Srpskohrvatski
Izjava Međunarodnog uredničkog odbora od Word Socialist Web Site