David North
Savunduğumuz Miras

Savunduğumuz Miras, Dördüncü Enternasyonal’in, Troçki’nin 1940 yılında öldürülmesinden sonraki tarihinin Marksist bir çözümlemesidir. Dördüncü Enternasyonal’in varlığının ilk elli yılında karşılaştığı önemli siyasal ve teorik konular üzerine yoğunlaşan bu kitap, Troçkist hareketin, Stalinizme, burjuva ulusalcılığına ve küçük burjuva radikalizminin çeşitli biçimlerine karşı vermiş olduğu mücadelenin sonuçlarını inceliyor.

Bu kitabı Mehring Yayıncılık’tan satın alabilirsiniz.

Mehring Yayıncılık’tan satın alın
 1. Türkçe basıma önsöz
 2. Otuzuncu yıldönümü baskısına önsöz
 3. İngilizce birinci basıma önsöz
 4. M. Banda Troçkizmden vazgeçiyor
 5. Banda'nın çarpıtma okulu
 6. SWP ve 1940 seçimleri
 7. SWP ve Amerikan Stalinizmi
 8. II. Dünya Savaşı’nda devrimci bozgunculuk
 9. Troçki’nin proleter askeri politikası
 10. II. Dünya Savaşı’nda Dördüncü Enternasyonal
 11. Geriye Dönüşçülerin “Üç Tez”i
 12. Morrow – Goldman hizibi
 13. Cannon’ın “Amerikan Tezleri”
 14. Savaştan sonra Dördüncü Enternasyonal
 15. Dördüncü Enternasyonal ve Yugoslav Devrimi
 16. Pabloculuğun kökenleri
 17. Ulusallaştırılmış mülkiyet metafiziği
 18. Pablocu oportünizmin doğası
 19. Cannon’ın Cochrancılara karşı mücadelesi
 20. Dördüncü Enternasyonal’de bölünme
 21. James P. Cannon’ın “Açık Mektup”u
 22. Bölünmeden sonra
 23. SWP ve McCarthycilik
 24. SWP geri çekiliyor
 25. Kruşçev’in Yirminci Kongre’deki gizli konuşması
 26. Macar Devrimi’nin etkisi
 27. SWP’nin “Yeniden Gruplaşma” fiyaskosu
 28. Britanyalı Troçkistler ilkesiz birliğe karşı çıkıyorlar
 29. Küba Devrimi
 30. Hansen’in Marksist teoriyi değersizleştirmesi
 31. SLL Uluslararası Komite’yi savunuyor
 32. Seylan’daki tarihsel ihanet
 33. Marksizm ve çöküş teorisi
 34. Maskesi düşmüş bir küçük burjuva ulusalcısı
 35. Wohlforth olayı
 36. M. Banda Stalinizme kucak açıyor (I)
 37. M. Banda Stalinizme kucak açıyor (II)
 38. M. Banda Stalinizme kucak açıyor (III)