što je otvorilo put nacistima da dođu na vlast u Njemačkoj 1933., osnivanje Međunarodnog komiteta 1953. od strane ortodoksnih trockista predvođenih Jamesom P. Cannonom iz Socijalističke radničke partije (SWP) u SAD-u protiv revizionističko-likvidacijske tendencije koju su predvodili Michel Pablo i Ernest Mandel, politička borba britanskih trockista predvođenih Gerryjem Healyjem protiv neprincipijelnog ponovnog ujedinjenja s pabloistima 1963. i borba američkih trockista predvođenih Davidom Northom 1982-86 protiv nacionalno-oportunističke degeneracije Radničke revolucionarne stranke (WRP) u Britaniji i ponovnog preuzimanja kontrole nad IC od strane ortodoksnih trockista, predstavljaju kritične prekretnice u ovom političkom kontinuitetu.

6. U tom kontekstu, Grupa socijalističke jednakosti naglašava da se u potpunosti slaže s dokumentima „Povijesnih i međunarodnih temelja“ stranaka socijalističke jednakosti pridruženih ICFI-ju, te se temelji na tim povijesnim i međunarodnim temeljima.

7. Trocki je 1938. napisao:

Održati i razviti revolucionarnu političku grupaciju od ozbiljne važnosti moguće je samo na temelju velikih principa. Četvrta Internacionala sama utjelovljuje i zastupa ta načela. Nacionalna grupa može održati stalni revolucionarni kurs samo ako je čvrsto povezana u jednu organizaciju sa sumisliteljima diljem svijeta i održava stalnu političku i teorijsku suradnju s njima. Samo Četvrta Internacionala je takva organizacija. Sve čisto nacionalne grupacije, svi oni koji odbacuju međunarodnu organizaciju, kontrolu i disciplinu u svojoj su biti reakcionarni.

To je pristup koji je doveo do odluke SEG-a da se pridruži ICFI-ju.

8. Rezolucija SEG-a da se pridruži ICFI-ju vrlo je svjesna politička odluka koja odražava integraciju naše skupine s Međunarodnim komitetom tijekom proteklih godina po pitanjima načela i povijesti. Drug Halil Celik, koji je preminuo krajem 2018. godine, odigrao je odlučujuću ulogu u dostizanju ove točke koja ima međunarodni politički i povijesni značaj.

9. Politička orijentacija grupe prethodnika današnjeg SEG-a prema ICFI datira još od ranih 2000-ih. U studenom 2007. Halilova grupa je tada pisala ICFI-ju:

Svjesni ste činjenice da smo posljednje dvije godine pomno pratili ICFI kroz WSWS i interno raspravljali o nekim njegovim dokumentima prevodeći ih na turski jezik. Kroz sastanke i rasprave koje smo vodili uspjeli smo pronaći odgovore na mnoga pitanja koja su nam se vrtila po glavi. Ukratko, rasprave koje smo vodili u Istanbulu ubrzale su proces razumijevanja osnovnih stavova ICFI-ja od strane naših suboraca i simpatizera.

Godina 2007. također je označila važnu prekretnicu kada su njemački suborci iz ICFI-ja posjetili Istanbul i razgovori s našom grupom su se produbili.

10. Do 2014. plenum IC jednoglasno je donio rezoluciju koja glasi:

Plenum Međunarodnog komiteta Četvrte Internacionale formalno prihvaća molbu druga H. u ime organizacije Toplumsal Esitlik (Grupa za socijalnu jednakost) za otvaranje rasprava s ciljem osnivanja sekcije Međunarodnog komiteta u Turskoj. Međunarodna zajednica će blisko surađivati ​​s turskim drugovima kako bi im pomogla u političkoj i teorijskoj pripremi Osnivačke konferencije.

11. Ova rezolucija i bliža politička suradnja s ICFI-jem oblikovali su političko djelovanje naše grupe nakon 2014. Kao važan korak u našoj političkoj integraciji s ICFI-jem, 2018. promijenili smo naziv naše grupe u „Socijalistička jednakost“, što je navedeno u rezoluciji da:

SE preuzima ime u skladu s imenom svih službenih sekcija ICFI-ja (Socijalistička stranka jednakosti, Sozialistische Gleichheitspartei, Parti de l’égalité socialiste) i na taj način naglašava svoju odlučnost da postane turska sekcija Četvrte Internacionale.

12. Osnivanje Mehring Yayıncılık krajem 2017. i objavljivanje nekih od ključnih djela ICFI-ja na turskom jeziku predstavljalo je veliki korak naprijed u izgradnji Socijalističke stranke jednakosti (Turska). Predviđanje druga Halila je potvrđeno:

Publikacije suvremene marksističke literature svjetskog trockističkog pokreta na turskom jeziku, vjerujemo, doprinijet će postavljanju teorijskih i političkih temelja za izgradnju turske sekcije Međunarodnog komiteta Četvrte Internacionale (ICFI).

13. Godine 2020. odluka Socijalističke grupe za jednakost da dođe pod potpunu kontrolu Međunarodnog uredničkog odbora World Socialist Web Site (WSWS) i da nastavi objavljivati ​​isključivo na WSWS-u bila je još jedan važan korak ka uspostavljanju turske sekcije svjetske partije.

14. Posljednji kritični sastanak o odluci o osnivanju Socijalističke stranke jednakosti (Turska) i prijavi za pridruživanje ICFI-ju bio je posjet izaslanstva Međunarodnog komiteta Istanbulu početkom lipnja 2022. godine.

15. Na povijesnim sastancima održanim tijekom ovog posjeta, jednoglasno je podržano da se na temelju zrelosti objektivne situacije u svijetu i sporazuma SEG-a s ICFI-jem o programu, načelima i povijesnim pitanjima, osniva SEG (Turska) kao izraz međunarodne ekspanzije ICFI-ja. Osnivanje SEG-a (Turska) potaknut će osnivanje novih ICFI sekcija na Bliskom istoku i diljem svijeta.

16. Dok pandemija COVID-19, koja je pojačala krizu svjetskog kapitalizma, ulazi u novu fazu, NATO-ov proxy rat protiv Rusije u Ukrajini prijeti nuklearni Treći svjetski rat. Globalnu prehrambenu krizu i krizu troškova života prati sve brži kolaps demokratskih oblika vladavine u svim zemljama. Međutim, unutarnje proturječnosti kapitalizma koje dovode do ovih kriza također utiru put razvoju svjetske socijalističke revolucije. Kapitalistička globalizacija i komunikacijske tehnologije koje je prate objektivno su integrirale svjetsko gospodarstvo i radničku klasu u ogromnoj mjeri. Klasna borba poprima međunarodni karakter kao nikad prije. Pokret međunarodne radničke klase sve se više presijeca sa svjesnom političkom aktivnošću ICFI-ja. Samo ICFI ima globalni revolucionarni program rješenja velikih povijesnih problema s kojima se suočava međunarodna radnička klasa.

17. Svi globalni objektivni razvoji potvrđuju analizu i predviđanje ICFI-ja početkom 2020.: „Počinje desetljeće socijalističke revolucije.“ Međutim, kako je objašnjeno u izjavi, „spontane borbe radnika i njihova instinktivna težnja za socijalizmom sami po sebi su neadekvatni. Transformacija klasne borbe u svjesni pokret za socijalizam pitanje je političkog vodstva.“ Odluka SEG-a da osnuje SEP (Turska) i podnese zahtjev za pridruživanje ICFI-ju dio je borbe za rješavanje ovog pitanja političkog vodstva.

18. Na temelju toga, donoseći odluku o podnošenju zahtjeva za pridruživanje ICFI-ju, SEG odlučuje podnijeti svoje osnivačke dokumente „Izjavu o načelima“ i „Povijesne i političke perspektive“ na političko odobrenje Međunarodnom komitetu.  Službeno osnivanje stranke bit će nakon ovog procesa pripreme, rasprave i odobrenja IC-a.

19. Istodobno, SEG s entuzijazmom podržava prijedlog za razvoj turskog izdanja WSWS-a u svakodnevnoj praktičnoj suradnji s međunarodnim suborcima. WSWS je kritično političko oruđe za izgradnju ICFI-ja u cijelom svijetu, a time i za razvoj svjetske socijalističke revolucije.

Loading