Srpskohrvatski
Izjava međunarodnog uredničkog odbora WSWS-a