For en internasjonal koalisjon til kamp mot Internett-sensur

Et åpent brev fra World Socialist Web Sites internasjonale redaksjonsråd til sosialistiske, antikrig, vestre-orienterte og progressive nettsteder, organisasjoner og aktivister

USAs regjering, i det tetteste samarbeid med Google, Facebook, Twitter og andre mektige informasjonsteknologi-foretak, implementerer store restriksjoner på tilgang til sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder. Lignende repressive retningslinjer blir vedtatt av kapitalistiske regjeringer i Europa og over hele verden.

Det nye sensurregimet kombineres med en intensivering av overvåkingsoperasjoner, som sikter på å overvåke hva folk leser, skriver og tenker mens de er på Internett. Handlingene til denne alliansen av staten, militære etterretningstjenester og oligopolistiske teknologibedrifter er en farlig trussel mot ytringsfriheten og andre av de mest sentrale demokratiske rettighetene.

Under det bedrageriske dekket av å eliminere «falske nyheter» og «russisk innblanding», blir det oppført et teknologisk reisverk for en kapitalistisk politistat av det 21. århundre.

Sommeren 2017 publiserte World Socialist Web Site informasjon som avslørte Googles manipulering av søkeresultater, som begynte i april, for å begrense trafikken til venstre-orienterte nettsider. WSWS rapporterte en nedgang på nesten 70 prosent lesere henvist fra Google-søk. Av de 150 topp Google-søkeordene som frem til april 2017 hadde generert trafikk til WSWS, produserte 145 ikke lenger en eneste henvisning til vårt nettsted. WSWS-undersøkelsen viste at også andre opposisjonelle nettsteder, som globalresearch.ca, consortiumnews.com, counterpunch.org, alternet.com, wikileaks.com og truthdig.com hadde opplevd betydelige nedgang i Google-søk-baserte lesere.

I et Åpent brev til Googles hovedkontor datert 25. august 2017 skrev David North, styreleder for Det internasjonale redaksjonsråd for WSWS:

Sensur av denne størrelsesorden er politisk svartelisting. Den åpenbare hensikten med Googles sensuralgoritme er å blokkere nyheter som deres foretak ikke ønsker å se rapportert og for å undertrykke meninger som dere ikke er enig med. Politisk svartelisting er ikke en legitim utøvelse av det som ellers måtte være Googles privilegier som et kommersielt foretak. Det er et grovt misbruk av monopolistisk makt. Det dere gjør er et angrep på ytringsfriheten.

Vi oppfordrer derfor dere og Google til å slutte å svarteliste WSWS og avstå fra sensur av alle de venstre-orienterte, sosialistiske, antikrig og progressive nettstedene som har blitt negativt påvirket av deres nye diskriminerende søke-retningslinjer.

Google svarte ikke på dette brevet. Men en artikkel som rapporterer WSWS sine funn, som sto i The New York Times den 26. september 2017, gjenga Googles påstand om at «vår søkealgoritme gjennomgår en streng test-prosess for å sikre at resultatene ikke reflekterer partiskhet hva angår politikk, kjønn, rase eller etnisitet».

Dette var en blank løgn. Siden den første WSWS-eksponeringen gjør ikke lenger Regjering-Militæretterretning-Foretak-Teknologi-Komplekset noen hemmelighet av at det intensiverer sin sensurinnsats på global skala. I desember 2017 opphevet Trump-administrasjonen nett-nøytralitet, mens regjeringer i Tyskland, Frankrike og andre steder også har påbegynt tilslag mot ytringsfriheten på Internett. I januar 2018 implementerte Facebook endringer i sin nyhets-feed for å blokkere tilgangen til nyheter, spesielt rettet mot venstre-orienterte nettsteder, med administrerende direktør Mark Zuckerberg som hevdet med dobbelbunnet ny-tale at denne forandringen var for at «brukerne skulle føle seg mer forente og mindre ensomme».

Trusselen mot demokratiske rettigheter er vidtrekkende og umiddelbar. Utviklingen av Internett på 1990-tallet skapte muligheter for en stor utvidelse av informasjonsdeling og kommunikasjon på verdenskala. Men som respons på eksploderende sosial ulikhet, voksende folkelig misnøye og økte internasjonale spenninger, forvandler de kapitalistiske statene og milliardær-oligarkene – som eier og kontrollerer informasjon, kunstig intelligens og kommunikasjonsteknologi – Internett til et verktøy for statlig overvåkning, diktatur, privat fortjeneste og krig.

I en erklæring sendt til World Socialist Web Site sitt nett-seminar Organiser motstand mot Internett-sensur den 16. januar, advarte Wikileaks-grunnlegger Julian Assange helt korrekt:

Mens Internett har ført til en revolusjon for folks evne til å utdanne seg selv og andre, har de resulterende demokratiske fenomenene rystet eksisterende etablissement til kjernen. Google, Facebook og deres kinesiske ekvivalenter – som er sosialt, logistisk og finansielt integrert med eksisterende eliter – har gjort trekk for å gjenopprette diskurskontroll.

Aktivisten og filmskaperen John Pilger, i en annen melding til WSWS-nett-seminaret, fordømte manipuleringen av søkeresultater og algoritmer som «rein sensur», og tilføyde: «Med uavhengige journalister skjøvet ut fra hovedstrømmen forblir det verdensomspennende Internettet den viktigste kilden til seriøs avsløring og bevisbasert analyse: sann journalistikk.»

Styringsklassen har identifisert Internett som en dødelig trussel mot sin monopolisering av informasjon og sin evne til å fremme propaganda, for å føre krig og legitimere den uanstendige konsentrasjonen av rikdom og ekstrem sosial ulikhet. Demokrati og fri informasjonsflyt er uforenlig med moderne kapitalisme. Åtte milliardærer besitter samme mengde rikdom som den fattigste halvdelen av verdens befolkning, anslagsvis 3,6 milliarder mennesker. Oligarkiet, med total kontroll over verdensøkonomien, frykter Internett som en arena for diskusjon, informasjonsdeling og politisk organisering av den verdensomspennende kampen mot kapitalistisk utnyttelse og imperialistiske kriger.

I 2017 ble Internett anvendt av 3,8 milliarder mennesker over hele verden, anslagsvis 52 prosent av befolkningen, en økning fra 1,0 milliarder eller 16 prosent av befolkningen i 2005. Over 70 prosent av ungdommen er nå på nettet, totalt 830 millioner mennesker, inkludert 320 millioner bare i Kina og India. Mobile bredbåndsabonnement økte fra rundt 1,7 milliarder i 2012 til over 5 milliarder i 2017, med den største økningen i Asia, Afrika, Midtøsten og Latin-Amerika. Arbeiderklassen i verden – større, mer forbundet og mer internasjonalt integrert enn noen gang – innehar en enorm potensiell politisk makt.

Argumentene som anvendes av Det demokratiske og Det republikanske partiet og foretaksmediene for å rettferdiggjøre Internett-sensur, informasjonskontroll og politistat-overvåkning er en samling løgner. Deres mål er å skape en atmosfære av paranoid frykt for å eliminere demokratiske rettigheter og rettslig prosess.

Clint Watts, en tidligere agent for US Army og FBI, fortalte Den amerikanske senatet den 17. januar: «Mindre utdannede befolkninger rundt om i verden, som hovedsakelig kommer til cyberspace via mobiltelefoner, vil være spesielt utsatt for sosial-medie-manipulasjon av terrorister og autoritære.»

Facebook-advokaten Monika Bickert anvendte orwellsk språk da hun fortalte Senatet: «Vi finner stadig nye måter å forpurre falske nyheter og hjelpe folk til å koble til autentiske nyheter – vi vet det er det de vil.»

Påberopelsen av «falske nyheter» er ikke mindre svindlersk enn påstanden om «russisk innblanding». Demokratene, republikanerne og foretaks-medie-propagandistene fra The New York Times og Washington Post (som eies av Amazons Jeff Bezos) anklager opposisjonelle nettsteder for å engasjere seg i det som egentlig er disse kapitalistiske publikasjonenes spesialitet, dvs. spredning av falske nyheter.

Det finnes ikke bedre eksempel på dette enn de falske påstandene om «masseødeleggelsesvåpen», som førte til invasionen av Irak i 2003 og som så medførte over 1 million menneskers død. Påstander hittil helt uten bevis om «russisk innblanding» blir nå hevdet av en regjering som er engasjert i permanent krig, som har gjennomført regime-endrings-operasjoner på alle kontinenter, og som har tropper stasjonert over hele verden. Styringsklassen bruker disse konstruerte påstandene til å kriminalisere dissens og brennmerke publisering av kritiske meninger for å være forræderi.

Imperialistiske kriger blir alltid ledsaget av politisk undertrykkelse. Bare uker etter USAs inntreden i Den første verdenskrigen vedtok Kongressen loven om spionasje (Espionage Act), som ble anvendt til å fengsle sosialister og deportere radikale innvandrere. Under Den andre verdenskrigen blokkerte regjeringen sosialister fra å sende ut aviser, tiltalte trotskister under Smith Act, og internerte over 100 000 japanere i konsentrasjonsleirer. Konfrontert med motstand mot Vietnamkrigen implementerte Johnson og Nixon-administrasjonene det beryktede COINTELPRO-programmet for å utspionere utallige organisasjoner for sivile rettigheter og venstreorienterte politiske aktivister. Siden 2001 har demokratene og republikanene etablert massovervåkingsprogrammer gjennom PATRIOT- og FISA-lovene, opprettet et nettverk av hemmelige (black site) fengsler og beskyttet CIA-torturister under dekke av å bekjempe «terrorisme».

Det amerikanske militæret ser de sosiale medienes demokratiske potensial som en stor trussel mot sine operasjoner. I et strategidokument fra 21. desember 2016 skrev US Army War College: «Implikasjonene av sosiale medier og den raske spredningen av informasjon (og disinformation) i en høyst digitalisert by kan være dype ... Her i USA har utgivelsen av videoer som viser drap utført av politiet ført til betydelige protester og politiske bevegelser.»

I et annet dokument, publisert i april 2017, uttrykte War College sin frykt for at «En befolkning utstyrt med smarttelefoner, som er villig til å kommunisere til andre om hendelser som foregår i sitt område, er i stand til å generere et bilde av pågående hendelser i sanntid til hele spennet av denne befolkningen.»

Omfanget av faren må ikke undervurderes. Som den uavhengig journalisten Chris Hedges, som deltok sammen med David North i WSWS-nett-seminaret, har forklart:

Denne sensuren er global. Den tyske regjeringens Nettverkshåndhevelseslov bøtlegger sosial-media-selskaper for angivelig støtende innhold. Den franske presidenten Emmanuel Macron har sverget å fjerne «falske nyheter» fra internett. Facebook og Instagram slettet kontoene til Ramzan Kadyrov, diktatoren fra Den tsjetsjenske republikken, fordi han er på en amerikansk sanksjonsliste. Kadyrov er så absolutt motbydelig, men dette forbudet, som US Civil Liberties Union påpeker, tillater USAs regjering å effektivt sensurere innhold. Facebook, som jobber med den israelske regjeringen, har fjernet over 100 kontoer for palestinske aktivister. Dette er en faretruende marsj mot en orwellsk verden med Tanke-politi, «Ny-tale» og «tanke-forbrytelser» eller, som Facebook liker å kalle det, «de-rangering» og «mot-tale». [Truthdig.com, 21. januar 2018 ]

Det må mobiliseres mot den voksende trusselen mot overlevelsen av grunnleggende demokratiske rettigheter. Dette krever organisering og koordinering av en bred koalisjon mot internett-sensur og overvåkning. For dette formålet sponser World Socialist Web Site dannelsen av Den internasjonale koalisjonen av sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder. Vi ønsker velkommen deltakelse av sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder og organisasjoner, samt individuelle aktivister og journalister, som er villige og beredt til å danne en koalisjon for det spesifikke formålet å opponere mot internett-sensur.

Imidlertid, for at Den internasjonale koalisjonen av sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder skal bli effektiv, må det være enighet om et bestemt sett av prinsipper, som bør omfatte:

 • Sikre Internett som en plattform for politisk organisering og den frie utvekslingen av informasjon, kultur og ulike synspunkter, styrt av prinsippet om at tilgang til Internett er en rettighet og må være fri og like tilgjengelig for alle.
 • Kompromissløs insistering på at Internett er fullstendig uavhengig fra kontroll av regjeringer og private selskaper.
 • Ubetinget forsvar for nettnøytralitet og fri, uhindret og lik tilgang til Internett.
 • Forbud og kriminalisering av regjeringers og foretaks manipulering av søke-algoritmer og prosedyrer, herunder bruk av menneskelige sensorer, som begrenser og blokkerer nettsteders offentlig synlighet.
 • Uforsonlig motstand mot bruk av Internett og kunstig-intelligens-teknologi for å utføre overvåkning av nett-brukere.
 • Kreve slutt på forfølgelsen av Julian Assange og Edward Snowden og en fullstendig restaurering av deres personlige frihet.
 • Fremme omformingen av foretakenes internett-monopol til offentlige tjenester, under en internasjonalt koordinert demokratisk kontroll, for å yte den høyeste service-kvaliteten, og ikke privat fortjeneste.
 • Kampen mot internett-sensur og forsvaret av demokratiske rettigheter kan ikke gjennomføres ved appeller til kapitalistiske regjeringer og partiene og politikerne som tjener deres interesser, men bare i kompromissløs kamp mot dem. Ennvidere, denne kampen er internasjonal og helt det motsatte av enhver form og manifestasjon for nasjonal sjåvinisme, rasisme og imperialistisk militarisme. Derfor må de som virkelig er forpliktet til å forsvare demokratiske rettigheter rette sin innsats mot mobiliseringen av arbeiderklassen i alle land.

I samsvar med disse prinsippene bør den internasjonale koalisjonen gjennomføre følgende viktige oppgaver:

 • Utvikle en systematisk kampanje med skriftlige bekjentgjøringer for publisering på Internett og bred formidling gjennom alle tilgjengelige former for sosiale medier, samt ved distribusjon av trykte plakater, brosjyrer og pamfletter for å avsløre regjerings- og foretakssensur.
 • Forsterke bevisstheten om trusselen mot internett-ytringsfrihet ved å hjelpe hverandre i deling av artikler, videoer, intervjuer, grafikk og annet innhold.
 • Organisere møter og etablere diskusjonsgrupper om kampen mot internett-sensur på arbeidsplasser, i nabolag og på skoler.
 • Mobilisere kombinerte ressurser for å forsvare og publisere nettsteder, grupper og personer som er blinket ut av sensorene og staten.

Enighet om koalisjonens prinsipper og oppgaver vil være et effektivt utgangspunkt for utviklingen av en internasjonal motoffensiv mot regjeringers og foretaks konspirasjon for å sensurere Internett og ødelegge demokratiske rettigheter.

I Den internasjonale koalisjonen for sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder vil det uunngåelig være et bredt spekter av meninger og motstridende syn på mange politiske spørsmål. Deltakelse krever ikke aksept av en enkelt politisk linje. De deltakende nettstedene og organisasjonene vil være helt fri til å fortsette sitt eget selvstendige arbeid.

World Socialist Web Site søker ikke å diktere til andre organisasjoner hva deres politikk skal være og vi vil heller ikke akseptere noen begrensninger for vårt sosialistiske politiske perspektiv av hensyn til ikke-prinsipiell enhet.

Derimot vil World Socialist Web Site, som Internett-tilstedeværelsen av Den internasjonale komitéen av den fjerde internasjonale, fortsette å fremme sitt marxistiske og sosialistiske program, sine politiske retningslinjer og analyser. Vi vil søke å vinne støtte for eksproprieringen av teknologimonopolene, og etableringen av internasjonal og demokratisk kontroll av Internett. WSWS vil kjempe for forståelsen for at det effektive forsvaret for ytringsfrihet og alle demokratiske rettigheter krever en kamp mot imperialistisk krig, en slutt på det kapitalistiske systemet og etableringen av et sosialistisk samfunn.

WSWS vil understreke at internett-sensur, utført av mektige kapitalist-stater og enorme transnasjonale foretak, kun kan bekjempes med hell i den utstrekning den store makten til den internasjonale arbeiderklassen bringes inn i denne kampen. Det er avgjørende å etablere en forståelse i arbeiderklassen om den uadskillelige forbindelsen mellom forsvaret av deres klasseinteresser – deres levestandarder, arbeidsforhold, lønn, m.m. – og kampen for demokratiske rettigheter. Uten tilgang til alternative nyheter og sosiale medier vil arbeidere i forskjellige land ikke effektivt kunne koordinere sin felles kamper. Uforhindret tilgang til Internett vil lette arbeiderklassens internasjonale enhet i den globale kampen for sosialisme, demokrati og likestilling. World Socialist Web Site er overbevist om at kampen mot internett-sensur – som en kritisk del av forsvaret av demokratiske rettigheter – vil bli entusiastisk støttet av arbeiderklassen. Dette er deres kamp. Det er ikke bare at arbeidsklassens involvering er viktig for å forsvare ytringsfriheten. Snarere er kampen for å forsvare ytringsfriheten viktig for arbeiderklassen.

Under koalisjonsarbeid og diskusjoner vil vi forsøke å overtale andre om dette programmet og den revolusjonære sosialistiske tilnærmingen til kampen mot regjering-foretaks-kontroll og sensur av Internett.

World Socialist Web Site oppfordrer og ønsker velkommen deltagelse fra alle sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder, organisasjoner og aktivister for å samarbeide i arbeidet til Den internasjonale koalisjonen for sosialistiske, antikrig og progressive nettsteder.

Representanter for nettsteder eller organisasjoner som er interessert i å bli med i koalisjonen retter sine forespørsler til endcensorship@wsws.org. Personer som ønsker å delta i koalisjonens arbeid fyller ut og sender inn dette skjemaet.

Loading