Srpskohrvatski

Zaustavite genocid koji provodi Izrael!

Sljedeća izjava izvorno je objavljena na X/Twitteru.

Zločin monumentalnih razmjera, usporediv s onima koje su počinili nacisti, sada se odvija pred očima svijeta. Više od 2 milijuna ljudi namjerno je podvrgnuto gladovanju i dehidraciji.

Međunarodna radnička klasa mora stati u obranu Gaze i zahtijevati sljedeće:

1) Američke i evropske vlade moraju biti prisiljene prekinuti svoju potporu i suučesništvo u Gaza genocidu!

2) Hrana, voda, struja, medicinska njega i sve druge potrepštine moraju biti odmah dostupne!

3) Opsada se mora prekinuti!

4) Svi vojni napadi moraju prestati!

5) IDF mora biti prisiljen na demobilizaciju i povlačenje svih svojih snaga s granice s Gazom!

Loading Tweet ...
Tweet not loading? See it directly on Twitter
Loading