Srpskohrvatski
Rezolucija trećeg nacionalnog kongresa SEP